The brightness in Windows Mobility Center does not correspond with the on screen display

The brightness in Windows Mobility Center does not correspond with the on screen display
The Brighness in Windows Mobility Center Does Not Correspond with the On Screen Display in Windows 7

The brightness level as reported in the Windows Mobility Center in Windows 7 may not correspond to the bightness on the Dell Quickset On Screen Display (OSD), which will show the brightness at the maximum level. Adjusting the brightness level using the <Fn> + <Down> or <Up> key combinations has no effect on the reported level with the Quickset OSD. Additionally, after a few moments of adjusting the brightness using the keyboard combinations, the Windows Mobility Center will revert to the maximum brightness setting (Figure 1).


Figure 1: The Windows Mobility Center and Quickset On Screen Display Brightness Mismatch

Currently, updating the system BIOS and installing a new version of Quickset are the only two possible solutions, but may not resolve the compatibility issue. Old versions of Quickset are incompatible with Windows 7.


Download and Install the Latest Version of Dell™ QuickSet

To download and install the latest version of Dell Quickset, perform the following steps:

 1. Click here to enter the Drivers and Downloads page.

 2. Click on

  Enter a Tag
  to use your service tag to find the driver, then click
  Go
  .
  Note:
  If the Service Tag is not available, click on
  Select Model
  , select the appropriate Product Type and Product Model, then click
  Confirm
  .
 3. Select the operating system installed on your computer from the Operating System: dropdown box.

 4. Select Applications from the Category: dropdown box.

 5. Click the desired driver for your system displayed in the File Title(s) column to display the download page.

  Note:
  If you have the information provided from the online System Information utility or your invoice, please refer to this for what drivers to download.

  Review the information on the page and take note of Installation Instructions, and Important Information.
 6. Click Download. You may receive a warning and an option to run or save the file.

 7. Click Save.

 8. When the Save As window appears, designate a folder to save the file that is being downloaded and click Save. The download progress window displays.

 9. When the download is complete, follow the instructions provided in the Installation Instructions.


De meest recente BIOS-versie downloaden en installeren

 1. Ga naar de pagina Drivers en Downloads.

 2. Klik op Voer een tag in om met behulp van uw servicetag de BIOS-update op te zoeken.

  Opmerking:
  Als de servicetag niet beschikbaar is, selecteert u Selecteer een model en vervolgens het juiste producttype en productmodel.
 3. Klik op Verzenden.

 4. Selecteer het gewenste Besturingssysteem, de Drivertaal en het Belang in de vervolgkeuzelijsten (Afbeelding 1). In de keuzelijst Categorie kiest u BIOS.

  Besturingssysteem
  Windows XP
  Drivertaal:
  Engels
  Categorie:
  BIOS
  Belang:
  Alles
  Abeelding 1: Selecties in de keuzelijst Drivers en Downloads
 5. Selecteer het BIOS-updatepakket dat u wilt downloaden in de kolom met het opschrift Titel bestand om de downloadpagina weer te geven.

  Opmerking:
  Raadpleeg het online hulpprogramma voor systeeminformatie of uw factuur om te bepalen welke drivers u dient te downloaden.
 6. Lees de informatie op de pagina.

 7. Klik op Nu downloaden. Mogelijk wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven en krijgt u de optie om het bestand uit te voeren of op te slaan.

 8. Klik op Opslaan.

 9. Wanneer het venster Opslaan als wordt weergegeven, dient u een map toe te wijzen waarin het te downloaden bestand moet worden opgeslagen. Vervolgens klikt u op Opslaan.

 10. Als het downloaden is voltooid, volgt u de Installatie-instructies.

  Raadpleeg voor meer informatie over het vinden van installatie-instructies het Dell Knowledge Base-artikel: Where To Find Driver Download And Installation Instructions (Waar zijn instructies voor het downloaden en installeren van drivers te vinden).
Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN136957

Laatste wijzigingsdatum: 06-04-2016 11:07


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.