Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows


Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows


Potřebujete přeinstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux v počítači Dell z důvodu selhání systému, výměny pevného disku atd.?
Díky nástroji Dell OS Recovery Tool si můžete stáhnout přizpůsobenou bitovou kopii společnosti Dell pro obnovení předinstalovaného operačního systému Microsoft Windows nebo Linux v počítači Dell. Nástroj Dell OS Recovery Tool nyní podporuje stahování nástroje SupportAssist OS Recovery pro podporované počítače Dell. Pomocí níže uvedených kroků můžete stáhnout nástroj, vytvořit médium USB pro obnovení a přeinstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux v počítači Dell.


Co potřebujete

 • Štítek s výrobním číslem počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux
 • Stažení a instalace nástroje Dell OS Recovery Tool (funguje pouze v systému Microsoft Windows)
 • Prázdnou jednotku USB flash s kapacitou nejméně 16 GB.
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2 nebo vyšší verze.
 • Uživatelské oprávnění správce a alespoň 16 GB volného místa v úložišti pro stažení bitové kopie ISO společnosti Dell pro obnovení.
Poznámka: Pokud nevíte, jak stáhnout bitovou kopii pro obnovení dostupnou ve formátu souboru ISO na zařízení Linux, Mac nebo Android, podívejte se do článku znalostní databáze Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie společnosti Dell pro obnovení systému Linux.


Použití nástroje Dell OS Recovery Tool

Nástroj Dell OS Recovery Tool vám pomůže vytvořit médium USB pro obnovení s bitovou kopií ISO od společnosti Dell, která je přizpůsobena pro váš počítač Dell. V nástroji Dell OS Recovery Tool lze stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému Microsoft Windows nebo Linux, který byl na vašem počítači Dell předinstalován. Jak vytvořit médium USB pro obnovení v počítači s operačním systémem Windows:

Předpoklad – Stáhněte a nainstalujte nástroj Dell OS Recovery Tool do počítače se systémem Windows.

 1. Klikněte na tlačítko Start a spusťte aplikaci Dell OS Recovery Tool.
  Poznámka: Po zobrazení výzvy User Account Control (Řízení uživatelských účtů) klikněte na tlačítko Yes (Ano).

 2. Vyberte počítač a klepněte na tlačítko Next.
  • Pokud používáte stejný počítač Dell, klikněte na možnost This Computer.
  • Pokud používáte jiný počítač, v části Another computer zadejte výrobní číslo počítače Dell a klikněte na možnost Search(ikona lupy).

 3. Připojte k počítači jednotku USB flash s alespoň 16 GB volného místa.

 4. V části USB drive zvolte jednotku USB flash, kterou chcete použít při tvorbě média USB pro obnovení. Zaškrtněte pole „I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted.“
  Varování: Společnost Dell důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z jednotky USB flash. Nástroj Dell OS Recovery Tool naformátuje jednotku USB flash a veškerá data na ní budou trvale ztracena.

 5. Chcete-li zahájit stahování operačního systému pro počítač Dell, klikněte na tlačítko Download.
  Poznámka: Nástroj Dell OS Recovery Tool rozpozná původní operační systém, který byl předinstalovaný na počítači Dell. Nástroj Dell OS Recovery Tool neposkytuje ke stažení alternativní operační systémy.

 6. Po dokončení procesu se zobrazí obrazovka shrnutí.
Vytvoření jednotky USB pro obnovení v počítači Dell
Obrázek 1: Vytvoření klíče USB pro obnovení v počítači Dell pomocí nástroje Dell OS Recovery Tool (bitová kopie v angličtině)

Instalace systému Windows pomocí média USB pro obnovení

 1. Připojte médium USB pro obnovení do počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač a po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 3. V nabídce spuštění vyberte jednotku USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Na obrazovce Choose an option (Zvolte možnost) klikněte na možnost Troubleshoot (Poradce při potížích) a poté na možnost Recover from a drive (Obnovit z jednotky).
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci systému Microsoft Windows.
  Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
Poznámka: U počítačů Dell s předinstalovaným systémem Windows 10 naleznete další informace o obnovení operačního systému pomocí nástroje SupportAssist OS Recovery.
 1. Připojte jednotku USB k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač. Po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 3. V části UEFI boot (Spouštění UEFI) vyberte médium USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Po otevření obrazovky Instalace systému Windows vyberte předvolby.
 5. V dialogovém okně Instalace systému Windows klikněte na možnost Install Now (Nainstalovat).
 6. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a vyberte možnost Souhlasím s licenčními podmínkami.
 7. V okně Jaký typ instalace chcete zvolit? klikněte na možnost Vlastní (upřesnit).
 8. V okně Kam chcete systém Windows nainstalovat? zvolte jako Primární oddíl největší interní disk a klikněte na tlačítko Další.
  Je-li na Primárním oddílu 0 GB volného místa, zvolte možnost Nepřiřazené místo a klikněte na tlačítko Další.
 9. Instalační program systému Windows automaticky vytvoří oddíl, zformátuje ho a poté zahájí instalaci systému Windows.
  Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
Pokyny k přeinstalaci systému Linux pomocí klíče USB pro obnovení naleznete v článku znalostní databáze Dell Instalace operačního systému Linux pomocí klíče USB pro obnovení.

Informace ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření klíče USB pro obnovení v zařízení Linux, Mac nebo Android naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie společnosti Dell pro obnovení systému Linux.

Často kladené dotazy

Možnost Advanced Mode v aplikaci Dell OS Recovery Tool vám umožňuje vytvořit klíč USB pro obnovení pomocí souboru bitové kopie operačního systému (formát souboru ISO). To je užitečné, pokud jste stáhli bitovou kopii pro obnovení operačního systému na zařízení Linux, Mac nebo Android a jednotku USB pro obnovení vytváříte na počítači se systémem Windows pomocí aplikace Dell OS Recovery Tool.

Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO

 1. Klikněte na možnost Search (ikona lupy).
 2. V místním okně vyhledejte umístění složky souboru ISO operačního systému.
 3. Vyberte soubor .iso a klikněte na možnost Open.
 4. Klikněte na tlačítko Next.
 5. Připojte k počítači jednotku USB flash s alespoň 16 GB volného místa.
 6. V části USB drive vyberte jednotku USB flash, kterou chcete použít k vytvoření média USB pro obnovení a zaškrtněte pole „I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted“.
  Varování: Společnost Dell důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z jednotky USB flash. Nástroj Dell OS Recovery Tool naformátuje jednotku USB flash a veškerá data na ní budou trvale ztracena.
 7. V části Partition Style vyberte styl oddílu.
  • GPT – Windows 10.
  • MBR – Pro libovolný jiný operační systém.
 8. Kliknutím na tlačítko Burn OS začnete vytvářet médium USB pro obnovení.
 9. Po dokončení procesu se vrátíte na hlavní obrazovku Advanced Mode.
Použití režimu Advanced Mode v nástroji Dell OS Recovery Tool
Obrázek 2: Vytvořte klíč USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO v nástroji Dell OS Recovery Tool (bitová kopie v angličtině).

Bitová kopie pro obnovení systému Windows 10 umožňuje naformátovat pevný disk a nainstalovat do počítače novou kopii systému Windows 10. Velikost souboru této bitové kopie pro obnovení je výrazně větší než v případě bitové kopie „Windows 10 Automated by SupportAssist“.


Bitová kopie pro obnovení s názvem „Windows 10 Automated by SupportAssist“ umožňuje vytvořit jednotku USB pro obnovení s podporou aplikace SupportAssist OS Recovery.


Obrázek 3: Rozdíl mezi bitovými kopiemi „Windows 10 Automated by SupportAssist“ a „Windows 10“ (obrázek v angličtině)

Aplikace SupportAssist OS Recovery je podporována na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nainstalovaný ve výrobě Dell.

Hlavní funkce aplikace SupportAssist OS Recovery:

 • Scan Hardware – Provede diagnostickou kontrolu počítače s cílem zjistit problémy s hardwarem.
 • Repair System – Odstraňuje běžné problémy, ke kterým může na počítači dojít před spuštěním operačního systému. Díky této možnosti se můžete vyhnout nutnosti obnovovat tovární nastavení počítače.
 • Back Up Files – Vytvoří kopii osobních souborů na externím úložném zařízení.
 • Restore System – Obnoví operační systém a výchozí aplikace do stavu, ve kterém byly při dodání počítače z výroby společnosti Dell.
 • Cloud Image Restore – Stáhne a nainstaluje na počítač nový operační systém, výchozí ovladače a aplikace.

Další informace naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak používat aplikaci Dell SupportAssist OS Recovery.

Aplikace Dell SupportAssist OS Recovery zajišťuje prostředí pro obnovu systému s nástroji umožňujícími diagnostiku a odstraňování problémů, ke kterým může dojít při spouštění operačního systému. Když se počítači nedaří spustit operační systém ani po opakování pokusu, automaticky se spustí aplikace SupportAssist OS Recovery. Prostředí obnovy umožňuje diagnostikovat problémy s hardwarem, opravit počítač, zálohovat soubory nebo obnovit počítač do továrního nastavení.

Aplikace SupportAssist OS Recovery je dostupná pouze na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nainstalovaný v továrně Dell. Seznam systémů, kde je aplikace SupportAssist Recovery Assistant dostupná, najdete v matici podpory aplikace Dell SupportAssist OS Recovery na adrese Dell.com/ServiceabilityTools.

Poznámka: Pokud byly oddíly na pevném disku nějak pozměněny (čistá instalace systému Windows nebo jiného operačního systému), oddíl SupportAssist OS Recovery již nemusí být dostupný.

Nástroj Dell OS Recovery Tool funguje na jakémkoli počítači s operačním systémem Windows. Postupujte podle pokynů v oddílu Použití nástroje Dell OS Recovery Tool tohoto článku znalostní databáze Dell.

Nástroj Dell OS Recovery Tool funguje pouze na počítačích s operačním systémem Windows. Postup pro ruční stažení souboru bitové kopie operačního systému (formát souboru ISO) na zařízení Linux, Mac nebo Android:

 1. Přejděte na web Bitová kopie pro obnovení od společnosti Dell.
 2. Zadejte výrobní číslo svého počítače Dell a ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
 3. Vyberte verzi operačního systému Windows nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
 4. Přečtěte si smluvní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat pro zahájení stahování.
 5. Uložte soubor s bitovou kopií pro obnovení operačního systému (formát souboru ISO).

Pokud chcete zjistit, jak vytvořit jednotku USB pro obnovení na počítači se systémem Linux, podívejte se do článku znalostní databáze Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie společnosti Dell pro obnovení systému Linux.

Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell je dostupná pouze pro 64bitové operační systémy Microsoft Windows.

Nástroj Dell OS Recovery Tool umožňuje v případě problému se síťovým připojením pozastavit a obnovit stahování souboru. Po obnovení síťového připojení se stahování obnoví.

Soubory ISO pro systém Windows mají obvykle velikost 5-16 GB (liší se v závislosti na operačním systému Windows). Po stažení souboru nástroj Dell OS Recovery Tool před vytvořením jednotky pro obnovení ověří integritu souboru. Doba stažení a ověření integrity souboru se může lišit podle rychlosti sítě a velikosti souboru.

Postup pro úspěšné spuštění systému z média USB nebo DVD pro obnovení k provedení instalace systému Microsoft Windows 7 pro počítač Dell:

 1. Restartujte počítač.
 2. Během restartování počítače stiskněte klávesu F12 a přejděte do systému BIOS nebo konfigurace systému.
 3. Vypněte funkci Secure Boot (Zabezpečené spouštění).
 4. Zapněte funkci Legacy Boot (Starší způsob spouštění) v systému BIOS.
 5. Uložte nastavení systému BIOS a restartujte počítač.
Poznámka: Specifické pokyny pro zapnutí/vypnutí funkcí Secure BootLegacy Boot naleznete v uživatelské příručce pro váš počítač Dell.

Pokud stahujete velký soubor prostřednictvím online aplikace společnosti Dell, jako je například web Dell Windows Recovery Image, může se zobrazit chyba „Not enough space on drive“. To je způsobeno omezením volného místa na jednotce, kam jsou soubory ukládány. Některé bitové kopie pro obnovení stahované prostřednictvím webu Dell Windows Recovery Image mohou mít až 16 GB.

K nápravě této chyby uvolněte další místo na pevném disku. Informace o uvolňování místa na disku v operačním systému Microsoft Windows naleznete v článcích znalostní databáze Microsoft:

Pokud navíc máte k dispozici externí pevný disk nebo sekundární pevný disk s větším množstvím volného místa, stačí k ukládání souborů vybrat tento disk.

Můžete vyzkoušet jinou značku jednotky USB. Některé značky jednotek USB mohou způsobovat tento problém.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému nemusí obsahovat nejnovější ovladače zařízení pro váš počítač Dell. Nejnovější ovladače zařízení jsou dostupné na webové stránce společnosti Dell: Ovladače a soubory ke stažení. Po instalaci operačního systému společnost Dell doporučuje stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení.

Více informací o stahování a instalaci ovladačů zařízení naleznete v článku znalostní databáze Dell Ovladače a soubory ke stažení – Často kladené dotazy

 • Windows 10, 8.1 nebo 8 – Počítače Dell dodané se systémem Microsoft Windows 10, 8.1 nebo 8 mají klíč produktu vložený na základní desce. Proces aktivace automaticky načte klíč produktu ze základní desky. U počítačů Dell dodávaných se systémem Windows 10 budou aktivační informace propojené s účtem Microsoft použitým k nastavení počítače.
 • Windows 7 – U počítačů Dell dodaných se systémem Microsoft Windows 7 je klíč produktu Microsoft Windows 7 umístěný na štítku nahoře (stolní počítače Dell) nebo vespod (notebooky Dell).

Další informace ohledně aktivace systému Windows najdete v článku znalostní databáze Dell Často kladené dotazy týkající se kódu Product Key systému Windows.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému neobsahuje software, který byl předinstalovaný na počítači Dell.

Další informace o stahování a instalaci softwaru instalovaného společností Dell najdete v článku znalostní databáze Dell Kde lze stáhnout ovladače a software instalovaný společností Dell pro můj počítač Dell.

Pokud se nástroj Dell OS Recovery po instalaci nespustí nebo pokud instalační program nespustí proces instalace, dočasně zakažte antivirový nebo antimalwarový software, který je nainstalovaný v systému, a zkuste aplikaci nebo instalační program spustit znovu.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém, klikněte sem, zadejte své výrobní číslo a prohlédněte si naši nabídku.
V současné době jsou nabídky dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného královstvíFrancie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

 ID článku: SLN299044

Datum poslední změny: 07.10.2020 04:46

Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
0/3000 characters
Zadejte hodnocení (1 až 5 hvězdiček).
Zadejte hodnocení (1 až 5 hvězdiček).
Zadejte hodnocení (1 až 5 hvězdiček).
Vyberte, zda vám článek pomohl či nikoli.
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
znaků zbývá.