Databáze znalostí

Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)V tomto článku naleznete informace o používání programu „Dell Backup and Recovery Manager“ (DBRM)


Poznámka: Tento článek se týká nástroje Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) 1.3. Informace o nástroji Dell Backup and Recovery 1.8 a odkazy na související články naleznete v následujícím článku: Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Přehled a instalace.

Obsah

 1. Přehled nástroje Dell Backup and Recovery Manager
 2. Zálohování a obnova souborů
 3. Záloha a obnovení systému
 4. Dell Recovery Tools
 5. Odstraňování problémů s programem Dell Backup and Recovery Manager

1. Přehled nástroje Dell Backup and Recovery Manager


Dell™ Backup and Recovery Manager 1.3 je základní a jednoduchý nástroj, který zákazníkům společnosti Dell pomáhá vytvářet a spravovat zálohy souborů a systému, a obnovit počítač a data v případě selhání. Nástroj DBRM obsahuje několik funkcí, např.:

 • Zálohování a obnovu konkrétních kategorií souborů, např. hudby, videí a obrázků.
 • Zálohování a obnovu celého systémového oddílu.
 • Vytváření systému Dell OS a médií s aplikacemi jako je sada Microsoft Office, Roxio Creator, Norton Internet Security, sada McAfee Security Suite apod.
 • Oprava předinstalovaných aplikací jako sada Microsoft Office, Roxio Creator, Norton Internet Security, sada McAfee Security Suite apod.
 • Nyní podporuje možnost vytvářet zálohy médií s aplikacemi v souladu s vaší licenční smlouvou s koncovým uživatelem.
 • Nástroj Dell Backup and Recovery Manager již nevyžaduje spuštění prostředí Windows Recovery Environment, aby vytvořil záložní bitové kopie systému. Bitové kopie jsou nyní vytvářeny v operačním systému.
 • Funkční vylepšení vzhledu, které zjednodušuje uživatelův výběr typu záložního média a umístění úložiště.
 • Přidaná podpora dvouvrstvých disků DVD (pouze pro systém Windows Vista a Windows 7).
Poznámka: První dvouvrstvý disk DVD ve dvouvrstvé sadě bude vytvořen jako jednovrstvý disk DVD, aby fungoval jako spouštěcí disk. U zbývajících dvouvrstvých disků DVD v záloze však bude využita jejich plná kapacita.
Poznámka: Disky Blu-ray jsou podporovány pouze jako velkokapacitní paměťové médium. Disky Blu-ray nefungují jako spouštěcí disky. Chcete-li obnovit zálohu z disku Blu-ray, musíte systém spustit ze spouštěcího disku Dell Recovery nebo jiné spouštěcí bitové kopie pro zálohu. Nepoužívejte pro operační systém nebo média pro obnovení.
 

Předchozí verze nástroje Dell Backup and Recovery Manager vyžadovala pro vytvoření zálohy systému prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). Současná verze DBRM 1.3 k vytvoření těchto záloh prostředí WinRE nepotřebuje.

Nástroj DBRM podporuje širokou škálu záložních médií. Jde o tato média:

 • Externí média USB (paměťová jednotka USB nebo pevný disk USB).
 • Blu-Ray disk (Windows 7 a 8).
 • Dvouvrstvý disk DVD (pouze systém Windows 7, 8 a Vista).

 

Obrazovka Stav zálohování systému je první obrazovka, která se zobrazí po spuštění nástroje Dell Backup and Recovery Manager. Uživatel se na ni rovněž může dostat kliknutím na tlačítko Overview (Přehled).

Na obrazovce Stav zálohování systému se zobrazí informace o poslední vytvořené záložní bitové kopii systému. Na počítačích se systémem Windows Vista a Windows 7, které obsahují kopii výrobní bitové kopie Dell v oddílu pro obnovení, se zobrazí počáteční záložní bitová kopie systému do chvíle, než uživatel provede zálohu systému.

Na počítačích se systémem Windows XP, které nemají oddíl pro obnovení a bitové kopie Dell z výroby, jsou informace o stavu zálohování nahrazeny zprávou, která uživateli sděluje, že záloha nebyla vytvořena, a doporučuje zálohu vytvořit kliknutím na možnost Backup System Now (Zálohovat systém nyní).


 

Zpět na začátek


2. Zálohování a obnova souborů

Část File Backup and Restore (Zálohování a obnova souborů) nabízí přímý odkaz na Zálohování a obnovu systému Microsoft Windows. Možnost File Backup and Restore (Zálohování a obnova souborů) má ve srovnání se zálohováním celého systému několik výhod, a to:

 • Specifický typ souboru zálohy.
 • Specifický adresář zálohy.

 

Máte k ní přístup prostřednictvím kliknutí na možnost File Backup and Restore (Zálohování a obnova souborů).

Jak vytvořit zálohu:

 1. Vyberte, kam chcete zálohu uložit.
 1. Vyberte typy zálohy. Možnost „Let Windows Choose“ („Nechám rozhodnout systém Windows“) provede zálohu celé složky dokumentů a zároveň vytvoří bitovou kopii systému. Možnost „Let Me Choose“ („Nechat rozhodnout mě“) rozevře strukturu složek pro vlastní zálohu.
 1. Pokud vyberete možnost „Let Me Choose“ („Nechat rozhodnout mě“), budete vyzváni k výběru složky, kterou chcete zálohovat.
 1. Poslední strana obsahuje přehled vašeho výběru v průvodci.

 

Jak provést obnovu:

 1. Vyberte soubor/složku, kterou chcete obnovit.
 1. Systém vás vyzve k výběru, kam chcete zálohu obnovit.

Zpět na začátek


3. Záloha a obnovení systému

Možnost Backup System (Zálohování systému) se mírně liší od možnosti File Backup and Restore (Zálohování a obnova souborů). Namísto zálohování jednotlivých souborů a složek používá možnost Backup System (Zálohování systému) prostředí Windows Recovery Environment (WinRE), které je dostupné v systémech Windows Vista a Windows 7, a umožňuje zálohování celého systému.

Zálohování systému:

Tento postup vytvoří záložní kopii primárního systémového oddílu. Ten je obvykle označován jako disk C:.

 1. V prvním kroku průvodce zadejte název zálohy a umístění, kam chcete zálohu uložit.
 1. Proces zálohování zahájíte stisknutím tlačítka Create Image (Vytvořit bitovou kopii).
 1. Během procesu se zobrazí indikátor dokončení.
 

Správa záloh:

Správa záloh umožňuje exportovat, přejmenovat nebo odstranit zálohu.

 1. Vyberte z rozevíracího seznamu požadovanou zálohu.
 2. Poté vyberte akci, a tedy:
  1. Export (Exportovat) – exportuje zálohu do jiného umístění,
  2. Rename (Přejmenovat) – přejmenuje název zálohy, a
  3. Delete (Odstranit) – odstraní zálohu.

Obnova systému prostřednictvím DBRM:

 1. Vyberte bitovou kopii a klikněte na možnost Next (Další).
 1. Klikněte na tlačítko Start.
 1. Systém zobrazí indikátor průběhu a po dokončení vyzve uživatele k restartování počítače.

Zpět na začátek


4. Dell Recovery Tools:

Dell Recovery Tools je speciální část nástroje DBRM, která slouží k vytváření médií pro zákazníky společnosti Dell. Tato část je rozdělena na dvě části: a) Dell Recovery Media (Médium pro obnovení Dell) – výchozí výrobní bitová kopie, a b) OS and Application Media (Médium operačního systému a aplikací). Zákazníci, kteří si při zakoupení pořídí doplňkový software, budou mít možnost vytvářet tato média s aplikacemi.

Médium pro obnovení Dell

 1. Průvodce vás vyzve k výběru zařízení, pro které si přejete vytvořit médium pro obnovení.
 • Výrobní bitová kopie a nástroje pro obnovu jsou kombinací standardní bitové kopie operačního systému Dell a ovladačů/aplikací
 • Samotné nástroje pro obnovu se používají pouze k vytvoření médií ovladačů a aplikací Dell.
POZNÁMKA: Toto je fáze upozornění pouze pro externí úložné zařízení. Pokud použijete optické médium, tato zpráva se nezobrazí.
 1. Systém vás požádá o potvrzení.
 1. Systém následně zobrazí indikátor průběhu a po dokončení upozorní uživatele stavovou zprávou.

Zpět na začátek


5. Problémy s nástrojem Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)

 1. Nelze upgradovat, instalovat nebo odinstalovat program DCP Security Manager nebo Dell Backup and Recovery Manager.

  – Pokud se na starších systémech pokoušíte odinstalovat program DCP Security Manager z důvodu upgradování na software Dell Data Protection, může se vyskytnout mnoho různých kódů selhání, a instalace či odstranění se nezdaří. Potíže mohou rovněž nastat při pokusu o registraci otisků prstů, šifrování pevného disku apod. při prvním spuštění systému Dell. Program DCP Security Manager možná nebude uveden v nabídce Programy nebo jako ikona na ploše. Abyste získali software Wave, bude potřeba stáhnout software Dell ControlPoint Security.

  – Problém spočívá v tom, že program Dell Data Protection\Access je nainstalován z výroby a tyto dva programy společně nemohou existovat. Pro dosažení plné funkčnosti nástroje DBRM musíte odstranit program DCP.

  – U novějších systémů by se nemělo jednat o problém, protože program DCP (Dell Control Point) již nebývá v systémech Dell nainstalován.

 2. Nástroj Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) může zobrazit nesprávné datum příštího naplánovaného zálohování

 3. Po obnovení pomocí nástroje Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) může zmizet systémový oddíl vytvořený uživatelem


Zpět na začátek

ZÁLOHAZjistěte více informací na stránce podpory Řešení pro datová úložiště a zálohování.
 ID článku: SLN155384

Datum poslední změny: 12.02.2018 12:48


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.