Knowledge Base

Problemen oplossen met blauw scherm/STOP-fout in Windows 8 en Windows 8.1


Dit artikel is voor Microsoft Windows 8.
Klik hieronder om het besturingssysteem te wijzigen.

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een fout met een blauw scherm?
 2. Zoeken naar problemen en oplossingen in het Onderhoudscentrum
 3. Een online diagnose uitvoeren
 4. Veelvoorkomende problemen oplossen die een blauw scherm tot gevolg hebben
  1. UNMOUNTABLE BOOT VOLUME (OPSTARTVOLUME KAN NIET WORDEN GEKOPPELD) en INACCESSIBLE BOOT DEVICE (OPSTARTAPPARAAT NIET TOEGANKELIJK)
  2. NTFS FILE SYSTEM (NTFS-BESTANDSSYSTEEM)
  3. SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED (SYSTEEMTHREAD-UITZONDERING NIET AFGEHANDELD) en KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (KERNELMODUSUITZONDERING NIET AFGEHANDELD)
  4. PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (WISSELBESTANDSFOUT IN NIET-WISSELBAAR GEBIED)
  5. DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (DRIVER IRQL NIET KLEINER DAN OF GELIJK AAN)
  6. THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (THREAD GEBLOKKEERD IN APPARAATDRIVER)


Wat is een fout met een blauw scherm?


In sommige gevallen stopt Windows en wordt diagnostische informatie in witte tekst op een blauwe achtergrond weergegeven. De manier waarop deze informatie wordt weergegeven, verklaart de naam 'blauw scherm'. In Windows 8 is het blauwe scherm aanzienlijk veranderd. Het bestaat nu uit een 'frons'-emoticon en de tekst "Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart" (Uw pc heeft een probleem dat niet kan worden opgelost en moet nu opnieuw worden gestart), gevolg door het type fout. De bekende "OxXXXXXXXX"-foutcodes worden niet meer gebruikt.
Fouten met een blauw scherm treden op als:
 • Windows een fout detecteert die niet kan worden opgelost zonder dat daarbij gegevens verloren gaan
 • Windows detecteert dat kritieke besturingssysteemgegevens zijn beschadigd
 • Windows detecteert dat de hardware problemen oplevert en de problemen niet kunnen worden hersteld
 • De tekst die wordt weergegeven is door de jaren heen veranderd van een enorme hoeveelheid informatie in Windows NT 4.0 tot betrekkelijk korte meldingen in de hedendaagse versies van Windows. (Afbeelding 1)


:(
Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart. (Uw pc heeft een probleem dat niet kan worden opgelost en moet nu opnieuw worden gestart.)

U kunt online zoeken naar de fout: KERNEL DATA INPAGE ERROR


Afbeelding 1: Voorbeeld van een fout met een blauw scherm


Stap 1: Zoeken naar problemen en oplossingen in het Onderhoudscentrum


Windows 8 crashfouten worden verzameld in het Onderhoudscentrum en vergeleken met andere crashgegevens die online beschikbaar zijn. Het Onderhoudscentrum kunt u als volgt openen:
 1. Typ "Probleemrapporten en oplossingen" in het Startscherm, selecteer vervolgens Alle probleemrapporten weergeven om een lijst van fouten weer te geven die op uw computer zijn opgetreden, inclusief mogelijke oplossingen, zoals het updaten van drivers, een flashupgrade op het BIOS toepassen of controleren op software-updates.
 2. Alternatieve instructies:
  1. Veeg naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm om de Charms-balk te openen (als u een muis gebruikt, wijst u naar de rechterbovenhoek van het scherm en beweegt u de muisaanwijzer naar beneden om de Charms-balk te openen) en selecteer vervolgens Instellingen. Of druk op de Windows-toets + I om direct naar de charm Instellingen te gaan.
  2. Selecteer Configuratiescherm.
  3. Selecteer Prestaties en onderhoud.
  4. Selecteer Probleemrapporten en oplossingen.


Stap 2: Een online diagnose uitvoeren


Dell heef een aantal online diagnosefuncties ontwikkeld waarmee u problemen met de hardware of configuratie van uw computer kunt identificeren en diagnosticeren. Ga naar Dell Online Diagnostics voor meer informatie en om een scan van uit computer uit te voeren.

Stap 3: Probleemoplossing bij veelvoorkomende 'blauw scherm'-foutberichtenUNMOUNTABLE BOOT VOLUME (OPSTARTVOLUME KAN NIET WORDEN GEKOPPELD)

INACCESSIBLE BOOT DEVICE (OPSTARTAPPARAAT NIET TOEGANKELIJK)


Deze twee fouten hebben een soortgelijke oorzaak en daardoor gelden voor beide fouten dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem. Deze stopcodes treden altijd op tijdens het opstarten. Als een van deze stopcodes wordt weergegeven, is het volgende gebeurd:

1 Het systeem heeft de Power-On Self-Test (POST) voltooid.


2 Het systeem heeft NTLDR geladen en het beheer van het opstartproces overgedragen aan NTOSKRNL (de kernel).


3 NTOSKRNL is verstoord. NTOSKRNL kan de rest van NTOSKRNL niet vinden of kan het bestandssysteem niet lezen op de locatie waar dit volgens NTOSKRNL zou moeten staan.
Bij het oplossen van dit probleem moet u zien uit te vinden waarom de Windows-kernel is verstoord en moet u de oorzaak van het probleem oplossen.
Wat u moet controleren:

 • De configuratie van de SATA-controller in het BIOS van het systeem Als de SATA-controller van de modus ATA naar de modus AHCI is omgezet (of vice versa), kan Windows niet met de SATA-controller communiceren omdat voor iedere modus een andere driver is vereist. Zet de modus van de SATA-controller in de BIOS om.
 • RAID settings (RAID-instellingen) Deze fout treedt op als u met de instellingen van de RAID-controller hebt geëxperimenteerd. Zet de instellingen van de RAID-controller terug naar Autodetect (Automatische detectie).
 • Improperly or poorly seated cabling (Onjuist of slecht aangesloten kabels) Sluit de gegevenskabels tussen de harde schijf en de controller aan beide zijden opnieuw aan.
 • Hard drive failure (Probleem met de harde schijf) Voer de ingebouwde diagnostische test voor de harde schijf uit. Let op: Code 7 duidt op een probleem met de gegevens en niet met de harde schijf.
 • File system corruption (Bestandssysteem beschadigd) Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer chkdsk /f /r uit.
 • Improperly configured BOOT.INI (Windows Vista) (Onjuist geconfigureerde BOOT.INI (Windows Vista)). Als u het bestand boot.ini per ongeluk hebt gewist of gewijzigd, wordt de stopcode 0x7B tijdens het opstarten weergegeven. Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer BOOTCFG /REBUILD uit.


NTFS_FILE_SYSTEM (NTFS-BESTANDSSYSTEEM)Deze stopcode geeft aan dat de driver van het NTFS-bestandssysteem een situatie heeft ondergaan die niet kan worden verwerkt. Deze fout wordt bijna altijd door drie dingen veroorzaakt:
 • Beschadigde gegevens op de schijf
 • Beschadigde gegevens in het geheugen
 • Er is geen geheugen meer beschikbaar (dit gebeurt normaal gesproken alleen op zwaar belaste servers)

Wat u moet controleren:

1 Plaats het geheugen en alle gegevenskabels van het station opnieuw om gegevensbeschadiging als gevolg van slecht aangesloten hardware uit te sluiten.


2 Voer een volledige diagnostiek uit voor het geheugen en de harde schijf. De snelle test voldoet hier niet. U moet de volledige systeemdiagnostiek uitvoeren.


3 Nadat de diagnostiek is voltooid, voert u een volledige controle uit van het bestandssysteem vanuit de herstelconsole (chkdsk /f /r) om de beschadigde gegevens te detecteren en (mogelijk) te repareren.


4 Als bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, moet u Windows opnieuw installeren.


5 Als ook hiermee het probleem niet is opgelost, moet u de harde schijf vervangen.


SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED (SYSTEEMTHREAD-UITZONDERING NIET AFGEHANDELD)

KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (KERNELMODUSUITZONDERING NIET AFGEHANDELD)Deze twee fouten geven aan dat in een programma dat in de kernel wordt uitgevoerd een onverwachte fout is opgetreden die niet kan worden hersteld. Voor beide fouten gelden dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem en wellicht hebt u Windows Debugger nodig om uit te zoeken waardoor deze fout wordt veroorzaakt.
Wat u moet controleren:
 • Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke toepassing dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.
 • Update het systeem-BIOS naar de nieuwste versie.
 • Verwijder alle programma's die u recentelijk hebt geïnstalleerd en herstel alle drivers die u recentelijk hebt geïnstalleerd.
 • Voer diagnostics uit op het geheugen van de computer.

PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (WISSELBESTANDSFOUT IN NIET-WISSELBAAR GEBIED)Deze stopcode betekent dat het systeem toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-bestaand gedeelte van het geheugen. Dat wordt bijna altijd veroorzaakt door:
 • Een driver die toegang probeert te krijgen tot een pagina in het geheugen die niet bestaat.
 • Een systeemservice (bijvoorbeeld een virusscanner) die op een ongewone manier is vastgelopen
 • Defect of onjuist geplaatst geheugen
 • Beschadigde gegevens op de harde schijf

Gebruik Windows Debugger om de exacte oorzaak van deze fouten vast te stellen.
Wat u moet controleren:

1 Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke toepassing dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.


2 Als de fout tijdens het opstarten optreedt, moet u proberen vanaf de laatst bekende juiste configuratie op te starten.


3 Als de fout optreedt nadat u een programma of driver hebt geïnstalleerd, verwijdert u dat programma of die driver.


4 Voer een volledige diagnostiek voor de harde schijf en het geheugen uit nadat u het geheugen en de gegevenskabels van de harde schijf opnieuw hebt geplaatst.


DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (DRIVER IRQL NIET KLEINER DAN OF GELIJK AAN)Deze stopcode geeft aan dat een driver toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-toegankelijk gedeelte van het geheugen. Dit betekent dat er een probleem is met de driver zelf. U moet nu op zoek gaan naar die driver en deze verwijderen of vervangen. Gebruik Windows Debugger om dit probleem op te lossen.
Zonder Windows Debugger bent u beperkt tot het verwijderen/updaten/herstellen van de driver die op het blauwe scherm wordt vermeld.

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (THREAD GEBLOKKEERD IN APPARAATDRIVER)Deze fout met een blauw scherm geeft aan dat een apparaatdriver - bijna altijd een driver van een videokaart - op instructies wacht (meestal een hardwarehandeling). Op dit blauwe scherm wordt deze fout vaak in verband gebracht met nv4_disp.sys.
Wat u moet controleren:

1 Zorg dat de videodrivers zijn geüpdatet naar de nieuwste Dell versie.


2 Controleer of het systeem-BIOS volledig up-to-date is.


3 Als de videodriver en het systeem-BIOS volledig up-to-date zijn, vraag dan bij de leverancier of er updates voor de driver beschikbaar zijn.


4 Als laatste oplossing kunt u een andere videokaart plaatsten.


Het opnieuw installeren van Windows garandeert niet dat dit probleem niet terugkeert.

Artikel-id: SLN129813

Laatste wijzigingsdatum: 29-07-2015 01:03


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.