Databáze znalostí

Konfigurace více displejů v počítači Dell využívajícím operační systém Ubuntu


 


V tomto článku jsou popsány informace o nastavení několika obrazovek pomocí operačního systému Ubuntu ve vašem počítači Dell.


Obsah:

 1. Úvod
 2. Konfigurace několika obrazovek v systému Ubuntu
 3. Tipy a opravy k běžným problémům

 

1. Úvod

 

Mnoho lidí v současné době považuje za samozřejmé, že s jejich počítači bude fungovat několik displejů/monitorů. Společnost Dell vždy tuto funkci integrovala do počítačů s operačním systémem Windows (V nabízeném hardwaru i v utilitách instalovaných ve výrobě.)

Aby s počítačem fungovalo několik obrazovek, je třeba mít správný hardware a software spolu s podporou ze strany operačního systému.

Hardwarové požadavky:

 • Prvním zjevným požadavkem je, abyste měli více než 1 displej/monitor.
 • Druhým je, aby váš počítač měl více než 1 výstup videa:
  • V případě notebooku to může být konektor VGA a konektor Dport nebo HDMI integrované v počítači.
  • V případě notebooku dokovaného pomocí replikátoru portu to může být několik konektorů VGA, HDMI, Dport a DVI.
  • V případě stolního počítače to může být konektor VGA nebo DVI a konektor Dport nebo HDMI na základní desce.
  • Stolní počítače s přídavnou grafickou kartou jsou limitovány pouze typem zakoupené karty a množstvím peněz, které jste za ni ochotni utratit.
 • Budete také potřebovat správné videokabely mezi videokonektory počítače a monitory/displeji.

Softwarové požadavky:

 • Operační systém, který podporuje několik displejů.
 • Instalace správných ovladačů a softwaru:
  • Pokud používáte vestavěné video, bude nutné mít nainstalovaný správný software/ovladač od výrobce GPU. (Obvykle Intel nebo AMD)
  • Pokud používáte samostatnou nebo přídavnou grafickou kartu, budete potřebovat vhodný software od výrobce GPU. (Obvykle Nvidia, Radeon, Matrox nebo jeden z dalších výrobců.)
Poznámka: Než se pokusíte připojit několik displejů pomocí různých typů videokonektorů nebo přídavných adaptérů/konvertorů, doporučuji vyhledat typ používaného videa mezi různými konektory. Například konektor VGA je pouze analogový. Některé konektory DVI jsou analogové i digitální a některé jsou pouze digitální. (Znalost typu konektoru DVI je klíčová pro znalost typu videa, které podporuje.) Porty HDMI a Dport jsou pouze digitální. (Port HDMI přenáší zvuk i video, zatímco port Dport pouze video.) Pokud v tomto kroku zajistíte správné konektory a kabeláž, můžete se později vyhnout některým problémům.


Zpět na začátek


 

2. Konfigurace několika obrazovek v systému Ubuntu

 

Nejdříve se ujistěte, zda máte nainstalované grafické ovladače a software a zda jsou aktuální. (K dispozici jsou open source ovladače, které se instalují standardně, nebo můžete nainstalovat proprietární ovladače. ) Další informace získáte v článku, jehož odkaz je uveden níže:

Pokud je vše aktuální, restartujte počítač a přihlaste se na plochu systému Ubuntu.

 1. Připojte k počítači další monitory/displeje. Systém Ubuntu by se měl pokusit nakonfigurovat další obrazovky automaticky.

 1. Pokud chcete další obrazovky nakonfigurovat sami, přejděte do části System Settings > Displays (Nastavení systému > Displeje).

  1. V horní části okna konfigurace se zobrazí zjištěné monitory/displeje spolu s jejich názvy. (Na monitory můžete kliknout a přetáhnout je do správného zarovnání, ve kterém je máte nastaveny.)

  2. Ve spodní části okna konfigurace je zobrazeno několik možností:

   1. V pravém horním rohu spodní poloviny okna konfigurace se nachází zaškrtávací pole, které přepíná režimy obrazovek mezi Extend (Rozšířeným) a Mirrored (Zrcadleným). Výchozí režim je (Extend (Rozšířený). Upozorňujeme, že nastavení obrazovek na režim Zrcadlo může omezit možnosti rozlišení.)

   2. První možnost uprostřed dole je Resolution (Rozlišení): ta obsahuje rozevírající nabídku. (Tato možnost odpovídá obrazovce, která je momentálně vybrána v horní části okna.) Rozlišení určuje, jak velká nebo malá bude obrazovka, kolik se zobrazí detailů a jaký bude poměr stran obrazovky.

   3. Druhá možnost uprostřed dole je Rotation (Otočení): ta také obsahuje rozevírající nabídku. (A opět odpovídá vybrané obrazovce.) Otočení určuje, jaký okraj obrazovky bude displej považovat za spodní. Funkce je užitečná v případě, že máte jeden nebo více displejů připevněných z boku a potřebujete zobrazení na výšku, a nikoliv na šířku.

   4. Třetí možnost uprostřed dole je Launcher Placement (Umístění spouštěče): ta obsahuje rozevírací nabídku, která umožňuje zvolit, zda bude spouštěč viditelný pouze na jednom displeji nebo na všech displejích. (Výchozí nastavení je All Displays (Všechny displeje). Spouštěč je v systému Ubuntu vertikální hlavní panel.)

   5. Čtvrtá možnost uprostřed dole je Sticky Edges (Přilnavé okraje): lze je zapnout nebo vypnout. Výchozí nastavení je ON (zapnuto). Účelem režimu Sticky Edges (Přilnavé okraje) je umožnit aplikacím ukotvit se k okraji, kde se setkávají dva monitory. Zpomalí pohyb myši a dá vám tak čas aplikaci správně zarovnat.

   6. V levém dolním rohu okna konfigurace se nachází tlačítko s názvem Detect Displays (Najít displeje). Tato funkce se pokusí najít všechny displeje připojené k počítači a přiřadit jim ID, abyste věděli, zda konfigurace funguje.

   7. Pomocí tlačítka v pravém dolním rohu okna konfigurace s názvem Apply Settings (Použít nastavení) konfiguraci uložíte.

Okno konfigurace

 1. Pomocí tohoto okna a jeho různých možností můžete nakonfigurovat několik obrazovek požadovaným způsobem. Způsob nastavení obrazovek závisí čistě na vašich osobních preferencích a potřebách.


Zpět na začátek


 

3. Tipy a opravy k běžným problémům

 

Poznámka: Společnost Dell podporuje pouze hardware, který dodává spolu s počítačem a verzi operačního systému Ubuntu nainstalovanou z výroby. Pokud kontrola hardwaru proběhne v pořádku a opakovaná instalace operačního systému ze zálohovacího oddílu problém nevyřeší, můžete být přesměrováni na společnost Canonical, která vám poskytne další podporu ohledně softwaru. Pokud je příslušný hardware zařízením jiného výrobce, můžete být vyzváni, abyste kontaktovali výrobce tohoto zařízení, který vám poskytne další pomoc. Pokud stále máte problémy, můžete se se žádostí o podporu a s informacemi o vašem hardwaru obrátit na komunitní fóra systému Ubuntu. Určité obecné kroky řešení problémů uvedu v části níže, tyto informace však používejte jen na vlastní nebezpečí.

Tipy

Použití jiné tapety na jednotlivých obrazovkách nebo roztažení jedné tapety na všechny obrazovky.

Za tímto účelem máte k dispozici dvě aplikace:

 1. První je SynchWall. Nainstalujte ji pomocí příkazu níže:

  sudo add-apt-repository ppa:milarimogard/webupd8
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install synchwall
   
  • Otevřete aplikaci Synchwall, přejděte do části Preferences > Display parameters (Předvolby > Parametry displeje), na stránce dole přejděte do části Multi Monitor Display (Zobrazení několika monitorů), vyberte možnost Extend image (Rozšířit obraz) a zaškrtnutím políčka Share image between monitors (sdílet obraz mezi monitory) umístíte jednu tapetu na všechny obrazovky.

  • Aplikace Synchwall dokáže tapety také otáčet, aplikovat efekty atd.

 1. Druhá je Nitrogen. Můžete ji vyhledat v softwarovém centru systému Ubuntu nebo použít příkaz níže:

  sudo apt-get install nitrogen

  Aplikace Nitrogen nemá spouštěč na ploše, otevřete ji tedy z příkazového řádku:

  nitrogen
   
  • Přejděte do části Preferences (Předvolby) a přidejte složku tapety. Ve spodní části okna předvoleb vyberte možnost Full Screen (Celá obrazovka) a jedna tapeta se natáhne na všechny monitory.

  • Chcete-li mít na každé obrazovce jinou tapetu, vyberte ve spodní části stránky předvoleb možnost screen 1, 2 (obrazovka 1, 2) atd. a nastavte jednotlivé tapety u jednotlivých obrazovek.

   Poznámka: aby bylo možné nastavit různé tapety pro jednotlivé monitory, je třeba správci souborů zakázat správu plochy. Upozorňujeme, že se poté na ploše nebudou nacházet žádné složky.

   Aby to bylo možné provést, je třeba nainstalovat nástroj GNOME Tweak Tool:

   sudo apt=get install gnome-tweak-tool
    

   V nástroji GNOME Tweak Tool přejděte do části Desktop (Plocha) a možnost Have file manager handle the desktop (Povolit správci souborů správu plochy) nastavte na hodnotu OFF (Vypnuto).

  • Aby vaše konfigurace zůstala uložena i po restartování počítače, přidejte k aplikacím po spuštění příkaz nitrogen --restore.

Nastavení videí Flash, aby zůstala v režimu na celou obrazovku na jednom monitoru při práci na ploše druhého monitoru

Většina videí a her Flash se zobrazuje v prohlížeči Chrome nebo Firefox. Tento problém vám pomůže vyřešit několik rozšíření:

 1. V případě prohlížeče Google Chrome / Chromium: Rozšíření MaximizeFlash změní velikost videa/hry Flash tak, aby vyplnila celý prohlížeč. Pokud stisknete klávesu F11, bude se prohlížeč na vybraném monitoru zobrazovat na celou obrazovku.

 2. V případě prohlížeče Firefox: Rozšíření Flash Game Maximizer přidá na panel doplňků tlačítko, které změní velikost videa/hry Flash tak, aby vyplnila celý prohlížeč. Pokud stisknete klávesu F11 bude se prohlížeč na vybraném monitoru zobrazovat na celou obrazovku. (Upozorňujeme, že dochází ke známým problémům mezi tímto rozšířením a službou YouTube.)

Opravy

Problémy s ovladači videa

Pokud se vám nedaří dosáhnout potřebné konfigurace pomocí open source ovladačů standardně nainstalovaných v počítači, můžete vyzkoušet proprietární ovladač a utilitu přímo od výrobce grafické karty. V některých případech vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků přechod z proprietárního ovladače na open source ovladač, to závisí na tom, o co se pokoušíte. Základní rada zní – pokud máte problémy s jedním ovladačem, vyzkoušejte nainstalovat jiný a zjistěte, zda i poté bude docházet ke stejnému problému.

Okno konfigurace systému Ubuntu mi neumožňuje nastavit displeje tak, jak potřebuji

Stejně jako v systému Windows můžete použít software, který se instaluje s proprietárním ovladačem, ke konfiguraci vašich videozařízení a několika displejů. Jednotliví výrobci vám na svých stránkách podpory poskytnou další informace o tom, jak jejich konkrétní software používat.

Systém Ubuntu správně nevyhledá všechny displeje

 1. Nainstalujte program CCSM (Compiz Config Settings Manager):

  sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
 2. Otevřete program CCSM a přejděte do části General Options > Display Settings (Obecné možnosti > Nastavení displeje).

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Detect Outputs (Najít výstupy).

 4. V poli výstupů nastavte rozlišení obrazovky jednotlivých displejů.

 5. Přejděte zpět do části 2 a nakonfigurujte displeje znovu v nastavení displejů systému Ubuntu.

Systém Ubuntu po restartování pozice displejů nezachová

Níže je postup, který vás provede procesem vytvoření skriptu, jenž umožňuje opravit pozice jednotlivých monitorů a uchovat je i po restartování nebo pozastavení napájení:

 1. Odstraňte starý soubor monitors.xml a vytvořte nový pomocí nástroje Gnome pro nastavení displejů:

  rm ~/.config/monitors.xml
  gnome-control-center

  Přejděte do části Displays (Displeje) a změňte pozice tak, jak potřebujete.

 2. V editoru otevřete soubor ~/.config/monitors.xml a zkontrolujte, zda má primární monitor u primárního příznaku nastavenou hodnotu yes (ano).

 3. Nainstalujte si balíček libxml2-utils (pokud již není nainstalován):

  sudo apt-get install libxml2-utils
 4. Pomocí níže uvedených příkazů zkopírujte skript do adresáře ve svém umístění a změňte jej na spustitelný:

  sudo wget -O /usr/local/sbin/update-monitor-position http://www.calgorithms.com/assets/files/update-monitor-position
  chmod +x /usr/local/sbin/update-monitor-position
 5. V nástroji System > Startup Applications (Systém > Aplikace po spuštění) přidejte příkaz update-monitor-position, aby se skript spustil hned po přihlášení.

 6. Restartujte systém a zkontrolujte, zda skript funguje.


Zpět na začátek


 

Další informace:

 

Poznámka:
Podporu softwaru poskytuje společnost Canonical, a to následujícími způsoby:
Technická podpora poskytovaná společností Dell:


Zpět na začátek

Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN298529

Datum poslední změny: 10.11.2017 16:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.