Možnosti obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell

Možnosti obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell



Následující článek poskytuje informace o možnosti obnovení systému BIOS pomocí nástroje BIOS Recovery, která je dostupná u vybraných počítačů nebo tabletů Dell. Jedná se o funkce systému BIOS, které umožňují obnovit poškozený systém BIOS a pokusit se o zotavení při výskytu problému „neproběhl test při spuštění počítače (POST) / neproběhlo spuštění“.


Obsah:

 1. Co je nástroj BIOS Recovery?
 2. Jak spustím obnovení systému BIOS v zařízení Dell?
 3. Často kladené dotazy

 

1. Co je nástroj BIOS Recovery?

Softwarové nástroje BIOS Recovery jsou určeny k obnovení poškozeného systému BIOS. (Toto poškození se často projeví jako problém „neproběhl test při spuštění počítače (POST) / neproběhlo spuštění“.) Jsou založeny na technologii Boot Block. Hlavní vlastností softwaru BIOS Recovery 2 je flexibilita při obnově poškozeného systému BIOS, který lze obnovit pomocí souboru pro obnovení systému BIOS z primárního pevného disku počítače nebo externího klíče USB. Software BIOS Recovery 3 rozšířen o kontrolu při spouštění systému, kterou lze aktivovat v systému BIOS. Tím se proces obnovení systému BIOS rozšíří o funkci automatického obnovení.

Poznámka:
 • Postup obnovy po výskytu problémů se spouštěním pomocí nástroje BIOS Recovery (doba trvání 3:49), pouze v angličtině

Poškozený systém BIOS je jednou z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo spustit operační systém. Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje nástroj BIOS Recovery 2 nebo 3, můžete poškozený systém BIOS obnovit použitím metody obnovení, která je pro tyto počítače a tablety podrobně vysvětlena níže.

Poznámka: obnovení systému BIOS není podporováno u všech počítačů Dell. Podrobný seznam počítačů a tabletů Dell, které podporují obnovení systému BIOS, naleznete v části Často kladené dotazy.

Nástroje BIOS Recovery 2 a 3 podporují stolní počítače, víceúčelové počítače All-in-One a notebooky Dell a dále také přestavitelné a oddělitelné počítače, jako jsou modely Dell XPS 12, a tablety Dell. Existují různé způsoby, jak v těchto zařízeních spustit obnovení systému BIOS. Dostupné metody spuštění obnovy systému BIOS:

 • Posloupnost kláves
 • Posloupnost tlačítek

Nástroj BIOS Recovery 2:

 • Podporuje obnovení z primárního pevného disku počítačů nebo externího klíče USB.
 • Obnovení z primárního pevného disku počítačů je při výchozím nastavení systému BIOS povoleno. (Lze zakázat, pokud se tak rozhodnete, ale tento krok není doporučován.)
 • Obnovení z externího klíče USB nelze v nastavení systému BIOS zakázat. (Při výchozím nastavení je povoleno.)
 • Výchozím umístěním pro vyhledání bitové kopie pro obnovení systému BIOS je externí klíč USB, který musí být připojen. Pokud klíč bitovou kopii neobsahuje nebo není připojen, systém BIOS vyhledá bitovou kopii pro obnovení na primárním pevném disku. Pokud se nepodaří bitovou kopii nalézt, vyhledávání se ukončí. V takovém případě si prostudujte část Často kladené dotazy.
 • Část Často kladené dotazy obsahuje odpovědi na dotazy týkající se problémů, s nimiž se můžete setkat při neúspěšném obnovení systému BIOS.
Poznámka:
 • U notebooků lze nástroj BIOS Recovery 2 spustit pomocí integrované klávesnice, použití externí klávesnice pro notebooky nástroj nepodporuje.
 • U stolních počítačů lze nástroj BIOS Recovery 2 spustit pomocí standardní klávesnice USB. Klávesnice Bluetooth bude fungovat v případě, že systém BIOS podporuje použití klávesnic Bluetooth při testu POST. (Použití klávesnic Bluetooth k obnovení systému BIOS však nedoporučujeme.)
 • V tabletech lze obnovení systému BIOS spustit pomocí fyzických tlačítek na těle tabletu.
 • U přestavitelných nebo oddělitelných počítačů lze obnovení systému BIOS spustit pomocí externí klávesnice nebo fyzických tlačítek na těle počítače.
 • Obnovení systému BIOS nelze spustit pomocí dotykové obrazovky zařízení.

Nástroj BIOS Recovery 3:

 • Nástroj BIOS Recovery 3 je vylepšením nástroje BIOS recovery 2. Kromě všech předchozích funkcí byl rozšířen o automatické obnovení. Tato funkce umožňuje spustit automatické obnovení při spouštění, dojde-li k chybě kontroly integrity (která musí být aktivována v systému BIOS – ve výchozí konfiguraci je deaktivována) a na pevném disku existuje bitová kopie pro obnovení. (V současnosti nelze provádět automatické obnovení z jiných médií.)
Obnovení systému BIOS z pevného disku Automatické obnovení systému BIOS při spouštění Výsledek
Enabled (Povoleno) Enabled (Povoleno) BR2 z HDD/USB a BR3 při spouštění
Enabled (Povoleno) Zakázáno BR2 pouze z HDD/USB
Zakázáno neuvedeno BR2 pouze z USB
Zakázáno neuvedeno BR2 pouze z USB


Zpět na začátek


 

2. Jak spustím obnovení systému BIOS v zařízení Dell?

 

Poznámka: Zatímco není podstatné, jaký operační systém (OS) je v počítači nainstalován, protože vše se děje mimo něj, zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompatibilní s tímto řešením problémů. V níže uvedeném tématu části Často kladené dotazy naleznete tabulku:
 

Jak spustím obnovení systému BIOS ve stolním nebo víceúčelovém počítači značky Dell?

 1. Restartujte počítač.

 2. Stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL a ESC, dokud se nezobrazí stránka obnovení systému BIOS.

 3. Na obrazovce obnovení systému BIOS vyberte možnost Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM – pokud je k dispozici) a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete uložit aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost Disabled (Zakázáno) a poté stiskněte klávesu Enter.

 4. Vyberte možnost Recover BIOS (Obnovit systém BIOS) a poté stiskem klávesy Enter spusťte proces obnovení.

  Poznámka: Počítač se může během procesu obnovení systému BIOS několikrát restartovat.

U počítačů, kde je primárním vstupním zařízením externí klávesnice, lze pro spuštění obnovení systému BIOS použít kombinaci kláves CTRL a ESC. To platí pro stolní, víceúčelové a přenosné víceúčelové počítače. Tato zařízení podporují následující typy klávesnic:

 • klávesnice PS/2,
 • klávesnice USB,
 • klávesnice Bluetooth – pokud systém BIOS podporuje test POST pro klávesnici Bluetooth pro konkrétní systém (k řešení tohoto problému ji však nedoporučujeme).

Jak spustím obnovení systému BIOS v notebooku značky Dell?

Než začnete s obnovením systému BIOS, ujistěte se, že je baterie notebooku nabitá alespoň na 10 %.

 1. Zkontrolujte, zda je VYPNUTO napájení notebooku, a odpojte napájecí adaptér.

 2. Stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL a ESC.

 3. Připojte k notebooku napájecí adaptér.

 4. Když se objeví obrazovka obnovení systému BIOS, uvolněte klávesy CTRL a ESC na klávesnici.

 5. Na obrazovce obnovení systému BIOS vyberte možnost Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM – pokud je k dispozici) a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete uložit aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost Disabled (Zakázáno) a poté stiskněte klávesu Enter.

 6. Vyberte možnost Recover BIOS (Obnovit systém BIOS) a poté stiskem klávesy Enter spusťte proces obnovení.

  Poznámka: Počítač se může během procesu obnovení systému BIOS několikrát restartovat.

Jak spustím obnovení systému BIOS v tabletu značky Dell?

Než začnete s obnovením systému BIOS, ujistěte se, že je baterie tabletu nabitá alespoň na 50 %.

 1. Zkontrolujte, zda je VYPNUTO napájení tabletu, a odpojte napájecí adaptér.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost.

 3. Připojte k tabletu napájecí adaptér.

 4. Uvolněte tlačítko Snížit hlasitost.

 5. Na obrazovce obnovení systému BIOS vyberte možnost Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM – pokud je k dispozici) a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete uložit aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost Disabled (Zakázáno) a poté stiskněte klávesu Enter.

 6. Vyberte možnost Recover BIOS (Obnovit systém BIOS) a poté stiskem klávesy Enter spusťte proces obnovení.

  Poznámka: Tablet se může během procesu obnovení systému BIOS několikrát restartovat.

Jak spustím obnovení systému BIOS v přestavitelném nebo oddělitelném počítači značky Dell?

Přestavitelné a oddělitelné počítače Dell, kde je hlavním vstupním zařízením dotyková obrazovka, podporují obě následující metody.

Metoda 1: Posloupnost kláves

 1. Zkontrolujte, zda je VYPNUTO napájení zařízení, a odpojte napájecí adaptér.

 2. Stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL a ESC.

 3. Připojte k zařízení napájecí adaptér.

 4. Uvolněte klávesy CTRL a ESC.

 5. Na obrazovce obnovení systému BIOS vyberte možnost Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM – pokud je k dispozici) a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete uložit aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost Disabled (Zakázáno) a poté stiskněte klávesu Enter.

 6. Vyberte možnost Recover BIOS (Obnovit systém BIOS) a poté stiskem klávesy Enter spusťte proces obnovení.

  Poznámka: Počítač se může během procesu obnovení systému BIOS několikrát restartovat.

Metoda 2: Posloupnost tlačítek

 1. Zkontrolujte, zda je VYPNUTO napájení tabletu, a odpojte napájecí adaptér.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost.

 3. Připojte k tabletu napájecí adaptér.

 4. Uvolněte tlačítko Snížit hlasitost.

 5. Na obrazovce obnovení systému BIOS vyberte možnost Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM – pokud je k dispozici) a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete uložit aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost Disabled (Zakázáno) a poté stiskněte klávesu Enter.

 6. Vyberte možnost Recover BIOS (Obnovit systém BIOS) a poté stiskem klávesy Enter spusťte proces obnovení.

  Poznámka: Počítač se může během procesu obnovení systému BIOS několikrát restartovat.
Poznámka: Přestavitelné a oddělitelné počítače Dell neumožňují spustit obnovení systému BIOS prostřednictvím dotykové obrazovky.


Zpět na začátek


 

3. Často kladené dotazy

 

Zde jsou odpovědi na některé často kladené dotazy.

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.

Následující tabulka vás provede procesem zjištění verze nástroje BIOS Recovery, se kterým byl váš tablet nebo počítač Dell odeslán:

BIOS Recovery 1
Pokud byl váš systém odeslán před prosincem 2015 a je uvedený níže, podporuje verzi BIOS Recovery 1.
Alienware Inspiron Vostro Latitude OptiPlex Precision Tablet XPS
Alienware X51 R3 Inspiron 3059 All-in-one Vostro 3250/3650/3653 Latitude 3470/3570 OptiPlex 3040 Precision Mobile 3510 Venue 10 Pro 5056 XPS 12 9250
Alienware Echo 13 R2 Inspiron 3459 All-in-one Vostro 5450 All-in-one Latitude 3640/3560 OptiPlex 3240 Precision Mobile 5510 Venue 8 Pro 5855 XPS 13 9350
Alienware Echo 15 R2 Inspiron 5459 All-in-one Vostro 3459/3559 Latitude 5175/5179 OptiPlex 5040 Precision Mobile 7510/7710   XPS 15 9550
Alienware Echo 17 R3 Inspiron 7459 All-in-one Vostro 5459 Latitude 7370 OptiPlex 7040 Precision Workstation 3420   XPS 8900
  Inspiron 3158/3153   Latitude E5270 OptiPlex 7440 Precision Workstation 3620    
  Inspiron 3250/3153   Latitude E5470        
  Inspiron 3459/3559   Latitude E5570        
  Inspiron 5457/5557            
  Inspiron 5459/5559/5759            
  Inspiron 7359/7353            
  Inspiron 7559            
  Inspiron 7568            
BIOS Recovery 2
Všechny systémy odeslané po prosinci 2015 s čipovou sadou Intel SkyLake
BIOS Recovery 3
Všechny systémy odeslané po srpnu 2016 nebo systémy s čipovou sadou Intel Kaby Lake
 
Poznámka: Očekává se, že se zdokonalováním této technologie vzniknou další verze obsahující další vylepšení těchto možností obnovení.
 

Pokud se váš počítač Dell nachází v provozuschopném stavu a chcete zjistit, zda podporuje obnovení systému BIOS, proveďte následující kroky:

 1. Restartujte počítač.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud se nespustí systém BIOS.

 3. Pokud v nastavení systému BIOS naleznete možnost BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovení systému BIOS z pevného disku), počítač Dell podporuje nástroj BIOS Recovery 2

 4. Pokud povolíte možnost BIOS Recovery from HDD (Obnovení systému BIOS z pevného disku) a v nastavení systému BIOS je k dispozici nastavení pole BIOS Auto-Recovery (Automatické obnovení systému BIOS), váš počítač Dell podporuje nástroj BIOS Recovery 3.

Pokud se zařízení NENACHÁZÍ v provozuschopném stavu, zkontrolujte, zda odpovídá některému ze zařízení v tabulce ve výše uvedené nabídce nebo zda bylo vyrobeno později než v prosinci 2015 a je vybaveno čipovou sadou Skylake. V takovém případě by vaše zařízení mělo podporovat funkci BIOS Recovery 2, a můžete se tak pokusit o obnovení systému BIOS.

Pokud se zařízení NENACHÁZÍ v provozuschopném stavu, zkontrolujte, zda odpovídá některému ze zařízení v tabulce ve výše uvedené nabídce nebo zda bylo vyrobeno později než v srpnu 2016 nebo je vybaveno čipovou sadou Intel Kaby Lake. V takovém případě by vaše zařízení mělo podporovat funkci BIOS Recovery 3, a můžete se tak pokusit o obnovení systému BIOS.

Poznámka: Název této možnosti se může mírně lišit v závislosti na typu systému BIOS použitém v počítači Dell. Pokud je v systému BIOS uvedena možnost BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovení systému BIOS z pevného disku), znamená to, že počítač Dell podporuje obnovení systému BIOS.

Automatické obnovení je možné pouze u počítačů, které podporují nástroj BIOS Recovery 3. Při dodání není automatické obnovení v počítačích aktivováno. Chcete-li tuto funkci aktivovat, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:
 • Automatické obnovení je pouze k dispozici s možností BIOS Recovery from HDD (Obnovení systému BIOS z pevného disku).
  • Automatické obnovení není k dispozici s možností BIOS Recovery from USB Key (Obnovení systému BIOS z klíče USB).
   • Automatické obnovení nevyhledává bitovou kopii pro obnovení na klíči USB.
  • Automatické obnovení je deaktivováno, pokud je deaktivována možnost BIOS Recovery from HDD (Obnovení systému BIOS z pevného disku).
   • Automatické obnovení vyhledává bitovou kopii pouze na pevném disku.
 1. Restartujte počítač.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud se nespustí systém BIOS.

 3. Vyhledejte skupinu Maintenance (Údržba) a stránku BIOS Recovery (Obnovení systému BIOS) v nastavení systému BIOS.

 4. Identifikujte pole BIOS Recovery from HDD (Obnovení systému BIOS z pevného disku), které by mělo být povoleno. (Pokud není, povolte jej.)

 5. Změňte pole BIOS Auto-Recovery (Automatické obnovení systému BIOS) z výchozího deaktivovaného stavu na aktivovaný.

 6. Vyhledejte pole Always perform Integrity check (Vždy provádět kontrolu integrity) a změňte výchozí deaktivovaný stav na aktivovaný.

Při této konfiguraci funkce obnovení systému BIOS automaticky obnoví systém BIOS bez vašeho zásahu, pokud při spouštění systému k něčemu dojde.

 1. U zařízení, která podporují obnovení systému BIOS, se soubor nástroje BIOS Recovery již nachází na systémovém pevném disku v oddílu ESP/EFI.

 2. Pokud soubor nástroje BIOS Recovery na pevném disku NENALEZNETE, možná jste:

  1. vyměnili pevný disk nainstalovaný při výrobě,

  2. provedli v systému BIOS změnu ze spouštění UEFI na starší verzi spouštění,

  3. již do zařízení zavedli bitovou kopii poté, co jste ji obdrželi od výrobce,

  4. nainstalovali do zařízení nový operační systém a naformátovali pevný disk.

 3. Pokud se zařízení nachází v provozuschopném stavu, můžete přidat soubor nástroje BIOS Recovery zpět na pevný disk přepsáním systému BIOS v paměti. (I když znovu použijete stejnou verzi, přepsání v paměti se provede.) Nezapomeňte, že pro tento úkon musí být systém BIOS nastaven do režimu UEFI a použitý operační systém musí být minimálně Windows 7 (64bitový) nebo novější verze.

 4. Pokud zařízení NENÍ v provozuschopném stavu, například nastala situace „neproběhl test při spuštění počítače (POST) / neproběhlo spuštění“ a na pevném disku se nenachází soubor nástroje BIOS Recovery, nebude zřejmě možné pokusit se o přepsání systému BIOS v paměti a následně přidat soubor nástroje BIOS Recovery na pevný disk. Naštěstí lze i za těchto okolností použít soubor pro obnovení na externím klíči USB. Pokud máte v zařízení systém Dell BIOS, můžete postupovat podle níže uvedených pokynů. Jestliže se však jedná o systém BIOS dodaný jiným výrobcem, bude potřebné kontaktovat podporu společnosti Dell a získat kopii souboru pro obnovení. (Pokud je stále funkční ukazatel dotykové podložky nebo myši, můžete systém Dell BIOS rozpoznat podle informací ve formátu stromové struktury dole na levé straně obrazovky. Systém BIOS dodávaný jiným výrobcem je zpravidla opatřen pruhem nabídek podél horního okraje obrazovky, které lze procházet pomocí klávesnice.)

  1. K získání souboru pro obnovení systému Dell BIOS stačí použít výrobní číslo vašeho zařízení a stáhnout soubor BIOS.exe ze stránek podpory společnosti Dell. Ke stažení tohoto souboru lze použít jiné zařízení, ale je nutné zadat výrobní číslo postiženého počítače.

  2. Uložte soubor BIOS.exe na plochu.

  3. Přejmenujte soubor na BIOS_IMG.rcv změnou názvu a přípony souboru.

   1. Pokud příponu souboru nevidíte, přejděte na ikonu Start systému Windows a poté do okna Možnosti složky.

   2. Klikněte na kartu Zobrazení, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů a klikněte na tlačítko OK.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor uložený na ploše, nyní uvidíte příponu souboru .exe a bude možné ji změnit.

Pro vytvoření externího klíče USB za účelem obnovení systému BIOS budete potřebovat následující:

 • Funkční počítač
 • Prázdný klíč USB
 • Stáhněte nejnovější systém BIOS pro počítač nebo tablet Dell z webové stránky Drivers and downloads (Ovladače a soubory ke stažení).
Varování: Veškerá data na klíči USB budou vymazána. Před vytvořením klíče USB pro obnovení se ujistěte, že jste si z klíče USB uložili všechny soubory a složky.

Vytvoření klíče USB:

 1. Připojte klíč USB k počítači.

 2. Stisknutím kláves Windows a E spusťte aplikaci Průzkumník souborů (označovanou také jako Průzkumník Windows).

 3. Klikněte pravým tlačítkem na jednotku USB a poté klikněte na možnost Formátovat.

 4. Změňte nastavení Systém souborů na možnost FAT32.

 5. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Rychlé formátování.

 6. Spusťte formátování klíče USB kliknutím na tlačítko Spustit.

 7. Zkopírujte soubor systému BIOS na klíč USB.

 8. Spusťte Příkazový řádek v režimu správce.

  • V systému Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8 – Stisknutím kláves Windows a X na klávesnici otevřete nabídku pro zkušené uživatele a vyberte možnost Příkazový řádek (Správce).

  • V systému Windows 7 a Windows Vista – Klikněte na tlačítko Start a do pole pro vyhledávání napište výraz příkazový řádek. Ve výsledcích vyhledávání klepněte pravým tlačítkem myši na položku cmd a poté vyberte příkaz Spustit jako správce.

 9. V okně příkazového řádku zadejte příkaz cd x: (kde „x“ je písmeno jednotky přiřazené klíči USB) a poté stiskněte klávesu Enter.

  Písmeno jednotky přidělené klíči USB naleznete v aplikaci Průzkumník souborů (označované také jako Průzkumník Windows).

 10. Zadejte příkaz dir a stiskněte klávesu Enter. Měli byste si prohlédnout název staženého souboru systému BIOS.

 11. Zadejte příkaz ren xxxxx.exe BIOS_IMG.rcv a stiskněte klávesu Enter.

  (Znaky xxxxx nahraďte názvem staženého souboru systému BIOS.)

  Poznámka: Nezapomeňte uvést mezeru mezi řetězci xxxxx.exe a BIOS_IMG.rcv.

Některé počítače a tablety Dell umožňují před zahájením procesu obnovení zachovat nastavení systému BIOS. Pokud se tato možnost zobrazí po spuštění funkce BIOS Recovery 2 a chcete zachovat aktuální nastavení systému BIOS, vyberte možnost, která zakáže vymazání paměti NVRAM.

Varování: Výchozí nastavení možnosti Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM) je Enabled (Povoleno). Tím se vymažou veškerá nastavení systému BIOS. Některé počítače a tablety Dell nemusí být možností Reset NVRAM (Vymazat paměť VRAM) opatřeny.

Výchozím umístěním pro vyhledání bitové kopie pro obnovení systému BIOS je externí klíč USB (pokud je připojen). Pokud klíč USB není připojen, použije se bitová kopie pro obnovení uložená na primárním pevném disku.

Poznámka: Pokud bitová kopie pro obnovení není dostupná na primárním pevném disku nebo u postiženého zařízení nastal problém „neproběhl test při spuštění počítače (POST) / neproběhlo spuštění“, pak je jedinou možností vytvořit klíč USB pro obnovení.

V případě výměny pevného disku je k obnovení schopností nástroje BIOS Recovery v počítačích, které tyto schopnosti po dodání nabízely, potřebné splnit následující podmínky.

 1. Systém BIOS musí být nastaven na spouštění UEFI, NIKOLI na starší verzi spouštění.

 2. Bude potřebné znovu nainstalovat operační systém Windows 7 (64bitový) nebo novější verzi operačního systému Windows.

 3. Bude potřebné přepsat systém BIOS v paměti nejnovější dostupnou verzí, i když je již nejnovější verze nainstalována. (Tím se vytvoří soubor pro obnovení v oddílu EFI.)

Poznámka: Některé starší počítače Dell nemusí podporovat obnovení systému BIOS ani tehdy, když používají nejnovější verzi systému BIOS.

V případě, že je pevný disk zašifrovaný nebo má v systému BIOS povoleno používání hesla, nástroj BIOS Recovery 2 a 3 není podporován. Nástroj pro obnovení systému BIOS se pokusí na pevném disku vyhledat bitovou kopii pro obnovení, ale nakonec selže.
Pokud lze spustit nastavení systému BIOS, zkuste zakázat používání hesla pevného disku a poté se pokuste obnovit systém BIOS.

K obnovení schopností nástroje BIOS Recovery v počítačích, které tyto schopnosti po dodání nabízely, proveďte následující kroky:

 1. Systém BIOS musí být nastaven na spouštění UEFI, NIKOLI na starší verzi spouštění.

 2. Bude potřebné znovu nainstalovat operační systém Windows 7 (64bitový) nebo novější verzi operačního systému Windows.

 3. Bude potřebné přepsat systém BIOS v paměti nejnovější dostupnou verzí, i když je již nejnovější verze nainstalována. (Tím se vytvoří soubor pro obnovení v oddílu EFI.)

Poznámka: Některé starší počítače Dell nemusí podporovat obnovení systému BIOS ani tehdy, když mají nainstalovanou nejnovější verzi systému BIOS.

Nástroj pro obnovení systému BIOS používá indikaci prostřednictvím zvukových signálů nebo diod LED v případě, že během procesu obnovení dojde k chybám. Pokud během procesu obnovení systému BIOS zaznívají z počítače zvukové signály nebo diody LED blikají v určité sekvenci, vyzkoušejte následující postup:

 1. Vypněte počítač nebo tablet Dell.

 2. Znovu spusťte proces obnovení systému BIOS.

 3. Pokud z počítače stále zaznívají zvukové signály nebo blikají diody LED v určité sekvenci, zkuste vytvořit klíč USB pro obnovení.

 4. Pokud stále nejste schopni dokončit proces obnovení, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.


Zpět na začátek





ID článku: SLN300716

Datum poslední změny: 02.04.2018 19:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.