How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815

How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815
Uninstall ActiveSync 3.7

To uninstall ActiveSync 3.7, perform the following steps:

 1. Remove the Axim from the cradle or remove the data cable connection.
  You will be asked to re-seat the Axim into the cradle or to connect the data cable in Section 2.

 2. Click the Start button.

 3. Click the Control Panel icon.
  The Control Panel window appears.

 4. Click the Add or Remove Programs category.
  The Add or Remove Programs window appears.

 5. Locate the Microsoft ActiveSync 3.7 listing and click to highlight it.

 6. Click the Change/Remove button to begin the uninstallation process.
  The Confirm File Deletion window appears.

 7. Click the Yes button to completely remove Microsoft ActiveSync 3.7 and all of its components.
  The Confirm File Deletion window appears.

 8. Click the Yes button to delete the Synchronized File Folders and shortcuts.

 9. After the uninstall process is complete, click the OK button.

 10. Exit the Add or Remove Programs window.

 11. Click the Start button.

 12. Click the My Computer icon.
  The My Computer window appears.

 13. Double-click the C: drive listing.
  The C: drive window appears.

 14. Double-click the Program Files folder.
  The Program Files window appears.

 15. Right-click the Microsoft ActiveSync folder.

 16. Left-click to select Delete from the listing.
  The Confirm File Deletion window appears.

 17. Click the Yes button.

 18. Exit the Program Files window.

 19. From the Desktop, right-click the Recycle Bin icon.

 20. Left-click to select Empty Recycle Bin.
  The Confirm File Deletion window appears.

 21. Click the Yes button to delete the files.

ActiveSync 3.7 and its associated files and folders have been deleted.Microsoft® ActiveSync downloaden en installeren

 1. Download ActiveSync Version 4.5.

 2. Sla het bestand op uw computer op.

Opmerking:
Het verdient aanbeveling om het bestand op uw bureaublad op te slaan zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.

 1. Nadat het bestand is opgeslagen, klikt u op Open (Openen).

 2. Wanneer er aanwijzingen worden weergegeven, klikt u drie keer op Next (Volgende). Het venster Checking COM Ports (COM-poorten controleren) wordt weergegeven (Afbeelding 1)


  Afbeelding 1: Venster COM-poorten controleren

 3. Plaats nu de Axim handheld weer in de houder of sluit de datakabel opnieuw aan.

 4. Controleer of Standard Partnership (Standaardassociatie) is geselecteerd en klik dan op Next (Volgende).

 5. Controleer of Synchronize with this desktop computer (Synchroniseren met deze computer) is geselecteerd en klik dan op Next (Volgende).

 6. Controleer of Yes, I want to synchronize with only this computer (Ja, ik wil alleen synchroniseren met deze computer) is geselecteerd en klik dan op Next (Volgende).

 7. Controleer of de selectievakjes Calendar, Contacts, Favorites, Inbox en Tasks (Agenda, Contactpersonen, Favorieten, Postvak IN en Taken) zijn geselecteerd en klik dan op Next (Volgende).

 8. Klik op Voltooien.
ActiveSync is nu geïnstalleerd op uw systeem en gereed voor gebruik.Dell Axim - aanvullende informatie

Opties voor productondersteuning

Klik voor meer hulp bij probleemoplossing op een van onderstaande opties.


Dell Community Forum - Dell Axim bulletin boards

Hier krijgt u antwoord van Dell-klanten die elkaar helpen.
E-mail verzenden naar Dell
U kunt per e-mail communiceren met een vertegenwoordiger van Dell. 

Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN67165

Laatste wijzigingsdatum: 06-04-2016 11:18


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.