Databáze znalostí

Referenční příručka k diagnostickým ukazatelům systémů Precision Mobile


 


Systémy Dell Precision Mobile mají dlouhou historii vestavěných diagnostických ukazatelů. Může jít o zvukové signály, tlačítka napájení, na kterých se ukazují různé stavy a barvy, kontrolky LED zámku a stavu, které mění stavy a barvy, nebo kombinace všech těchto prvků označujících, na kterém místě dochází během testu při spuštění počítače (POST) k potížím.

Následující článek představuje referenční příručku ke kódům dostupným u jednotlivých modelů a popisuje, co vlastně znamenají. U různých modelů a v průběhu let se tyto kódy mění. Tyto ukazatele představují pouze počáteční bod, který slouží k zúžení výběru případných postupů odstraňování problémů, jež budete provádět při rozpoznávání příčiny aktuálních potíží. Tuto příručku můžete použít jako počáteční bod sloužící k přesnějšímu určení příručky pro odstraňování problémů, kterou budete potřebovat. Pokud se případně obrátíte s žádostí o další pomoc na technickou podporu, bude tyto ukazatele sledovat také ona.


Obsah:

 1. Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (před rokem 2007)
 2. Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (2008 až 2010)
 3. Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (2011 až 2015)
 4. Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (od roku 2016 do současnosti)
 5. Průvodci diagnostickými kontrolkami

 

Poznámka: U všech následujících tabulek nezapomínejte, že během procesu POST diagnostické kontrolky LED slouží pouze jako ukazatel průběhu. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.


Zpět na začátek


 

Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (před rokem 2007)

 

Systémy Dell Precision mají dlouhou historii vestavěných diagnostických ukazatelů. Může jít o zvukové signály a specifické diagnostické kontrolky LED, které během testu při spuštění počítače (POST) poukazují na problémy.

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Obrázek 1.1 Precision M4300)

Tyto modely měly na přední straně šasi blok kontrolek LED stavu klávesnice, které buď svítily zeleně, blikaly zeleně nebo byly zhasnuté. Níže je uvedena tabulka s informacemi, co tyto kontrolky znamenaly.

Kontrolky LED klávesnice

(Obr. 1.2 Kontrolky LED klávesy Caps Lock)

Ikona Popis
Kontrolka klávesy Caps Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Caps Lock
Kontrolka klávesy Scroll Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Scroll Lock
Kontrolka klávesy Number Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Number Lock
Světelný kód Vzor kontrolek LED Popis Další krok
Kód CPU Bliká-svítí-svítí Mikrořadič předává řízení systému procesoru. Tento kód přetrvává, pokud není zjištěn žádný procesor.
 • Znovu usaďte procesor
 • kontaktujte podporu,
Kód paměti Svítí-bliká-svítí V paměti se vyskytla chyba.
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • kontaktujte podporu,
Základní deska Bliká-bliká-bliká Komponent základní desky je vadný.
 • kontaktujte podporu,
Kontrolka LED videa Bliká-bliká-svítí Videokarta brání systému v dokončení testu POST.
 • kontaktujte podporu,
Kontrolka LED klávesnice Bliká-bliká-nesvítí Klávesnice brání systému v dokončení testu POST.
 • Odpojte a znovu připojte kabel klávesnice
 • kontaktujte podporu,
Kontrolka LED USB Bliká-nesvítí-bliká Vyskytl se problém s řadičem USB při jeho inicializaci.
 • Odpojte všechna zařízení USB
 • kontaktujte podporu,
Chybí paměť Svítí-bliká-bliká Nejsou nainstalovány žádné moduly SODIMM.
 • Nainstalujte paměťové moduly
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • kontaktujte podporu,
Kontrolka LED LCD Bliká-svítí-bliká Vyskytl se problém s LCD při jeho inicializaci.
 • Připojte znovu kabel displeje LCD
 • kontaktujte podporu,
Kontrolka LED modemu Nesvítí-bliká-bliká Modem brání systému v dokončení testu POST.
 • Znovu usaďte modem
 • kontaktujte podporu,

Kontrolky LED stavu
(Obr.1.3 Stavové kontrolky LED při zvednutém krytu)

Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí kontrolka stavu baterie následujícím způsobem:

 • Svítí zeleně – Baterie se nabíjí.
 • Zeleně bliká – Baterie je téměř plně nabitá.

Pokud počítač běží na baterii, kontrolka baterie funguje následujícím způsobem:

 • Nesvítí – Baterie je dostatečně nabitá (nebo je počítač vypnutý).
 • Bliká oranžově – Baterie není dostatečně nabitá.
 • Svítí oranžově – Stav nabití baterie je kriticky nízký.


Zpět na začátek


 

Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (2008 až 2010)

 

Tato řada byla vybavena kombinací stavových kontrolek LED klávesnice se stavovými kontrolkami LED na šasi.

Šasi M6400/M6500

(Obr. 2.1 Precision M6400)

Tyto modely měly na přední straně šasi blok kontrolek LED stavu klávesnice, které buď svítily zeleně, blikaly zeleně nebo byly zhasnuté. Níže je uvedena tabulka s informacemi, co tyto kontrolky znamenaly.

Kontrolky LED klávesnice

(Obr. 2.2 Kontrolky LED klávesy Caps Lock)

Ikona Popis
Kontrolka klávesy Caps Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Caps Lock
Kontrolka klávesy Scroll Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Scroll Lock
Kontrolka klávesy Number Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Number Lock
Vzor kontrolek LED
(1 2 3)
Kontrolka LED
Signál
Popis Další krok
SVÍTÍ-BLIKÁ-BLIKÁ Nejsou nainstalovány žádné moduly SODIMM.
 • Nainstalujte podporované paměťové moduly
 • Pokud je paměť již nainstalována, usaďte znovu moduly v každém slotu
 • Vyzkoušejte funkční moduly z jiného počítače nebo moduly vyměňte
 • kontaktujte podporu,
BLIKÁ-SVÍTÍ-SVÍTÍ Chyba základní desky
 • Znovu usaďte procesor
 • kontaktujte podporu,
BLIKÁ-SVÍTÍ-BLIKÁ Chyba panelu displeje LCD
 • Připojte znovu kabel displeje LCD
 • kontaktujte podporu,
NESVÍTÍ-BLIKÁ-NESVÍTÍ Chyba kompatibility paměti
 • Nainstalujte kompatibilní paměťové moduly
 • Pokud jsou nainstalovány dva moduly, jeden vyjměte a otestujte. Vyzkoušejte ve stejném slotu druhý modul. Poté test opakujte v nepoužitém slotu s oběma moduly
 • kontaktujte podporu,
SVÍTÍ-BLIKÁ-SVÍTÍ Paměť je detekována, vykazuje však poruchu
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • Pokud jsou nainstalovány dva moduly, jeden vyjměte a otestujte. Vyzkoušejte ve stejném slotu druhý modul. Poté test opakujte v nepoužitém slotu s oběma moduly
 • kontaktujte podporu,
NESVÍTÍ-BLIKÁ-BLIKÁ Chyba modemu
 • Znovu usaďte modem
 • kontaktujte podporu,
BLIKÁ-BLIKÁ-BLIKÁ Chyba základní desky
 • kontaktujte podporu,
BLIKÁ-BLIKÁ-NESVÍTÍ Chyba paměti ROM volitelných doplňků
 • Znovu usaďte zařízení
 • kontaktujte podporu,
NESVÍTÍ-SVÍTÍ-NESVÍTÍ Chyba paměťového zařízení
 • Odpojte a znovu připojte pevný disk a optickou jednotku
 • Otestujte počítač pouze s pevným diskem a optickou jednotkou
 • kontaktujte podporu,
BLIKÁ-BLIKÁ-SVÍTÍ Chyba grafické karty
 • kontaktujte podporu,

Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí kontrolka stavu baterie následujícím způsobem:

 • Střídavě bliká oranžový indikátor a modrý indikátor – K notebooku je připojen neověřený nebo nepodporovaný adaptér střídavého proudu od jiného výrobce než Dell.
 • Střídavě bliká oranžová kontrolka a trvale svítí modrá – dočasné selhání baterie s připojeným adaptérem střídavého proudu.
 • Trvale bliká oranžová kontrolka – závažné selhání baterie s připojeným adaptérem střídavého proudu.
 • Kontrolka nesvítí – baterie je v režimu plného nabití s připojeným adaptérem střídavého proudu.
 • Svítí modrá kontrolka – baterie je v režimu nabíjení s připojeným adaptérem střídavého proudu.

Chcete-li zkontrolovat nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na měřidle nabití na baterii, aby se zobrazily indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent celkové kapacity baterie. Pokud baterii zbývá například 80 procent energie, svítí čtyři kontrolky. Pokud nesvítí žádný indikátor, baterie je vybitá.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie pomocí měřidla nabití, stiskněte a podržte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nerozsvítí žádné kontrolky, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici více než 80 procent původní kapacity. Osm indikátorů představuje postupnou degradaci stavu baterie. Pokud se zobrazí pět kontrolek, zbývá méně než 60 procent kapacity a je třeba zvážit pořízení nové baterie.


Zpět na začátek


 

Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (2011 až 2015)

 

U této řady se diagnostické kontrolky LED změnily a používají se pouze ukazatele LED stavu systému. Diagnostické kontrolky LED nyní představují indikátory činnosti pevného disku, indikátory stavu baterie a indikátory Wi-Fi.

Šasi M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800

(Obr.3.1 Precision M4300)

Kontrolky LED stavu systému

(Obr.3.2 Stavové kontrolky LED)

Ikona Popis
Kontrolka činnosti pevného disku – svítí bíle, pokud notebook čte nebo zapisuje data
Ukazatel stavu baterie – souvislým svícením nebo blikáním indikuje stav nabití baterie
Ukazatel Wi-Fi – rozsvítí se, když je aktivní připojení k bezdrátové síti

Pokud je notebook připojen k elektrické zásuvce, svítí kontrolka napájení/baterie následujícím způsobem:

Chování kontrolek LED Popis
Bílé světlo Baterie se dobíjí pomocí napájecího adaptéru
Pulzující bílé světlo (pomalé zvýšení/snížení podsvícení) Systém v pohotovostním režimu, baterie se dobíjí pomocí napájecího adaptéru
Nesvítí Systém vypnutý, baterie se dobíjí pomocí napájecího adaptéru (napájení > 90 %)
Diagnostická kontrolka LED Popis Další krok
Kontrolka pevného disku / úložiště
Indikátor LED baterie
Indikátor LED bezdrátové karty
Bliká Svítí nepřerušovaně Svítí nepřerušovaně Mikrořadič předává řízení systému procesoru. Tento kód přetrvává, pokud není zjištěn žádný procesor
 • Znovu usaďte procesor
 • Kontaktujte podporu
Svítí nepřerušovaně Bliká Svítí nepřerušovaně V paměti se vyskytla chyba
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • Vyzkoušejte paměťový modul v jiném slotu
 • Kontaktujte podporu
Bliká Bliká Bliká Komponent základní desky je vadný
 • Kontaktujte podporu
Bliká Bliká Svítí nepřerušovaně Grafická karta brání systému v dokončení testu POST
 • Kontaktujte podporu
Bliká Bliká Nesvítí Klávesnice brání systému v dokončení testu POST
 • Odpojte a znovu připojte kabel klávesnice
 • Kontaktujte podporu
Bliká Nesvítí Bliká Vyskytl se problém s řadičem USB při jeho inicializaci
 • Odpojte všechna zařízení USB
 • Kontaktujte podporu
Svítí nepřerušovaně Bliká Bliká Nejsou nainstalovány žádné paměťové moduly SODIMM
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • Vyzkoušejte paměťový modul v jiném slotu
 • Kontaktujte podporu
Bliká Svítí nepřerušovaně Bliká Vyskytl se problém s displejem LCD při jeho inicializaci
 • Připojte znovu kabel displeje LCD
 • Kontaktujte podporu
Nesvítí Bliká Bliká Modem brání systému v dokončení testu POST
 • Znovu usaďte modem
 • Kontaktujte podporu
Chování kontrolek LED Popis
Střídavě bliká žlutá kontrolka a modrá kontrolka K notebooku je připojen neověřený nebo nepodporovaný napájecí adaptér jiného výrobce než společnosti Dell
Střídavě bliká žlutá kontrolka a trvale svítí modrá kontrolka Dočasné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem
Trvale bliká žlutá kontrolka Závažné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem
Kontrolky nesvítí Baterie je v režimu plného nabití s připojeným napájecím adaptérem
Svítí modrá kontrolka Baterie je v režimu nabíjení s připojeným napájecím adaptérem


Zpět na začátek


 

Diagnostické kontrolky LED pro řadu produktů Precision (od roku 2016 do současnosti)

 

U této řady notebooků se diagnostické kontrolky LED změnily a používají se dvě různé metody v závislosti na modelu počítače:

 • Jedna metoda používá jako ukazatel pouze kontrolku LED napájení. Diagnostická kontrolka LED nyní počtem bliknutí označuje stav kontrolky LED napájení.
 • Druhá metoda používá jako ukazatel pouze kontrolku LED baterie. Diagnostická kontrolka LED nyní blikáním označuje stav a barvu kontrolky LED baterie.

Diagnostické kontrolky LED napájení

(Obr.4.1 Precision M5510)

Stav kontrolky LED napájení Popis
Nesvítí
 • Hibernace nebo pozastavení (S4)
 • Napájení je vypnuté (S5)
Svítí žlutě Chyba spuštění – jedná se o chybový stav počítače, včetně zdroje napájení. Ve zdroji napájení funguje správně pouze kolejnička +5VSB.
Bliká žlutě Chyba spuštění – počítač přijímá elektrickou energii a energie dodávaná napájecím zdrojem je normální. Zařízení může být vadné nebo nesprávně nainstalované. Doporučení ohledně diagnostiky blikající žluté sekvence a možné chyby naleznete v tabulce níže.
Svítí bíle Systém se nachází v režimu S0, což je běžný stav napájení zapnutého počítače. Systém BIOS přepne kontrolku LED do tohoto stavu, aby signalizoval, že začal poskytovat provozní kódy.
Bliká bíle Systém se nachází v úsporném režimu S1 nebo S3. Tento stav neindikuje závadu.
 
Varování: Kontrolka LED napájení slouží pouze k indikaci průběhu testu POST. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Poznámka: Sekvence žlutého blikání kontrolky LED: Kontrolka LED tlačítka napájení bude blikat podle odpovídajících kódů kontrolek LED v případě příslušného chybového stavu. Uprostřed opakované sekvence je vložena dlouhá přestávka.

Příklad: Když není detekována paměť, kontrolka tlačítka napájení blikne dvakrát, poté následuje přestávka, blikne dvakrát, přestávka atd. Tato sekvence se opakuje až do vypnutí systému.
 
Chování kontrolek LED Popis problému Další kroky
1 Základní deska: selhání systému BIOS nebo paměti ROM
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
2 Není detekována paměť / paměť RAM
 • Zkontrolujte, zda je nainstalována paměť
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
3 Základní deska, chyba čipové sady, porucha hodin, porucha brány A20, porucha sběrnice Super I/O, porucha řadiče klávesnice
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
4 Chyba paměti / RAM
 • Znovu usaďte paměťový modul
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
5 Selhání baterie paměti CMOS
 • Odstraňte problémy s baterií CMOS
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
6 Selhání grafické karty/čipu
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
7 Chyba procesoru
 • Spusťte diagnostické nástroje pro procesor Intel
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu

Diagnostické kontrolky LED baterie

(Obr.4.2 Precision M7710)

Stav kontrolky LED napájení Popis
Nesvítí
 • Hibernace nebo pozastavení (S4)
 • Napájení je vypnuté (S5)
Svítí bíle Systém se nachází v režimu S0, což je běžný stav napájení zapnutého počítače. Systém BIOS přepne kontrolku LED do tohoto stavu, aby signalizoval, že začal poskytovat provozní kódy.
Bliká bíle Systém se nachází v úsporném režimu S1 nebo S3. Tento stav neindikuje závadu.
 
Varování: Kontrolka LED napájení slouží pouze k indikaci průběhu testu POST. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Poznámka: Sekvenci blikání tvoří 2 sady čísel. Ty představuje první skupina diod (blikání žluté diody) a druhá skupina diod (blikání bílé diody).
 • První skupina: Kontrolka LED stavu baterie až 9krát žlutě blikne, pak na 1,5 sekundy zhasne a spustí se druhá skupina.
 • První skupina: Kontrolka LED stavu baterie až 9krát bíle blikne, pak na 3 sekundy zhasne a znovu se spustí první skupina.

Příklad: Když není detekována paměť (2,3), kontrolka LED stavu baterie dvakrát blikne žlutě, poté následuje přestávka, blikne třikrát bíle, přestávka atd. Tato sekvence se opakuje až do vypnutí systému.
 
Chování kontrolek LED Popis problému Další kroky
Oranžová Bílá
2 1 Chyba procesoru
 • Spusťte diagnostické nástroje pro procesor Intel
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám poskytne další pomoc
2 2 Základní deska: selhání systému BIOS nebo paměti ROM
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
2 3 Není detekována paměť / paměť RAM
 • Zkontrolujte, zda je nainstalována paměť
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 4 Chyba paměti / RAM
 • Znovu usaďte paměťový modul
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 5 Instalována neplatná paměť
 • Znovu usaďte paměťový modul
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 6 Chyba systémové desky, čipové sady
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
2 7 Systémová deska, LCD
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 1 Selhání baterie paměti CMOS
 • Odstraňte problémy s baterií CMOS
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
3 2 Selhání PCI nebo grafické karty/čipu
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 3 BIOS Recovery 1
 • Nebyla nalezena bitová kopie pro obnovení
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 4 BIOS Recovery 2
 • Obraz pro obnovení byl nalezen, ale není platný
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
       

Označuje kódy kontrolek LED pro řízení spotřeby baterie

Chování kontrolek LED Stav baterie
Bliká žlutá a bílá kontrolka (opakovaně) K notebooku je připojen neověřený nebo nepodporovaný napájecí adaptér jiného výrobce než společnosti Dell
Bliká žlutá kontrolka a trvale svítí bílá kontrolka (opakovaně) Dočasné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem
Trvale bliká žlutá kontrolka Závažné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem
Svítí bíle Baterie je v režimu nabíjení pomocí napájecího adaptéru
Kontrolky nesvítí Baterie je v režimu plného nabití s připojeným napájecím adaptérem
Kontrolky nesvítí Baterie je v režimu plného nabití bez připojeného napájecího adaptéru
Svítí žlutě Stav nabití baterie je kriticky nízký (zbývá přibližně 30 nebo méně minut výdrže baterie) bez připojeného napájecího adaptéru


Zpět na začátek


 

Průvodci diagnostickými kontrolkami

 


Zpět na začátek


Poznámka:
Pokud vidíte rozpoznatelný signál, postupujte podle pokynů. Pokud je třeba kontaktovat místní podporu, mějte po ruce údaje o signálu. Technik bude tyto údaje potřebovat, aby vám mohl dále pomoci.

Pokud vidíte nerozpoznatelný signál nebo takový, který není uveden výše, obraťte se přímo na místní podporu.
Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu.
  Kontaktujte nás  


Zpět na začátek

ID článku: SLN295101

Datum poslední změny: 15.05.2018 10:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.