Funkce zabezpečení v tabletech Dell Venue 7 a Venue 8

Funkce zabezpečení v tabletech Dell Venue 7 a Venue 8


Operační systém Android v tabletu obsahuje řadu funkcí, které pomáhají chránit informace. K funkcím zabezpečení lze získat přístup přejetím prstem směrem dolů přes pravou horní část obrazovky. Klepněte na ikonu Settings (Nastavení). Na levé straně klepněte v části Personal (Osobní) na ikonu Security (Zabezpečení), čímž získáte přístup k funkcím zabezpečení operačního systému Android.

Poznámka: Snímky obrazovky jsou zde zobrazeny v angličtině. V zařízení se zobrazí v jazyce, který vyberete.

Možnosti odemknutí obrazovky lze otevřít klepnutím na položku Screen Lock (Zámek obrazovky) v pravé horní části v nabídce Security (Zabezpečení).




Poznámka: Pokud nastavíte jakékoli bezpečné odemknutí (jiné než pomocí posuvníku), bude nutné toto odemknutí použít k pozdější změně možností zabezpečení.

  • Slider (Posuvník) – Ve výchozím nastavení se úvodní obrazovka v operačním systému Android odemkne posunutím ikony zámku doprava. Nejedná se o bezpečný zámek obrazovky a pomocí tohoto posuvníku může zařízení odemknout jakákoli osoba.
  • Face Unlock (Odemknutí na základě obličeje) – Můžete nastavit rozpoznání obličeje pomocí webové kamery. Tato možnost je méně bezpečná než kód PIN nebo heslo, neboť osoba s podobným obličejem může zařízení i tak odemknout. Pokud chcete použít rozpoznání obličeje, klepněte na položku Face Unlock (Odemknutí na základě obličeje) a postupujte podle pokynů.
  • Pattern (Vzorek) – Odemknutí na základě vzorku vyžaduje zadání vzorku dotyku v mřížce s devíti body. Po zadání a potvrzení vzorku tablet při každém spuštění zobrazí mřížku, a aby jej bylo možné odemknout, bude požadovat zadání vzorku.


    Toto je ukázka vzorku. Můžete zadat jakýkoli vzorek, který si vyberete.
  • PIN – Můžete nastavit 4místný kód PIN pro zamknutí a odemknutí tabletu. Zobrazí se výzva, abyste kód zadali dvakrát, čímž jej potvrdíte.
  • Password (Heslo) – Pomocí virtuální klávesnice můžete nastavit heslo. Zobrazí se výzva, abyste kód zadali dvakrát, čímž jej potvrdíte.


Encryption (Šifrování) – V části Security (Zabezpečení) se nachází možnost šifrování tabletu. Můžete šifrovat účty, nastavení, stažené aplikace a jejich data, soubory médií a další soubory. Jakmile zašifrujete tablet, je třeba zadat číselný kód PIN nebo heslo pro dešifrování tabletu (kromě případu obnovení výchozích dat, kterým se vymažou všechna data).

Poznámka: Šifrování trvá miminálně hodinu. Je nutné začít s nabitou baterií a tablet musí být připojen, dokud se šifrování nedokončí. Pokud proces šifrování přerušíte, ztratíte některá nebo všechna data.




ID článku: SLN268391

Datum poslední změny: 13.05.2015 10:47


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.