Jak používat počítač Inspiron 5547 a odstraňovat problémy s ním spojené

Jak používat počítač Inspiron 5547 a odstraňovat problémy s ním spojené


Obsah:

 1. Počítač se nespustí nebo se nezobrazí obraz
 2. Počítač přestal reagovat
 3. Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka
 4. Rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics a nástroj SupportAssist pro počítače a tablety
 5. Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků
 6. Technické údaje
 7. Umístění portů
 8. Obnovení nastavení systému (BIOS) do výchozích hodnot
 9. Návody a odstraňování potíží pro bezdrátové sítě
 10. Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell
 11. Myš, klávesnice nebo dotyková podložka nefungují správně
 12. Používání webové kamery Dell a softwaru Dell Webcam Central a odstraňování souvisejících potíží
 13. Není rozpoznána komponenta počítače
 14. Ovladače pro počítač Inspiron 5547
 15. Centrum podpory Dell pro systém Windows

Tento článek obsahuje informace o používání počítačů Inspiron 5547 a postupy pro odstraňování problémů s nimi spojených.


1. Počítač se nespustí nebo se nezobrazí obraz

Pokud se stane, že se počítač vůbec nespustí, nebo se zapne (rozsvítí se kontrolky a roztočí ventilátor), avšak nezobrazí se žádný obraz, poslouchejte sérii pípnutí počítače při spouštění.

Pokud je slyšet pípání, podívejte se do tabulky 1, kde jsou uvedeny další podrobnosti pro řešení problémů s vaším počítačem.

Pípnutí Popis Možná příčina
1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá. Chyba základní desky, patří sem i poškození systému BIOS nebo chyba paměti ROM.
2 Není detekována paměť (RAM) Chyba paměti nebo slotu paměti
3
 • Chyba čipové sady (chyba North a South bridge, chyba DMA/IMR/časovače)
 • Chyba testu hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba čipu Super I/O
 • Chyba testu řadiče klávesnice
Chyba základní desky
4 Chyba čtení/zápisu do paměti Došlo k selhání paměti.
5 Chyba napájení hodin reálného času (RTC) Selhání baterie paměti CMOS
6 Chyba testu systému BIOS grafické karty Chyba subsystému grafické karty
7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru Chyba procesoru
8 LCD Selhání LCD

Tabulka 1: Opakující se zvukové kódy


Když neslyšíte žádné zvukové kódy, postupujte takto: Když neslyšíte žádné zvukové kódy, postupujte takto:

 1. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 2. Odpojte napájecí adaptér z počítače a zásuvky elektrické sítě.
 3. Vyjměte baterii. Další informace ohledně postupu vyjmutí baterie naleznete na stránce s online příručkou k notebooku Inspiron 5547, na které klikněte na možnost Owner’s Manual (Uživatelská příručka).
 4. Na dobu 15 sekund stiskněte tlačítko napájení.
 5. Ujistěte se, zda je síťový kabel řádně připojen k napájecímu adaptéru.
 6. Připojte napájecí adaptér do počítače a funkční zásuvky elektrické sítě.
 7. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 8. Vypněte počítač a vložte baterii zpět do počítače.
 9. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Check the Battery (Kontrola baterie).
 10. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a vždy vyzkoušejte, zda se zapne počítač.
Zpět na začátek

2. Počítač přestal reagovat

 1. Stiskněte tlačítko napájení na alespoň 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se počítač nezapne a nespustí operační systém, naleznete další informace v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell).
 4. Stáhněte si a nainstalujte nástroj SupportAssist. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 5. Proveďte údržbu systému. Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimalizace a údržba systému Microsoft Windows).
 6. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a kontrolujte, zda počítač nepřestal odpovídat.
Zpět na začátek

3. Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka

Kliknutím na odkaz zobrazte článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaný Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appears (Dojde k selhání nebo zamrznutí systému Microsoft Windows, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka).

Zpět na začátek

4. Rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics a nástroj SupportAssist pro počítače a tablety

 • Náš rychlý test nástroje Dell PC Diagnostics představuje nejrychlejší a nejjednodušší způsob zjišťování a řešení nejběžnějších problémů. Tímto způsobem buď problém odstraníte automaticky, nebo vás nástroj provede kroky pro vyřešení problému.
  Poznámka: Pokud diagnostika odhalí vadný díl, v závislosti na konkrétním typu dílu pro vás ihned začneme zajišťovat jeho bezplatnou záruční výměnu.

 • Nástroj SupportAssist, dříve nazývaný My Dell, poskytuje aktualizace systému, detekuje problémy a posílá vám upozornění pro konkrétní zařízení, díky čemuž je řešení a předcházení problémům jednodušší než kdy dříve. Díky této aplikaci budete mít přístup ke všemu potřebnému, abyste se při správě počítačů a tabletů nemuseli spoléhat na pouhé odhady. Další informace, například o získání a instalaci nástroje SupportAssist, naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 • Pokud se počítač nemůže připojit k internetu, můžete spustit diagnostiku vestavěnou v počítači – bližší informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Spuštění vestavěné diagnostiky (ePSA) systému).
Zpět na začátek

5. Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků

Informace o odstraňování potíží s LCD displejem notebooku naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooků).

Zpět na začátek

6. Technické údaje

Informace týkající se technických údajů počítače Inspiron 5547 naleznete na stránce online příručky k počítači Inspiron 5547, na které klikněte na možnost PDF u položky Specifications (Technické údaje).

Zpět na začátek

7. Umístění portů

Informace o umístění portů naleznete na stránce online příručky k počítači Inspiron 5547, na které klikněte na možnost PDF u položky Quick Start Guide (Stručná úvodní příručka) nebo Specifications (Technické údaje).

Zpět na začátek

8. Obnovení nastavení systému (BIOS) do výchozích hodnot

Možnost 1:

 1. Restartujte počítač.
 2. Na žádost během testu při spuštění počítače (POST) přejděte stisknutím klávesy na obrazovku nastavení.
 3. Na obrazovce System Setup (Nastavení systému) stiskněte tlačítko a přejděte do nabídky Exit (Konec).
 4. Opakovaným stisknutím klávesy zvýrazněte možnost Restore Defaults (Obnovit výchozí hodnoty) a stiskněte tlačítko .
 5. Při zobrazení výzvy Yes (Ano) pro potvrzení možnosti Load Optimized Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty) stiskněte klávesu a restartujte počítač.

Možnost 2:

 1. Restartujte počítač.
 2. Na žádost během testu při spuštění počítače (POST) přejděte stisknutím klávesy na obrazovku nastavení.
 3. Na obrazovce System Setup (Nastavení systému) stiskněte klávesu .
 4. Při zobrazení Yes (Ano) pro potvrzení možnosti Load Optimized Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty) stiskněte klávesu a restartujte počítač.
Zpět na začátek

9. Návody a odstraňování potíží pro bezdrátové sítě

Návody a pokyny pro odstraňování potíží pro bezdrátovou síť naleznete na stránce Dell Networking and Wireless Support Center (Centrum podpory Dell pro sítě a bezdrátové připojení).

Zpět na začátek

10. Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell

 1. Stiskněte klávesu . Opakovaným stisknutím této kombinace vypnete a zase zapnete bezdrátovou anténu.

Více informací o zapínání a vypínání bezdrátové antény na počítačích Dell naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell).

Zpět na začátek

11. Myš, klávesnice nebo dotyková podložka nefungují správně

Informace o použití a odstraňování potíží s myší, klávesnicí a dotykovou podložkou naleznete v následujících článcích znalostní báze Dell Knowledge Base.

Zpět na začátek

12. Používání webové kamery Dell a softwaru Dell Webcam Central a odstraňování souvisejících potíží

Informace o odstraňování potíží s webovou kamerou v počítači naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Using and Troubleshooting the Dell Webcam and Dell Webcam Central Software (Používání webové kamery Dell a softwaru Dell Webcam Central a odstraňování souvisejících potíží).

Zpět na začátek

13. Není rozpoznána komponenta počítače

Nástroj SupportAssist, dříve nazývaný My Dell, detekuje problémy a posílá vám upozornění pro konkrétní zařízení. Díky této aplikaci budete mít přístup ke všemu potřebnému, abyste se při správě počítačů a tabletů nemuseli spoléhat na pouhé odhady. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.

Zpět na začátek

14. Ovladače pro počítač Inspiron 5547

Informace o dostupných ovladačích pro počítač 5547 naleznete na stránce s ovladači pro počítač Inspiron 5547.

Tento článek poskytuje v části Jak stáhnout a nainstalovat ovladač? návod ke stažení ovladačů pro počítač Inspiron 5547.

Zpět na začátek

15. Centrum podpory Dell pro systém Windows

Kliknutím na odkaz zobrazíte Centrum podpory společnosti Dell pro operační systém Windows. Vyberte operační systém, se kterým potřebujete pomoci.

Zpět na začátek

ID článku: SLN290325

Datum poslední změny: 14.03.2018 13:16


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.