Kde se nachází štítek certifikátu pravosti na noteboocích Dell?

Kde se nachází štítek certifikátu pravosti na noteboocích Dell?Co je certifikát pravosti?


Certifikát pravosti je řetězec znaků – písmen, číslic, nebo písmen a číslic dohromady – který odpovídá určitému softwarovému produktu nainstalovanému ve vašem počítači. Nejběžnější certifikát pravosti, se kterým se na počítači Dell setkáte, je certifikát pravosti systému Microsoft Windows. Dále můžete certifikát pravosti obdržet při nákupu sady Office, např. Microsoft Office 2003 Basic.
Certifikát pravosti indikuje, že má daná kopie softwaru platnou licenci od výrobce, např. od společnosti Microsoft nebo Corel. Tyto certifikáty pravosti se nachází ve vašem počítači nebo na vašich záložních discích CD.

Poznámka:

Štítek certifikátu pravosti systému Microsoft Windows obsahuje 25 znaků kódu Product Key a 14 znaků kódu certifikátu pravosti. Tento štítek se nachází na skříni počítače Dell.

Počítače se systémem Windows 8 nemají certifikát pravosti. Další informace viz článek „Kde najdu kód Product Key systému Windows 8 a jak poznám, že je můj systém Windows 8 pravý? "

Níže je příklad štítku certifikátu pravosti:
Obrázek 1: Štítek certifikátu pravosti (Kliknutím lze obrázek zvětšit.)

V závislosti na typu vašeho systému se štítky mohou nacházet na jiných místech spodní části počítače, třeba také uvnitř přihrádky zařízení pro baterii. Na níže uvedeném obrázku vidíte příklad podoby štítku.

Obrázek 1: Spodní strana počítače Inspiron
Další informace naleznete na webové stránce Dell Community Forum (Diskuzní fórum společnosti Dell)


Názory jiných uživatelů produktů společnosti Dell naleznete na webu Dell Community Forums (Diskuzní fóra společnosti Dell). Fóra komunity společnosti Dell poskytují uživatelům produktů společnosti Dell prostor pro diskuse na téma podpory, získávání dalších informací a vzájemnou pomoc. Na vývěskách těchto fór můžete vystavovat otázky a odpovědi.ID článku: SLN289661

Datum poslední změny: 05.04.2016 14:34


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.