Odstranění chybových zpráv napájecího adaptéru na notebooku Dell

Odstranění chybových zpráv napájecího adaptéru na notebooku DellTento článek poskytuje návod na odstraňování problémů při chybové zprávě nebo varování napájecího adaptéru po zapnutí notebooku Dell.

Přehled

Po zapnutí notebooku Dell se může objevit následující chybová zpráva:

The AC adapter type cannot be determined. (Nebylo možné stanovit typ napájecího adaptéru.) Tento zásah bude mít vliv na optimální výkon systému.
Pokud výstražná hlášení související s napájením nechcete znovu zobrazovat, stiskněte klávesu F3.
Stisknutím klávesy F1 pokračujte, stisknutím F2 spustíte nastavení systému. Stisknutím klávesy F5 spusťte vestavěnou diagnostiku.

Nebo Unknown or incorrect AC adapter detected (Byl detekován nesprávný nebo neznámý napájecí adaptér).

Po stisknutí klávesy F1 bude notebook Dell dále napájen, ale chybová zpráva se znovu zobrazí při každém zapnutí počítače. Počítač může v operačním systému Windows vykazovat příznaky jako nízký výkon, problém s nabíjením baterie nebo chybovou zprávu napájecího adaptéru.

Chybové zprávy napájecího adaptéru může způsobovat některý z následujících důvodů:

 • K počítači nebo dokovací stanici je připojen napájecí adaptér třetí strany nebo jiného výrobce.
 • Použití napájecího adaptéru s nižším příkonem.
 • Napájecí adaptér není k počítači zcela připojen.
 • Napájecí kabel není zcela připojen k adaptéru.
 • Napájecí adaptér nebo port napájecího adaptéru na počítači je poškozen.
 • Systém BIOS (Nastavení systému) nerozpozná napájecí adaptér.
Varování:Společnost Dell nedoporučuje používat napájecí adaptéry a baterie třetí strany či jiného výrobce s notebooky Dell. Použití napájecích adaptérů či baterií třetí strany či jiného výrobce může mít vliv na výkon počítače nebo dokonce ohrožovat bezpečnost.

Odstraňování potíží

Rozbalením níže uvedených částí získáte další informace pro odstraňování chybových zpráv napájecího adaptéru.

Může dojít k roztřepení nebo proříznutí kabelu napájecího adaptéru a napájecích kabelů a k odkrytí vodičů na koncích kabelů. Příčinou může být způsob omotávání kabelu okolo napájecího adaptéru nebo vystavení kabelu přílišnému namáhání. Pokud je poškození natolik závažné, že jsou odkryty vodiče, je nutné přestat napájecí adaptér používat. Při kontrole, zda nedošlo k poškození napájecího adaptéru, kabelů a portu pro adaptér na notebooku, postupujte následovně:

Upozornění: Společnost Dell doporučuje používat pouze značkové napájecí adaptéry Dell, které jsou kompatibilní s příslušným notebookem. Společnost Dell nedoporučuje používat napájecí adaptéry a baterie od jiných dodavatelů s notebooky Dell.
 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
 3. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér a kabely (včetně napájecího kabelu) nevykazují známky fyzického poškození nebo přehřívání.
 4. Zkontrolujte, zda nejsou v zástrčce nebo portu pro adaptér ohnuté, zlomené nebo poškozené kolíky.
Výstraha: Při odpojování napájecího adaptéru od počítače uchopte nebo držte zástrčku a nikoli kabel.
 
Výstraha: Napájecí adaptér Dell lze připojit do elektrických zásuvek v libovolné části světa. V různých zemích však mohou být používány odlišné napájecí konektory nebo vícenásobné zásuvky.
 
Upozornění: Pokud je napájecí adaptér nebo některý z kabelů poškozen, okamžitě přestaňte napájecí adaptér používat.
 

Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Poškození napájecího adaptéru.


Obrázek 1: Roztřepené kabely

Obrázek 2: Odkryté vodiče

Obrázek 3: Proříznutý kabel

Obrázek 4: Ohnutý nebo zlomený kolík

Pokud zjistíte poškození, informujte se u technické podpory společnosti Dell o možnostech výměny. Pokud žádná poškození nezjistíte, pokračujte dalším krokem.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Připojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a ověřte správnou funkci elektrické zásuvky.
 3. Vyzkoušejte ověřenou elektrickou zásuvku.
 4. Připojte napájecí adaptér přímo do elektrické zásuvky.
  Vynechejte veškeré regulátory napájení, jako jsou přepěťové ochrany, zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), rozdělovače napájení atd.
Poznámka: Pokud je napájecí adaptér připojen k dokovací stanici, ověřte jeho funkci připojením přímo k notebooku.

Pokud elektrická zásuvka funguje správně, pokračujte dalším krokem.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte veškerá vnější periferní zařízení připojená k počítači.
 3. Vyjměte baterii. Pokyny pro vyjmutí baterie najdete v uživatelské příručce počítače.
  Pokud je notebook Dell vybaven nevyjímatelnou baterií, tento krok vynechejte.
 4. Stiskněte tlačítko napájení a podržte je po dobu 30 sekund, abyste odstranili zbytkovou energii z počítače.
 5. Připojte baterii.
 6. Připojte napájecí adaptér k počítači.
 7. Zapněte PC.

Pokud není počítač po odstranění zbytkové energie napájen z napájecího adaptéru, pokračujte dalším krokem.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
 3. Odpojte napájecí kabel od napájecího adaptéru.
 4. Připojte napájecí kabel pevně k napájecímu adaptéru.
 5. Ověřte, zda svítí indikátor LED na napájecím adaptéru. Pokud nesvítí, zkuste použít ověřený kompatibilní napájecí adaptér.

Po odpojení a opětovném připojení napájecího kabelu a kabelu napájecího adaptéru pokračujte dalším krokem.

Resetujte napájecí adaptér provedením těchto kroků:

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky na dobu 15 sekund.
 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
 3. Připojte napájecí adaptér do ověřené elektrické zásuvky.
 4. Připojte napájecí adaptér k počítači.
 5. Zkontrolujte indikátor LED na napájecím adaptéru.
Poznámka: Indikátor LED se může nacházet na těle napájecího adaptéru nebo na zástrčce (DC) adaptéru.

Pokud indikátor LED napájecího adaptéru svítí, pokračujte dalším krokem.
Pokud indikátor LED napájecího adaptéru nesvítí nebo zhasne po připojení k počítači, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Při použití napájecího adaptéru s nižším výkonem se může zobrazit chybová zpráva „The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance“ (Nelze určit typ napájecího adaptéru. To zabrání optimálnímu výkonu systému.) nebo „Unknown or incorrect AC adapter detected“ (Byl detekován neznámý nebo nesprávný napájecí adaptér), snížit rychlost procesoru (CPU), aby nižší rychlostí šetřil energii, nemusí se nabíjet baterie notebooku či se může nabíjet pomalu nebo se může zahřívat napájecí adaptér.
Notebooky Dell mohou používat napájecí adaptér s výkonem 65 W (wattů), 90 W, 130 W, 180 W nebo 240 W. K zajištění optimálního výkonu používejte napájecí adaptér dodaný s notebookem Dell. Informace o výkonu napájecího adaptéru jsou vytištěny na štítku, který se nachází na spodní straně adaptéru.

Poznámka: Prostudujte si informace o výkonu vytištěné na štítku, který je umístěn na spodní straně napájecího adaptéru.

Při ověřování, zda počítač řádně rozpozná napájecí adaptér, postupujte následovně:

 1. Restartujte počítač.
 2. Jakmile se objeví logo Dell, podržte stisknutou klávesu F2, dokud se neobjeví zpráva „Entering Setup“ (Vstup do nastavení).
 3. Ověřte položku AC Adapter Type (Typ napájecího adaptéru) v možnostech systému BIOS.
  Pokud je pro položku AC Adapter Type (Typ napájecího adaptéru) uvedena možnost None (Žádný) – ujistěte se, zda je napájecí adaptér připojen k počítači.
  Pokud je pro položku AC Adapter Type (Typ napájecího adaptéru) uvedena možnost Unknown (Neznámý) – Ujistěte se, že je k počítači připojený napájecí adaptér s odpovídajícím příkonem. Pokud je typ napájecího adaptéru rozpoznán správně, pokračujte dalším krokem.

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat možný problém a poskytnout kroky vedoucí k odstranění tohoto problému. Společnost Dell nabízí vestavěnou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru ePSA od společnosti Dell pomůže zkontrolovat, zda je napájecí adaptér správně rozpoznán.

Při spouštění vestavěné diagnostiky hardwaru ePSA od společnosti Dell postupujte následovně:

 1. Zapněte počítač a klepněte na klávesu F12.
 2. Z nabídky vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika).
Poznámka:

Více informací o spouštění diagnostiky hardwaru v počítači Dell naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA).

Systém BIOS je firmware, který je uložen v systémové desce počítače. Aktualizace systému BIOS na nejnovější verzi může počítači pomoci rozpoznat napájecí adaptér. Aktualizace systému BIOS na nejnovější verzi vyžaduje, aby byl notebook napájen napájecím adaptérem a baterií.

Výstraha: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nainstalovanou baterii a musí být spuštěny s napájením pomocí napájecího adaptéru. U některých notebooků Dell musí být baterie nabita alespoň z 10 %, aby bylo možné zahájit aktualizaci systému BIOS.

Pokyny pro aktualizaci systému BIOS na nejnovější verzi naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Jak mohu stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS pro počítač Dell?.

Pokud počítač nerozpozná typ napájecího adaptéru, prostudujte si článek znalostní báze Dell Knowledge Base Forcing a BIOS Update without the AC adapter attached on a Dell Laptop (Vynucení aktualizace systému BIOS bez napájecího adaptéru připojeného k notebooku Dell). Před vynucením aktualizace systému BIOS si přečtěte níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti.

Upozornění: Pokud úroveň nabití baterie dosahuje méně než 10 %, nebudete možná moci donutit systém BIOS k aktualizaci z prostředí systému DOS. Případné selhání tohoto procesu může způsobit, že systém nebude použitelný. Další pokračování je na vlastní riziko uživatelů. Společnost Dell nebude zodpovědná za žádnou ztrátu, mimo jiné za ztrátu dat, zisku nebo příjmů, která může zákazníkům vzniknout v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v tomto článku.
Podrobnější informace naleznete v následujícím článku:
Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash


Can't Turn On Your Laptop (Nelze zapnout notebook) – (1:46)


Care for Your AC Adapter (Péče o napájecí adaptér) – (0:41)
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN148385

Datum poslední změny: 08.08.2018 10:38


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.