How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268

How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268
Fabrieksinstellingen herstellen

  1. Start de computer opnieuw.

  2. Druk, wanneer de eerste tekst of het Dell-logo op het scherm wordt weergegeven, om de drie seconden op <Delete>.

  3. Wanneer het scherm System Setup (Systeeminstellingen) wordt weergegeven, drukt u op <F9> om de fabrieksinstellingen te laden.

  4. Het bericht Load Optimal Defaults (Optimale standaardwaarden laden) wordt weergegeven. OK is standaard gemarkeerd.

  5. Druk op <Enter> om de standaardinstellingen te laden.

  6. Druk op <pijl-rechts> totdat Exit (Afsluiten) is gemarkeerd.

  7. Druk op <Enter> om de optie Save changes and exit now (Wijzigingen opslaan en nu afsluiten) te kiezen.

  8. Het venster Save configuration changes and exit setup? (Configuratiewijzigingen opslaan en Setup afsluiten? wordt weergegeven. OK is standaard gemarkeerd.

  9. Druk op <Enter> om de standaardinstellingen te laden. Het systeem wordt opnieuw gestart. 

Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN67164

Laatste wijzigingsdatum: 07-12-2010 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.