How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool

How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool


Important Information

Note:

This article is intended for Windows XP only.

If the system is unable to boot into the operating system, please use the following Dell Knowledge Base article: System Does Not Boot Into Microsoft® Windows® XP.


De Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) installeren en downloaden

De Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) downloaden

 1. Klik op Dell Crash Analysis Tool (Crash-analyseprogramma) om de vereiste bestanden te downloaden.
  Door software vanaf de website van Dell te downloaden, accepteert u de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst van Dell.

 2. Klik op Save (Opslaan) om het bestand op de computer op te slaan en het venster Save As (Opslaan als) weer te geven.

 3. Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan. Als u het bestand bijvoorbeeld op het bureaublad wilt opslaan, klikt u op Bureaublad. Klik vervolgens op Opslaan. Noteer de bestandsnaam en de locatie waar u het bestand opslaat.

De Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) installeren

 1. Zoek het bestand op dat u op de computer hebt opgeslagen. Dubbelklik er vervolgens op om het venster Bestand openen - Beveiligingswaarschuwing weer te geven.

 2. Klik op Uitvoeren om het installatieprogramma voor de Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) te starten.

 3. Klik in het geopende venster Application: Dell Crash Analysis Tool (Toepassing: Dell crash-analyseprogramma) op Continue (Doorgaan).

 4. Noteer het pad dat wordt weergegeven in het tekstvak Select the folder where you want to unzip the files to (Selecteer de map waarin u de bestanden wilt uitpakken), en klik vervolgens op OK.

 5. Als u wordt gevraagd een map te maken om de uitgepakte bestanden in op te slaan, klikt u op Yes (Ja) om de bestanden in de map uit te pakken.

 6. Wanneer het bericht All files were successfully unzipped (Alle bestanden zijn uitgepakt) verschijnt, klikt u op OK.

 7. Wanneer het venster Crash Analysis Tool - InstallShield Wizard (Wizard Crash-analyseprogramma - InstallShield Wizard) verschijnt, klikt u op Next (Volgende).

 8. Klik op de pagina Ready to Install the Program (Gereed om het programma te installeren) van de wizard op Install (Installeren) om het crash-analyseprogramma te installeren.

 9. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien) op de pagina InstallShield Wizard Completed (Wizard InstallShield voltooid) van de wizard om de installatie van het crash-analyseprogramma op de computer te voltooien.


When to use the Crash Analysis Tool

If you have attempted other troubleshooting methods and feel you need to reinstall your operating system due to blue screen errors or system crashes, try using the Crash Analysis Tool first.


De Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) uitvoeren

Volg deze stappen als u de Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) wilt uitvoeren:

 1. Klik op Start, selecteer Alle programma's, selecteer Dell Accessories (Dell-accessoires) en klik vervolgens op de Crash Analysis Tool (Crash-analyseprogramma).
 2. Klik in het venster Crash Analysis Tool (Crash-analyseprogramma) onder Welcome to the Crash Analysis Tool (Welkom bij het crash-analyseprogramma) op Run (Uitvoeren).

Met de Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) wordt de computer gescand op drivers die mogelijk computerproblemen veroorzaken. Wanneer de scan is voltooid, worden de resultaten weergegeven in de lijst Crash Analysis Tool Scan Results (Scanresultaten van crash-analyseprogramma) in het venster Crash Analysis Tool (Crash-analyseprogramma).

Tijdens de crash-analyse wordt automatisch de eerdere versie van gedetecteerde drivers hersteld. Hiervoor wordt een eerder geïnstalleerde versie van de driver gebruikt.


De scanresultaten weergeven

Nadat u de Crash Analysis Tool (crash-analyseprogramma) hebt uitgevoerd, kunt u de scanresultaten weergeven. Gebruik de informatie in de scanresultaten om te bepalen welke driverupdates u dient te installeren om het probleem op te lossen:

 1. Geef de driver of drivers weer die worden vermeld in de lijst Crash Analysis Tool Scan Results (Scanresultaten van crash-analyseprogramma) (Afbeelding 1).

  Afbeelding 1: Scanresultaten van crash-analyseprogramma

 2. Gebruik de volgende informatie in de lijst Crash Analysis Scan Results (Scanresultaten van crash-analyseprogramma) om te bepalen welke driver of welk programma het probleem veroorzaakt:
  • De kolom Driver. In de kolom Driver wordt de bestandsnaam van de driver vermeld.
  • De kolom Manufacturer (Fabrikant). In de kolom Manufacturer (Fabrikant) wordt de fabrikant van de driver vermeld.
   Opmerking:

   Als u meer informatie nodig hebt om een driver of programma voor Dell-hardware te identificeren, gaat u naar de Dell Support-website om de gewenste informatie op te zoeken.

   Als de driver of het programma niet door Dell wordt geleverd, kunt u op internet zoeken naar de fabrikant van de driver of het programma.

 3. Nadat u bepaald hebt welke driver of drivers het probleem veroorzaken, gebruikt u al naar gelang de situatie een van de volgende methoden.


Additional Troubleshooting Information for System Problems

If you continue to experience issues on your Windows XP-based computer, see the following Dell resources for additional troubleshooting information:


Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN79149

Laatste wijzigingsdatum: 06-04-2016 11:21


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.