|

Pakiet VMware vCloud

intel® xeon™
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Ograniczenie złożoności chmury prywatnej

Znacząco zwiększ efektywność, elastyczność i kontrolę środowiska chmury vSphere.

 
Pakiet VMware vCloud

 

Legenda: D — funkcje dostępne, N — niedostępne

WersjeStandardoweZaawansowaneEnterprise
Usługi dotyczące aplikacji i danych — przydzielanie aplikacji, zmiany i daneNND
Nadzór — zatwierdzenia, odzyskiwanie, profil kosztów i przejrzystość NDD
Monitorowanie aplikacji — system operacyjny, oprogramowanie pośredniczące, bazy danychNND
Zmiana na poziomie systemu operacyjnego, konfiguracja i zgodność z przepisami (PCI, HIPAA, SOX)NND
Rozszerzalność — karty narzędzi do monitorowania systemów operacyjnych i aplikacji innych dostawcówNND
Rozszerzalność — karty narzędzi do monitorowania infrastruktury innych dostawcówNDD
Zwiększanie bezpieczeństwa vSphere, zarządzanie zmianami i konfiguracją NDD
Wykrywanie aplikacji i mapowanie zależnościNDD
Automatyczna wycena i pomiar infrastruktury NDD
Zintegrowane ustalanie kosztów z samoobsługowym przydzielaniem NDD
Automatyczne planowanie, testowanie i wykonanie odtwarzania po awarii NND


Następujące funkcje są dostępne we wszystkich wersjach pakietu VMware vCloud:

  • Rozszerzalność — integracja infrastruktury, przepływy pracy i dostosowanie
  • Przydzielanie infrastruktury i zarządzanie nią
  • Pulpit nawigacyjny operacji — monitorowanie poprawności działania i analiza wydajności
  • Zarządzanie pojemnością — monitorowanie, planowanie i optymalizacja zasobów
  • Zwirtualizowana infrastruktura z automatyzacją opartą na zasadach

Normy

Bezpieczeństwo produktu, zgodność elektromagnetyczna oraz zestawienia danych dotyczących ochrony środowiska (w języku angielskim)
Strona dotycząca zgodności produktów firmy Dell z przepisami (w języku angielskim)
Firma Dell i ochrona środowiska 
Przeznaczony dla chmur prywatnych opartych na oprogramowaniu vSphere

Pakiet VMware vCloud umożliwia działowi IT tworzenie, monitorowanie i ochronę chmury prywatnej wykorzystującej oprogramowanie vSphere oraz zarządzanie nią.

Zmień sposób korzystania z chmury

Przyspiesz realizację modernizacji infrastruktury IT dzięki zintegrowanemu zestawowi produktów, który umożliwia:
  • Wirtualizację infrastruktury
  • Odtwarzanie po awarii i automatyzację testów
  • Zarządzanie chmurą w lokalnych środowiskach vSphere
Jeden numer do działu serwisu i wsparcia technicznego

Usługa Dell ProSupport dotycząca oprogramowania VMware zapewnia jedno źródło kontaktu z pomocą techniczną dostępną całodobowo, 7 dni w tygodniu.
close
 
 
P60-CS01