Postup instalace systému Windows 10 z bitové kopie od společnosti Dell

Postup instalace systému Windows 10 z bitové kopie od společnosti Dell

Tento článek obsahuje informace na téma „Instalace systému Windows 10 z bitové kopie systému Windows 10“.


Bitová kopie systému Microsoft Windows 10.

Médium systému Windows 10 od společnosti Dell dodávaná zákazníkům má formát bitové kopie ISO. Toto médium pro obnovení v podobě bitové kopie můžete také stáhnout z webu podpory společnosti Dell z části Ovladače a soubory ke stažení v kategorii Operační systém pro váš počítač, nebo můžete použít následující přímý odkaz z webu podpory společnosti Dell: Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell. Tento soubor bitové kopie není přímo vázán na sériové číslo počítače. Je tedy možné ji použít znovu, je-li potřeba přeinstalovat systém Windows 10 nebo je-li nutné nainstalovat či přeinstalovat systém Windows v jiném systému Dell.

POZNÁMKA: Instalací z média systému Windows 10 od společnosti Dell dojde k resetování oddílů na disku na výchozí tovární nastavení.

Bitovou kopii systému Microsoft Windows 10 lze stáhnout také pomocí nástroje Windows 10 Media Creation Tool. Jakmile vytvoříte disk DVD nebo jednotku USB flash, můžete provést spuštění do svého média se systémem Windows 10 a systém Windows 10 nainstalovat.

POZNÁMKA: Instalace v systémech, které předtím nebyly aktivovány s použitím stejné verze operačního systému Windows 10, budou k aktivaci systému Windows 10 vyžadovat kód Digital Product Key.

Instalace systému Windows 10 z bitové kopie.

Následující kroky vás provedou instalací systému Windows prostřednictvím instalačního média od společnosti Dell.

 1. Jako možnost spuštění je nutné vybrat spuštění UEFI a systém musí být v režimu UEFI.  Médium USB je nakonfigurováno s aktivovaným spuštěním UEFI. (Viz obrázek 1)

  Obrázek 1 – Zvolena možnost UEFI Boot (Spuštění UEFI).
   
 2. Vyberte jazyk.     (Viz obrázek 2)

  Obrázek 2 – Výběr jazyka.
   
 3. Zvolte rozvržení klávesnice.  (Viz obrázek 3)

  Obrázek 3 – Volba jazyka klávesnice.
   
 4. Zvolte možnost „Troubleshoot“ (Odstraňování problémů).  (Viz obrázek 4)

  Obrázek 4 Zvolte možnost spuštění „Troubleshoot“ (Odstraňování problémů).
   
 5. Vyberte možnost „Recover from a drive“ (Obnovit z diskové jednotky). (Viz obrázek 5.)

  Obrázek 5 – Výběr obnovení z diskové jednotky.
   
 6. Obě možnosti by měly provést čistou instalaci (viz obrázek 6).
  POZNÁMKA: Úplně čistý proces může trvat několik hodin.


  Obrázek 6 – Výběr jedné z možností obnovení.
   
 7. Proces bude pokračovat stisknutím tlačítka „Recover“ (Obnovení).  (Viz obrázek 7.)

  Obrázek 7 – Výběr tlačítka Recover (Obnovení).
   
 8. Systém nyní spustí proces tvorby bitové kopie a po dokončení tohoto kroku bude pokračovat k všeobecnému nastavení systému Windows. (Viz obrázek 8)

  Obrázek 8. – Začne proces obnovení.
   

Ruční zavedení ovladače z příkazového řádku PE

POZNÁMKA: Před zahájením instalace extrahujte pomocí programu 7zip nebo podobného instalační soubory ze souboru s ovladačem .exe staženého z webu podpory společnosti Dell. Extrahujte složku na jiné paměťové zařízení USB než to, které slouží jako instalační médium Windows 10, a zajistěte, aby bylo paměťové zařízení USB zapojeno do potřebných jednotek systému.

V tomto příkladu na obrázku níže se používá ovladač IRST.

 1. Spusťte počítač do systému Windows 10 od společnosti Dell a po výběru jazyka přejděte na úvodní obrazovku. (Viz obrázek 9.)

  Obrázek 9. – Výběr možnosti „Troubleshoot“ (Odstraňování problémů).
   
 2. Vyberte možnosti Troubleshoot > Advanced Options > Command Prompt (Odstraňování problémů > Pokročilé možnosti > Příkazový řádek). (Viz obrázek 10.)

  Obrázek 10. – Výběr možnosti Command Prompt (Příkazový řádek).
   
 3. Přejděte na jednotku obsahující potřebný ovladač; obsah jednotky zobrazíte pomocí příkazu „dir“. Obvykle se jedná o jednotku D:, E: nebo F:. (Viz obrázek 12.)

  Obrázek 12. – Procházejte systémem souborů a vyhledejte umístění souboru ovladače.
   
 4. Pomocí příkazu „CD“ procházejte složkami až k umístění ovladače *.inf. Obsah jednotlivých složek můžete podle potřeby zobrazit pomocí příkazu „dir“. (Viz obrázek 13.)

  Obrázek 13 – Procházejte systémem souborů a vyhledejte umístění souboru ovladače. (Pokračování).
   
 5. Najděte soubor .inf potřebný pro právě instalované zařízení, aby bylo možné zavést systém Windows. (Viz obrázek 14.)

  Obrázek 14 – Vyhledání souboru .inf ovladače.
   
 6. Pomocí následujícího příkazu zaveďte příslušný ovladač, který systém vyžaduje, a stiskněte klávesu Enter: (Viz obrázek 15.)
  • Drvload.exe [.inf path/filename]

  Obrázek 15. – ruční zavedení souboru inf.

   


ID článku: SLN300195

Datum poslední změny: 15.05.2018 10:48


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.