Průvodce používáním a řešením problémů s domácími bezdrátovými sítěmi v systému Windows 7

Průvodce používáním a řešením problémů s domácími bezdrátovými sítěmi v systému Windows 7Pomoc s nastavením, připojením, sdílením souborů, fotografií a hudby a řešením problémů s bezdrátovou sítí získáte v příslušné rozbalovací části, kde naleznete postupy a odkazy na reference.


 

V rámci tohoto dokumentu je bezdrátové připojení definováno jako prostředek pro přenos informací z jednoho počítače, digitálního diáře (PDA) nebo telefonu SmartPhone do jiného zařízení pomocí rádiových vln namísto kabelů.

Rádiová vlna je modulována podobně jako televizní či rozhlasový (FM) signál, aby byl jejím prostřednictvím zajištěn přenos informací.

V případě komunikace mezi počítači, diáři PDA nebo telefony SmartPhone se obecně jedná o krátké vzdálenosti (do 60 metrů).

U adaptérů mobilního širokopásmového připojení bude vzdálenost záviset na terénu a počtu věží mobilních operátorů v blízkosti.

 

Existuje mnoho různých typů bezdrátových zařízení, která používáte každodenně a zcela rutinně. Mobilní telefony, bezdrátové telefony a dálkové ovladače televizoru jsou jen některá z běžných zařízení, která využívají bezdrátové technologie. Bezdrátové technologie pro počítače nabízejí v případě správného nastavení stejně snadné a bezproblémové využití. V případě, že se dále v tomto dokumentu objeví slovo „bezdrátové“, vztahuje se k bezdrátovým technologiím pro počítače.

Bezdrátové technologie pro počítače se dělí na několik typů. Každý z těchto typů je popsán v samostatném oddíle. Každá z technologií nabízí vlastní využití, procesy a standardy. Níže naleznete seznam různých technologií s krátkým vysvětlením rozsahu jejich využití.
 

 • Bezdrátové místní sítě – Označované jako WLAN nebo Wi-Fi. Tento typ bezdrátových sítí se používá pro přístup k Internetu a pro připojení dalších zařízení, jako jsou počítače, diáře PDA, telefony SmartPhone a tiskárny, abychom uvedli jen několik příkladů.

 • Bluetooth®– Jedná se o bezdrátovou technologii s krátkým dosahem pro připojení velmi blízkých zařízení (10 metrů). Tato technologie se používá pro připojení zařízení, jako jsou klávesnice, myši a stereofonní sluchátka Bluetooth, diáře PDA a telefony SmartPhone. Mnoho lidí již tuto technologii používá pro připojení bezdrátových sluchátek k mobilním telefonům.

 • Mobilní širokopásmové připojení – Rovněž označované jako bezdrátová dálková síť (WWAN; Wireless Wide Area Network). Mobilní širokopásmové připojení využívá pro připojení k Internetu služby mobilních operátorů. Mobilní širokopásmové technologie se používají v mobilních telefonech, které mají funkci připojení k Internetu. Tato technologie vyžaduje aktivované datové služby u mobilního operátora, které nejsou k dispozici ve všech oblastech.

 • Bezdrátové připojení USB – Jedná se o technologii, která se stala dostupnou v nedávné době. Umožňuje bezdrátové připojení z počítače k bezdrátovému rozbočovači USB. K bezdrátovému rozbočovači USB jsou potom připojena zařízení USB a rozbočovač funguje jako přemostění. Dosah je velmi krátký (3 metry).

 

Bezdrátové připojení k Internetu vyžaduje specifický hardware a služby, které jsou uvedeny níže. Bez kterékoli z těchto položek není připojení k Internetu možné. Dosah směrovače je obvykle omezen (do 60 metrů).
 

 • Adaptér bezdrátové sítě – toto zařízení lze nainstalovat do počítače nebo do portu USB. Pokud nevíte, zda máte bezdrátovou kartu nainstalovánu, obraťte se s dotazem na výrobce počítače.

 • Bezdrátový širokopásmový směrovač – směrovač se používá k připojení všech počítačů k síti a k internetu.

 • Poskytovatel služby širokopásmového připojení k Internetu (ISP) – Služby připojení k Internetu obvykle nabízejí telekomunikační společnosti (DSL) a společnosti zajišťující kabelovou televizi.

 

Poznámka: Při vytváření sítě se pokuste bezdrátový směrovač umístit do blízkosti středu domu nebo kanceláře. V každém případě se směrovač snažte umístit co nejvýše, abyste předešli rušení.
 1. Poskytovatel služeb širokopásmového připojení k internetu vyšle do vaší domácnosti nebo provozovny svého zaměstnance, který širokopásmový modem nastaví, nebo vám zašle sadu pro montáž svépomocí.
  Poznámka: Při používání sady pro montáž svépomocí postupujte podle pokynů pro nastavení širokopásmového modemu nebo kontaktujte svého poskytovatele služeb připojení k internetu. S největší pravděpodobností budete muset svého poskytovatele služeb připojení k internetu kontaktovat za účelem vytvoření uživatelského jména a hesla (při používání technologie DSL) nebo registrace širokopásmového modemu (při používání kabelového připojení).
   
 2. Jakmile je širokopásmový modem nastavený a v provozu, odpojte síťový kabel nebo kabel USB, který spojuje počítač s modemem.
   
 3. Vypněte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty (je to nezbytné, aby širokopásmový modem následně našel bezdrátový směrovač).
   
 4. Po uplynutí alespoň tří minut připojte bezdrátový směrovač dodávaným síťovým kabelem a znovu zapněte širokopásmový modem.
   
 5. Pokyny pro instalaci naleznete v dokumentaci dodané spolu s bezdrátovým směrovačem.
  Poznámka: Více informací o nastavení bezdrátového směrovače naleznete na webových stránkách výrobce (tabulka 1).
   
  Odkaz na webové stránky výrobce
  Linksys Externí odkaz
   
  D-Link Externí odkaz
   
  Netgear Externí odkaz
   
  2Wire Externí odkaz
   
  Belkin Externí odkaz
   
  Apple Externí odkaz
   
  SMC Externí odkaz
   
  TRENDnet Externí odkaz
   
  TP-Link Externí odkaz
   
  Cisco Externí odkaz
   
  Ubiquiti Externí odkaz
   
  Tabulka 1: Webové stránky běžných výrobců bezdrátových směrovačů
   
 6. Během počátečního nastavení bezdrátového směrovače doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit název sítě (SSID) a klíč zabezpečení sítě Wi-Fi. Další informace naleznete v části Zabezpečení bezdrátové sítě:
   

 

Poznámka: Následující kroky jsou určeny pro systém Windows 7. Postupy pro jiné operační systémy naleznete na stránce Centrum podpory pro sítě a bezdrátové připojení.
 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1 až 3 metry od směrovače (pokud je to možné).
  Poznámky:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a ujistíte se, že hardware bezdrátové sítě pracuje správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, znamená to pravděpodobně problém s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Identify and Reduce Wireless Signal Interference (Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu).

 2. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě Dostupná síť zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (Obrázek 1).
  Poznámky:
  Šipka Zobrazit skryté ikony v systému Windows 7
  Obrázek 1: Umístění skrytých ikon
 3. Najděte položku, u které je nejvíce zelených pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů).
   
 4. Klepněte nebo klikněte na síť, u které je nejvíce zelených pruhů (Dostupná síť), a poté klepněte nebo klikněte na možnost Připojit.
  Poznámka: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, přečtěte si na kartě Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v části Zabezpečení bezdrátové sítě pokyny pro získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.
   
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte klíč zabezpečení sítě, a potom klikněte na tlačítko Další.
  Poznámky:

 

 

 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1 až 3 metry od směrovače (pokud je to možné).
  Poznámky:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a ujistíte se, že hardware bezdrátové sítě pracuje správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, znamená to pravděpodobně problém s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Identify and Reduce Wireless Signal Interference (Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu).

 2. Najděte ikonu sítě zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (Obrázek 1), níže naleznete příklady ikon sítě.
  Poznámka: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.
  Šipka Zobrazit skryté ikony v systému Windows 7
  Obrázek 1: Umístění skrytých ikon
 3. Zvolte níže kartu, která odpovídá ikoně na vašem počítači.
  Poznámky:
  • Před provedením postupu odpojte všechny síťové (ethernetové) kabely nebo počítač vyjměte z dokovací stanice, jinak se ikona bezdrátové sítě nemusí zobrazit správně.
  • Pokud nemůžete najít ikonu bezdrátové sítě, restartujte počítač. Pokud se stále nezobrazuje, stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače. Více informací naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.

 

Tato ikona indikuje, že je počítač připojen k bezdrátové síti. Pokud se nemůžete připojit k internetu, podívejte se na kartu Řešení problémů s připojením k internetu.Tato ikona informuje, že je bezdrátová anténa zapnutá, ale nejste připojeni k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.Tato ikona informuje, že je vypnutá bezdrátová (Wi-Fi) anténa.

Postup zapnutí bezdrátové (Wi-Fi) antény:

Poznámky:
 1. Nápovědu ohledně připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.
 2. Pokud je potřeba vypnout veškerá bezdrátová zařízení (bezdrátové připojení (Wi-Fi), mobilní širokopásmové připojení, Bluetooth, GPS a NFC (Near Field Communication)), pokud jste například na palubě letadla, klepněte nebo klikněte na položku Vypnout bezdrátovou síť v Centru nastavení mobilních zařízení.
 3. Když není k dispozici tlačítko Zapnout bezdrátovou síť (je zobrazeno šedě), zkuste zapnout adaptér bezdrátové sítě hardwarovým přepínačem na počítači.
 1. Přidržte stisknutou klávesu Windows (Tlačítko Windows) a poté stiskněte klávesu x.
   
 2. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Zapnout bezdrátovou síť.
   

 

Pokud jste to dosud neudělali, proveďte nejprve kroky uvedené na kartě Řešení problémů s bezdrátovým připojením.

 1. Spusťte Poradce při potížích se sítí.
  1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text poradce při potížích
  3. Klepněte nebo klikněte na položku Odstraňování problémů v seznamu nabídky Ovládací panely.
  4. Klepněte nebo klikněte na možnost Síť a Internet.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Připojení k internetu.
  6. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.
   
 2. Vypněte a opět zapněte všechna zařízení v síti, čímž provedete jejich resetování a synchronizaci. Další informace naleznete na kartě Vypnutí a zapnutí všech zařízení v síti.
   
 3. Spusťte aplikaci Dell SupportAssist Optimize Network.
  1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.
  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).
   Poznámka: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – buď do počítače, který má problém (je-li to možné) nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na položku Optimalizovat můj systém.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Optimalizovat síť.
  6. Klepněte nebo klikněte na možnost Spustit nyní.
  7. Po dokončení operace Optimalizovat síť (indikátor průběhu bude ukazovat 100 %) klepněte nebo klikněte na kartu Historie.
  8. Klepněte nebo klikněte na nejnovější položku Optimalizovat síť (Ručně) a prohlédněte si výsledky.

 4. Ujistěte se, že jsou nainstalovány nejnovější ovladače bezdrátových zařízení, systém BIOS počítače a firmware směrovače.
  Poznámka: Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače nebo systému BIOS, je nutné pro instalaci ovladače do zařízení postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí disku USB flash.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
   
  • Další informace o stažení a instalaci nejnovější verze systému BIOS naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Co je systém BIOS a jak stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS?)
   Poznámka: Nejnovější verzi systému BIOS naleznete v dílčí části s názvem BIOS.

  • Více informací o stažení a instalaci nejnovějších ovladačů pro bezdrátovou síť naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.
   Poznámka: Ovladače síťového adaptéru naleznete v dílčí části s názvem Network (Síť).

  • Aktualizujte firmware bezdrátového směrovače na nejnovější verzi (viz dokumentace bezdrátového směrovače) nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače, odkazy najdete v Tabulce 1.
   Poznámka: Aby bylo možné provést aktualizaci firmwaru směrovače, musí být k bezdrátovému směrovači připojen počítač (pomocí síťového kabelu nebo jiného bezdrátově připojeného počítače).
    
   Výrobce Uživatelské jméno Password (Heslo)
   Linksys Externí odkaz
    
   ponecháno prázdné admin
   D-Link Externí odkaz
    
   admin ponecháno prázdné
   Netgear Externí odkaz
    
   admin heslo
   2Wire Externí odkaz
    
   Žádné, není-li nastaveno. Žádné, není-li nastaveno.
   Belkin Externí odkaz
    
   Žádné ponecháno prázdné
   Apple Externí odkaz
    
   Použijte nástroj AirPort.  
   SMC Externí odkaz
    
   Admin smcadmin
   Tabulka 1: Odkazy na výrobce bezdrátových zařízení, výchozí uživatelská jména a hesla k bezdrátovým směrovačům
   
 5. Ujistěte se, že bezdrátový adaptér vysílá na nejvyšší výkon. Více informací naleznete na kartě Konfigurace nastavení bezdrátového adaptéru pro optimální výkon.
   
 6. Spusťte aplikaci Dell SupportAssist pro odstraňování problémů.
  1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.
  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).
   Poznámka: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – buď do počítače, který má problém (je-li to možné) nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na kartu Odstraňování potíží.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Mám potíže s připojením k internetu.
  6. Klepněte nebo klikněte na požadovanou možnost.
  7. Klepněte nebo klikněte na možnost Spustit nyní a poté postupujte podle pokynů.
   
 7. Spusťte nástroj Network Adapter Diagnostics (Diagnostika síťového adaptéru), který je dostupný na stránce podpory společnosti Dell.
  Poznámky:
  • Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení, před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače. Informace o získání příručky počítače, ve které zjistíte umístění portu RJ45 nebo USB-C, naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base s názvem Manuals and Documentation for your Dell Product (Příručky a dokumentace pro produkt Dell).
  • Může být nutné stáhnout a nainstalovat malý program – postupujte podle pokynů.

 8. Přečtěte si některý z následujících článků v závislosti na tom, jaký prohlížeč máte v počítači nainstalován.  
 9. Pokud následující kroky problém nevyřeší, pravděpodobně je poškozen operační systém počítače. Možnosti řešení závad a případy jejich použití naleznete v článku databáze znalostí Dell s názvem Obnovení či přeinstalace systému Windows 7 v počítači Dell.

 

 1. Odpojte napájení širokopásmového modemu a nechte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty odpojený.
  Poznámka: Někteří poskytovatelé internetových služeb (ISP) poskytují zařízení, které je kombinací modemu a směrovače.

 2. Vypněte všechny počítače připojené k síti.
   
 3. Odpojte napájení bezdrátového směrovače.
   
 4. Ověřte, že je k širokopásmovému modemu připojen síťový kabel, kterým je připojen k síti Internet nebo portu WAN bezdrátového směrovače.
   
 5. Ověřte, že k širokopásmovému modemu nejsou připojeny žádné kabely USB ani sériové kabely.
   
 6. Zapněte napájení širokopásmového modemu. Počkejte alespoň 2 minuty, než se širokopásmový modem spustí.
  (Pokud modem nenavázal internetové připojení, odpojte jej. Pak počkejte alespoň 5 minut a znovu jej zapojte.)
   
 7. Zapněte napájení bezdrátového směrovače. Počkejte alespoň 2 minuty, než se bezdrátový směrovač spustí.
   
 8. Zapněte počítač a zkuste se připojit k Internetu.
  Poznámka: Jestliže se stále nemůžete připojit k internetu, zkuste se k internetu připojit z jiných počítačů v síti nebo připojte problematický počítač přímo ke směrovači pomocí síťového kabelu (pokud je to možné). Pokud se k internetu nelze připojit z jiných počítačů v síti ani po připojení problematického počítače přímo ke směrovači, kontaktujte svého poskytovatele služeb širokopásmového připojení k internetu nebo výrobce směrovače.
   
 9. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 3.

 

Poznámka: Další informace o tom, jak zjistit, který bezdrátový adaptér je v počítači nainstalován, najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Which Wireless Networking Adapter is Installed in Your Dell Computer (Který bezdrátový síťový adaptér je nainstalován v mém počítači Dell).
U bezdrátových adaptérů Intel:
Poznámka: Všechny níže uvedené možnosti nemají všechny bezdrátové adaptéry. Zkontrolujte a změňte ty, které jsou k dispozici.
 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Správce zařízení.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.
   
 5. Dvakrát klepněte nebo klikněte na ikonu Intel Wi-Fi, Wireless nebo Centrino.
   
 6. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.
  Poznámka: U adaptéru bezdrátové sítě ve vašem počítači nemusí být k dispozici všechny níže uvedené možnosti, změňte tedy ty, které jsou k dispozici.
   
 7. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n Channel Width for 2.4GHz (Šířka kanálu 802.11n pro pásmo 2,4 GHz) a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Auto (Automaticky).
   
 8. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n Channel Width for 5.2GHz (Šířka kanálu 802.11n pro pásmo 5,2 GHz) a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Auto (Automaticky).
   
 9. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n Mode (Režim 802.11n) a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Enabled (Zapnuto).
   
 10. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Fat Channel Intolerant (Netolerance silného kanálu) a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Disabled (Vypnuto).
   
 11. V poli Vlastnosti: klepněte nebo klikněte na položku Roaming Aggressiveness (Agresivita roamingu) a vyberte možnost 1. Lowest (Nejnižší) v rozevíracím seznamu.
  Poznámka: Toto nastavení doporučujeme používat v domácích bezdrátových sítích. Pokud používáte podnikovou síť a pohybujete se z místa na místo, měla by být nastavena hodnota 3. Medium (Střední).
   
 12. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Intel® Throughput Enhancement (Vylepšení propustnosti Intel) nebo Throughput Booster a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Disabled (Vypnuto).
  Poznámka: Pokud je k bezdrátové síti připojeno pouze jedno zařízení nebo streamujete video, může být výhodné funkci zapnout. Má-li však adaptér tuto funkci zapnutou, ostatní počítače nemají stejnou možnost přistupovat k bezdrátové síti.
   
 13. V poli Vlastnosti: klepněte nebo klikněte na položku Transmit Power (Vysílací výkon) a vyberte možnost 5. Nejvyšší.
   
 14. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Wireless Mode (Bezdrátový režim) a v rozevíracím seznamu vyberte nejvyšší hodnotu.
   
 15. Klikněte na tlačítko OK.  
U bezdrátových adaptérů Dell:
Poznámka: Všechny níže uvedené možnosti nemají všechny bezdrátové adaptéry. Zkontrolujte a změňte ty, které jsou k dispozici.
 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Správce zařízení.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.
   
 5. Dvakrát klepněte nebo klikněte na možnost Dell Wireless WLAN Card.
   
 6. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.
   
 7. V poli Vlastnosti: kliknutím zvýrazněte položku Režim kompatibility AP a v rozevírací nabídce položky Hodnota: vyberte možnost Širší kompatibilita.
   
 8. V poli Vlastnosti: kliknutím zvýrazněte položku Minimální spotřeba energie a v části Hodnota: vyberte z rozevírací nabídky možnost Vypnuto.
   
 9. Klepněte nebo klikněte. OK.

Tento problém vyřešíte provedením následujících kroků:

 1. Přidržte stisknutou klávesu Windows (Tlačítko Windows) a poté stiskněte klávesu x.
   
 2. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Zapnout bezdrátovou síť.
   
 3. Když není k dispozici tlačítko Zapnout bezdrátovou síť (je zobrazeno šedě), zkuste zapnout adaptér bezdrátové sítě hardwarovým přepínačem na počítači.

 

 

Název sítě Wi-Fi (SSID) je název vysílaný směrovačem (podobně jako rozhlasovou stanicí), který umožňuje rozlišit váš bezdrátový směrovač od směrovače sousedů.

SSID je po vyjmutí bezdrátového směrovače z krabice během počátečního nastavení nutné změnit pomocí disku CD, který se dodává s bezdrátovým směrovačem, a musí mít 1 až 32 znaků. Rozlišuje se v něm velikost písmen, což znamená, že pokud se rozhodnete pro určitý název SSID, bude jej třeba do jednotlivých počítačů zadat přesně jako ve směrovači.

Neměl by zahrnovat vaši adresu, jméno nebo cokoli, co by mohlo odhalit vaši identitu.

 

Klíč zabezpečení sítě Wi-Fi se velmi podobá klíčům od dveří. Chrání vás před průnikem neznámých lidí do vaší bezdrátové sítě.

Níže naleznete seznam tří typů zabezpečení nabízených pro domácí uživatele a uživatele v malých podnicích a také jejich vzájemné porovnání z hlediska míry zabezpečení.

Doporučuje se, aby bezdrátová síť byla konfigurována s nejvyšší úrovní zabezpečení, kterou mají bezdrátová zařízení společnou.

 • WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Nízká ochrana

  Protokol WEP je jedním z původních typů zabezpečení. Všechny domácí bezdrátové směrovače, i nejnovější modely, podporují protokol WEP, aby byla zajištěna kompatibilita se všemi bezdrátovými síťovými adaptéry. Ačkoli je protokol WEP lepší než naprostá absence zabezpečení, stačí k prolomení síťového klíče používaného k šifrování bezdrátových dat několik minut.

 • WPA (Wi-Fi Protected Access)
  Středně vysoká ochrana

  Protokol WPA byl vyvinut s cílem zacelit mezery v zabezpečení u protokolu WEP. Využívá několik mechanismů, jejichž cílem je předejít prolomení síťového klíče, avšak nadále používá stejnou metodu šifrování jako protokol WEP.

 • WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
  Nejvyšší ochrana

  V případě implementace protokolu WPA2 je zajištěna nejvyšší forma zabezpečení pro domácnosti a malé podniky. Využívá mechanismy protokolu WPA a uplatňuje bezpečnější metodu šifrování.
   

 

WPA a WPA2

WPA a WPA2 využívají písmena a číslice (a-z, A-Z, 0-9) a obsahují 8 až 63 znaků. Klíč může být tvořen libovolnými velkými a malými písmeny, číslicemi a zvláštními znaky (~!@#$%^&*()_+:;'"<>).

Doporučujeme, aby v klíči byly zastoupeny všechny tři typy znaků a aby byly použity v náhodném pořadí. Takto klíč sotva někdo uhodne.

WEP

Protokol WEP je k dispozici ve dvou délkách, 64bitové a 128bitové, a ve dvou formách, v kódu ASCII nebo v hexadecimálním zápisu. Klíč, který vytvoříte, bude navíc zahrnovat 24bitovou hlavičku, takže vytvořený klíč má ve skutečnosti délku pouze 40, respektive 104 bitů. Z tohoto důvodu se 64bitový klíč WEP označuje také jako 40bitový. Kód ASCII zahrnuje běžně používané číslice a písmena: a–z, A–Z a 0–9. Hexadecimální zápis je rovněž znám jako strojový kód: když je v počítači spuštěn program, dostává počítač pokyny v hexadecimálních číslech. Hexadecimální zápis využívá číslice 0–9 a písmena a–f.

V (Tabulce 1) naleznete počet a typ znaků, které jsou požadovány pro vytvoření klíče WEP.

Délka klíče ASCII Hexadecimální
64 bitů 5 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
10 znaků (0–9, a–f)
128 bitů 13 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
26 znaků (0–9, a–f)
Tabulka 1: Vytvoření klíče WEP

(Na Internetu jsou k dispozici bezplatné generátory klíčů WEP a WPA.)
Poznámka: Bezpečnostní klíč si po vytvoření nezapomeňte poznamenat a uschovat na bezpečném místě.

 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit název bezdrátové sítě (SSID), je umístit počítač a bezdrátový směrovač vedle sebe (1 až 3 metry od sebe).

Proveďte jeden z následujících úkolů a poté postupujte podle pokynů uvedených níže:
 

 • Pokud máte notebook, přesuňte jej do blízkosti bezdrátového směrovače a postupujte podle následujících pokynů.
   
 • Pokud máte stolní počítač, který ještě není připojen, může být potřeba přemístit bezdrátový směrovač do blízkosti počítače (širokopásmový modem pro připojení k Internetu není nutné přesouvat nebo vypínat, ostatním počítačům připojeným k bezdrátovému směrovači však bude znemožněn přístup k Internetu). Po přesunutí bezdrátového směrovače se ujistěte, že je zapnutý, a postupujte podle následujících pokynů.
  • Jakmile zjistíte název bezdrátové sítě, přesuňte bezdrátový směrovač zpět na původní místo a znovu jej připojte k širokopásmovému modemu.
 • Pokud máte počítač, který je připojen k bezdrátovému směrovači pomocí síťového kabelu, je možné získat název bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače. Viz karta Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.

 1. Najděte ikonu sítě zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (Obrázek 1).
  Poznámka: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.
  Šipka Zobrazit skryté ikony v systému Windows 7
  Obrázek 1: Umístění skrytých ikon
 2. Najděte položku, u které je nejvíce zelených pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů).
  Poznámka: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, nahlédněte do karty Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.
   
 3. Poznamenejte si název bezdrátové sítě s nejsilnějším signálem přesně tak, jak je zobrazen.

 

Poznámka: Bezdrátové směrovače 2Wire od společnosti AT&T mají 10místný klíč WEP uveden na štítku na spodní straně směrovače jako údaj v závorkách (například [ xxxxxxxxxx ]). Tento 10místný klíč si poznamenejte přesně tak, jak je zobrazen.

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Informace o tom, kde se na vašem počítači nachází port LAN, najdete v jeho Stručné příručce, Příručce pro nastavení nebo Uživatelské příručce v části na téma Připojení síťového kabelu. Další informace o tom, jak získat dokumentaci k počítači, najdete v databázi znalostí Dell v článku: Příručky a dokumentace pro produkt Dell.
 1. Klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).


 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
  Pokud používáte klasickou nabídku Start, klikněte na položku Nastavení, Ovládací panely a poté na položku Klasické zobrazení. )
   
 3. V rozevírací nabídce v pravém horním rohu u položky Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.
   
 4. Klikněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě v části Síť a Internet.
   
 5. Klikněte na položku Připojení k místní síti v pravé části okna.
   
 6. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   
 7. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.
   
 8. Spusťte webový prohlížeč.
   
 9. Do adresního řádku zadejte http://[adresa_IP_výchozí_brány], kde [adresa_IP_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (neopisujte závorky).
   
 10. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 3 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.
   

  Výrobce

  Uživatelské jméno Password (Heslo)
  Linksys
  ponecháno prázdné
  admin
  D-Link
  admin
  ponecháno prázdné
  Netgear
  admin
  heslo
  2Wire
  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin
  Žádné
  ponecháno prázdné
  Apple
  Použijte nástroj AirPort.
   
  SMC
  Admin
  smcadmin

  Tabulka 3: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí síťový klíč nebo přístupové heslo bezdrátové sítě na stránce Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě). Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v Tabulce 3).

  Nezapomeňte si zapsat klíč bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v Tabulce 3).

  Poznámka: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v Tabulce 3).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):

   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k Internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k Internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k Internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 3).
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení kabelového operátora:
   • Bezdrátové připojení počítačů k Internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 3).

 

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Informace o tom, kde se na vašem počítači nachází port LAN, najdete v jeho Stručné příručce, Příručce pro nastavení nebo Uživatelské příručce v části na téma Připojení síťového kabelu. Další informace o tom, jak získat dokumentaci k počítači, najdete v databázi znalostí Dell v článku: Příručky a dokumentace pro produkt Dell.
 1. Klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
   
 2. Klikněte na položku Ovládací panely
  (Pokud používáte klasickou nabídku Start , klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku Ovládací panely a poté klikněte na položku Klasické zobrazení.V rozevírací nabídce v pravém horním rohu vedle popisku Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.)
   
 3. Klikněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě v části Síť a Internet.
   
 4. Klikněte na položku Připojení k místní síti v pravé části okna.
   
 5. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   
 6. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.
   
 7. Spusťte webový prohlížeč.
   
 8. Do adresního řádku zadejte http://[adresa_IP_výchozí_brány], kde [adresa_IP_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (neopisujte závorky).
   
 9. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 2 naleznete uživatelská jména a hesla pro několik nejběžnějších směrovačů.
   
  Výrobce Uživatelské jméno Password (Heslo)
  Linksys
  ponecháno prázdné
  admin
  D-Link
  admin
  ponecháno prázdné
  Netgear
  admin
  heslo
  2Wire
  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin
  Žádné
  ponecháno prázdné
  Apple
  Použijte nástroj AirPort.
   
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabulka 2: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí název (SSID) bezdrátové sítě na stránce Wireless (Bezdrátové připojení). Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v Tabulce 2).

  Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v Tabulce 2).
   
  Poznámka: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v Tabulce 2).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k Internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k Internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k Internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 2).
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení kabelového operátora:
   • Bezdrátové připojení počítačů k Internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 2).

 

 

Informace o vytvoření nebo připojení k domácí skupině a postupy pro sdílení souborů, fotografií, hudby a dalších médií naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base s názvem Domácí skupina od A do Z. Externí odkaz

Poznámka: systém Windows 7 vyberte pomocí rozevírací nabídky.

 

 

 1. Klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz domácí skupina.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Domácí skupina.
   
 4. Klepněte nebo klikněte na položku Spustit poradce při potížích domácí skupiny.
   
 5. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

Nejnovější ovladače najdete na stránce Ovladače a soubory Dell ke stažení.
Další informace naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak stáhnu a nainstaluji ovladač zařízení?, kde se nachází postup pro stažení ovladačů bezdrátového síťového adaptéru instalovaného v počítači.

Poznámky:
 • Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače, je nutné pro instalaci ovladače do zařízení postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí disku USB flash.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
 • Ovladače síťového adaptéru naleznete v dílčí části s názvem Network (Síť).
 • Nápovědu ohledně toho, jak zjistit, který bezdrátový adaptér je v počítači nainstalován, najdete v článku databáze znalostí Dell Který bezdrátový síťový adaptér je nainstalován v mém počítači Dell?.
 • Po aktualizaci ovladače bezdrátového síťového adaptéru může být nutné se znovu připojit k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.
Our Network and Wireless support page provides additional information and resources.ID článku: SLN126173

Datum poslední změny: 05.10.2018 03:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.