Databáze znalostí

Použití diagnostiky CROSH v počítači Dell ChromebookV níže uvedených částech naleznete informace o diagnostice CROSH, jejím použití v noteboocích Dell Chromebook a pokyny pro řešení problémů s nabíjením.


Obsah:

 1. Co je to diagnostika CROSH?
 2. Spuštění diagnostiky CROSH
 3. Příkazy diagnostiky CROSH
 4. Kontrola stavu baterie

1. Co je to diagnostika CROSH?

 

Operační systém Chrome OS nepodporuje ePSA, Dell BIOS, spouštěcí nabídku F12 ani DellConnect. Není k dispozici žádná diagnostika před spuštěním. Všechny postupy odstraňování problémů je nutné provádět v operačním systému. Chrome Shell (CROSH) a příkazy Chrome URL poskytují nástroje pro odstraňování problémů, informace a pokročilé nastavení.

Chrome Shell (CROSH) je rozhraní příkazového řádku podobné příkazovým terminálům Linux BASH nebo Windows (cmd.exe). Chrome OS je založený na systému Linux, ale diagnostika CROSH nerozpoznává většinu příkazů pro Linux.

Nejužitečnější příkazy pro odstraňování problémů jsou memtest, storage_test_1 a storage_test_2, ping a tracepath. Příkaz ping zde funguje jinak než v systému Windows. Ve výchozím nastavení se opakuje, dokud nestisknete kombinaci kláves Ctrl+C, a nezobrazuje žádnou statistiku. Příkaz Tracepath je podobný příkazu traceroute v systému Windows. Podrobné vysvětlení příkazů najdete dále v tomto článku, případně po zadání textu help nebo help_advanced v okně diagnostiky CROSH.


Zpět na začátek


2. Spuštění diagnostiky CROSH

 

Poznámka: CROSH je prostředí Chrome, které umožňuje spouštění testů a dalších funkcí příkazového řádku podobně jako u terminálových příkazů Windows cmd.exe nebo Linux BASH.

Pokud chcete otevřít prostředí SHELL, proveďte následující postup:

 1. Otevřete prohlížeč Chrome.

 1. Současně stiskněte klávesy Ctrl + Alt + t. Na obrazovce by se mělo objevit rozhraní.

(Obr. 1: Okno terminálu na obrazovce)

 1. Zadejte příkaz CROSH pro diagnostiku. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných příkazů, napište help. Zadáním příkazu help_advanced zobrazte úplnější seznam příkazů pro účely ladění, případně můžete využít níže uvedený seznam příkazů.

Poznámka: Společnost Dell nepodporuje spouštění systému v režimu vývojáře ani instalaci alternativního operačního systému, jako je například Chrobuntu nebo Crouton.


Zpět na začátek


3. Příkazy diagnostiky CROSH

 

Následující tabulky uvádějí seznam dostupných příkazů v prostředí CROSH.

Příkazy nápovědy (help)
Příkaz Účel
exit Opustí prostředí Crosh.
help Zobrazí tuto nápovědu.
help_advanced Zobrazí nápovědu pro pokročilejší příkazy používané zejména k ladění.
ping

[-c počet] [-i interval] [-n] [-s velikost paketu] [-W doba čekání] < cíl >
Odesílá pakety ICMP ECHO_REQUEST síťovému hostiteli. Pokud je < cíl > „gw“, bude pro výchozí trasu použita následující brána přeskoku.

Funguje jako příkaz ping v jiných operačních systémech. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zastavte proces příkazu ping nebo ukončete jakýkoli jiný příkaz v prostředí Crosh.

ssh [volitelné argumenty...]
Spustí subsystém ssh v případě vyvolání bez jakéhokoli argumentu.
„ssh < uživatel > < hostitel >“, „ssh < uživatel > < hostitel > < port >“, „ssh < uživatel >@< hostitel >“ nebo „ssh < uživatel >@< hostitel > < port >“ zajistí připojení bez nutnosti vstupu do subsystému.
ssh_forget_host Odebere hostitele ze seznamu známých hostitelů ssh. Tento příkaz zobrazí nabídku známých hostitelů a vyzve k zapomenutí hostitele.
top Nastaví úroveň protokolování chapsd. Žádné argumenty nespustí protokolování verbose.
 
Příkazy pokročilé nápovědy (help_advanced)
Příkaz Účel
battery_test [< délka testu >] Po daný počet sekund testuje úroveň vybití baterie. Žádný argument nemá výchozí nastavení na test 300s.
bt_console [< schopnost agenta >] Zadá kontrolu ladění Bluetooth. Volitelný argument určuje schopnosti agenta párování, kterého zajistí konzole, platné možnosti uvádí specifikace Bluetooth Core.
chaps_debug [start | stop | < úroveň protokolování >] Nastaví úroveň protokolování chapsd. Žádné argumenty nespustí protokolování verbose.
connectivity Zobrazuje stav připojení.
experimental_storage < status | enable | disable > Povolí nebo zakáže experimentální funkce úložiště.
ff_debug [< výraz značky >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Přidává a odebírá značky ladění flimflam.
memory_test Provádí rozsáhlé paměťové testy na dostupné volné paměti.
modem < příkaz > [argumenty...] Interakce s 3G modemem. Podrobnou nápovědu získáte spuštěním příkazu modem help.
modem_set_carrier carrier-name Konfiguruje modem pro zadaný nosič.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < hostitel > Funkce, která provádí sadu síťových diagnostických testů. Uloží kopii výstupu do adresáře stažených položek.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > Funkce, která aktivuje předdefinovanou sadu značek užitečných k ladění zadaného zařízení.
p2p_update [enable | disable] Povolí nebo zakáže sdílení peer-to-peer (P2P) aktualizací v místní síti. Oba příkazy se pokusí získat aktualizace z ostatních partnerských zařízení v síti a nasdílí s nimi stažené aktualizace. Tento příkaz spusťte bez argumentů, abyste ověřili aktuální stav.
rlz < status | enable | disable > Povolí nebo zakáže RLZ.
rollback Pokus o zpětné zahrnutí předchozích aktualizací uložených v mezipaměti vašeho systému. K dispozici pouze na nestabilních kanálech a zařízeních, která nejsou zahrnutá v podnikové síti. Upozorňujeme, že u zařízení bude použita funkce Powerwash.
route [-n] [-6] Zobrazí tabulky směrování.
set_apn [-n < id sítě >] [-u < uživatelské jméno >] [-p < heslo >] < apn > Nastaví APN na použití při připojení k síti určené identifikátorem < id sítě >. Pokud není identifikátor < id sítě > zadán, použije se identifikátor aktuálně registrované sítě.
set_apn - c Vymaže APN, která se má použít, takže místo toho bude použita výchozí APN.
set_arpgw < true | false > Zapne další kontrolu stavu sítě pro ověření, zda je výchozí brána dosažitelná.
set_cellular_ppp [-u < uživatelské jméno >] [-p < heslo >] Nastaví uživatelské jméno a heslo PPP pro existující mobilní připojení. Pokud není zadán argument -u ani -p, zobrazí existující uživatelské jméno PPP pro mobilní připojení.
set_cellular_ppp -c Vymaže jakékoli existující uživatelské jméno PPP a heslo PPP pro existující mobilní připojení.
sound < příkaz > < argument > Konfigurace zvuku na nízké úrovni. Lze použít pro přehrávání/nahrávání zvukových ukázek a aktivaci formování vysílání v pixelech.
Příkaz sound beamforming < on | off > tuto funkci povolí nebo zakáže.
Příkaz sound record [duration] spustí nahrávání.
Příkaz sound play < název souboru > přehraje nahrané ukázky zvuku.
storage_status Přečte stav úložného zařízení SMART, atributy dodavatele a protokol chyb.
storage_test_1 Provede krátký offline test SMART.
storage_test_2 Provede rozsáhlý test čitelnosti.
syslog < zpráva > Zaprotokoluje zprávu do systémového protokolu.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < vlastnost > < hodnota >}
tpcontrol {syntp [on|off]}
Ručně upraví pokročilá nastavení touchpadu.
tracepath [-n] < cíl >[/port] Sleduje cestu k síťovému hostiteli.
update_over_cellular [enable|disable] Povolí nebo zakáže automatické aktualizace v mobilních sítích. Tento příkaz spusťte bez argumentů, abyste ověřili aktuální stav.
upload crashes Načte dostupné zprávy o selhání na server selhání.
wpa_debug [< úroveň ladění >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Nastaví úroveň ladění wpa_supplicant.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Optimalizuje míru zrychlení myši.
xset r rate [delay [rate]] Optimalizuje míru automatického opakování. Zpoždění je uvedeno jako počet milisekund před zahájením automatického opakování. Míra je uvedena jako počet opakování za sekundu.
xset r [číselný kód] < on|off > Zapne nebo vypne automatické opakování. Pokud je zadán číselný kód, má vliv pouze na tuto klávesu. Pokud není zadán, ovlivňuje globální chování.


Zpět na začátek


4. Kontrola stavu baterie

Poznámka: Je nutné vždy udržovat úroveň nabití baterie nad 1 %, protože úplné vybití baterie může být nebezpečné pro váš počítač a baterii nemusí být možné ze stavu úplného vybití znovu nabít.
 1. Otevřete prohlížeč Chrome.

 2. Stiskněte společně klávesy Ctrl + Alt + t (otevře se nová karta prohlížeče s diagnostikou Crosh).

 3. Přesvědčte se, zda je napájecí adaptér připojen k počítači Chromebook a do elektrické zásuvky.

 4. Zadejte příkaz battery_test 1 (včetně mezery) do diagnostiky Crosh a poté stiskněte klávesu Enter.

 5. Vyhledejte text Battery is Charging (zbývající procenta) (Baterie se nabíjí (zbývající procenta)).

  Poznámka: Tato informace ukazuje, že napájecí adaptér nabíjí baterii.
 6. Odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.

 7. Zadejte příkaz battery_test 10 (včetně mezery) do diagnostiky Crosh a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Spustí se test trvající 10 sekund.
 8. Vyhledejte text Battery health: (hodnota v procentech) (Stav baterie: (hodnota v procentech)).

  Poznámky:
  1. Hodnota vyšší než 50 % pro stav baterie znamená, že baterie pracuje řádným způsobem.
  2. Když se zdá, že se baterie nenabíjí, proveďte následující kroky, pokud jste je už neprovedli:
   1. Pokud máte k dispozici jiný napájecí adaptér, vyzkoušejte jej.
   2. Zkuste provést kroky, které jsou popsány v následujícím článku: Jak obnovit a resetovat operační systém Chrome OS
  3. Pokud se baterie po provedení předchozích kroků stále nenabíjí, obraťte se na technickou podporu.


Zpět na začátek

ID článku: SLN293879

Datum poslední změny: 08.08.2018 14:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.