Centrum podpory pro barevnou multifunkční tiskárnu Dell E525w

Centrum podpory pro barevnou multifunkční tiskárnu Dell E525wDoporučované články podpory pro barevnou multifunkční tiskárnu Dell E525w naleznete v rozbalovacích sekcích a následně v praktických odkazech.


 

Laserové tiskárny Dell jsou jednoznačně identifikované výrobním číslem a kódem Express Service Code. Použití výrobního čísla a kódu Express Service Code na webu podpory společnosti Dell vám poskytne ovladače, software a příručky pro vaši konkrétní tiskárnu.

Samolepka s výrobním číslem se na tiskárně E525w nachází uvnitř bočních dvířek tiskárny (Obrázek 1).


Obrázek 1: Samolepka s výrobním číslem tiskárny E525W

Výrobní číslo také může být vytištěno na tiskárně zezadu.

Poznámka: Další informace viz:

 

Nápovědu a informace naleznete v článku databáze znalostí Dell s názvem Jak najít informace o záruce a stav záruky.

 

Uživatelská příručka a příručka pro nastavení pro barevnou multifunkční tiskárnu Dell E525w

Stahování ovladačů a firmwaru

 • Vydání ovladačů a firmwaru jsou určena k aktualizaci funkcí a k opravě funkčnosti, proto se doporučuje aktualizovat na nejnovější verze dostupné pro vaši tiskárnu. Více informací naleznete v článku databáze znalostí Dell Získání ovladačů, softwaru, uživatelských příruček a firmwaru pro tiskárny Dell
  Poznámka: Aby tiskárna začala fungovat správně, může být nutné stáhnout a nainstalovat veškerý software a ovladače uvedené v části Aplikaci a ovladače pro nasazení operačního systému.

Stáhněte si bezpečnostní listy

 

Informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladače a software pro vaši tiskárnu naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

 

 

Informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladače a software pro vaši tiskárnu naleznete v následujícím článku databáze znalostí Dell.
Instalace a konfigurace ovladače tiskárny Dell v počítačích se systémem Mac OS X

 

Informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladače a software pro vaši tiskárnu naleznete v následujícím článku databáze znalostí Dell.
Instalace laserových tiskáren Dell do prostředí s jinými systémy než Windows

 

Informace o tom, Jak zkontrolovat specifikace papíru u barevné multifunkční tiskárny Dell E525w najdete v následujícím článku databáze znalostí Dell.

 

Informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladače a software pro vaši tiskárnu naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

 

 

Informace o tom, Jak konfigurovat skenování SMB (Server Message Block) pro každou laserovou tiskárnu Dell naleznete v následujícím článku databáze znalostí Dell.

 

Informace o řešení problémů s kvalitou naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

 

 

Informace o specifikacích papíru, zavádění a uvíznutí naleznete v následujících příručkách a článcích databáze znalostí Dell.

 

Informace o Chybách ESS u laserových tiskáren Dell naleznete v následujících článku databáze znalostí Dell.

 

Informace o řešení problémů se zařazováním a komunikací naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

 

 

Informace o tom, Jak vymazat paměť NVRAM / síť / nastavení u laserových tiskáren Dell E-xxx naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

 

Informace o řešení problémů s tonerovými kazetami naleznete v následujících příručkách a článcích databáze znalostí Dell.

 

 

Informace o řešení problémů s faxem naleznete v následujících příručkách a článcích databáze znalostí Dell.

 

 

V následujícím článku databáze znalostí Dell najdete informace o tom, Jak odstranit problémy s hlučností u barevné multifunkční tiskárny Dell E525w.

 

Tuto část využijete, pokud máte novou tiskárnu, kterou chcete přidat do stávající bezdrátové sítě.

 1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.
  Poznámka: Informace o nastavení bezdrátové sítě nebo přidání počítače do stávající bezdrátové sítě se dozvíte v našem Centru podpory pro sítě a bezdrátové připojení.
 2. Vložte disk se softwarem a dokumentací, který byl dodán spolu se zařízením nebo který jste si stáhli z webu, a postupujte podle pokynů.
 3. Software vyhledá vaši tiskárnu a může mu to chvíli trvat, protože tentokrát nebude připojen.
 4. Zvolte položku Setup (Nastavení). Chci nastavit novou tiskárnu
 5. Zvolte položku Wireless (Bezdrátově).
  Poznámka: Tiskárna E525W podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz – ujistěte se, že na směrovači máte povolené pásmo 2,4 GHz. Pokud si nejste jisti, obraťte se na výrobce bezdrátového směrovače.
 6. Potvrďte, že se na ovládacím panelu tiskáren zobrazuje ikona Wi-Fi (přidat obrázek), poté klikněte na Next (Další).
  Poznámky: Když se ikona Wi-Fi nezobrazuje:
  1. Pokud je k tiskárně připojen ethernetový kabel, odpojte jej.
  2. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
 7. Připojte kabel USB k tiskárně a k počítači, klikněte na možnost Next (Další), jakmile se v okně tato možnost zobrazí, a poté postupujte podle pokynů.
  Poznámka: Budete muset znát název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč sítě (pokud existuje). Další informace se dozvíte v článku databáze znalostí Dell Zabezpečení bezdrátové sítě.
 8. Na konci procesu budete vyzváni k vytištění zkušební stránky.
 9. Klikněte na možnost Vytisknout zkušební stránku.
  Poznámky:
 10. Po vytištění zkušební stránky se doporučuje nastavit bezdrátový směrovač tak, aby přiřazoval tiskárně vždy stejnou IP adresu. Díky tomu bude připojení k tiskárně jednodušší.

  Více informací se dozvíte v článku databáze znalostí Dell, který odpovídá operačnímu systému vašeho počítače:

 

Tuto část použijte, pokud chcete počítač připojit k tiskárně, která je již připojena k existující bezdrátové síti a nastavena pro tisk.

 1. Ověřte, zda je na displeji tiskárny zobrazené nějaké chybové hlášení. Pokud je zobrazené chybové hlášení, vyřešte nejprve problém, na který upozorňuje. Chybovou zprávu vyhledejte na webu podpory společnosti Dell. Nejlepších výsledků při vyhledávání dosáhnete, pokud uvedete název produktu a celý kód chyby, například: „E525W Zaseknutí při chybném podání papíru 075-100“, nikoli jen „Zaseknutí při chybném podání papíru“.
 2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.
  Poznámky:
  1. Tiskárna E525W podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz – ujistěte se, že na směrovači máte povolené pásmo 2,4 GHz. Pokud si nejste jisti, obraťte se na výrobce bezdrátového směrovače. Informace o tom, zda bezdrátový adaptér ve vašem počítači dokáže komunikovat prostřednictvím frekvence 2,4 GHz, naleznete na kartě Konfigurace nastavení bezdrátového adaptéru pro optimální výkon v článku databáze znalostí Dell Mám problém s připojením nebo stabilitou připojení k internetu.
  2. Informace o nastavení bezdrátové sítě nebo přidání počítače do existující bezdrátové sítě se dozvíte v našem Centru podpory pro sítě a bezdrátové připojení.
 3. Vytiskněte protokol nastavení, kde najdete aktuální IP adresu přiřazenou k tiskárně – tu můžete potřebovat při instalaci softwaru k tiskárně.

  Tisk stránky nastavení na nejnovějších tiskárnách:

  1. Stiskněte tlačítko Menu.
  2. Vyberte možnost System (Systém).
  3. Vyberte možnost Reports (Sestavy) nebo Report/List (Sestava/Seznam).
  4. Vyberte možnost System Settings (Nastavení systému).
 4. Pokud tyto pokyny neodpovídají vaší tiskárně, nahlédněte do příručky k tiskárně.
  Poznámka: Další informace naleznete v článku databáze znalostí Dell Stahování a zobrazení příruček k tiskárnám.
 5. Vyhledejte adresu IP uvedenou v protokolu v části Wireless Network (Bezdrátová síť).
 6. Ověřte, zda je v nastavení uvedená platná IP adresa pro vaši síť, obvykle v rozsahu 192.168.x.x nebo 10.0.x.x. Pokud se adresa zdá být platná (169.254.x.x), pokračujte ke Kroku 6, nebo můžete nahlédnout do článku databáze znalostí Dell Test připojení k síti, kde zjistíte, zda je počítač schopen komunikovat s tiskárnou.
 7. Vložte disk se softwarem a dokumentací, který byl dodán spolu se zařízením nebo který jste si stáhli z webu.
 8. Software vyhledá tiskárnu, což může chvíli trvat.
 9. Vyberte možnost Connect... (Připojit...). I want to connect this computer to the printer. (Chci počítač připojit k tiskárně.).
 10. Pod položkou Choose a Method of Connection (Vyberte metodu připojení) zvolte buď Wireless (Bezdrátově), nebo Ethernet Connection (Ethernetové připojení) a klikněte na Next (Další).
 11. Vyberte tiskárnu ze seznamu a postupujte podle pokynů.
  Poznámka: Pokud vaše tiskárna v seznamu není dokonce ani po použití volby aktualizace.
  1. Klikněte na možnost Add printer (Přidat tiskárnu).
  2. Do pole Port Name: (Název portu:) zadejte IP adresu z protokolu, který jste si dříve vytiskli.
  3. Do pole Enter IP address (Zadat IP adresu) zadejte IP adresu z protokolu, který jste si vytiskli dříve, a poté klikněte na Next (Další).
 12. Tiskárna se přidá do seznamu poté klikněte na Next (Další).
 13. Vyberte požadované možnosti a poté klikněte na Next (Další).
 14. Po kliknutí na Install (Instalovat) se zahájí instalace.
 15. Klikněte na možnost Vytisknout zkušební stránku.
  Poznámky:
 16. Po vytištění zkušební stránky se doporučuje nastavit bezdrátový směrovač tak, aby přiřazoval tiskárně vždy stejnou IP adresu. Díky tomu bude připojení k tiskárně jednodušší.

  Více informací se dozvíte v článku databáze znalostí Dell, který odpovídá operačnímu systému vašeho počítače:

Již máte TechDirect pro vlastní odeslání? Kliknutím sem se přihlásíte.
ID článku: SLN297461

Datum poslední změny: 02.09.2018 18:58


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.