Dell PowerEdge: Během spuštění se zobrazí „No Boot Device Available“ (Není k dispozici žádné spouštěcí zařízení)

Dell PowerEdge: Během spuštění se zobrazí „No Boot Device Available“ (Není k dispozici žádné spouštěcí zařízení)


Tento článek vysvětluje, jak vyřešit situaci, kdy „chybí spouštěcí zařízení“. To znamená, že se server zapne a zobrazí se obrazovka Dell, ale když se má načíst operační systém, zobrazí se chyba „No Boot Device Available" (Není k dispozici žádné spouštěcí zařízení) a nic se nestane. Problémy s chybějícím napájením a neproběhnutím testu POST jsou vysvětleny v tomto článku: Odstraňování problémů se serverem, který se nespouští.

Poznámka: Pokud je potřeba přeinstalovat operační systém, stačí jen postupovat podle kroků uvedených v samostatném článku Jak nainstalovat operační systém na server Dell PowerEdge? (Nasazení operačního systému).


Obsah

 1. Definice
 2. Ručně vyberte spouštěcí zařízení
 3. Odstraňování problémů s poli RAID

 

1. Definice

Po dokončení fáze POST (Power On Self-Test) se server pokusí spustit spouštěcí zařízení. Spouštěcí zařízení je hardware, který dokáže číst nebo přímo obsahuje soubory nezbytné ke spuštění počítače. Výchozí spouštěcí média lze zvolit v systému BIOS a ve výchozím nastavení se jako první vybere karta řadiče RAID (PERC). Soubory dostupné ve spouštěcím zařízení (RAID, klíč USB, DVD, soubor ISO) obsahují pokyny ke spuštění operačního systému. Když tyto soubory nelze najít, zobrazí se chyba „No Boot Device Available“ (Není k dispozici žádné spouštěcí zařízení).
Pomocí několika akcí lze zkontrolovat, co nefunguje správně.

 2. Ručně vyberte spouštěcí zařízení

Nejprve je nutné zkontrolovat, které zařízení je vybráno jako primární spouštěcí zařízení. Rychlou kontrolu provedete vyvoláním výběru ručního spouštění stisknutím klávesy F11.

 1. Restartujte systém.
 2. Stisknutím klávesy F11 během testu POST vstupte do správce spouštění.
 3. Vyberte správný Pevný disk (virtuální disk), kde je nainstalován OS.
 4. Proveďte spuštění z tohoto zařízení.

Pokud se nyní systém spustí do operačního systému, hardware je v pořádku a v nastavení systému BIOS není žádný konflikt v pořadí spouštění. Nejpravděpodobnější příčinou je to, že systém je nastaven na spouštění z disku CD/DVD nebo disku USB, přičemž teprve poté přichází řada na disky, což je logické nastavení. K vyřešení stačí zajistit, aby k systému nebyl připojen žádný disk USB nebo disk CD/DVD.

Poznámka: Chyba může být způsobena také chybným nastavením v režimu spouštění. Operační systém nainstalovaný v režimu UEFI se nemůže spouštět v režimu BIOS a naopak.

V nabídce System Setup (Konfigurace systému) můžete nastavení pořadí spouštění trvale změnit, aby nejprve probíhalo spouštění z disku. Změnu provedete takto:

 1. Restartujte systém.
 2. Stisknutím klávesy F2 během spouštění systému přejděte do nabídky System Settings (Nastavení systému).
 3. Změňte nastavení Boot Sequence (Spouštěcí frekvence) v nabídce Boot Settings (Nastavení spouštění).
 4. Nabídku opusťte pomocí volby Exit (Konec) v pravém horním rohu obrazovky.
Poznámka: Poté budete muset stisknout klávesu F11, pokud byste později chtěli provést spuštění z disku CD/DVD nebo z disku USB.


 


3. Odstraňování problémů s poli RAID

Pokud server fungoval správně a bez jakékoli změny a objeví se problém, je třeba zkontrolovat vlastnosti pole RAID.

Kontrola stavu pevného disku v systému BIOS řadiče PERC

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+R během procesu POST otevřete Konfigurační program systému BIOS řadiče PERC.
Pokud chcete zkontrolovat, zda je pevný disk součástí pole RAID, postupujte takto: Stisknutím kombinace kláves Ctrl+N přejděte na obrazovku PD Mgmt (Physical Disk Management, Správa fyzického disku) a zkontrolujte, zda jsou pevné disky offline nebo chybí.Na této stránce zkontrolujte, že Virtual Disk (Virtuální disk) je online v optimálním stavu.
Více informací o tom, Jak identifikovat selhání pevného disku a vyřešit problém, je k dispozici v tomto článku

Když pole RAID spravuje více virtuálních disků, je důležité vybrat, který virtuální disk musí být přítomný, když se server pokusí spustit na řadiči RAID.
Spouštěcí virtuální disk lze vybrat na poslední kartě „CTRL Mgmt“. Je důležité vybrat virtuální disk, kde je nainstalován operační systém.

Pokud pole RAID funguje správně, soubory operačního systému je třeba zkontrolovat v posledním kroku. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně hardwaru serveru, je možné zahájit odstraňování problémů tím, že provedete spuštění pomocí obrazu Support Live Image (Jak stáhnout a spustit obraz Support Live Image na Dell PowerEdge).


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN292433

Datum poslední změny: 26.03.2018 16:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.