|

Dell Rozwiązania sieciowe 7048R

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Przełącznik Gigabit Ethernet o wysokiej dostępności z łączami nadrzędnymi 10 Gb/s

Organizacje poszukujące podstawowego przełącznika klasy korporacyjnej o dużym zagęszczeniu portów do montażu na górze szafy, który oferuje wysoką dostępność, nadmiarowość i uproszczone zarządzanie.

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R
Wideo

Wideo

Wideo

System sieciowy

 

Poczucie bezpieczeństwa

Przełącznik z serii Dell Rozwiązania sieciowe jest objęty czołową w branży ograniczoną wieczystą gwarancją* zapewniającą podstawowe usługi sprzętowe, czyli naprawę lub wymianę, przez cały okres użytkowania produktu.

Mimo że podstawowe usługi sprzętowe oferują niezawodne wsparcie w zakresie urządzeń, większość organizacji korzysta z dodatkowych usług pomocy technicznej, które chronią inwestycje i maksymalizują wydajność. Polecamy Dell ProSupport™ — rozszerzony pakiet usług wsparcia technicznego dla przedsiębiorstw obejmujący: całodobowe wsparcie techniczne, krótszy czas odpowiedzi, natychmiastowy dostęp do ekspertów technicznych poziomu 2 oraz opcje prewencyjnego wsparcia. Możesz przekształcić podstawową infrastrukturę informatyczną w prawdziwą wartość biznesową.

Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej o wieczystej gwarancji firmy Dell oraz usługach sieciowych ProSupport i innych.
  System Dell Rozwiązania sieciowe   System Dell Rozwiązania sieciowe

Pomoc techniczna dla konkretnego środowiska

Nie ma jednego wariantu pomocy technicznej, który byłby odpowiedni dla każdego. Najlepsza pomoc techniczna to taka, która jest dopasowana do Twoich potrzeb. Usługi Dell™ ProSupport™ są elastyczne i niezawodne, a ponadto można dostosowywać je do swoich konkretnych potrzeb biznesowych. Wybierz wariant pomocy technicznej dostosowany do tego, w jaki sposób korzystasz z rozwiązań informatycznych i rozdzielasz dostępne zasoby.

Niezależnie od tego, czy pomocy potrzebują informatycy, czy użytkownicy końcowi, usługi Dell™ ProSupport™ pozwalają usunąć bariery, aby można było wrócić do pracy. Otrzymasz:
 • bezpośredni dostęp do Centrów ekspertów firmy Dell™ przez e-mail, czat i telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku;
 • różne opcje reakcji w sytuacjach krytycznych, w tym możliwość samodzielnego oznaczenia wagi problemu na poziomie 1;
 • usługi diagnostyki i rozwiązywania problemów w zakresie sprzętu i oprogramowania, w tym bezpośrednią pomoc techniczną firmy Dell dotyczącą rozwiązań OEM i pomoc świadczoną wspólnie z niezależnymi producentami;
 • praktyczną pomoc w zakresie popularnych aplikacji, takich jak Norton™ AntiVirus, Microsoft® Office, Microsoft® Small Business Server, Intuit® QuickBooks®, Adobe® Photoshop® i Adobe® Acrobat®;
 • pomoc przeznaczoną dla informatyków, pozwalającą oszczędzić czas dzięki wyeliminowaniu standardowej procedury;
 • dostęp do narzędzi i zasobów, dzięki którym technicy będą mogli uzyskać certyfikaty umożliwiające samodzielne zamawianie części i robocizny;
 • dostęp do nagradzanych usług pomocy technicznej świadczonych przez Globalne centra zarządzania odpowiedzialne za monitorowanie zgłoszeń i kompleksowe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi — również wynikającymi z klęsk żywiołowych.
Zapewnij jeszcze większą dostępność i stabilność infrastruktury informatycznej, korzystając z takich opcji rozszerzonych usług pomocy technicznej firmy Dell, jak ochrona danych i zasobów, specjalistyczne usługi w siedzibie klienta oraz zdalne usługi doradcze. Uprość zarządzanie poprawkami i uzyskaj dostęp do szczegółowych raportów dzięki aktywnej obsłudze serwisowej. Skorzystaj z telefonicznego dostępu do techników dysponujących wiedzą w zakresie takich aplikacji i rozwiązań, jak Microsoft® Exchange, wirtualizacja itd. W przypadku bardziej złożonych środowisk informatycznych dostępna jest umowa obejmująca całe przedsiębiorstwo, która zapewnia przydzielonego kierownika do spraw usług serwisowych, a ponadto obejmuje monitorowanie wydajności, usługi aktywnego planowania i generowanie niestandardowych raportów.

Więcej informacji na temat usług Dell ProSupport można znaleźć na stronie www.dell.com/prosupport 

Uprość infrastrukturę działu IT

Globalne usługi doradcze Dell ProConsult™ z zakresu infrastruktury pomagają zintegrować nowy sprzęt przedsiębiorstwa z istniejącą lub rozwijaną infrastrukturą informatyczną. Możemy udzielić porad bez względu na to, czy dołączany jest jeden, czy kilka serwerów, sieć pamięci masowej, czy też wirtualizowane jest całe środowisko. Możemy również pomóc poprawić ogólną wydajność infrastruktury informatycznej i centrum danych przez skonsolidowanie oprogramowania i sprzętu, ocenę wykorzystania danych w celu optymalizacji środowiska, opracowanie planu ciągłości prowadzenia działalności biznesowej i pomoc w migracji do technologii opartych na standardach.

Oferujemy pomoc utalentowanych architektów, innowacyjne narzędzia, automatyczne analizy oraz naszą własną wiedzę i doświadczenie, zapewniając klientom szybki wgląd w podstawowe przyczyny nadmiernej złożoności. Poszukujemy rozwiązań lepszych niż tradycyjne modele usługowe, ponieważ uważamy, że rozwiązywanie problemów nie powinno wymagać zatrudniania armii pracowników. Celem tej strategii jest pomaganie klientom w szybkiej identyfikacji ważnych, krótkoterminowych projektów zapewniających zwrot z inwestycji i umożliwiających uwolnienie zasobów w celu uzyskania przewagi nad konkurencją. Rezultatem tego są praktyczne, zorientowane na działanie plany i konkretne, przewidywalne, mierzalne wyniki. Od optymalizacji centrum danych przez wirtualizację serwerów po administrowanie systemami — nasze usługi doradztwa pomagają zbudować lepiej funkcjonującą firmę.

Przyspieszenie wdrożenia

Firma Dell ułatwia implementację dzięki usługom wdrażania, które skracają czas osiągnięcia pełnej produktywności nowego sprzętu i rozwiązań informatycznych. Podczas składania zestawu serwera możemy dostosować oprogramowanie i sprzęt do określonych wymagań. Pomagając w szybkim wdrożeniu nowych możliwości przy jednoczesnym ograniczeniu przerw w pracy, możemy przyczynić się do poprawienia wydajności i obniżenia kosztów.

Podnoszenie kwalifikacji personelu

Nasze usługi edukacyjne obejmują kursy szkoleniowe i certyfikacyjne, które pomogą organizacji lepiej zarządzać i posługiwać się nowym sprzętem, dzięki czemu będzie można w pełni wykorzystać zalety technologii opartych na standardach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dell.com/services 

Ograniczona wieczysta gwarancja*

Wybrane produkty z serii Dell Rozwiązania sieciowe są objęte ograniczoną wieczystą gwarancją na sprzęt zapewniającą podstawowe usługi sprzętowe przez cały okres użytkowania produktu. Naprawa lub wymiana nie obejmuje rozwiązywania problemów, konfiguracji, innych usług zaawansowanych ani usług należących do pakietu Dell ProSupport. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem www.dell.com/LifetimeWarranty 

Wysoka wydajność i łatwe zarządzanie

Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie przełączania sieci niezależnie od wielkości organizacji. Jest on wyposażony w 48 portów GbE w warstwie 3 o szybkości odpowiadającej maksymalnej przepustowości kabli oraz w zaawansowane funkcje zabezpieczeń i zarządzania przedsiębiorstwem. Urządzenie 7048R oferuje dwie opcjonalne, elastyczne konfiguracje obiegu powietrza w celu obsługi instalacji serwerów z przepływem powietrza od przodu do tyłu oraz od tyłu do przodu. Ponadto rozwiązanie jest wyposażone w wewnętrzne zasilacze i wentylatory przystosowane do wymiany w trakcie pracy, co pozwala na zwiększenie dostępności i oszczędność cennej przestrzeni użytkowej w centrum danych.

Konfiguracja USB ułatwia szybkie wdrożenie. Opcjonalne interfejsy połączeń kaskadowych 64 Gb/s i łącza 10 Gb/s ułatwiają rozwój środowiska przełączników wraz z rozbudową sieci, co pozwala na dodanie przepustowości 10 Gb/s bez ponownego uruchamiania przełącznika.

Możliwe jest zestawienie 12 przełączników (zarządzanych jako pojedynczy system) w ramach wdrożenia zapewniającego wysoką wydajność, dostępność oraz przełączanie awaryjne. Zestaw może obejmować urządzenia wyposażone w 48-portowe moduły we/wy Rozwiązania M6348 o wysokiej gęstości do obudowy serwerów kasetowych PowerEdge™ M1000E.

 

Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R (przegląd)
Ograniczona wieczysta gwarancja

Ograniczona wieczysta gwarancja

Przełączniki z serii Dell Rozwiązania sieciowe oferują wysoką jakość, niezawodność i możliwości, których można oczekiwać od firmy Dell™, a także zapewniają poczucie bezpieczeństwa dzięki perspektywie użytkowania sprzętu przez wiele lat i wieczystej gwarancji. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem www.dell.com/LifetimeWarranty.
Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R (przegląd)

Przeznaczony do montażu na górze szafy

Przełączniki Dell Rozwiązania sieciowe 7048R zgodne ze standardem Energy Efficient Ethernet (EEE) są wyposażone w wentylatory o wielu prędkościach oraz zasilacze z certyfikatami 80 Plus, co ułatwia kontrolowanie kosztów operacyjnych. Zastosowanie dwóch wersji przepływu powietrza umożliwia dopasowanie urządzenia do systemu obiegu powietrza w centrum danych i pomaga zmaksymalizować wydajność chłodzenia.
Ponadto wentylatory wewnętrzne, zasilacze i moduły zapewniają możliwość podłączania i wymiany w czasie pracy, co pozwala na nieprzerwaną pracę centrum danych podczas serwisowania przełączników 7048R.
Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R (przegląd)

Optymalizacja technologii iSCSI

Oszczędność czasu przy konfigurowaniu sieci pamięci masowej (SAN) zgodnej ze standardem Internet SCSI (iSCSI). Przełączniki z serii Dell Rozwiązania sieciowe 7000 umożliwiają automatyczne wykrywanie macierzy EqualLogic™ i konfigurowanie przełącznika pod kątem środowiska iSCSI zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie portu. Urządzenia z serii 7000 udostępniają również informacje o wszystkich aktywnych sesjach iSCSI, ułatwiając tym samym zarządzanie i optymalizację. 

Funkcje VoIP


Funkcje sieci Voice VLAN ułatwiają zapewnienie priorytetu ruchu VoIP w przypadku konfliktu zasobów. Protokół LLDP-MED udostępnia szczegółowe informacje na temat topologii sieci, usługę połączeń awaryjnych za pośrednictwem informacji o lokalizacji telefonu IP, a także informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów.
Solidne zarządzanie

Szybkie wdrożenie i konfiguracja

Przełączniki Gigabit Ethernet z serii Dell Rozwiązania sieciowe 7000 pozwalają uprościć wdrożenie sieci, jednocześnie zapewniając oszczędność czasu i kosztów. Urządzenia te umożliwiają łatwe przypisywanie konfiguracji, aktualizowanie i przydzielanie adresów przy użyciu lokalnego połączenia USB w początkowej fazie wdrożenia lub wykorzystanie innych opcji automatycznego konfigurowania, takich jak serwer DHCP.

Solidne zarządzanie


Przełączniki z serii Dell Rozwiązania sieciowe 7000 udostępniają wiele opcji zarządzania, w tym:
 • zaawansowany i zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń,
 • zdalne administrowanie za pomocą wbudowanego serwera sieci Web,
 • obsługę aplikacji do zarządzania opartych na protokole SNMP,
 • zarządzanie maksymalnie 600 portami za pomocą jednego adresu IP w zestawie przełączników z serii 7000.
Przełącznik Dell Rozwiązania sieciowe 7048R (przegląd)

Zautomatyzowane zabezpieczenia

Do wyboru jest wiele poziomów zabezpieczeń z opcjami obejmującymi branżowe standardy zabezpieczeń, takie jak:
 • szyfrowanie zarządzania SSH/SSL,
 • śledzenie DHCP,
 • listy ACL oparte na adresach IP i MAC,
 • ochrona dostępu za pomocą hasła,
 • oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych adresów.
Wysokopoziomowe zabezpieczenia są dostępne dzięki:
 • zdalnemu uwierzytelnianiu RADIUS (RFC 2865) i TACACS+ (RFC 1492) w celu zarządzania przełącznikami
 • mechanizmowi filtrowania dostępu do funkcji administracyjnych przy użyciu profilów dostępu administracyjnego.
Przełączniki Dell Rozwiązania sieciowe 7000 pozwalają również uprościć wprowadzanie zabezpieczeń, umożliwiając przetestowanie wdrożenia przed włączeniem pełnego egzekwowania reguł. Dzięki temu uruchamianie zabezpieczeń przebiega sprawniej.
close
 
 
P20-CS01