|

Wyse Device Manager (WDM)

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Wydajność wszystkich urządzeń końcowych.

Bezpieczne, skalowalne oprogramowanie, które zostało zaprojektowane po to, aby zarządzać komputerami klienckimi Dell Wyse typu zubożonego i zerowego oraz je monitorować w celu osiągnięcia jak największej wydajności pracy na nich.

 
Dell Wyse WDM

 

Dell Wyse Device Manager (WDM)
Wybierz rozwiązanie WDM na miarę skali Twojej rozproszonej architektury i potrzeb związanych z zarządzaniem:

 

  • WDM Workgroup Edition: idealna wersja dla małych i średnich firm, dołączana do wszystkich urządzeń klienckich Dell Wyse typu zubożonego i zerowego, która pozwala na korzystanie z wielu funkcji zarządzania i sterowania.
  • WDM Enterprise Edition: wersja przeznaczona dla dużych organizacji, jest w stanie obsługiwać tysiące klientów i zawiera jeszcze więcej funkcji zarządzania urządzeniami oraz zabezpieczeń.
Dell Wyse Device Manager (WDM)
  • Śledzenie zasobów: generowanie szczegółowych raportów służących do monitorowania kondycji i wydajności zasobów sprzętowych i oprogramowania.
  • Zarządzanie zasadami: wyznaczanie zasad, zarządzanie nimi i aktualizowanie ich w całej organizacji. Tworzenie grup lokalnych i zdalnych urządzeń, z których każda ma określone wymagania.
  • Pomaganie użytkownikom: zapewnienie użytkownikom przystępnej pomocy informatycznej niższym kosztem bez konieczności fizycznego odwiedzania urządzeń końcowych.
  • Zarządzanie urządzeniami: szybkie ponowne uruchomienie zubożonych klientów, wyłączanie ich lub przestawianie na tryb Wake-on-LAN (WoL).
close
 
 
P61-CS04