Problemen met trage prestaties op een Dell pc oplossen

Problemen met trage prestaties op een Dell pc oplossen
Als uw Dell pc niet meer reageert of veel tijd nodig heeft om te reageren, ondervindt u mogelijk een probleem met de systeemprestaties. Wanneer uw pc geleidelijk langzamer wordt of plotseling stopt met werken, kan er sprake zijn van allerlei prestatiegerelateerde problemen. Trage prestaties en andere problemen kunnen het gevolg zijn van gefragmenteerde data op de harde schijf, verouderde drivers, verouderde besturingssysteembestanden, schijffouten, beschadigde bestanden van het besturingssysteem, niet voldoende geheugen (RAM), hardwarestoringen, enz.

Hier volgen enkele stappen die u kunnen helpen bij het oplossen van problemen met trage prestaties op uw Dell pc. Voer de stappen na elkaar uit. U kunt hieronder ook een aantal extra stappen voor probleemoplossing en informatieve video's vinden.


Probleemoplossing

Vouw de secties hieronder uit voor meer informatie.

Een hardwarediagnosetest kan u helpen om te achterhalen wat het probleem is en welke stappen u moet nemen om het probleem te verhelpen. Om vast te stellen of uw Dell pc last heeft van een hardwareprobleem, is het raadzaam dat u eerst een hardwarediagnosetest op uw pc uitvoert. Dell biedt zowel ingebouwde als online diagnoses. Dell ePSA hardware diagnostics controleren of de hardware-apparaten correct werken.

Dell Pre-boot System Assessment (PSA) of enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) uitvoeren
 1. Start uw Dell pc opnieuw op.
 2. Wanneer het Dell logo wordt weergegeven, drukt u op F12 om het One-time Boot Menu (Eenmalig opstartmenu) te laden.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Diagnostics te selecteren en druk op Enter op het toetsenbord.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de diagnostics te voltooien.
  Als de test mislukt, noteer dan de foutcode en de validatiecode.

Gebruik de Dell Interactive Support Agent (alleen in het Engels) voor informatie over diagnostische foutcodes van ePSA of PSA.
U kunt de pagina SupportAssist Pre-Boot System Performance Check raadplegen voor meer informatie over diagnostische foutcodes van ePSA of PSA.

Raadpleeg voor meer informatie over Dell ePSA of PSA diagnostics het Dell Knowledge Base-artikel Hardwareproblemen met ingebouwde en online diagnostics oplossen (ePSA- of PSA-foutcodes).

Als de ingebouwde diagnostics en andere stappen voor probleemoplossing de oorzaak van trage prestaties niet hebben geïdentificeerd, raden wij u aan de Dell online diagnostics uit te voeren. Dell online diagnostics helpen u bij het oplossen van een probleem en het verkrijgen van geautomatiseerde fixes en vervangende onderdelen. Online diagnostics installeert Dell SupportAssist om u te helpen bij het diagnosticeren van uw Dell pc.

Online diagnostics uitvoeren op een Dell pc
 1. Ga naar de Dell Support website.
 2. Klik op Product detecteren of voer de servicetag in en klik op Verzenden.
 3. Klik op het tabblad Diagnostiek.
 4. Kies een van de beschikbare diagnostische tests:
  • Voor het uitvoeren van een stresstest: klik op Stresstest
  • Voor het uitvoeren van een volledige test: klik op Volledige test
  • Voor het uitvoeren van een aangepaste test: selecteer de apparaten die u wilt testen en klik op Test geselecteerde apparaten.
  • Voor het uitvoeren van een stresstest: klik op Stresstest
Opmerking:Dell System Detect en Dell SupportAssist zijn nodig voor de identificatie van uw Dell apparaat en het uitvoeren van een diagnostische controle. Volg de instructies op het scherm om Dell System Detect en Dell SupportAssist te installeren.
 
Opmerking: Sommige diagnostische tests geven grafische patronen weer om de videoadapter of het beeldscherm te testen. Daarbij moet u mogelijk reageren op dialoogvensters die verschijnen. De diagnostische testresultaten kunnen ongeldig zijn als u niet reageert wanneer dat nodig is.
 

Hardwareproblemen op uw Dell laptop of desktop diagnosticeren met behulp van een Dell ePSA diagnostische test - (1:34)


Terug naar boven

In veel gevallen zijn langzame prestaties het gevolg van verouderde apparaatdrivers of BIOS-instellingen (Basic Input/Output System). Zorg dat u de drivers regelmatig updatet om uw hardware en software maximaal te benutten. Het wordt aanbevolen om niet alleen het BIOS en apparaatdrivers voor de pc bij te werken, maar om ook de apparaatdrivers voor alle aangesloten randapparaten zoals printers, scanners, enz. bij te werken.

Raadpleeg de Dell Knowledge Base-artikelen hieronder voor informatie over het downloaden en updaten van het BIOS en apparaatdrivers voor uw Dell pc.

Zie voor meer informatie over het in de juiste volgorde installeren van de apparaatdrivers het Dell Knowledge Base-artikel Drivers opnieuw installeren in de juiste volgorde.

Terug naar boven

Geblokkeerde ventilatieopeningen kunnen ernstige problemen met prestaties veroorzaken door beperking van de luchtstroom. Dit kan ertoe leiden dat de processor, geheugen (RAM) en andere hardware oververhit raken, wat bovendien hardwarestoringen kan veroorzaken. Buitensporige warmte kan ook leiden tot een aanzienlijke daling van de prestaties omdat de meeste processoren automatisch de snelheid van de processor verlagen om warmte-gerelateerde problemen te compenseren. Als u merkt dat de ventilator voortdurend draait, kan dit aanduiden dat de pc niet optimaal werkt en dat ventilatieopeningen mogelijk verstopt zijn.

Het is belangrijk om te voorkomen dat stof zich ophoopt in uw pc en te zorgen voor voldoende ventilatie om warmte te verminderen. Pluisjes en stofophoping verhinderen dat lucht rond de koelribben kan stromen en zorgen dat de ventilator harder moet werken.

Waarschuwing: Schakel uw pc uit en koppel het netsnoer of de netadapter los voordat u met perslucht uw pc reinigt. Volg de instructies op de spuitbus met perslucht; verkeerd gebruik kan schade aan uw pc veroorzaken.
Waarschuwing: Probeer het stof niet met uw mond weg te blazen. Vocht kan onherstelbare schade toebrengen aan elektronische of elektrische componenten.
De ventilatieopeningen van uw Dell pc reinigen
 • Schakel de pc uit.
 • Controleer de ventilatieopeningen van de pc op stof of vuil.
  Ventilatieopeningen kunnen zich op verschillende plaatsen bevinden, afhankelijk van het pc-model. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Dell pc.
 • Gebruik een spuitbus met perslucht om stof of vuil uit de ventilatieopeningen te verwijderen.
  Let op: Het is verstandig om alleen een spuitbus met samengeperste lucht te gebruiken. Gebruik geen stofzuigers of blazers. Stofzuigers en blazers veroorzaken statische elektriciteit en kunnen schade toebrengen aan elektronische of elektrische componenten in uw pc.
 • Om problemen met oververhitting te voorkomen, plaatst u de pc rechtop op een harde of stevige ondergrond, met voldoende ruimte rond de ventilatieopeningen.

Systeemventilatoren reinigen - (2:01)


Terug naar boven

Vrije ruimte op harde schijf wordt meestal gebruikt voor het opslaan van bestanden en data, maar Microsoft Windows maakt ook gebruik van ongebruikte ruimte voor diverse andere functies zoals caching en virtueel geheugen. Als de harde schijf is bijna vol is, kan uw pc merkbaar trager gaan werken. Het wordt aanbevolen dat u altijd minstens 15% tot 20% vrije ruimte op harde schijf hebt.

Schijfopruiming uitvoeren

Microsoft Windows bevat een ingebouwde functie die tijdelijke bestanden en andere onbelangrijke bestanden moeiteloos verwijdert.

 1. Klik op de knop Start. Typ Schijfopruiming in het zoekvak, en selecteer Schijfopruiming in de lijst met zoekresultaten.
 2. Selecteer het station dat u wilt opschonen en klik op OK.
  Dit is meestal station C:.
 3. Nadat de scan is voltooid, selecteert u de selectievakjes voor de bestandstypen die u wilt verwijderen en klikt u op OK.
 4. Klik op Verwijderen in het bevestigingsvenster.

Bestanden verwijderen met Schijfopruiming - (1:13)

Applicaties verwijderen die u niet meer gebruikt

Verwijder applicaties die u niet meer gebruikt met Programma's en onderdelen (voorheen Software). Onnodige applicaties nemen ruimte in beslag op uw harde schijf.

Opmerking: U moet zijn aangemeld als gebruiker met Administrator-rechten om applicaties op uw pc te verwijderen of te installeren.
 1. Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in.
 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren appwiz.cpl en druk op Enter.
 3. Selecteer een programma in de lijst en klik op Verwijderen.
Terug naar boven

SupportAssist helpt u bij het optimaliseren van uw pc met behulp van een serie diagnostics die wijzigingen aan bestanden en instellingen van uw pc identificeren. Optimalisatie van uw pc verbetert de systeemsnelheid, beschikbaarheid van storageruimte en stabiliteit door verwijdering van tijdelijke bestanden, fijnafstemming van systeemprestatie en optimalisatie van het netwerk.

Bestanden opschonen

Opschonen van uw bestanden helpt bij het verwijderen van overbodige bestanden, tijdelijke mappen en andere onnodige rommel op uw pc.

 1. Open SupportAssist en klik op de tegel Optimaliseer mijn systeem.
 2. Klik op het tabblad Start onder Bestanden opschonen op Nu uitvoeren.
  Nadat de optimalisatie is voltooid, worden een vinkje en de datum van de laatste optimalisatie weergegeven op de tegel.
  Opmerking: Tijdens de optimalisatie wordt de naam van de taak die wordt uitgevoerd, weergegeven onder de menubalk. Het percentage van de optimalisatie dat is voltooid, wordt ook weergegeven op de tegel.
  Als u wilt stoppen met de optimalisatie, klikt u op Annuleren.
Opmerking: Als u de optimalisatie annuleert, worden de uitgevoerde wijzigingen niet teruggedraaid.
Fijnafstemming van uw systeemprestaties

Door fijnafstemming van uw systeemprestaties past u de energie-instellingen, het register en de geheugentoewijzing aan om de verwerkingssnelheid van uw pc te optimaliseren.

 1. Open SupportAssist en klik op de tegel Optimaliseer mijn systeem.
 2. Klik op het tabblad Start onder Prestaties fijnafstemmen op Nu uitvoeren.
  Nadat de optimalisatie is voltooid, worden een vinkje en de datum van de laatste optimalisatie weergegeven op de tegel.
  Opmerking: Tijdens de optimalisatie wordt de naam van de taak die wordt uitgevoerd, weergegeven onder de menubalk. Het percentage van de optimalisatie dat is voltooid, wordt ook weergegeven op de tegel.
  Als u wilt stoppen met de optimalisatie, klikt u op Annuleren.
Opmerking: Als u de optimalisatie annuleert, worden de uitgevoerde wijzigingen niet teruggedraaid.
Netwerk optimaliseren

Door uw netwerk te optimaliseren, verbetert u de netwerkconnectiviteit en worden uw pc-instellingen bijgewerkt ten behoeve van een efficiënt en betrouwbaar netwerk.

 1. Open SupportAssist en klik op de tegel Optimaliseer mijn systeem.
 2. Klik op het tabblad Start onder Netwerk optimaliseren op Nu uitvoeren.
  Nadat de optimalisatie is voltooid, worden een vinkje en de datum van de laatste optimalisatie weergegeven op de tegel.
  Opmerking: Tijdens de optimalisatie wordt de naam van de taak die wordt uitgevoerd, weergegeven onder de menubalk. Het percentage van de optimalisatie dat is voltooid, wordt ook weergegeven op de tegel.
  Als u wilt stoppen met de optimalisatie, klikt u op Annuleren.
Opmerking: Als u de optimalisatie annuleert, worden de uitgevoerde wijzigingen niet teruggedraaid.

Mijn systeem optimaliseren met SupportAssist - (1:39)


Terug naar boven

Microsoft Windows gebruikt subtiele animaties of visuele effecten bij bepaalde taken zoals vervaging of verschuiving van menuopties, animatie van vensters bij minimaliseren of maximaliseren, half doorzichtige selectiekaders, enz. Deze animaties of visuele effecten kunnen zorgen dat uw pc iets trager wordt dan gewoonlijk. U kunt uw pc versnellen door enkele visuele effecten uit te schakelen. Windows kan bijvoorbeeld vensters onmiddellijk minimaliseren als u de bijbehorende animaties uitschakelt.

Opmerking: Het wijzigen van deze opties verbetert de prestaties van uw systeem maar heeft ook invloed op het uiterlijk van uw Windows-ervaring.
 1. Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in.
 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren sysdm.cpl en druk op Enter.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Prestaties op Instellingen.
 4. Op het tabblad Visuele effecten selecteert u Beste prestaties.
Opmerking: Door Beste prestaties te selecteren, schakelt u alle visuele effecten uit. U kunt ook Aangepast kiezen en handmatig visuele effecten in- of uitschakelen op basis van uw voorkeuren.

Terug naar boven

In Microsoft Windows wordt gebruikgemaakt van virtueel geheugen, ook wel bekend als swap-bestand of wisselbestand, wanneer alle beschikbare geheugen (RAM) wordt gebruikt door de pc. Virtueel geheugen biedt een tijdelijke uitbreiding van het systeemgeheugen (RAM) op de harde schijf. Hierdoor kan de pc meer applicaties uitvoeren dan voorheen mogelijk was. Wanneer het systeemgeheugen (RAM) bijna vol is, worden de in het geheugen (RAM) opgeslagen data verplaatst naar het wisselbestand of swap-bestand, waardoor extra ruimte vrijkomt voor geheugenintensieve functies.

Hoewel Microsoft Windows de beschikbare ruimte voor virtueel geheugen automatisch beheert, kan uitbreiding van de virtuele geheugentoewijzing u helpen bij het verbeteren van de prestaties van uw pc. Windows stelt de initiële minimale grootte van het wisselbestand gelijk aan de hoeveelheid RAM (random access memory) die is geïnstalleerd op uw computer, en de maximale grootte gelijk aan drie keer de hoeveelheid RAM die is geïnstalleerd op uw computer.

 1. Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in.
 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren sysdm.cpl en druk op Enter.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Prestaties op Instellingen.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Virtueel geheugen op Wijzigen.
 5. Schakel Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren uit en klik op OK.
 6. Selecteer het station met het wisselbestand dat u wilt wijzigen.
 7. Klik op Aangepaste grootte, typ de nieuwe grootte in Megabytes in het vak Begingrootte (MB) en Maximale grootte (MB).
 8. Klik op Instellen en op OK.
Opmerking: Begingrootte (MB) moet gelijk zijn aan de hoeveelheid geheugen (RAM) op uw pc. Bijvoorbeeld: 4 GB aan RAM staat gelijk aan 4092 Megabytes (MB).
Maximale grootte (MB) moet gelijk zijn aan drie maal de hoeveelheid geheugen (RAM) op uw pc. Bijvoorbeeld: 4 GB x 3 is gelijk aan 12 GB RAM. 12 GB x 1024 is gelijk aan 12.288 Megabyte (MB). Voer niet meer dan drie keer de hoeveelheid RAM in die op uw systeem is geïnstalleerd.
1 GB komt overeen met 1024 Megabytes (MB).

Terug naar boven

Malware (virussen, spyware, Trojaanse paarden, enz.) kan ertoe leiden dat een pc vastloopt, langzaam wordt, enz. Spyware en andere soorten malware zijn een belangrijke oorzaak van veel pc-problemen, waaronder een langzame pc. Als u vermoedt dat uw pc is geïnfecteerd, bestaat de kans dat schadelijke software in de achtergrond wordt uitgevoerd waardoor uw pc trager wordt. Dit kan software zijn die inbreuk maakt op uw internetgebruik door uw handelingen te volgen en extra advertenties toe te voegen.

Het wordt aanbevolen om uw pc te scannen met een antivirus- of antimalwareprogramma. Windows 10 pc's beschikken over Windows Defender dat basisbeveiliging tegen malware biedt. De meeste Dell pc's zijn uitgerust met een antivirussoftware die vooraf is geïnstalleerd, zoals McAfee, maar een abonnement kan nodig zijn. Er zijn vele andere antivirus- of anti-malwareprogramma's (gratis te gebruiken of op abonnementsbasis) die u mogelijk gebruikt, zoals McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro, enz. Gebruik het programma dat op uw pc is geïnstalleerd en voer een grondige of diepgaande scan uit.

Opmerking: Door het installeren van meer dan één antivirus- of antimalwareprogramma wordt uw pc niet beter beschermd, maar alleen langzamer. Het is verstandig om slechts één antivirus- of antimalwareprogramma te installeren en dit regelmatig te updaten voor actieve bescherming tegen malware.

Voor meer informatie raadpleegt u het Dell Knowledge Base-artikel Uw computer beschermen of malware verwijderen in Microsoft Windows.

Wat is malware? (Officiële Dell Tech Support) op YouTube - (2:03) Alleen in het Engels

Vijf manieren om op virussen te controleren (Officiële Dell Tech Support) op YouTube - (2:33) Alleen in het Engels

Terug naar boven

Als Windows-besturingssysteembestanden beschadigd zijn, kan dit leiden tot trage prestaties en andere problemen op uw Dell pc. Microsoft Windows heeft ingebouwde hulpprogramma's die u kunnen helpen om uw pc te scannen op beschadigde bestanden van het besturingssysteem en deze te vervangen vanuit een cacheversie op uw pc of via Windows Update.

Systeem File Checker uitvoeren
 1. Start uw pc opnieuw op.
 2. Klik op de Windows Start-knop en zoek naar CMD of Opdrachtprompt.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  Klik op Ja het venster Gebruikersaccountbeheer.
 4. Typ bij de opdrachtprompt sfc /scannow en druk op Enter op het toetsenbord.
  Dit kan enkele minuten in beslag nemen.
 5. Nadat de scan is voltooid, start u de pc opnieuw op.
Opmerking: Zorg dat u een spatie tussen sfc en de / typt.

System File Checker (SFC) scant uw pc op beschadigde besturingssysteembestanden van Microsoft Windows. Nadat de scan is voltooid, worden de resultaten weergegeven op het scherm. Als System File Checker (SFC) beschadigde bestanden heeft gevonden en vervangen, moet u de pc opnieuw opstarten. Als System File Checker (SFC) geen beschadigde bestanden heeft gevonden, kunt u proberen de DISM tool (Deployment Image Servicing and Management) uit te voeren.

Voer de DISM tool alleen in Windows 10, Windows 8.1 of 8 uit

De DISM tool controleert op beschadigde Microsoft Windows-besturingssysteembestanden, en downloadt en vervangt deze vervolgens via Windows Update.

 1. Start uw pc opnieuw op.
 2. Klik op de Windows Start-knop en zoek naar CMD of Opdrachtprompt.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  Klik op Ja het venster Gebruikersaccountbeheer.
 4. Typ in de opdrachtprompt dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth en druk op Enter op het toetsenbord.
  Dit kan enkele minuten in beslag nemen.
 5. Nadat de scan is voltooid, start u de pc opnieuw op.
Opmerking: Uw pc dient te zijn verbonden met internet om de DISM-tool goed te kunnen uitvoeren. Zorg dat u een spatie typt voor elke / in de opdrachtregel.

Terug naar boven

Opnieuw opstarten kan veel problemen vrijwel onmiddellijk oplossen. Uw pc opnieuw opstarten is een effectieve manier om het geheugen (RAM) leeg te maken en te zorgen dat alle gestarte processen en services die problemen veroorzaken, worden afgesloten.

Opnieuw opstarten sluit alle applicaties en software die worden uitgevoerd op uw pc of op de taakbalk en tientallen andere services die mogelijk zijn gestart door diverse applicaties en actief zijn op de achtergrond. Hoe meer dingen die u hebt geopend en hoe langer die uitvoert, hoe groter de kans dat uw pc trager wordt en uiteindelijk ook het geheugen (RAM) vol raakt. In het ideale geval is het een goede gewoonte om de pc af te sluiten wanneer deze niet in gebruik is. In de meeste gevallen wordt echter aanbevolen dat u de pc ten minste eenmaal per week opnieuw opstart als u de pc veel gebruikt.

Terug naar boven

Hier zijn enkele extra stappen voor probleemoplossing die u kunt volgen bij diagnosticeren en oplossen van problemen door trage prestaties op uw Dell pc.

Aanvullende probleemoplossing

Microsoft Windows 10, Windows 8 of 8.1 en Windows 7 hebben een ingebouwde probleemoplosser voor prestaties die u kan helpen bij het automatisch opsporen en oplossen van problemen die mogelijk invloed hebben op uw pc-snelheid. De probleemoplosser Prestaties controleert op problemen die uw computer mogelijk vertragen, zoals hoeveel gebruikers zijn aangemeld op de pc en of meerdere programma's tegelijk actief zijn op hetzelfde moment.

Opstartprogramma's uitschakelen in Microsoft Windows 10, Windows 8.1 of 8
 1. Sluit alle open vensters.
 2. Druk de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in.
 3. Klik op Configuratiescherm.
 4. Klik op Systeem en beveiliging.
 5. Selecteer onder Beveiliging en onderhoud de optie Veelvoorkomende computerproblemen oplossen.
  In Windows 8 of 8.1 vindt u deze optie mogelijk in het Onderhoudscentrum.
 6. Klik onder Systeem en beveiliging op Onderhoudstaken uitvoeren.
 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om het proces te voltooien.
 8. Start de computer opnieuw op.
Opstartprogramma's uitschakelen in Microsoft Windows 7
 1. Sluit alle open vensters.
 2. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
 3. Klik op Systeem en beveiliging.
 4. Klik onder Onderhoudscentrum op Veelvoorkomende computerproblemen oplossen.
 5. Klik onder Systeem en beveiliging op Zoeken naar problemen die de prestaties beïnvloeden.
 6. Volg de aanwijzingen op het scherm om het proces te voltooien.
 7. Start de computer opnieuw op.

Terug naar boven

De veilige modus voorkomt dat niet-essentiële applicaties en drivers worden geladen. Dit helpt bij het elimineren van software als een oorzaak van trage prestaties.

Opmerking: De videoresolutie in de veilige modus wordt automatisch ingesteld op 800 x 600 en de pictogrammen en tekst verschijnen groter dan normaal.
De bureaubladachtergrond is uitgeschakeld in de veilige modus. Dit is normaal en vereist geen probleemoplossing.
Alle visuele instellingen worden hersteld als de pc weer wordt opgestart in de normale modus.
Waarschuwing: Als u zich aanmeldt in de veilige modus (in dit geval de Veilige modus met netwerkmogelijkheden), wordt uw antivirus- of antimalwareprogramma uitgeschakeld. Wees voorzichtig als u een verbinding maakt met een netwerk wanneer uw antivirusprogramma is uitgeschakeld.

Om te leren hoe u de pc opstart in de veilige modus, raadpleegt u de onderstaande koppelingen voor het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd.

Als het probleem zich niet voordoet in de veilige modus, is het waarschijnlijk een probleem met een driver of de software. Zorg dat u de apparaatdrivers bijwerkt en installeer alle software-updates die beschikbaar zijn voor uw pc, waaronder Microsoft Windows-updates.

Als het probleem zich dan nog steeds voordoet in de veilige modus, gaat u verder met de volgende stap.

Schone opstartprocedure uitvoeren om softwareproblemen te detecteren - (00:40)


Terug naar boven

Verwijderen van ongebruikte of onnodige software of applicaties kan helpen om uw pc sneller te maken. Applicaties kunnen achtergrondprocessen, services, contextafhankelijke menu-items en andere dingen bevatten die uw pc kunnen vertragen.

Verwijder applicaties die u niet meer gebruikt met Programma's en onderdelen (voorheen Software). Onnodige applicaties nemen ruimte in beslag op uw harde schijf.

Opmerking: U moet zijn aangemeld als gebruiker met Administrator-rechten om applicaties op uw pc te verwijderen of te installeren.
 1. Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in.
 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren appwiz.cpl en druk op Enter.
 3. Selecteer een programma in de lijst en klik op Verwijderen.

Terug naar boven

Veel applicaties of software worden uitgevoerd in het systeemvak. Zulke applicaties worden meestal geladen tijdens het opstarten en blijven verborgen maar actief op de achtergrond. Door te voorkomen dat zulke applicaties worden geladen tijdens het opstarten, verloopt niet alleen het aanmeldingsproces sneller, maar wordt ook veel geheugen (RAM) en verwerkingskracht bespaard ter verbetering van de prestaties van uw pc.

Waarschuwing: Het wordt aanbevolen om uw antivirus- of antimalwareprogramma niet uit te schakelen bij het opstarten. Uitschakelen van het antivirus- of antimalwareprogramma kan ertoe leiden dat uw pc kwetsbaar wordt voor malware-infecties.
Opmerking: U moet zijn aangemeld als gebruiker met Administrator-rechten om applicaties op uw pc te verwijderen of te installeren.
Opstartprogramma's uitschakelen in Microsoft Windows 10, Windows 8.1 of 8
 1. Sluit alle open vensters.
 2. Druk tegelijk op CTRL + Shift + ESC op het toetsenbord.
 3. Klik in het venster Taakbeheer op het tabblad Prestaties.
 4. Selecteer het programma of de applicatie die u niet wilt laden tijdens het opstarten.
 5. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Uitschakelen.
 6. Herhaal stap 4 en 5 voor alle programma's of applicaties die u niet wilt laden tijdens het opstarten.
 7. Start uw pc opnieuw op.
Opstartprogramma's uitschakelen in Microsoft Windows 7
 1. Sluit alle open vensters.
 2. Klik op de knop Start. Typ in het zoekvak msconfig, klik in de resultatenlijst met de rechtermuisknop op msconfig en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik in het venster Systeemconfiguratie op het tabblad Hardware.
 4. Verwijder het vinkje bij programma's of applicaties die u niet wilt laden tijdens het opstarten en klik op OK.
 5. Schakel in het bevestigingsvenster Dit bericht niet meer weergeven in en klik op Opnieuw opstarten.

Terug naar boven

Systeemherstel is een Microsoft Windows-functie die u kan helpen bij het verhelpen van bepaalde soorten crashes en andere pc-problemen. Systeemherstel kan uw pc (inclusief systeembestanden, geïnstalleerde applicaties, Windows-register en systeeminstellingen) herstellen naar de situatie van een vroeger tijdstip, waardoor pc-storingen of andere problemen kunnen worden opgelost.

Microsoft Windows maakt automatisch een 'herstelpunt' telkens wanneer een applicatie of software wordt geïnstalleerd, wanneer Windows Update de nieuwste updates installeert, of wanneer een driver wordt geïnstalleerd. U kunt ook handmatig een herstelpunt maken.

Opmerking: Systeemherstel slaat geen oude kopieën van persoonlijke bestanden op en verwijdert of vervangt geen persoonlijke bestanden of persoonlijke data wanneer u een herstelbewerking uitvoert. Systeemherstel is ook geen effectieve oplossing voor het verwijderen van virussen, spyware of een ander type van malware op uw pc.
 
Opmerking: U moet zijn aangemeld als gebruiker met Administrator-rechten om Systeemherstel te kunnen uitvoeren.

Als u wilt weten hoe u uw Dell pc naar een vorig punt in de tijd kunt herstellen met behulp van Windows Systeemherstel, raadpleegt u de onderstaande koppelingen voor het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd.


Terug naar boven

Als uw systeem nog steeds vastloopt of traag presteert en de voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, kan er sprake zijn van een onderliggend probleem met het besturingssysteem.

Waarschuwing: Door opnieuw installeren van het besturingssysteem gaan alle data op de computer verloren. Dell raadt u aan een back-up te maken van al uw persoonlijke data, waaronder afbeeldingen, spreadsheets, Word-documenten, e-mails, contactpersonen, browserbladwijzers (favorieten), muziek, video, enz., op een extern storage-apparaat voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.

Zie voor meer informatie over Microsoft Windows opnieuw installeren op uw Dell pc het volgende Dell Knowledge Base-artikel Microsoft Windows herstellen of opnieuw installeren op een Dell computer.


Terug naar boven

Over het algemeen kan het geheugen (RAM) van de meeste pc's worden uitgebreid met grote hoeveelheden geheugen als aanvulling op het geheugen dat al is geïnstalleerd in de pc. Voordat u overweegt het geheugen (RAM) op uw Dell pc uit te breiden, raden wij u aan te controleren hoeveel geheugen (RAM) momenteel is geïnstalleerd op uw Dell pc en wat de maximale hoeveelheid geheugen (RAM) is die uw Dell pc ondersteunt. Zie voor meer informatie over systeemconfiguratie en geheugenspecificaties van uw Dell pc de gebruikershandleiding op de Dell Support website.

Opmerking: Sommige Dell Ultrabook laptops hebben ingebouwd geheugen (RAM) dat niet kan worden vervangen of uitgebreid.
Opmerking: Controleer voordat u RAM-modules aanschaft het type geheugen dat kan worden gebruikt op uw Dell pc, de maximale hoeveelheid geheugen (RAM) en het maximale aantal geheugenmodules dat uw Dell pc kan ondersteunen.
 

Bezoek de Dell website om upgradeonderdelen voor uw Dell pc aan te schaffen.

Voor meer informatie raadpleegt u het Dell Knowledge Base-artikel Het geheugen in uw computer upgraden.

De volgende tabel geeft de beperkingen voor geheugen (RAM) en adresruimte in ondersteunde versies van Microsoft Windows 10, Windows 8 of 8.1 en Windows 7. Het is belangrijk om rekening te houden met de maximale hoeveelheid geheugen (RAM) die wordt ondersteund door uw Dell pc en de hoeveelheid geheugen die wordt ondersteund door de Microsoft Windows-versie die is geïnstalleerd op uw Dell pc.

Versie Limiet op 32-bits versie (X86) Limiet op 64-bits versie (X64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 of 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 of 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 of 8.1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB  
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB  

Terug naar boven

Conventionele harde schijven hebben bewegende onderdelen en daarom hebben ze lagere lees- of schrijfsnelheden vergeleken met solid state drives (SSD). Een solid state drive gebruikt flash-geheugen, kan veel sneller lezen en schrijven en verbruikt minder energie, waardoor de gebruiksduur van een laptopbatterij toeneemt. Upgraden naar een solid state drive kan aanzienlijke verbetering van de prestaties opleveren.

Aandachtspunten vóór het upgraden van de harde schijf op uw Dell pc:

 • Form factor - Harde schijven worden geleverd in twee form factors: 3,5-inch station, gebruikt in desktopcomputers en 2,5-inch station, gebruikt op laptop-pc's.
 • Connector - Welk type connector is beschikbaar op uw PC? IDE of S-ATA (Serial ATA) connector (SATA-I, SATA-II of SATA III connector).
 • Capaciteit - Wat is de maximale hardeschijfcapaciteit die wordt ondersteund door uw pc?

Bezoek de Dell website om upgradeonderdelen voor uw Dell pc aan te schaffen.


Terug naar boven

Informatieve video's

Wordt uw systeem trager? Problemen met trage prestaties oplossen in Windows 8 - (2:56)


 

Problemen met trage internetverbinding en netwerkverbindingen oplossen - (1:51)

De prestaties van uw computer verbeteren (Officiële Dell Tech Support) op YouTube - (2:55) Alleen in het Engels


Artikel-id: SLN171944

Laatste wijzigingsdatum: 15-10-2018 10:53


Verwante artikelen

Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.