Odstraňování problémů zařízení Streak 7

Odstraňování problémů zařízení Streak 7


Obsah:

 1. Kód PIN karty SIM je zablokován
 2. Problémy v systému
 3. Problémy se zprávami
 4. Problémy s internetem
 5. Problémy s médii
 6. Spuštění v nouzovém režimuProblém 1: Kód PIN karty SIM je zablokován

Zadáte-li kód PIN karty SIM třikrát po sobě nesprávně, kód PIN bude zablokován a karta zamčena. Pro její odemčení se musíte obrátit na poskytovatele služeb, který vám poskytne kód PUK pro odemčení karty SIM.

Zpět na začátek

Problém 2: Problémy v systému

 • Baterie se nenabíjí:
  1. Teplota zařízení může být nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C. Upravte podmínky prostředí tak, aby nedocházelo k teplotním extrémům.

  2. Kontakt baterie a nabíječky může být špatný. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory správně zapojeny.

  3. Baterie nebo nabíječka mohou být poškozené. Kontaktujte technickou podporu a požádejte o pomoc. • Zařízení nelze zapnout: Důvodem může být nenabitá baterie. Baterii připojte k nabíječce.

 • Zkrácená doba pohotovostního režimu: Na trvání pohotovostního režimu má vliv příjem. Čím častěji musí zařízení vysílat signály ve snaze o připojení, tím kratší bude doba pohotovostního režimu. Přesuňte se na místo, kde je přístup k síti, nebo dočasně zařízení vypněte.


Zpět na začátek

Problém 3: Problémy se zprávami

 • Nelze odesílat nebo přijímat textové zprávy:
  • Zařízení je možná v režimu Airplane (Letadlo). Klepněte na tlačítko Home (Domů), potom na tlačítko Menu (Nabídka), položku Settings (Nastavení) a nakonec na položku Wireless & networks (Bezdrátové připojení a sítě). Klepnutím odznačte zaškrtávací políčko režimu Airplane (Letadlo).

  • Síla signálu může být nedostatečná. Zkuste se přesunout na jiné místo s lepším příjmem.


 • Nelze odesílat ani přijímat e-maily: Internetové připojení či nastavení e-mailu mohou mít chybnou konfiguraci. Zkontrolujte připojení k síti a nastavení e-mailu prostřednictvím svého poskytovatele e-mailových služeb.

Zpět na začátek

Problém 4: Problémy s internetem

 • Nelze se připojit k síti:
  • Karta SIM může být neplatná. Obraťte se na poskytovatele služeb.

  • Je možné, že nejste v oblasti pokrytí sítě. Zkontrolujte informace o oblasti pokrytí od poskytovatele služeb.

  • Signál sítě může být oslaben vlivem vašeho okolí. Přesuňte se do otevřeného prostoru, nebo pokud se nacházíte v budově, přesuňte se blíže k oknu.

  • Zařízení je možná v režimu Airplane (Letadlo). Klepněte na tlačítko Home (Domů), potom na tlačítko Menu (Nabídka), položku Settings (Nastavení) a nakonec na položku Wireless & networks (Bezdrátové připojení a sítě). Klepnutím odznačte zaškrtávací políčko režimu Airplane (Letadlo).

Zpět na začátek

Problém 5: Problémy s médii

Nemůže-li program Windows Media Player ve vašem počítači přehrát zvukovou stopu videa zaznamenaného zařízením Streak 7, může to být vlivem rozdílných formátů. Zařízení Streak 7 zaznamenává video ve formátu AMR,ale program Windows Media Player nepodporuje dekódování formátu AMR. Pro poslech zvuku budete muset svá videa přehrávat pomocí dekodéru formátu AMR, např. programem QuickTime.

Zpět na začátek

Problém 6: Spuštění v nouzovém režimu

Vstup do nouzového režimu:
 1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.

 2. Zařízení zapněte stiskem a přidržením tlačítek Power (Napájení) a Sleep/Wake (Spánek/Probuzení).

 3. Během spouštění operačního systému se dvakrát zobrazí bílé logo DELL.
  Až se bílé logo DELL zobrazí podruhé, stiskněte a přidržte tlačítko Menu (Nabídka), dokud se ve spodní části obrazovky neobjeví nápis Safe Mode (Nouzový režim).
  Nouzový režim opustíte vypnutím zařízení a jeho opětovným zapnutím.

Zpět na začátek
 


ID článku: SLN121992

Datum poslední změny: 05.09.2013 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.