|
Powrót do poprzedniej strony

Infrastruktura o wysokim stopniu konwergencji do zdefiniowanej programowo pamięci masowej.

Węzły Dell EMC Ready do obsługi funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania firmy Microsoft

Węzły do obsługi funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania firmy Microsoft

Wstępnie skonfigurowane węzły z certyfikowanymi komponentami i zweryfikowanymi elementami, które upraszczają składanie zamówień i ograniczają ryzyko związane z wdrożeniem

Wyświetl szczegóły
Oprogramowanie VMware

Węzły Dell EMC vSAN Ready Node

Zdefiniowana programowo pamięć masowa VMware vSAN na serwerach PowerEdge.

Wyświetl szczegóły

IDEALNE ZASTOSOWANIE

Wstępnie skonfigurowane węzły z certyfikowanymi komponentami i zweryfikowanymi elementami, które upraszczają składanie zamówień i ograniczają ryzyko związane z wdrożeniem

Szybsza realizacja, prostsze wdrożenie i sprawniejsze zarządzanie systemami pamięci masowej zdefiniowanej programowo opartymi na rozwiązaniach firmy Dell i platformie VMware® vSAN.

close
 
 
P21-CS04