Postup vyjmutí pevného disku z notebooku Dell

Postup vyjmutí pevného disku z notebooku DellTento článek poskytuje informace o postupu vyjmutí pevného disku z notebooků Dell Latitude, Precision a Inspiron.


Obsah:

 1. Postup vyjmutí pevného disku z notebooků Dell Latitude, Precision a Inspiron
 2. Vyjmutí pevného disku z notebooků Latitude
 3. Vyjmutí pevného disku z notebooků Precision
 4. Vyjmutí pevného disku z notebooků Inspiron

1. Postup vyjmutí pevného disku z notebooků Dell Latitude, Precision a Inspiron

Uživatel může nahlásit nutnost vyjmutí pevného disku z notebooků Dell Latitude, Precision a Inspiron. Tento článek popisuje příslušný postup.

Přípravné instrukce před vyjmutím pevného disku:

 1. Během montáže nebo demontáže kterékoliv součásti hardwaru se vždy ujistěte, že máte řádně zálohovaná veškerá data.

 2. Od počítače odpojte všechny telefonní, síťové a USB kabely.

 3. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.

Poznámka: Jednotlivé modely se mohou v postupu vyjmutí pevného disku mírně lišit a detailnější instrukce lze nalézt v uživatelských příručkách.

Pevný disk vyjměte podle následujících kroků.  Tento článek pojednává o následujících přenosných počítačích:
 1. Latitude

 2. Precision

 3. Inspiron


Zpět na začátek

2. Vyjmutí pevného disku z notebooků Latitude

V závislosti na vlastněném modelu počítače Latitude existují tři drobné rozdíly v postupu vyjmutí pevného disku.
(U modelů uvedených níže značí xx modelovou řadu, např. E6500, E6510, E6520 a E6530)

U modelů Latitude E63xx / E64xx / E65xx

 1. Vyšroubujte dva nebo čtyři šrouby, které drží pevný disk na místě.

 2. Vysuňte pevný disk z počítače a vyjměte jej.
U modelů Latitude E62xx / E54xx / E55xx
 1. Vyjměte baterii a dolní dvířka.

 2. Vyšroubujte dva nebo čtyři šrouby, které drží pevný disk a rámeček na místě.

 3. Uchopte mylarový pásek a jemně zatáhněte nahoru, čímž se pevný disk uvolní z přihrádky.

U modelu Latitude E6420 XFR
 1. Vyjměte baterii.

 2. Dvířka pevného disku otevřete uvolněním západky.

 3. Stiskněte modré zamykací tlačítko (1) a současně pevný disk z počítače vytáhněte (2).U modelu Latitude XT2
 1. Vyjměte z počítače baterii.

 2. Uvolněte čtyři šrouby na držáku pevného disku.

 3. Demontujte držák pevného disku.

 4. Přesuňte pevný disk směrem k okraji počítače a odpojte jej od základní desky.
U modelu Latitude XT3
 1. Vyjměte baterii a dolní dvířka.

 2. Vyšroubujte dva šrouby, které drží pevný disk na místě.

 3. Vytáhněte pevný disk z počítače.


 

 

Poznámka: Pokud se po výměně pevného disku zobrazí chyba „No Hard Drive Detected“ („Nedetekován žádný pevný disk“), další informace se dočtete v článku SLN142653 , který vám problém pomůže vyřešit.
Poznámka: Jednotlivé modely se mohou v postupu vyjmutí pevného disku mírně lišit a detailnější instrukce lze nalézt v uživatelských příručkách.

Zpět na začátek

3. Vyjmutí pevného disku z notebooků Precision

Instrukce popsané níže se používají k vyjmutí pevného disku ze všech notebooků Precision.

 1. Vyjměte baterii.

 2. Vyšroubujte dva šrouby, které drží dolní dvířka na místě a vyjměte je.

 3. Vyšroubujte pět šroubů, které drží rámeček primárního pevného disku na místě.

 4. Přesuňte uvolňovací západku baterie do odemčené polohy.

 5. Vyjměte pevný disk z počítače.


 

 

Poznámka: Jednotlivé modely se mohou v postupu vyjmutí pevného disku mírně lišit a detailnější instrukce lze nalézt v uživatelských příručkách.

Zpět na začátek

4. Vyjmutí pevného disku z notebooků Inspiron

Instrukce popsané níže se používají k vyjmutí pevného disku ze všech notebooků Inspiron.

 1. Vyjměte z počítače baterii.

 2. Vyšroubujte dva šrouby, které upevňují zadní dolní dvířka k základně počítače.

 3. Vyjměte zadní dolní dvířka.

 4. Vyšroubujte šrouby, které pevný disk upevňují ke spodní straně počítače.

 5. Vysuňte sestavu pevného disku z konektoru pevného disku.

 6. Zatáhněte za pásek a vyjměte sestavu pevného disku z počítače. 
Poznámka: Jednotlivé modely se mohou v postupu vyjmutí pevného disku mírně lišit a detailnější instrukce lze nalézt v uživatelských příručkách.

Zpět na začátek

 

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu.

 

  Kontaktujte nás  ID článku: SLN155133

Datum poslední změny: 30.04.2018 18:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.