Databáze znalostí

Jak nakonfigurovat IP adresu u přepínačů Dell Networking PowerConnect


Tento článek vysvětluje, jak nakonfigurovat IP adresu u přepínače Dell Networking PowerConnect.
 

Obsah

1. Přiřazení IP adresy mimopásmového rozhraní (Out-of-Band) pomocí konfigurace v příkazovém řádku
2.  Přiřazení IP adresy rozhraní VLAN pomocí konfigurace v příkazovém řádku
3. Přiřazení IP adresy mimopásmového rozhraní (Out-of-Band) pomocí webového rozhraní
4.  Přiřazení IP adresy rozhraní VLAN pomocí webového rozhraníPřiřazení IP adresy mimopásmového rozhraní (Out-of-Band) pomocí konfigurace v příkazovém řádku


Použijte příkaz IP adresa v režimu Interface Configuration k nastavení IP adresy servisního portu. Pokud tento příkaz použijete ve spojení s příkazem „no“, resetuje se konfigurace IP adresy na výchozí hodnotu.

 
Ne všechny přepínače PowerConnect mají vyhrazený mimopásmový port Out-of-Band. U takového modelu je potřeba použít rozhraní sítě VLAN pro vzdálený přístup.

 

Tento proces je pouze pro starší zařízení přepínačů PowerConnect. Pokud hledáte způsob, jak nastavit IP adresu na přepínači řady N, klikněte sem a budete přesměrováni na příslušný článek znalostní báze.


 

Příklad:

Příkaz

Účel

Console#configure

Konfigurační režim.

Console(config)# interface out-of-band

Přepnutí na rozhraní out-of-band.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Nastavte IP adresu a masku podsítě, které chcete přiřadit rozhraní.

 Přiřazení IP adresy rozhraní VLAN pomocí konfigurace v příkazovém řádku


Příklad:

Příkaz

Účel

Console#configure

Konfigurační režim.

Console(config)# interface vlan 15

Zadejte rozhraní vlan.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Nastavte IP adresu a masku podsítě, které chcete přiřadit rozhraní vlan.


 

 

Konkrétní VLAN musí být vytvořena před zadáním rozhraní VLAN a nastavením IP adresy.

 

 


Přiřazení IP adresy mimopásmového rozhraní (Out-of-Band) pomocí webového rozhraní

 

Stránku Out of Band Interface můžete použít k přiřazení IP adresy a masky podsítě mimopásmového rozhraní (Out of Band) a nebo k povolení/zakázání klienta DHCP pro přiřazení informací adres. Funkce DHCP je ve výchozím nastavení v rozhraní OOB povolena.

Pokud chcete zobrazit stránku Out of Band Interface, v navigačním rozhraní klikněte na System (Systém) → IP Addressing (IP adresy) → Out of Band Interface (Mimopásmové rozhraní).

 Pokud chcete povolit klienta DHCP a povolit serveru DHCP v síti automaticky přiřadit rozhraní OOB údaje sítě, vyberte v nabídce Protocol možnost DHCP. Pokud staticky přiřadíte údaje

sítě, ujistěte se, že je v nabídce Protocol nastavena možnost None (Žádný). Potom zadejte do pole IP address požadovanou IP adresu a do polí Subnet Mask a Default Gateway masku podsítě a IP adresu výchozí brány.

 

Přiřazení IP adresy rozhraní VLAN pomocí webového rozhraní


Na stránce IP Interface Configuration (Konfigurace IP rozhraní) přiřaďte IP adresu VLAN, masku podsítě a IP adresu výchozí brány.

Zobrazte si stránku IP Interface Configuration a v navigačním panelu klikněte na Routing → IP → IP Interface Configuration.

1 V nabídce Interface vyberte požadovanou vlan.
2 V poli Routing Mode vyberte Enable (Povolit).
3 V poli IP Address Configuration Method určete, zda přiřadit statickou IP adresu (Manual) nebo použít DHCP pro automatické přiřazení adresy.
4 Pokud vyberete jako metodu konfigurace Manual, v polích IP Address a Subnet Mask určete IP adresu a masku podsítě.
5 Klikněte na Apply (Použít).


 


Kliknutím na možnost „Apply“ uložíte pouze aktivní konfiguraci.  Pokud chcete uložit konfiguraci při spuštění, klikněte na ikonu diskety v pravém horním rohu stránky nebo vyberte možnost System (Systém) → File Management (Správa souborů) → Copy Files (Kopírovat soubory).  Zaškrtněte možnost „Copy Configuration“ (Kopírovat konfiguraci) a vyberte source = running config a destination = startup config. Nakonec klikněte na „Apply“ (Použít). 

 


ID článku: HOW10389

Datum poslední změny: 10.07.2018 16:47


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.