Databáze znalostí

Dell PowerEdge: Vyřešení interní chyby procesoru CPU 1 nebo 2 (CPU IERR) na serverech


Interní chyba procesoru(CPU IErr) nebo chyba kontroly procesoru počítače nejsou obvykle chybami samotného procesoru, ale známkou toho, že procesor zjistil chybu v systému nebo přijal chybnou instrukci ze součásti systému. To může být teoreticky způsobeno součástí systému, nejčastěji jde ale o chybu paměti.


Obsah

 1. Identifikace
 2. Řešení
 

Identifikace interní chyby procesoru v protokolu událostí systému


Interní chyba procesoru se v protokolech událostí systému běžně zobrazuje nějak takto:
CPU 1 obsahuje interní chybu (IERR) nebo CPU 2 obsahuje interní chybu (IERR)


Obrázek 1: DSET zobrazující chybu CPU IERR


 

Vyřešení interní chyby CPU


Při řešení této chyby postupujte podle strukturovaného plánu v části odstraňování problémů, abyste určili, která součást chybu způsobila, a jak chybu odstranit.
 
 1. Zkontrolujte protokoly událostí systému, zda neobsahují chyby, které nastaly přibližně ve stejnou dobu jako chyba CPU IErr.
   
 2. Pokud zjistíte nějaké další chyby, vyřešte je. Postup při řešení chyb závisí na zjištěné chybě. 
   
 3. Pokud nebudou nalezeny žádné chyby nebo pokud chyba CPU IErr přetrvá, vypněte systém, odpojte napájecí kabel a podržte tlačítko napájení systému přibližně 20 sekund. Potom znovu zapojte napájecí kabel a zapněte systém.
   
 4. Vymažte protokol událostí systému, například v nástroji Open Manage Server Administrator nebo iDRAC (v případě obojího otevřete protokol událostí, přejděte dolů a stiskněte clear log (Vymazat protokol))
   
 5. Aktualizujte firmware BIOS a iDRAC na nejnovější verzi.
  – Postup pro aktualizaci systému BIOS nebo iDRAC pomocí rozhraní iDRAC je popsán v tomto článku.
  – Pokud není rozhraní iDRAC k dispozici, další metody aktualizace najdete v následujícím výukovém článku.
   
 6. Změňte nastavení výkonu v systému BIOS.
  – 11G: Power Management=Maximum Performance; C-state/C1E=Disable
  – 12G/13G: System Profile=Performance
  Nastavení výkonu má vliv na to, jak se přepínají součásti v režimu spánku. V některých operačních systémech může režim spánku vytvářet chyby procesoru.
   
 7. Pokud chyba přetrvá, požádejte technickou podporu o další pomoc. Možnosti kontaktování jsou uvedeny níže.
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN298205

Datum poslední změny: 07.12.2017 04:44


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.