Odstraňování problémů s rozhraním USB na počítači Dell

Odstraňování problémů s rozhraním USB na počítači Dell
Máte problém s tím, že váš počítač Dell nedetekuje nebo nerozpozná zařízení USB? Zde je postup odstraňování problémů, který může pomoci vyřešit problémy s USB na vašem počítači Dell, například s tím, že zařízení USB nejsou detekována či rozpoznána, fungují přerušovaně, dochází k chybě ovladače USB apod.

Odstraňování potíží

Před odstraňováním problémů s USB na počítači nezapomeňte zařízení USB od počítače odpojit.

Rozbalte níže uvedené části, přečtěte si další informace a proveďte postup odstraňování problémů v uvedeném pořadí.

Poznámka: U zařízení USB, jako jsou například tiskárny a skenery, je třeba před připojením zařízení USB k počítači nainstalovat ovladače USB a aplikace pro konkrétní zařízení. Postupujte podle pokynů k instalaci od výrobce zařízení USB.
 
Varování: Některé kroky odstraňování problémů mohou vyžadovat restartování počítače. Než začnete problémy odstraňovat, nezapomeňte otevřené webové stránky uložit do záložek, uložit všechny otevřené dokumenty, tabulky nebo jinou neuloženou práci.
 
Pozor: Zařízení USB je před odpojením od počítače nutné vypnout nebo vyjmout. Většina zařízení USB podporuje funkci bezpečného odebrání hardwaru systému Windows.

Problémy s výkonem USB mohou nastat při jakémkoli typu poškození na kabelu USB nebo portech USB počítače. Mezi možné příznaky patří to, že zařízení USB přestane fungovat, funguje přerušovaně, zařízení se po zapojení hýbe apod.

Kabely a porty USB jsou vystaveny vlivům, které mohou způsobit nahromadění prachu nebo i fyzické poškození. Pokud si všimnete, že je port či konektor zaprášený nebo jinak znečištěný, očistěte porty a konektory pomocí spreje se stlačeným vzduchem.

Varování: Nepoužívejte žádný typ čisticího roztoku, vodu ani mokrý hadřík. Než začnete porty a konektory čistit pomocí spreje se stlačeným vzduchem, odpojte zařízení USB i kabel.

Pokud si všimnete fyzického poškození, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné. Pokud k žádnému fyzickému poškození nedošlo, pokračujte dalším krokem.

Zpět na začátek

V některých případech mohou být problémy s USB způsobeny zastaralým nastavením systému BIOS. Doporučujeme obnovit tovární nastavení systému BIOS.

Systém BIOS nebo konfiguraci systému na počítači Dell spustíte následovně:

 1. Restartujte počítač Dell.
 2. Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell několikrát klávesu F2.
  nebo
  Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell několikrát klávesu F12 a z nabídky vyberte možnost BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) nebo System Setup (Konfigurace systému).
 3. Na obrazovce systému BIOS klikněte na možnost Load Defaults (Načíst výchozí) nebo stisknutím klávesy F9 na klávesnici obnovte tovární nastavení systému BIOS.
  Poznámka: Pokyny k obnovení továrního nastavení systému BIOS se na vašem počítači mohou lišit, podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce k vašemu počítači.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat problémy související s hardwarem a poskytnout kroky vedoucí k jejich odstranění. Když chcete zjistit, zda má počítač Dell problém s hardwarem, doporučuje se na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí vestavěnou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru ePSA od společnosti Dell pomůže zkontrolovat, zda hardwarová zařízení fungují správně.

Spuštění diagnostiky Dell Pre-boot System Assessment nebo Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA nebo ePSA)
 1. Restartujte počítač Dell.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  Pokud test selže, nezapomeňte si zapsat kód chyby a ověřovací kód.

Diagnostika ePSA Pre-boot System Assessment (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:28) pouze v angličtině

Pomocí nástroje Interaktivní podpora Dell (pouze v angličtině) získáte informace o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA.
Alternativně můžete získat více informací o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA na stránce Kontrola výkonu systémem Pre-Boot SupportAssist.

Podrobnější informace o diagnostice Dell ePSA nebo PSA naleznete v článku databáze znalostí Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA).

Pokud diagnostika Dell ePSA a další kroky odstraňování problémů nevedou k odhalení příčiny problému s USB, doporučujeme zvážit spuštění online kontroly hardwaru pomocí aplikace Dell SupportAssist. Diagnostický test aplikace Dell SupportAssist pomáhá odstranit problémy a získat automatické opravy.

Provedení kontroly hardwaru – Dell SupportAssist – (2:11)

Zpět na začátek

Pokud chcete ověřit, zda je zařízení USB vadné, odpojte zařízení USB od počítače a zapojte jej do jiného počítače. Pokud není zařízení detekováno a nefunguje ani na jiném počítači, o kterém víte, že je v pořádku, je zařízení USB vadné. Obraťte se na výrobce zařízení USB, abyste zjistili stav záruky a možnosti opravy zařízení USB.

Zpět na začátek

Aplikace SupportAssist pomáhá optimalizovat počítač spuštěním řady diagnostik s cílem určit úpravy souborů a nastavení počítače. Optimalizace počítače zlepšuje rychlost systému, dostupnost úložiště a stabilitu tím, že čistí dočasné soubory, ladí výkon systému a optimalizuje síť.

Čištění nepotřebných souborů

Čištění souborů pomáhá odstranit z počítače přebytečné soubory, dočasné složky a další zbytečné položky.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System (Optimalizovat můj systém).
 2. Na kartě Home (Domovská) pod položkou Clean Files (Čistit soubory) klepněte na tlačítko Run Now (Spustit nyní).
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona „Check“ (Kontrola) a datum poslední optimalizace.
  Poznámka: V průběhu optimalizace se pod lištou s nabídkou zobrazuje název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel (Zrušit).
Poznámka: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.
Ladění výkonu systému

Funkce pro ladění výkonu počítače umožňuje upravit nastavení napájení, registr a přidělení paměti za účelem maximalizace výpočetní rychlosti počítače.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System (Optimalizovat můj systém).
 2. Na kartě Home (Domovská) pod položkou Tune Performance (Ladit výkon) klepněte na tlačítko Run Now (Spustit nyní).
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona „Check“ (Kontrola) a datum poslední optimalizace.
  Poznámka: V průběhu optimalizace se pod lištou s nabídkou zobrazuje název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel (Zrušit).
Poznámka: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.

Optimalizovat můj systém pomocí nástroje SupportAssist – (1:39)

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Správce zařízení systému Windows vám může pomoci rozpoznat a odstranit veškeré problémy spojené s ovladačem zařízení USB.

Zobrazení zařízení USB ve Správci zařízení systému Windows:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz devmgmt.msc a stiskněte klávesu Enter.
 3. Rozbalte část Řadiče USB (Universal Serial Bus).
Symbol Popis Kroky pro odstranění problémů
Pokud je u zdroje zařízení ve Správci zařízení uvedena černá šipka dolů v bílém poli, znamená to, že dané zařízení bylo zakázáno. Tento symbol neindikuje, že se u zařízení vyskytl nějaký problém. Zařízení povolte kliknutím pravým tlačítkem na zařízení a výběrem možnosti Povolit.
Pokud je u zařízení uveden černý vykřičník (!) ve žlutém poli, znamená to, že se u zařízení vyskytl problém. Zařízení, u něhož se vyskytl problém, může fungovat.
 • Zapojte zařízení do jiného portu USB.
 • Odeberte všechny rozbočovače USB a zapojte zařízení do portu USB na počítači.
 • Odpojte zařízení od počítače.
 • Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Odinstalovat.
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Odstranit software ovladače tohoto zařízení (pokud se zobrazuje).
 • Klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
 • Pokud bylo zařízení dodáno s diskem USB nebo CD/DVD, před připojením zařízení k počítači nainstalujte ovladač zařízení.
Červené písmeno „X“ indikuje zakázané zařízení. Zakázané zařízení je v počítači fyzicky přítomné a využívá jeho prostředky, ale není pro něj načten ovladač v chráněném režimu.
 • Zapojte zařízení do jiného portu USB.
 • Odeberte všechny rozbočovače USB a zapojte zařízení do portu USB na počítači.
 • Odpojte zařízení od počítače.
 • Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Odinstalovat.
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Odstranit software ovladače tohoto zařízení (pokud se zobrazuje).
 • Klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
 • Pokud bylo zařízení dodáno s diskem USB nebo CD/DVD, před připojením zařízení k počítači nainstalujte ovladač zařízení.
Pokud je u zařízení v části Ostatní zařízení uveden žlutý symbol „?“ a vykřičník (!) (někdy je označeno také jako „Neznámé zařízení“), znamená to, že zařízení nebo jeho ovladače nejsou k dispozici nebo nejsou nainstalované.
 • Odeberte všechny rozbočovače USB a zapojte zařízení do portu USB na počítači.
 • Odpojte zařízení od počítače.
 • Pokud bylo zařízení dodáno s diskem USB nebo CD/DVD, před připojením zařízení k počítači nainstalujte ovladač zařízení.
 

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Společnost Dell doporučuje aktualizovat ovladače zařízení a systém BIOS v rámci vašeho plánovaného cyklu aktualizací. Aktualizace ovladače zařízení a systému BIOS mohou obsahovat vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude váš systémový software nadále aktuální a kompatibilní s dalšími systémovými moduly (hardware a software). Poskytují také zvýšenou stabilitu.

Aby bylo dosaženo optimálního výkonu USB a vyřešení běžných problémů s USB, je nezbytné aktualizovat ovladače následujících zařízení:

 • BIOS
 • Ovladač čipové sady

Informace o stahování a instalaci ovladače zařízení na počítači Dell najdete v článku databáze znalostí Dell Jak aktualizovat ovladače zařízení na počítači Dell?.

Informace o stahování a aktualizaci systému BIOS na počítači Dell najdete v článku databáze znalostí Dell Jak stáhnout nebo aktualizovat systém BIOS na počítači Dell?.

Aktualizace konfigurace systému – (BIOS) – (2:06)

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Operační systémy Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1 a Windows 7 mají vestavěného Poradce při potížích s hardwarem, který může pomoci automaticky vyhledávat a řešit problémy ovlivňující váš počítač. Řešení „Microsoft easy fix“ se dříve označovala jako „Microsoft Fix It“. Řešení Microsoft easy fix mohou pomoci diagnostikovat a řešit problémy související s USB.

Spuštění řešení Microsoft easy fix pro problémy spojené s USB:

 1. Stáhněte si a uložte balíček .diagcab Odstraňování problémů se zařízeními a tiskárnami.
 2. Spusťte soubor DeviceCenterDiagnostic.diagcab.
 3. Podle pokynů řešení Easy fix proveďte proces odstraňování problémů.
Poznámka: Některé balíčky Microsoft Easy Fix mohou vyžadovat, abyste se k systému Windows přihlásili jako správce. Při spuštění balíčku můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích údajů.
 
Poznámka: Balíček řešení .diagcab je určen pouze pro operační systémy Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1 a Windows 7. Operační systémy Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows XP balíček řešení .diagcab spustit nemohou.
 

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Jak nainstalovat aktualizace systému Windows v operačním systému Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1?

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Jak nainstalovat aktualizace systému Windows v systému Microsoft Windows 7?

 1. Klikněte na tlačítko Start otevřete nabídku Ovládací panely.
 2. Na ovládacím panelu klikněte na možnost Systém a zabezpečení.
 3. V pravém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Pokud problém přetrvá, odinstalování hostitelského ovladače USB a kořenových rozbočovačů USB přiměje počítač k přeinstalování kořenového rozbočovače USB během restartování.

Poznámka: Po odinstalování kořenového rozbočovače USB nebo hostitelského ovladače USB přestanou vaše klávesnice a myš USB reagovat. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 20 sekund ručně vynuťte vypnutí.
 1. Než přejdete k dalšímu kroku, odpojte veškerá zařízení USB připojená k počítači, kromě klávesnice a myši USB.
 2. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 3. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz devmgmt.msc a stiskněte klávesu Enter.
 4. V okně Správce zařízení systému Windows rozbalte část Řadiče USB (Universal Serial Bus).
 5. Pravým tlačítkem klikněte na hostitelský ovladač USB a vyberte možnost Odinstalovat.
 6. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte a hostitelský ovladač USB odinstalujte.
 7. Opakováním kroků 5 a 6 odinstalujte všechny hostitelské ovladače USB.
  Poznámka: Pokud klávesnice a myš USB nereagují, ručně vynuťte restart a opakujte kroky 5 a 6. Vypnutí vynutíte stisknutím a podržením tlačítka napájení na 20 sekund.
 8. Restartujte počítač.

Obnovení kořenového rozbočovače USB na počítači:

 1. Než přejdete k dalšímu kroku, odpojte veškerá zařízení USB připojená k počítači, kromě klávesnice a myši USB.
 2. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 3. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz devmgmt.msc a stiskněte klávesu Enter.
 4. V okně Správce zařízení systému Windows rozbalte část Řadiče USB (Universal Serial Bus).
 5. Pravým tlačítkem klikněte na první kořenový rozbočovač USB a vyberte možnost Odinstalovat.
 6. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte a kořenový rozbočovač USB odinstalujte.
 7. Opakováním kroků 5 a 6 odinstalujte všechny kořenové rozbočovače USB.
  Poznámka: Pokud klávesnice a myš USB nereagují, ručně vynuťte restart a opakujte kroky 5 a 6. Vypnutí vynutíte stisknutím a podržením tlačítka napájení na 20 sekund.
 8. Restartujte počítač.
Poznámka: Možná bude třeba nainstalovat ovladače a aplikaci zařízení USB. Zařízení USB nainstalujte podle pokynů výrobce zařízení.
 

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Nouzový režim systému Windows nám umožňuje identifikovat, jestli se problém týká operačního systému, ovladačů zařízení nebo softwaru jiných výrobců. Pokud chcete zjistit, jak restartovat počítač Dell do nouzového režimu, podívejte se do článku databáze znalostí Dell podle operačního systému nainstalovaného v příslušném počítači:

Spuštění systému Windows 10 v nouzovém režimu (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (1:16) pouze v angličtině

Po spuštění počítače do nouzového režimu obnovte kořenové rozbočovače USB a hostitelské ovladače USB.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, sloužící k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před obnovením počítače do továrního nastavení použít nástroj Obnovení systému.

Pro bližší informace o postupu při použití nástroje Obnovení systému vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Pokud diagnostické testy na portech USB proběhly úspěšně, problém se s největší pravděpodobností týká softwaru nainstalovaného v počítači. Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů potíže nevyřešily, můžete jako poslední možnost zkusit obnovit výchozí nastavení počítače.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je rezervována pro přeinstalaci operačního systému. Toto je nejjednodušší metoda, jak obnovit váš počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení budou z počítače vymazána veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zazálohovali všechny své soubory.

Varování: Obnovením továrního nastavení počítače nebo přeinstalováním operačního systému prostřednictvím jakýchkoli médií pro obnovení se z počítače odstraní veškerá data. Před obnovením nebo přeinstalováním operačního systému si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data, jako například dokumenty, tabulky, obrázky, videa apod.

Pro bližší informace o postupu při obnovení výchozího nastavení počítače vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Poznámka: Po obnovení nebo přeinstalování operačního systému doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení z webových stránek Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell.

Provedení resetu v systému Windows 10 – (1:36) pouze v angličtině

Zpět na začátek

Další zdroje

Zpět na začátek

Informativní videa

Vysvětlení rozhraní USB (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:49) pouze v angličtině

Problémy s porty USB (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:53) pouze v angličtině

Zařízení USB nebylo rozpoznáno (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:40) pouze v angličtině

Zařízení USB nefungují v systému Windows 10 (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:10) pouze v angličtině

Zpět na začátek

ID článku: SLN115082

Datum poslední změny: 10.12.2018 09:34


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.