Dell Backup and Recovery 1.8: Back-up

Dell Backup and Recovery 1.8: Back-upDit artikel bevat informatie over Dell Backup and Recovery 1.8: Back-up


Inhoudsopgave:

 1. Back-upoverzicht
 2. Systeemback-up
 3. Databack-up
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: Handige links

Opmerking: Dell Backup and Recovery 1.8 wordt niet langer meegeleverd in Dell systemen. Dit artikel bevat alleen verouderde gebruikersinformatie.

OPGELET: voordat u uw systeem bijwerkt naar Windows 10 moet u de meest recente updates voor Dell Backup and Recovery 1.8 hebben geïnstalleerd om te garanderen dat de software na de upgrade op de juiste wijze functioneert. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie Dell Backup and Recovery (DBAR) en Windows 10

1. Back-upoverzicht

Met Dell Backup and Recovery 1.8 kunnen gebruikers een systeemback-up en een databack-up maken.

In het back-upscherm heeft de gebruiker toegang tot de volgende opties:

 • Systeemback-up
 • Databack-up

Al deze opties worden nader toegelicht in dit artikel.

Het verschil tussen systeemback-ups en databack-ups

Systeemback-ups zijn snapshots (momentopnamen) van de gebruikerspartitie. De snapshots omvatten besturingssysteem, register, drivers, softwareapplicaties en databestanden, evenals voor de gebruiker verborgen systeemgebieden.

Databack-up is een back-uparchief van een of meerdere bestanden dat een kopie van de geselecteerde bestands-/mapinhoud bevat. Als u een databack-up maakt, worden alleen de data, samen met de mapstructuur, gecomprimeerd en opgeslagen.

OPMERKING:
 • Het maken van databack-ups op een netwerkstation wordt niet ondersteund.
 • Systeemback-ups, geplande databack-ups en continue databescherming zijn functies die alleen beschikbaar zijn voor Premium gebruikers.
 • De upgrade naar de Premium versie van Dell Backup and Recovery 1.8 is een eenmalige aankoop
 • Databack-ups kunnen worden gemaakt op een lokale schijf of op een extern USB-station.

Terug naar boven


2. Systeemback-up

OPMERKING:
 • Deze functie is alleen beschikbaar in de Premium Edition van Dell Backup and Recovery 1.8
 • Het maken van een back-up op een netwerkstation wordt niet ondersteund

Overzicht

Een systeemback-up is een snapshot van alle programma's, systeeminstellingen en bestanden op uw primaire harde schijf en kan worden gebruikt om uw systeem te herstellen. Hier kan de gebruiker de back-upparameters instellen, zoals de locatie voor systeemback-ups instellen, back-ups plannen en de frequentie van back-ups instellen.

Voor het maken van een systeemback-up moet u kiezen uit de volgende opties

Waar

 • External (Extern) - Klik op deze tegel om de locatie voor de systeemback-up in te stellen op een extern station.
 • Local (Lokaal) - Klik op deze tegel om de locatie voor de systeemback-up in te stellen op het lokale station.

Wanneer

 • Scheduled (Gepland) - Klik op deze tegel om de frequentie van back-ups in te stellen. U kunt kiezen tussen dagelijks, wekelijks of maandelijks.
 • Manual (Handmatig) - Klik op deze tegel om handmatig een back-up te maken.

Meer opties

More options (Meer opties, rechtsboven) - Klik hierop om de instellingen voor het maken van systeemback-ups te configureren. De beschikbare instellingen onder More options (Meer opties) worden hier toegelicht.

Quotas (Quota)

Systeemback-ups kunnen worden opgeslagen in een beveiligde ruimte op de lokale harde schijf en kunnen worden gebruikt voor systeemherstel. De gebruiker kan in Quotas (Quota) de grootte van de ruimte op de harde schijf selecteren die daarvoor kan worden gebruikt. Deze ruimte is standaard ingesteld op 25% van de harde schijf en kan maximaal worden ingesteld op 30%

Opmerking: De onder Quotas (Quota) toegewezen ruimte bevindt zich in een beschermde ruimte op de harde schijf en is niet beschikbaar voor normaal gebruik.

File exclusions (Bestandsuitsluitingen)

De gebruiker kan bestanden uitsluiten op basis van categorie (foto's, muziek of video's) of grootte door de maximale bestandsgrootte voor het maken van een back-up in te stellen.

OPMERKING:
 • Bij uitsluiting van afbeeldingen worden alle volgende bestandstypen overgeslagen: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tif en .tiff.
 • Bij uitsluiting van muziekbestanden worden alle volgende bestandstypen overgeslagen: .aac, .ac3, .aiff, .au, .m4p, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .omf, .ra, .ram, .rm en .wma.
 • Bij uitsluiting van videobestanden worden alle volgende bestandstypen overgeslagen: .asf, .avi, .divx, .dv, .mlv, .m2p, .m2v, .moov, .mov, .mpeg, .mpg, .mpv, .mkv, .ogm, .omf, .qt, .ra, .ram, .rm, .rmj, .swf, .vob, .wmv en .wm.
 • Bij uitsluiting op basis van grootte worden alle bestanden die even groot zijn als of groter dan de geselecteerde bestandsgrootte uitgesloten.

File Cleanup (Bestanden opruimen)

De gebruiker kan met File Cleanup (Bestanden opruimen) systeemback-ups verwijderen, archiveren of samenvoegen

 • Delete System Backups (Systeemback-ups verwijderen) - De gebruiker kan back-ups verwijderen om ruimte vrij te maken op het storage-apparaat.
 • Archive System Backups (Systeemback-ups archiveren) - De gebruiker kan back-ups overbrengen naar beschrijfbare schijven om ruimte vrij te maken op het storage-apparaat.
 • Merge System Backups (Systeemback-ups samenvoegen) - De gebruiker kan de meest recente back-up van elk bestand bewaren en alle oudere versies van dat bestand verwijderen.

Instant Restore (Direct herstel)

Dit is een nieuwe functie in Dell Backup and Recovery 1.8 die standaard is ingeschakeld. Deze functie maakt een back-up van het Windows-register en de Windows-systeembestanden en -drivers en plaatst deze op een beveiligde locatie op de computer.

Als de computer niet opstart naar het besturingssysteem, wordt opgestart naar de herstelomgeving en wordt Smart Repair uitgevoerd. Als Smart Repair het probleem niet kan oplossen, wordt de functie Instant Restore (Direct herstel) automatisch gestart en herstelt het hulpprogramma de computer naar de laatst bekende correcte staat.

OPMERKING:
 • Dell raadt aan om de functie Instant Restore (Direct herstel) altijd ingeschakeld te houden.
 • De functie Instant Restore kan met de schuifregelaar worden in- of uitgeschakeld.
 • Het aantal te bewaren snapshots kan worden gewijzigd van 1 in 4.

Miscellaneous (Divers)

Hier kan de gebruiker de Overlay Icon Status (Status overlaypictogram) en de Context Menu Status (Status contextmenu) instellen op ON (AAN) of OFF (UIT).

 • Overlay Icon Status (Status overlaypictogram) - Hieraan kan de gebruiker direct zien van welke bestanden een back-up is gemaakt.
 • Context Menu Status (Status contextmenu) - Biedt de gebruiker de mogelijkheid om met de rechtermuisknop te klikken op bestanden of mappen en voor die selectie direct naar het venster Data Recovery (Dataherstel) te gaan.
Opmerking: Wijzigingen in deze instellingen worden pas van kracht nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Aanbevolen configuratie

Dell raadt aan instellingen te gebruiken als richtlijn voor de beste configuratie voor System Backup (Systeemback-up).

 • De capaciteit van de gebruikte externe harde schijf moet groter zijn dan de hoeveelheid data waarvan een back-up wordt gemaakt. Aangeraden wordt om een harde schijf te gebruiken die enkele malen groter is dan de hoeveelheid te kopiëren data.
 • Ook wordt aangeraden om de systeemback-up uit te voeren op dezelfde harde schijf die is gebruikt voor het maken van de fabrieksherstelmedia, zodat de gebruiker het systeem in geval van een defect kan herstellen naar de meest recente systeemback-up.
 • Stel in dat regelmatig systeemback-ups worden gemaakt, bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks of dagelijks, afhankelijk van hoe vaak de data op het systeem worden gewijzigd.
 • Zorg dat de externe harde schijf is aangesloten op het systeem wanneer de geplande back-up wordt uitgevoerd.
 • Controleer regelmatig of systeemback-ups nog naar behoren functioneren.
  • Controleer de activiteitlogbestanden door te klikken op ? rechtsboven in de applicatie.
  • Ga naar Restore Data (Data herstellen) en controleer of nieuwe bestanden in deze systeemback-up beschikbaar zijn voor herstel.

Terug naar boven


3. Databack-up

Overzicht

Een databack-up is een back-up van een of meerdere bestanden die een kopie van de geselecteerde bestands-/mapinhoud bevat. Databack-ups kunnen worden opgeslagen op het lokale apparaat of op een externe harde schijf. a

Gebruikers van de Basic versie kunnen handmatig een back-up maken van hun data en gebruikers van de Premium versie kunnen back-ups van hun data maken volgens planning of continu (in realtime).

Opmerking: Het maken van databack-ups op een netwerkstation wordt niet ondersteund.

 • Local (Lokaal) - Klik op deze tegel om het maken van een back-up op het lokale station of op een externe harde schijf in te stellen.

Hieronder worden de opties toegelicht die beschikbaar zijn in elk van deze tegels.

Local (Lokaal)

In het venster Data Backup Creation (Databack-up maken) kunt u de volgende opties selecteren:

 • Browse (Bladeren) - Klik op deze tegel om de locatie van de databack-up te vinden en in te stellen.
 • Continuous (Continu) - Klik op deze tegel om voortdurende realtime databescherming in te schakelen.
 • Scheduled (Gepland) - Klik op deze tegel om de back-upfrequentie in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op dagelijks, wekelijks of maandelijks.
 • Manual (Handmatig) - Klik op deze tegel om handmatig een back-up te maken.
 • More options (Meer opties) rechtsboven - Klik hierop om de instellingen voor het maken van databack-ups te configureren. De beschikbare instellingen onder More options (Meer opties) worden hieronder in detail beschreven.
Opmerking: De gebruiker kan de typen bestanden die moeten worden opgenomen in de back-up instellen door de tegels Documents (Documenten), Pictures (Afbeeldingen), Music (Muziek) of Videos (Videos) onder de tegel Browse (Bladeren) te selecteren. Bovendien kunnen meer bestanden worden opgenomen in de back-up door te klikken op de knop Add more files (Meer bestanden toevoegen).

More options (Meer opties) (Data Backup Settings (Databack-upinstellingen))

Rechtsboven - Klik hierop om de instellingen voor het maken van databack-ups te configureren.

Continuous Backup File Selection (Bestandsselectie voor continue back-up) - De gebruiker kan bestanden of mappen selecteren die moeten worden opgenomen voor continue databescherming.

Continuous Backup Settings (Instellingen voor continue back-up) - De gebruiker kan het aantal te behouden back-upversies en de minimale vertraging tussen back-upversies instellen voor continue databescherming.

File Selection (Bestandsselectie) - De gebruiker kan extra bestanden of mappen selecteren die moeten worden opgenomen in de databack-up.

Terug naar boven


5. Dell Backup and Recovery: Handige links

Dell Backup and Recovery website

Dell Backup and Recovery 1.8: Overzicht en installatie

Dell Backup and Recovery 1.8: Fabrieksherstelmedia

Dell Backup and Recovery 1.8: Herstel

Terug naar boven

Artikel-id: SLN297583

Laatste wijzigingsdatum: 19-09-2017 15:42


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.