Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001

Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001


Het formaat van pictogrammen wijzigen en DPI aanpassen

U kunt de weergave aanpassen en pictogrammen en tekst als volgt leesbaarder maken:

<UL=DISC>
 • Pictogramformaat vergroten
 • DPI-instellingen voor tekst wijzigen in 96 DPI

Vergroot het pictogramformaat als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik in het venster Eigenschappen voor beeldscherm op het tabblad Weergave.

 3. Klik onder Tekengrootte op de pijl-omlaag om de tekengrootte te wijzigen in groot of extra groot (Afbeelding 1).


  Afbeelding 1: Tabblad Vormgeving

 4. Klik op de knop Effecten.

 5. Schakel in het venster Effecten (Afbeelding 2) de optie Grote pictogrammen gebruiken in.


  Afbeelding 2: Venster Effecten

 6. Klik twee keer op OK om de nieuwe instellingen toe te passen en Eigenschappen voor beeldscherm af te sluiten.

Wijzig de DPI-instellingen als volgt naar de standaardinstelling van 96 DPI:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Instellingen.

 3. Klik op de knop Geavanceerd.

 4. Klik op het tabblad Algemeen, klik op de keuzelijst om de DPI-instelling te wijzigen in 96 (Afbeelding 3).


  Afbeelding 3: Keuzelijst DPI-instelling

 5. Klik op OK.

 6. Klik op Ja om het systeem opnieuw op te starten en de wijzigingen door te voeren.The DPI setting in Advanced Display Properties are set to 120 when it is shipped from the factory.

Images in Internet Explorer or other applications may appear fuzzy or may be of poor quality.

The DPI setting in Advanced Display Properties is sometimes set to too high a resolution of 120 DPI when the computer ships from the factory. Note also that the problem can recur if the operating system is reinstalled; if it does, reset the resolution to 96. 


Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN69178

Laatste wijzigingsdatum: 17-12-2010 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.