Windows Server: Trage netwerkprestaties op Hyper-V virtuele machines met VMQ (wachtrij voor virtuele machines) ingeschakeld

Windows Server: Trage netwerkprestaties op Hyper-V virtuele machines met VMQ (wachtrij voor virtuele machines) ingeschakeldDit artikel bevat informatie over het oplossen van trage netwerkprestaties op Hyper-V virtuele machines die met Windows Server 2008 R2 of Server 2012 gehost worden

Hyper-V virtuele machines (VM's) die op een Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2012 server gehost worden, kunnen trage netwerkprestaties vertonen als Broadcom netwerkadapters zijn geïnstalleerd op de host. Dit kan gebeuren als Virtual Machine Queue (VMQ) is ingeschakeld op de fysieke netwerkadapter die door de VM's wordt gebruikt.

VMQ is ontworpen om de netwerkprestaties op VM's te verbeteren door snellere overdracht van netwerkdata van de fysieke adapter naar de juiste VM. Dit lijkt het tegenovergestelde effect te hebben op bepaalde Broadcom netwerkadapters, wat resulteert in aanzienlijk verminderde netwerkprestaties op alle VM's die gebruikmaken van een virtuele switch die is gebonden aan een getroffen adapter.

De enige bekende oplossingen op het moment dat dit artikel geschreven is (19 feb 2013) bestaan uit het uitschakelen van de VMQ op de getroffen netwerkadapters of het wijzigen van de MAC-adressen van de corresponderende virtuele switches. Het is echter mogelijk dat Broadcom een update heeft uitgebracht om het probleem op te lossen sinds dit artikel werd geschreven. Daarom dient u als eerste te zorgen dat de Broadcom driver en firmware volledig up-to-date zijn op de Hyper-V host om dit probleem op te lossen.

Indien de drivers en firmware van de adapter up-to-date zijn en het probleem aanhoudt, kunt u de virtuele switches binden aan een niet-getroffen netwerkadapter als er een aanwezig is op de host. Indien er geen dergelijke adapter aanwezig is, zijn er twee mogelijke oplossingen:

  • Schakel VMQ uit op de getroffen virtuele switches of fysieke netwerkadapters.
  • Wijzig het MAC-adres van alle getroffen virtuele switches.

U kunt VQM op een virtuele switch uitschakelen door de Set-VMNetworkAdapter PowerShell-cmdlet als volgt te gebruiken:

  • Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name <naam virtuele netwerkadapter> -VmqWeight 0

Schakel VQM uit op een fysieke netwerkadapter door het desbetreffende selectievakje aan te vinken op het tabblad Geavanceerd op de eigenschappenpagina van de netwerkadapter.

U kunt het MAC-adres van een virtuele switch aanpassen door deze te wijzigen in Hyper-V Manager of door een van de volgende Set-VMNetworkAdapter PowerShell-cmdlets te gebruiken:

  • Gebruik een statisch MAC-adres: Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name <naam virtuele netwerkadapter> -StaticMacAddress <Mac-adres>
  • Gebruik een dynamisch MAC adres: Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name <naam virtuele netwerkadapter> -DynamicMacAddress

Zie voor meer informatie over dit probleem Poor network performance on virtual machines on a Windows Server 2012 Hyper-V host if VMQ is enabled (Slechte netwerkprestaties op virtuele machines met een Windows Server 2012 Hyper-V host en VMQ ingeschakeld).
Zie voor meer informatie over VMQ Using Virtuele Machine Queue (Wachtrij voor virtuele machines gebruiken).

Meer hulp nodig?

Dell KB Support

Zoek aanvullende Productinformatiebronnen

Dell Forum Support

Vraag om hulp in onze Community's

Dell Contact Support

Maak een online Supportaanvraag
Artikel-id: SLN132131

Laatste wijzigingsdatum: 12-01-2016 13:20


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.