|

HiveManager NG — zarządzanie chmurą

intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Zarządzanie siecią nowej generacji

Oparte na chmurze zarządzanie przełącznikami Dell Networking i punktami dostępu Aerohive w sieci przewodowej i bezprzewodowej.

 
Oprogramowanie Dell Networking — HiveManager NG

 

Inne interfejsy

 • Aerohive AP122:
  USB i BLE

  Aerohive AP230:
  USB

  Aerohive AP250:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP245X:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP550:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP1130:
  Nie dotyczy

Interfejsy Power over Ethernet (PoE)

 • Aerohive AP122:
  802.3af

  Aerohive AP230:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP250:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP245X:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP550:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP1130:
  802.3at

Obsługa

 • Aerohive AP122:
  Interfejsy sieciowe:
  1 x GbE

  Aerohive AP230:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP250:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP245X:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP550:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP1130:
  Interfejsy sieciowe:
  1 x GbE

Funkcje zwiększające wydajność

 • Aerohive AP122:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Maksymalna szybkość 867 Mb/s

  Aerohive AP230:
  802.11ac
  3x3:3 MIMO
  Maksymalna szybkość 1,3 Gb/s

  Aerohive AP250:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Moduły radiowe wybierane programowo
  Maksymalna szybkość 2,6 Gb/s

  Aerohive AP245X:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Maksymalna szybkość 1,3 Gb/s

  Aerohive AP550:
  802.11ac Wave 2
  4x4:4 MU-MIMO — moduły radiowe wybierane programowo
  Maksymalna szybkość 3,64 Gb/s

  Aerohive AP1130:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Maksymalna szybkość 867 Mb/s

Zabezpieczenia

 • Układ Trusted Platform Module (TPM) do sprzętowego przechowywania kluczy i szyfrowania

Warunki środowiska pracy

 • Aerohive AP122:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń

  Aerohive AP230:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP250:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP245X:
  Temperatura podczas pracy:
  Od 0°C do 50°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP550:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP1130:
  Temperatura podczas pracy:
  Od -40°C do 55°C
  Środowisko:
  Do użytku poza budynkami, wodoodporny (IP 67)

Dodatkowe możliwości

 • Obsługiwane punkty dostępu Aerohive, które nie zostały wymienione:
  AP120, AP121, AP130, AP141, AP170, AP320, AP330, AP340, AP350, AP370, AP390
HiveManager NG — elastyczne zarządzanie siecią

Elastyczne zarządzanie siecią

Program HiveManager NG pozwala administratorom planować, konfigurować i wdrażać sieci przewodowe i bezprzewodowe przy utrzymaniu pełnej kontroli nad wydajną platformą chmury. Architektura oprogramowania HiveManager NG wyznacza nowy standard prostoty i elastyczności dzięki następującym cechom:
 • możliwość wdrażania chmury prywatnej lub publicznej;
 • lepszy komfort użytkowników;
 • prostsze rozwiązywanie problemów;
 • analiza operacyjna.
Hivemanager NG — uproszczone wdrażanie

Uproszczone wdrażanie

Program HiveManager NG upraszcza przebieg wdrożenia oraz łatwe przejście z systemu demonstracyjnego do środowiska produkcyjnego dzięki następującym zaletom:

 • wspomagany obieg pracy dotyczący wdrażania zasad sieciowych;
 • interaktywna, szczegółowa pomoc przy konfiguracji;
 • możliwość zamiany symulowanych urządzeń na prawdziwe w ramach planu RF;
 • automatyczne łączenie się z programem HiveManager NG w celu przydzielania zasobów;
 • automatyczne konfigurowanie urządzeń, w tym zasad sieciowych i aktualizacji oprogramowania.

Hivemanager NG — uproszczona konfiguracja

Uproszczona konfiguracja

Program HiveManager NG ułatwia konfigurację urządzeń i całej sieci dzięki następującym cechom:

 • szablony dotyczące przełączników i punktów dostępu z centralnym wglądem we wszystkie elementy konfiguracji;
 • możliwość zbiorczej edycji właściwości urządzeń;
 • tworzenie kopii zapasowych i przywracanie elementów, zasobów i konfiguracji;
 • interfejs wiersza poleceń na potrzeby dostępu do urządzeń.
Hivemanager NG — scentralizowane zarządzanie zasadami

Scentralizowane zarządzanie zasadami

Kontekstowe zasady dotyczące użytkowników z możliwością elastycznej, szczegółowej kontroli zapewniają optymalny komfort pracy dzięki następującym cechom:

 • klasyfikowanie urządzeń na podstawie lokalizacji oraz klientów z uwzględnieniem ich lokalizacji, rodzaju systemu operacyjnego i wymaganych adresów kontroli dostępu (MAC);
 • definiowanie aplikacji klientów i wielu profili użytkowników dla każdego identyfikatora SSID;
 • oparte na czasie zasady dotyczące zapory sieciowej i jakości usług;
 • reguły dotyczące zapory w warstwach aplikacji, sieci i adresów MAC;
 • zasady WIPS umożliwiające wykrywanie i eliminowanie niedozwolonych punktów dostępu;
 • zasady zabezpieczeń z obsługą standardów 802.1X, WPA2 i PPSK.
Hivemanager NG — pulpit nawigacyjny dostosowany do użytkownika

Pulpit nawigacyjny dostosowany do użytkownika

Pulpit nawigacyjny programu HiveManager NG zawiera filtry kontekstowe umożliwiające monitorowanie zasobów, kondycji urządzeń, użycia danych i zabezpieczeń. Funkcje pulpitu nawigacyjnego:

 • karty stanu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i widżety z możliwością szczegółowej analizy;
 • suwak zakresu czasu zapewniający historyczny wgląd we wszystkie dane dotyczące zasad sieciowych, punktów dostępu, urządzeń klienckich, użytkowników lub aplikacji;
 • funkcja globalnego wyszukiwania zasad sieciowych, adresów MAC, numerów seryjnych, użytkowników lub nazw aplikacji;
 • interaktywne raporty zbiorcze dotyczące sieci z funkcjami udostępniania, obejmujące siedmiodniowy okres monitorowania i raportowania;
 • filtry kontekstowe z możliwością zapisywania uwzględniające lokalizację, identyfikatory SSID, zasady, profile użytkowników i klienckie systemy operacyjne.


Hivemanager NG — monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Program HiveManager NG zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w historyczne dane dotyczące urządzeń, klientów, alarmów i zdarzeń, umożliwiając natychmiastowe działanie z poziomu interfejsu. Funkcje monitorowania:

 • lista urządzeń z rozbudowanymi narzędziami do zaawansowanej konfiguracji i sprawdzania stanu;
 • listy alarmów i zdarzeń z danymi historycznymi i w czasie rzeczywistym;
 • dostępne na pulpicie nawigacyjnym i w obszarze monitorowania filtry z możliwością zapisania i ponownego użycia;
 • monitorowanie niedozwolonych punktów dostępu i klientów oraz interfejs API Maps;
 • interfejs stanowiska pomocy umożliwiający weryfikację i rozwiązywanie historycznych i aktualnych problemów klientów na podstawie konkretnych danych.
Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (40W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1524P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (100W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports(optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports (optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Two integrated 10GbE SFP+ portsTwo dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024F 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 SFP 1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (715W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3048 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (1100W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)

Prostsza obsługa sieci dzięki usługom firmy Dell EMC

Nasz globalny zespół specjalistów ds. sieci rozumie problemy związane ze złożonymi ekosystemami IT, takimi jak środowiska z rozwiązaniami różnych dostawców. Mamy umiejętności i wiedzę potrzebne, aby nie tylko szybko rozwiązywać problemy z wydajnością, ale także przekształcić sieć zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Doradztwo

Doradztwo

Doradcy firmy Dell EMC ds. sieci oferują specjalistyczną pomoc przy optymalizacji i przekształcaniu środowiska sieciowego zgodnie z potrzebami nowoczesnej infrastruktury obejmującej wiele chmur. Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie infrastruktury i aplikacji oraz zaawansowane narzędzia do analizy sieci pozwalają sprostać wielu wyzwaniom związanym z technologiami i procesami.
Wdrożenia

Wdrożenia

Skorzystaj z pakietu Dell EMC ProDeploy Enterprise, aby szybko zainstalować i skonfigurować sieć. Dzięki naszym specjalistom pracownicy działu IT mogą skupić się na najważniejszej działalności, przestoje są minimalne, a Ty zyskujesz pewność, że wdrożenie przebiegnie prawidłowo za pierwszym razem.
Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Zyskaj dostęp do specjalistów ds. usług ProSupport, którzy pomagają w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów z siecią. Pakiet Dell EMC ProSupport Enterprise obejmuje całodobową, globalną pomoc w zakresie sieci, umożliwiając utrzymanie dużej produktywności pracowników.
Edukacja

Edukacja

Firma Dell EMC oferuje elastyczne programy szkoleniowe, które pozwalają pracownikom zdobyć umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania siecią i wykorzystywania jej pełnego potencjału. Dzięki spersonalizowanemu podejściu pracownicy zyskują wiedzę, która ułatwia poprawę produktywności, skrócenie przestojów i ograniczenie liczby zgłoszeń do pomocy technicznej.
eSupport — obraz
eSupport — obraz
close
 
 
P60-CS01