Odstraňování problémů u monitoru P2314T a P2714T

Odstraňování problémů u monitoru P2314T a P2714T


Tento článek obsahuje informace o monitoru P2314T a P2714T.


Uživatelské příručky pro referenci při hledání tlačítek uvedených v pokynech.

Používání automatického testu monitoru

Monitory disponují automatickým testem, který umožňuje ověřit správnou funkčnost monitoru. Pokud je váš monitor a počítač správně zapojen, ale obrazovka monitoru je nadále tmavá, spusťte automatický test monitoru.

 1. Vypněte počítač a monitor.
 2. Odpojte všechny videokabely ze zadní strany monitoru.
 3. Zapněte monitor. Pokud monitor nerozpozná žádný videosignál a funguje správně, mělo by se na obrazovce zobrazit plovoucí dialogové okno.
 4. Při obvyklé činnosti systému se toto okno zobrazuje také při odpojení nebo poškození videokabelu.

Pokud se na monitoru nadále nic nezobrazuje ani po ověření, že automatický test funguje, může být problém s videokabelem / grafickým adaptérem či samotným počítačem.
Ohledně dalších informací se obraťte na technickou podporu.


Používání integrované diagnostiky

Monitory mají integrovaný diagnostický nástroj, který vám pomůže určit, zda se vámi pozorované problémy monitoru týkají samotného monitoru či videokabelu, nebo počítače.

 • Aktivace:
  • Odpojte videokabely od počítače a monitoru. Monitor se přepne do režimu automatického testu.
  • Přidržte současně stisknuté tlačítko 1 a tlačítko 4 na předním panelu na dobu 2 sekund.
  • Stisknutím tlačítka 4 změňte zobrazení na šedou, červenou, zelenou, modrou, černou, bílou barvu a zobrazení textu.
 • Deaktivace:
  • Test je dokončen při zobrazení textu. Test zavřete opětovným stisknutím tlačítka 4.
  • Program se vrátí na normální zobrazení, pokud 5 minut neprobíhá žádná činnost.

Chcete-li spustit diagnostický test integrovaných funkcí požadovaných pro správné zobrazení, můžete použít nástroj Dell PC Diagnostics. Vyberte požadovaný hardware a grafickou kartu nebo zátěžový test grafické karty.
Případně se ohledně dalších informací obraťte na technickou podporu.


Problémy dotykových obrazovek

 1. Monitor nereaguje na dotyky.
  1. Ověřte, že připojený kabel USB byl dodán společností Dell.
  2. Počítač musí podporovat standard USB 2.0 nebo USB 3.0
  3. Pokud není zařízení USB počítačem rozpoznáno, vypněte a znovu zapněte monitor nebo odpojte a znovu zapojte kabel USB.
 2. Kurzor nenásleduje prst při dotyku obrazovky přesně (Win 8).
  1. Restartujte počítač a monitor.
  2. Otevřete Ovládací panely a vyberte možnost Nastavení Tablet PC.
  3. Vyberte položku Displej a poté Kalibrovat.
  4. Proveďte kalibraci obrazovky monitoru dle uvedených pokynů na obrazovce.
  5. Data kalibrace můžete uložit nebo odstranit.
 3. Kurzor se pohybuje trhaně.
  1. Ověřte, že funkci dotykové obrazovky nebrání žádná překážka, např. ochranná fólie.
  2. Očistěte povrch panelu. Odstraňte veškeré nečistoty, prach, mastnotu či otisky prstů.
  3. Odstraňte kovové a vodivé předměty z blízkosti obrazovky.

Pokud pozorujete některé/všechny z těchto příznaků, obraťte se na technickou podporu.


Přes rozhraní HDMI/DP není přenášen zvuk.

Pro řešení tohoto problému je třeba zajistit:

 1. Správné zapojení všech kabelů (kabelu DP nebo HDMI)
 2. Nesmí být ztlumena hlasitost počítače
 3. Nastavení zvuku počítače musí odpovídat nastavení zvuku monitoru

Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.


Rozhraní USB nefunguje.

 • Ověřte, že je monitor zapnutý.
 • Znovu připojte kabel vstupního signálu mezi monitor a počítač.
 • Znovu připojte výstupní konektory. Mezi monitor a používané periferní zařízení.
 • Restartujte počítač a monitor.
 • Připojte periferní zařízení a ověřte výsledek. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

ID článku: SLN268364

Datum poslední změny: 11.06.2015 09:13


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.