Αφαίρεση από τη λίστα

Λυπούμαστε που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Dell & Dell EMC.  Αν θελήσετε να λαμβάνετε πληροφορίες στο μέλλον, επισκεφθείτε ξανά το Κέντρο διαχείρισης προτιμήσεων.

Καταργήστε την εγγραφή μου από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ της Dell & Dell EMC για τους τρόπους επικοινωνίας που εμφανίζονται παρακάτω.

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

Η βάση δεδομένων μας θα ενημερωθεί σύμφωνα με το αίτημά σας. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύσουν μετά από έως 10 εργάσιμες ημέρες, για αιτήματα που αποστέλλονται με email, και μετά από 4–6 εβδομάδες, για αιτήματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά. Επειδή υπάρχει υλικό επικοινωνίας το οποίο δημιουργείται και δρομολογείται για διανομή εκ των προτέρων, όπως οι κατάλογοι που αποστέλλονται ταχυδρομικά, μπορεί να λάβετε πρόσθετο πληροφοριακό υλικό και αφότου λάβουμε το αίτημά σας.

Η βάση δεδομένων μας θα ενημερωθεί σύμφωνα με το αίτημά σας. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύσουν μετά από έως 10 εργάσιμες ημέρες, για αιτήματα που αποστέλλονται με email, και μετά από έως 3 μήνες, για αιτήματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά. Επειδή υπάρχει υλικό επικοινωνίας το οποίο δημιουργείται και δρομολογείται για διανομή εκ των προτέρων, όπως οι κατάλογοι που αποστέλλονται ταχυδρομικά, μπορεί να λάβετε πρόσθετο πληροφοριακό υλικό και αφότου λάβουμε το αίτημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Dell Technologies για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διαβάστε τη Δήλωση απορρήτου.

Διαγραφείτε μου από την ακόλουθη: