Foutmeldingen van de voedingsadapter op Dell laptops oplossen

Foutmeldingen van de voedingsadapter op Dell laptops oplossenDit artikel bevat stappen waarmee u foutmeldingen of waarschuwingen van de voedingsadapter bij een ingeschakelde Dell laptop kunt oplossen.

Overzicht

Als u een Dell laptop aanzet, ziet u mogelijk de volgende foutmelding:

The AC power adapter type cannot be determined. (Het type voedingsadapter kan niet worden vastgesteld). This will prevent optimal system performance. (Het voedingsadaptertype kan niet worden bepaald. Dit verhindert optimale systeemprestaties.)
Strike the F3 key if you don't want to see power warning message again (Druk op F3 als u dit soort waarschuwingen niet meer wilt zien).
Strike F1 key to continue, F2 to run the setup utility (Druk op F1 om door te gaan of F2 om het hulpprogramma systeeminstellingen uit te voeren). Press F5 to run onboard diagnostics (De hoeveelheid systeemgeheugen is gewijzigd. Als u het geheugen niet hebt gewijzigd, moet u het geheugen mogelijk opnieuw installeren om dit probleem op te lossen. Druk op F1 om door te gaan en op F2 om System Setup te starten.)

Of Unknown or incorrect AC adapter detected (Onbekende of verkeerde voedingsadapter gedetecteerd).

De Dell laptop start gewoon verder op nadat u op F1 hebt gedrukt. De foutmelding wordt echter steeds herhaald als de pc wordt aangezet. De pc kan trager worden, de batterij laadt niet op of de foutmelding verschijnt in het Microsoft Windows-besturingssysteem.

De foutmeldingen van de voedingsadapter kunnen de volgende oorzaken hebben:

 • Een adapter van derden of een ander merk is op de pc of het dockingstation aangesloten.
 • U gebruikt een voedingsadapter met een lager wattage.
 • De voedingsadapter is niet goed op de pc aangesloten.
 • Het netsnoer is niet goed op de adapter aangesloten.
 • De voedingsadapter of de voedingsadapterpoort van de pc is beschadigd.
 • De voedingsadapter wordt niet in het BIOS (systeeminstellingen) herkend.
Waarschuwing: Dell raadt af om voedingsadapters of batterijen van derden of een ander merk op een Dell pc te gebruiken. Het gebruik van voedingsadapters of batterijen van derden of een ander merk kan de prestaties van Dell pc's beïnvloeden en zelfs een veiligheidsrisico vormen.

Probleemoplossing

Vouw de onderstaande gedeelten uit voor meer informatie over oplossingen voor de foutmeldingen van de voedingsadapter.

De kabel van de voedingsadapter en de stroomkabels kunnen beschadigd raken waardoor de bedrading aan beide uiteinden van de kabels open ligt. Dit kan worden veroorzaakt door de manier waarop de kabel om de voedingsadapter heen is opgerold of als de kabel wordt aan grote druk wordt blootgesteld. Als de kabel dusdanig beschadigd dat draden bloot liggen, moet u de voedingsadapter niet meer gebruiken. De voedingsadapter, kabels, adapterpoort op de laptop op beschadigingen controleren:

Waarschuwing: Dell raadt u aan om alleen voedingsadapters met het merk Dell te gebruiken die geschikt zijn voor uw laptop. Dell raadt af om voedingsadapters of batterijen van derden op een Dell laptop te gebruiken.
 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Controleer de voedingsadapter en de kabels (inclusief het netsnoer) op tekenen van fysieke schade of oververhitting.
 4. Controleer of de pin aan de binnenkant van de stekker of de adapterpoort verbogen, gebroken of beschadigd is.
Waarschuwing: Als u de voedingsadapter van de pc loskoppelt, trek dan aan de stekker en niet aan de kabel.
 
Waarschuwing: de Dell voedingsadapter kan op stopcontacten over de hele wereld worden aangesloten. Stekkers en stopcontacten kunnen echter per land sterk verschillen.
 
Waarschuwing: Gebruik de voedingsadapter niet meer als de voedingsadapter of de kabels beschadigd zijn.
 

Meer informatie vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel Schade aan voedingsadapter.


Afbeelding 1: Gerafelde kabels

Afbeelding 2: Blootliggende draden

Afbeelding 3: Gescheurde kabel

Afbeelding 4: Verbogen of gebroken pin

Als u beschadigingen hebt gevonden, neemt dan contact op met Dell Technische Support voor vervangende opties. Als u geen schade hebt gevonden, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact en controleer of het stopcontact goed werkt.
 3. Probeer een stopcontact waarvan u weet dat het goed werkt.
 4. Sluit de voedingsadapter rechtstreeks aan op het stopcontact.
  Gebruik geen stroomregelaars zoals piekspanningbeschermers, UPS (uninterruptible power supply), stroomverdelers enz.
Opmerking: Als de voedingsadapter is aangesloten op een dockingstation, sluit de voedingsadapter dan rechtstreeks aan op de laptop om te controleren of alles goed werkt.

Als het stopcontact goed werkt, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Ontkoppel alle externe randapparaten die op de pc zijn aangesloten.
 3. Verwijder de batterij. Lees de instructies in de gebruikershandleiding van de computer voor het verwijderen van de batterij.
  Als de Dell laptop een niet-verwisselbare batterij heeft, kunt u deze stap overslaan.
 4. Houd de aan/uit-knop minimaal 30 seconden ingedrukt om eventuele reststroom in de pc af te voeren.
 5. Plaats de batterij terug.
 6. Sluit de voedingsadapter op de pc aan.
 7. Zet de pc aan.

Als de reststroom is afgevoerd en de pc niet werkt als de voedingsadapter is aangesloten, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Ontkoppel de stroomkabel van de voedingsadapter.
 4. Sluit de stroomkabel op de voedingsadapter aan en zorg dat deze stevig vastzit.
 5. Controleer of het LED-lampje op de voedingsadapter brandt. Zo niet, probeer een geschikte, goed werkende voedingsadapter.

Nadat u de stroomkabel en de voedingsadapterkabel hebt ontkoppeld en weer hebt aangesloten, gaat u verder met de volgende stap.

Reset de voedingsadapter als volgt:

 1. Haal de voedingsadapter uit het stopcontact en wacht 15 seconden.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Sluit de voedingsadapter aan op een goed werkend stopcontact.
 4. Sluit de voedingsadapter op de pc aan.
 5. Controleer het LED-lampje op de voedingsadapter.
Opmerking: Het LED-lampje vindt u op de behuizing van de voedingsadapter of op de stekker van de voedingsadapter.

Als het LED-lampje van de voedingsadapter brandt, gaat u verder met de volgende stap.
Als het LED-lampje van de voedingsadapter niet brandt of uitgaat nadat u de voedingsadapter op de pc hebt aangesloten, neem dan contact op met Dell Technische Support.

Als u een voedingsadapter met een lager wattage gebruikt, kunt u de volgende foutmelding zien: "The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance" (Het voedingsadaptertype kan niet worden bepaald. Dit verhindert optimale systeemprestaties). Of u ziet "Unknown or incorrect AC adapter detected" (Onbekende of onjuiste voedingsadapter gedetecteerd). Verlaag de processorsnelheid (CPU) om energie te besparen, de laptopbatterij laadt mogelijk niet of langzaam of de voedingsadapter wordt te warm.
Dell laptops gebruiken voedingsadapters van 65 W (watt), 90 W, 130 W, 180 W of 240 W. Voor optimale prestaties gebruikt u de voedingsadapter die bij de Dell laptop is geleverd. Het wattage van de voedingsadapter staat op het label aan de onderkant van de voedingsadapter.

Opmerking: Raadpleeg het label aan de onderkant van de voedingsadapter voor informatie over het wattage.

Controleer of de pc de voedingsadapter herkent:

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Zodra het Dell logo op het scherm verschijnt, drukt u op F2 totdat het bericht Entering Setup (Setup wordt geopend) wordt weergegeven.
 3. Controleer het AC Adapter Type (Voedingsadaptertype) in de BIOS-opties.
  Als het voedingsadaptertype 'None' (Geen) is, sluit u de voedingsadapter aan op de pc.
  Als het voedingsadaptertype onbekend is - Controleer of een voedingsadapter met het juiste wattage op de pc is aangesloten. Als het voedingsadaptertype herkend wordt, ga dan verder met de volgende stap.

Een hardwarediagnose kan u helpen om te achterhalen wat het probleem is en welke stappen u moet nemen om het probleem te verhelpen. Dell biedt zowel ingebouwde als online diagnoses. De Dell ePSA hardwarediagnose controleert of de voedingsadapter wordt herkend.

De ingebouwde Dell ePSA hardwarediagnose uitvoeren:

 1. Zet de pc aan en tik op F12.
 2. Kies Diagnostics in het menu.
Opmerking:
 • Wanneer de test een probleem meldt, raadpleegt u het onderdeel Referentietabel van ePSA-, PSA-foutcodes en stappen voor probleemoplossing voor de betekenis van de code, eventuele extra stappen voor probleemoplossing om uit te voeren en om u te helpen het probleem te verhelpen.
 • Wanneer er geen probleem door de test wordt gemeld, betekent dit dat er geen problemen met hardware werden gevonden. Dit betekent waarschijnlijk dat er een probleem met het besturingssysteem op uw computer is.

U vindt meer informatie over het uitvoeren van een hardwarediagnose op een Dell pc in het Dell Knowledge Base-artikel "Hardwareproblemen met ingebouwde en online diagnoses oplossen (ePSA- of PSA-foutcodes)".

BIOS is een op het moederbord van uw computer geïntegreerde firmware. Als u het BIOS bijwerkt naar de meest recente versie, herkent de pc de voedingsadapter mogelijk wel. Voor het bijwerken van het BIOS naar de meest recente versie, moeten de voedingsadapter en batterij wel zijn aangesloten.

Waarschuwing: Voordat u het BIOS gaat updaten, moet u de batterij en de voedingsadapter op de Dell laptop hebben geïnstalleerd. Sommige Dell laptops moeten ten minste voor 10% opgeladen zijn voordat u met de BIOS-update kunt beginnen.

Als u het BIOS naar de nieuwste versie wilt bijwerken, lees dan het Dell Knowledge Base-artikel Hoe download en installeer ik het nieuwste BIOS voor mijn Dell computer?.

Als het voedingsadaptertype niet door de pc herkend wordt, lees dan het Dell Knowledge Base-artikel Een BIOS-update forceren zonder dat de voedingsadapter is aangesloten op een Dell laptop. Lees eerst de onderstaande disclaimer voordat u de BIOS-update forceert.

Waarschuwing: Als de batterij minder dan 10% is opgeladen, kunt u de BIOS-update vanuit een DOS-omgeving forceren. Fouten tijdens dit proces zorgen er mogelijk voor dat uw systeem onbruikbaar wordt. Gebruikers doen dit dan ook op eigen risico. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot dataverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in dit artikel.
Zie het volgende artikel voor meer informatie:
Het BIOS updaten met behulp van een USB-flashstation


Uw laptop gaat niet aan - (01:46)


Zorg voor uw voedingsadapter - (00:41)
Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN148385

Laatste wijzigingsdatum: 15-10-2018 11:58


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.