Postup vytvoření zálohy a obnovení dat konfigurace na přístupových bodech Dell PowerConnect W-IAP

Postup vytvoření zálohy a obnovení dat konfigurace na přístupových bodech Dell PowerConnect W-IAP


Tento článek obsahuje pokyny k vytvoření zálohy a obnovení dat konfigurace na přístupových bodech Dell PowerConnect W-IAP.


Obsah

 1. Zobrazení aktuální konfigurace

 2. Zálohování dat konfigurace

 3. Obnovení konfigurace


1. Zobrazení aktuální konfigurace

Postup zobrazení aktuální konfigurace:

 • V nabídce Instant UI (Okamžité uživatelské rozhraní) přejděte na položku Maintenance / Configuration / Current Configuration (Údržba / Konfigurace / Aktuální konfigurace)

 • V nabídce CLI zadejte do příkazového řádku tento příkaz:
  (IAP)# show running-config


2. Zálohování dat konfigurace

Postup zálohování dat konfigurace:

 1. Přejděte do nabídky Maintenance / Configuration (Údržba / Konfigurace).

 2. Klikněte na možnost Backup (Záloha) Configuration (Konfigurace).

 3. Kliknutím na možnost Continue (Pokračovat) spusťte zálohu.  Soubor instant.cfg obsahující data konfigurace bodů IAP se uloží do místního souborového systému.

 4. Pomocí tohoto příkazu můžete uložit kopie zálohy souboru konfigurace na server TFTP s použitím IP adresy 10.0.0.1.
  (Instant AP)# copy config tftp 10.0.0.1 filename.cfg

Tento příkaz byl zaveden ve verzi 6.2.1.0-3.3 rozhraní Dell Networking W-Series Instant

3. Obnovení konfigurace

Postup obnovení konfigurace:

 1. Přejděte do nabídky Maintenance / Configuration (Údržba / Konfigurace).

 2. Klikněte na možnost Restore Configuration (Obnovit konfiguraci).  Kliknutím na možnost Browse (Procházet) můžete procházet místní systém a vyhledat soubor konfigurace.

 3. Klikněte na možnost Restore Now (Obnovit).

 4. Kliknutím na možnost Restore Configuration (Obnovit konfiguraci) potvrďte obnovení.  Konfigurace se obnoví a bod IAP se restartuje a načte novou konfiguraci.

 5. Pomocí tohoto příkazu můžete obnovit soubor konfigurace prostřednictvím příkazového řádku ze serveru TFTP za použití IP adresy 10.0.0.1:
  (Instant AP)# copy tftp 10.0.0.1 filename.cfg system config


ID článku: HOW10607

Datum poslední změny: 21.12.2017 11:05


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.