Jak se používá aplikace Dell Digital Delivery?

Jak se používá aplikace Dell Digital Delivery?


Co je to Dell Digital Delivery a jak funguje?

Dell Digital Delivery je služba, která vám umožňuje zakoupit software v době, kdy objednáváte počítač, a poté jej automaticky stáhnout a nainstalovat, jakmile počítač zapnete a připojíte k internetu. Služba funguje takto:

Volitelný software je objednán společně s počítačem. Pro tyto aplikace nedostanete žádná média (disky CD nebo DVD, papírové licenční klíče nebo tištěnou dokumentaci).

  1. Při prvním zapnutí vašeho nového počítače absolvujete běžný proces nastavení počítače, včetně připojení k internetu.
  2. Po připojení počítače k internetu se automaticky spustí aplikace Dell Digital Delivery, již nainstalovaná v počítači. K tomu může dojít až po druhém zapnutí počítače. Aplikace Dell Digital Delivery vás po spuštění upozorní, že je připravena ke stažení a instalaci softwaru, který jste zakoupili.
  3. Při spuštění aplikace Dell Digital Delivery máte na výběr z možností Download Now (Stáhnout), Remind Me Later (Připomenout později) a Do Not Download (Nestahovat). Pokud zvolíte možnost Remind Me Later (Připomenout později), zobrazí se tato možnost znovu při každém dalším spuštění, dokud se nerozhodnete zakoupený software stáhnout. Pokud zvolíte možnost Do Not Download (Nestahovat), software nebude stažen. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci Dell Digital Delivery kdykoli spustit ručně.
  4. Pokud kliknete na položku Download Now (Stáhnout), software se stáhne a nainstaluje automaticky a po dokončení instalace vás bude aplikace Dell Digital Delivery informovat. Bude-li třeba počítač restartovat, budete k tomu vyzváni. Po dokončení instalace lze nainstalované programy nalézt v nabídce Start (Windows 7) nebo v seznamu Všechny programy (Windows 8).

Jak mohu odinstalovat nebo přeinstalovat digitálně doručený program?

Chcete-li odinstalovat program stažený prostřednictvím služby Dell Digital Delivery, přejděte do Ovládacích panelů a otevřete složku Programy a funkce. Najděte program, který si přejete odstranit, a označte jej. Chcete-li program odebrat, postupujte podle pokynů počítače.

Chcete-li přeinstalovat program zakoupený prostřednictvím služby Dell Digital Delivery, spusťte aplikaci Dell Digital Delivery kliknutím na její ikonu v nabídce Start (Windows 7) nebo v seznamu Všechny programy (Windows 8). Služba Dell Digital Delivery umožní přeinstalaci všech zakoupených programů, které aktuálně nejsou v počítači nainstalovány, po kliknutí na ikonu Info (Informace) napravo od seznamu pro danou aplikaci a výběru položky Install this application again (Nainstalovat tuto aplikaci znovu).<


Kolikrát mohu přeinstalovat digitálně doručený program?

Aplikace Dell Digital Delivery bude nyní umožňovat maximálně deset (10) instalací každého zakoupeného programu.


Jak získám licenční klíč programu potřebný pro přeinstalaci?

V okně aplikace Dell Digital Delivery je pro každý nainstalovaný program napravo od seznamu zobrazena ikona Info (Informace). Chcete-li zobrazit licenční klíč programu, klikněte na ikonu Info (Informace) a vyberte položku View application key (Zobrazit klíč aplikace). Pokud pro určitou aplikaci není možnost View application key (Zobrazit klíč aplikace) zobrazena, znamená to, že tato aplikace licenční klíč nevyžaduje.


Jak mohu přeinstalovat celý program Dell Digital Delivery?

Aplikace Dell Digital Delivery by měla být v počítači Dell již nainstalována. Aplikaci Dell Digital Delivery lze spustit kliknutím na její ikonu v nabídce Start (Windows 7) nebo v seznamu Všechny programy (Windows 8). Není-li aplikace Dell Digital Delivery ve vašem počítači nainstalována a vy ji potřebujete pro přeinstalaci zakoupeného softwaru, můžete ji stáhnout a nainstalovat z webu podpory společnosti Dell. Aplikaci Dell Digital Delivery vyhledáte kliknutím na položku Ovladače a soubory ke stažení a zadáním výrobního čísla svého počítače. Toto výrobní číslo je vytištěno na štítku nalepeném na vnější straně počítače, typicky na spodní nebo zadní straně.


Odstraňování potíží

Většinu potíží s aplikací Dell Digital Delivery lze vyřešit obnovením nastavení programu. Toho lze dosáhnout kliknutím na položku Options (Možnosti) (ikona ozubeného kola) a Reset Settings (Obnovit nastavení).

Problém:

Zobrazila se zpráva „There was a problem. Please reinstall." (Došlo k potížím. Proveďte přeinstalaci.)

Řešení:

Můžete se pokusit o přeinstalaci softwaru pomocí aplikace Dell Digital Delivery kliknutím na ikonu Info (Informace) vpravo od seznamu pro danou aplikaci a výběrem možnosti Install this application again (Nainstalovat tuto aplikaci znovu). Pokud se to nepodaří, můžete se pokusit nainstalovat software ručně. Otevřete okno Průzkumníka Windows kliknutím na složku v dolní části pracovní plochy a přejděte do složky C:\ProgramData\Dell\DigitalDelivery\Downloads\Software.


Problém:

Zobrazuje se zpráva „Dell Digital Delivery has not been able to connect to the internet. Please make sure you are connected and try again." (Aplikace Dell Digital Delivery se nemohla připojit k internetu. Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.)

Řešení:

Ukončete aplikaci Dell Digital Delivery, spusťte prohlížeč Internet Explorer a zkuste zobrazit jakoukoli webovou stránku. Pokud se vám to podaří, spusťte aplikaci Dell Digital Delivery znovu. Pokud není možné na webovou stránku přejít, klikněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Centrum sítí a sdílení a zvolte možnost „Nastavit nové připojení nebo síť". Postupujte podle pokynů, a jakmile se připojíte k internetu, spusťte aplikaci Dell Digital Delivery znovu.


Další články týkající se odstraňování problémů:

Často se vyskytující problémy se službou Dell Digital Delivery
How to resolve a "You are not connected to Dell Digital Delivery" message or Download is stuck in "Waiting" Status error (Postup řešení hlášení „Nejste připojeni k aplikaci Dell Digital Delivery" nebo situace, kdy se stahování zastavilo s chybou „Čeká")
Dell Digital Delivery fails to run in Windows Audit Mode (Aplikace​Dell Digital Delivery se nespustí v režimu Windows Audit)
"No EULA Agreement; Terminating service." error opening Dell Digital Delivery (Chyba „Chybí souhlas se smlouvou EULA. Ukončení služby." při spouštění služby Dell Digital Delivery).

Pokud potřebujete další pomoc s resetováním internetového připojení, přejděte na Centrum Dell pro sítě a bezdrátové připojení, kde najdete informace o kabelovém i bezdrátovém nastavení domácích sítí.
ID článku: SLN85610

Datum poslední změny: 01.12.2017 11:44


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.