|

Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX

intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Prosta, skalowalna i niedroga pamięć masowa na potrzeby stałej zawartości

Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX powstała w celu inteligentnego umożliwiania dostępu, przechowywania, chronienia i dystrybucji ustalonej cyfrowej zawartości.

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX
Galeria

Galeria

Widok 360°

Widok 360°

Cechy

Cechy

 

Co to jest obiektowa pamięć masowa?

Obiektowa pamięć masowa to efekt inteligentnej ewolucji dyskowej pamięci masowej. Umożliwia tworzenie, przechowywanie i dystrybuowanie obiektów danych o zmiennych rozmiarach wraz z powiązanymi metadanymi w przeciwieństwie do zwykłego umieszczania bloków danych na ścieżkach i w sektorach dysków. Z każdym obiektem powiązane są zaawansowane metadane, które pozwalają na długotrwałe przechowywanie informacji przy zapewnieniu bezpieczeństwa i dostępności danych.
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX: Co to jest obiektowa pamięć masowa?
Prosta architektura
Jednorodna przestrzeń adresowa eliminuje komplikacje związane z systemem plików oraz konieczność zarządzania jednostkami LUN i grupami RAID.

Opłacalność
Zautomatyzowane zarządzanie, pamięć masowa oparta na dyskach SATA i near-line SAS oraz modułowa, skalowalna konstrukcja zapewniają niski całkowity koszt użytkowania.

Metadane
Dzięki włączeniu metadanych do obiektów obiektowa pamięć masowa pozwala egzekwować zasady zachowywania i usuwania danych — a tym samym poświęcać mniej zasobów na potrzeby zarządzania — oraz łatwiej i sprawniej wykrywać dane.

Większa skalowalność
Bardzo duża liczba dostępnych adresów oznacza, że pula wspólna pamięci masowej może obsługiwać dosłownie miliardy obiektów.

Zaawansowane zarządzanie danymi

Informacje są cenne tylko pod warunkiem, że można uzyskać do nich dostęp. Z drugiej strony zapewnianie szybkiego dostępu do nich bywa kłopotliwe i kosztowne. Dzięki platformie obiektowej pamięci masowej Dell DX można uprościć zarządzanie danymi, a jednocześnie z łatwością zwiększać ich objętość.

Oparta na obiektach i ukierunkowana na metadane dyskowa pamięć masowa umożliwia szybką identyfikację i pobieranie informacji, lepsze wykorzystanie danych przy podejmowaniu decyzji, automatyczne zarządzanie danymi od chwili ich utworzenia aż do ich usunięcia oraz zminimalizowanie uzależnienia od taśmowych pamięci masowych, które są skomplikowane i czasem zawodzą.
Platforma Dell DX Object Storage Platform: zaawansowane zarządzanie danymi
 • Zarządzanie oparte na regułach obejmuje zautomatyzowane zachowywanie i usuwanie danych na poziomie obiektów na podstawie metadanych, co eliminuje błędy ludzkie oraz problemy z zachowywaniem danych i dostępem do nich, które zwiększają ryzyko i koszty.
 • Funkcja samoczynnych napraw zapewnia stałe automatyczne zarządzanie spójnością przechowywanych obiektów, wykrywając i naprawiając błędy oraz automatycznie zmieniając konfigurację obiektów i regenerując je bez potrzeby interwencji informatyków.
 • Łatwy w obsłudze interfejs oparty na protokole HTTP wraz z macierzystym zestawem narzędzi integracyjnych SDK API.
 • Usługi Dell ProConsult* obejmują konsultacje oparte na współpracy w celu zaprojektowania systemu zgodnego z konkretnymi potrzebami.

Dzięki nowemu węzłowi kompresji pamięci masowej DX6000G można ograniczyć obciążenie pamięci masowej oraz poprawić jej wykorzystanie. Ta funkcja umożliwia inteligentne przesyłanie skompresowanych lub zdekompresowanych danych archiwizowanych obiektów z zastosowaniem zasad w zależności od tego, czy potrzebna jest wysoka kompresja, czy szybkie przywracanie pełnej struktury danych.

Platforma Dell DX Object Storage Platform jest również obsługiwana przez dużą (i wciąż powiększającą się) grupę niezależnych dostawców oprogramowania, którzy umożliwiają zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu wspólnej puli obiektowej pamięci masowej w wielu aplikacjach.

 

Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX jest również obsługiwana przez dużą (i wciąż powiększającą się) grupę niezależnych dostawców oprogramowania, którzy umożliwiają zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu wspólnej puli obiektowej pamięci masowej w wielu aplikacjach.

Firma Dell umacnia integrację z partnerami w takich dziedzinach, jak archiwizacja danych medycznych, plików, wiadomości e-mail i danych programu SharePoint, a także przestrzenie zarządzania danymi przedsiębiorstwa i odkrywanie faktów na podstawie danych elektronicznych (eDiscovery). Informacje dla niezależnych dostawców oprogramowania chcących wziąć udział w tym programie można znaleźć tutaj.

Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX: Miliardy plików
 • Znaczny rozwój systemu. Możliwość dodawania pojemności od 2 TB* do wielu petabajtów i milionów obiektów bez złożoności lub ograniczeń typowych dla tradycyjnego systemu plików.
 • Skalowanie w samodzielnie określonym tempie. Elastyczna, skalowalna architektura zapewnia idealną równowagę między pojemnością i przepustowością.
 • Wdrożenie „chmury” pamięci masowej na zawartość cyfrową. Obiektowa pamięć masowa DX umożliwia wprowadzenie „chmury” obliczeniowej w całej organizacji na potrzeby zarządzania, wykrywania danych i przeprowadzania analiz biznesowych.
 • Dostęp do danych bez określonej struktury z wielu aplikacji. Podstawowa warstwa pamięci masowej zabezpiecza dane w jednym miejscu dzięki zarządzaniu ryzykiem i kosztami, a także pozwala na zaawansowane wykrywanie informacji i podejmowanie decyzji.
 • Rozwiązanie z zakresu kompresji (opcja). Zwalnianie dodatkowej pojemności pamięci masowe przy użyciu nowego oprogramowania firmy Dell opartego na technologii Ocarina umożliwiającego kompresję danych.
Platforma obiektowej pamięci masowej Dell DX: Niezwykłe możliwości zarządzania kosztami

Niezwykłe możliwości zarządzania kosztami

Wyjątkowo korzystna cena obiektowej pamięci masowej DX umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi wydajnymi metodami, pozwalając na opłacalne przechowywanie cyfrowej zawartości i uzyskiwanie do niej dostępu bez wiązania się z kosztowną, nieelastyczną strategią.

 • Standardowy sprzęt x86
  Obiektowa pamięć masowa DX jest oparta na platformie serwerów firmy Dell montowanych w szafach serwerowych, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi pamięci masowej.
 • Kompleksowe rozwiązanie
  W pełni zintegrowane rozwiązanie programowe i sprzętowe z dostępnymi usługami projektowania, wdrażania oraz pomocy technicznej.
 • Łatwa rozbudowa
  Wraz ze wzrostem potrzeb można łatwo dodawać, wymieniać lub wycofywać węzły bez potrzeby ręcznego przeprowadzania migracji.
 • Optymalizacja zasilania
  Możliwość konfiguracji funkcji optymalizacji zasilania, takich jak zatrzymywanie talerzy dysków, zgodnie ze sposobem użytkowania i priorytetami w zakresie kosztów.
 • Opcje skalowania
  Dostępne są węzły pamięci masowej w konfiguracjach z 4 lub 12 napędami, co umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności i spełnienie określonych wymagań dotyczących wydajności.

Elastyczność konfiguracji

Platforma Dell DX Object Storage Platform jest dostępna w kilku konfiguracjach zgodnych z obecnymi i przyszłymi potrzebami klientów:
 DX6000
Dell DX6000
Węzeł usług klastrowych DX6000 zapewnia usługi routingu zawartości, sieci i replikatora na potrzeby rozwiązania DX.
DX6004S
Platforma DX6004S Object Storage
Węzeł pamięci masowej DX z 4 napędami
 DX6012S

System pamięci masowej Dell DX6012S
Węzeł pamięci masowej DX z 12 napędami
DX6000G SCN
Dell DX6000G
Węzeł kompresji pamięci masowej DX6000G (SCN, Storage Compression Node) udostępnia funkcje kompresji obiektów (opcja).

Konfiguracje podstawowe obejmują jedno rozwiązanie DX6000 i dwa węzły pamięci masowej DX tego samego typu. Opcjonalny węzeł kompresji pamięci masowej DX6000G (SCN, Storage Compression Node) udostępnia funkcje kompresji danych i obiektów.

Usługi doradztwa informatycznego firmy Dell

Usługi firmy Dell są oparte na specjalistycznej metodyce firmy Dell i doświadczeniu wynikającemu z realizacji tysięcy zleceń dla klientów. Dzięki temu projekty są wykonywane terminowo i dokładnie. Firma Dell może współpracować z klientem podczas planowania, oceny i wdrażania projektów w dziedzinie zarządzania danymi, a także jest w stanie zaoferować szkolenia i wiedzę zapewniające efektywność systemu pamięci masowej.

FAZA OPIS

Warsztaty na temat upraszczania pamięci masowej
Poznaj potencjał
 • Bezpłatna sesja doradcza trwająca około pół dnia
 • Przyspieszona diagnoza dzięki wyjątkowej metodyce MRI (Measureable Rapid Insight) umożliwiającej szybkie określenie bieżącej sytuacji i wskazanie potencjalnie bardzo korzystnych działań
 • Ustalenie możliwości w zakresie optymalizacji pamięci masowej w celu dopasowania odpowiedniej technologii do konkretnych potrzeb danej firmy
 • Podsumowanie najlepszych sposobów postępowania i zarys następnych etapów
Ocena wykonywania kopii zapasowych, przywracania i archiwizacji
Świadome decyzje
 • Kompleksowy, 35-dniowy plan zapewniający dokładny przegląd danych o infrastrukturze pamięci masowej klienta
 • Gromadzenie i staranna analiza danych w kontekście działalności i środowiska operacyjnego klienta
 • Wskazanie po zakończeniu oceny praktycznych zaleceń wraz z modelami kosztów
Projekt
Ścieżka do sukcesu
 • Doświadczeni konsultanci zapewniają projekty rozwiązania stosujące najlepsze metody w branży i dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych i technicznych klienta w zakresie archiwizacji danych
 • Projekt jest jasno definiowany na samym początku, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów i ustalić koszty oraz harmonogram
Wdrażanie
Realizacja korzyści
 • Ułatwienie przeprowadzenia dobrze zaplanowanego wdrożenia rozwiązania w dowolnym środowisku pamięci masowej przy mniejszym ryzyku przestojów
 • Wykrywanie faktów, analiza, wdrażanie, planowanie i testy akceptacyjne

ARCHIWIZACJA DANYCH I USŁUGI FIRMY DELL

Dzięki sprawdzonym metodom i doświadczeniu usługi firmy Dell ułatwiają określenie, zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie odpowiedniego w danym środowisku rozwiązania do archiwizacji danych.

Ocena wykonywania kopii zapasowych, przywracania i archiwizacji

Firma Dell ocenia potrzeby klienta w zakresie archiwizacji danych i daje praktyczne zalecenia.

Projekt archiwizacji danych

Oferta projektu archiwizacji danych dostosowanego do potrzeb klienta z takimi rozwiązaniami, jak obiektowa pamięć masowa DX oraz produkty firm Symantec i CommVault.

Projekt rozwiązania z zakresu obiektowej pamięci masowej DX

Usługi projektowania archiwizacji danych specjalnie dla obiektowej pamięci masowej DX zapewniają pomyślne wdrożenia w złożonych środowiskach.

Usługi Dell ProSupport

Usługi Dell ProSupport* wykraczają poza granice tradycyjnej pomocy technicznej, oferując konfigurowalny w 100% pakiet profesjonalnych usług, które pozwolą uprościć czynności serwisowe komputerów stacjonarnych i centrów danych.

Usługi Dell ProSupport umożliwiają dostosowanie usług pomocy technicznej zależnie od jej adresatów, sposobu świadczenia pomocy i preferowanego czasu reakcji. Ponadto można je jeszcze dokładniej dopasować do określonych potrzeb, takich jak ochrona zasobów i danych czy działania profilaktyczne.

Oferta produktów dostępnych w ramach usług Dell ProSupport obejmuje:
 • doświadczenie w dziedzinie specjalistycznych aplikacji i technologii, na przykład wirtualizacji, zarządzania systemami, serwera Microsoft Exchange i innych rozwiązań;
 • usługi aktywnego zapobiegania problemom ułatwiające osiągnięcie maksymalnego czasu pracy bez przestojów;
 • szybką reakcję umożliwiającą zminimalizowanie nieplanowanego okresu przestoju;
 • wsparcie na poziomie eksperckim z szybkim wysyłaniem części dla certyfikowanych specjalistów ds. informatyki;
 • usługi śledzenia notebooków i ochrony danych, które zwiększają możliwości pracowników mobilnych, jednocześnie chroniąc inwestycję.
Aby rozpocząć, wystarczy wybrać model usług Dell ProSupport dla IT przeznaczony dla innych specjalistów IT, a następnie korzystać z Opcji pomocy Dell ProSupport i z zalecanych rozwiązań, które są dostosowane do stosowanych u klienta metod korzystania z technologii.
close
 
 
P20-CS03