Domácí bezdrátové sítě v systému Windows XP

Domácí bezdrátové sítě v systému Windows XP


Obsah:

 1. Bezdrátové sítě: Často kladené dotazy
 2. Nastavení bezdrátové sítě
 3. Zobrazení dostupných bezdrátových sítí a připojení se k nim
 4. Jak zjistím název mé bezdrátové sítě
 5. Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v systému Windows XP
 6. Jak zjistím klíč mé bezdrátové sítě
 7. Zabezpečení bezdrátové sítě
 8. Odstranění problémů s hledáním bezdrátových sítí
 9. Internetový prohlížeč nezobrazí webovou stránku
 10. Nastavení sdílení souborů a tiskáren
 11. Potíže se sdílením souborů a tiskáren
 12. Postup stažení a instalace ovladače
 13. Jak zjistím komponenty svého počítače?
 14. Potíže s bránou firewall pro internet a často kladené dotazy
 15. Bezdrátový síťový adaptér stále nedokáže nalézt žádné sítě nebo se nepřipojí
 16. Změna názvu bezdrátové sítě

Níže naleznete odkazy na další články týkající se nastavení bezdrátových sítí a odstraňování jejich problémů v systému Windows XP.


Problém 1. Wireless Networking: Frequently Asked Questions (Bezdrátové sítě: Často kladené dotazy)

Níže uvedený článek obsahuje informace o:

 • Co je bezdrátová síť?
 • Jaké různé typy bezdrátových technologií existují?
 • Jaký hardware potřebuje můj počítač, aby jej bylo možné připojit k bezdrátové síti?
 • Co je název bezdrátové sítě (SSID)?
 • Co je klíč zabezpečení bezdrátové sítě?
 • Jak lze vytvořit klíč zabezpečení bezdrátové sítě?

Wireless Networking: Frequently Asked Questions (Bezdrátové sítě: Často kladené dotazy)

Zpět na začátek


Problém 2. Nastavení bezdrátové sítě

Níže uvedený článek obsahuje informace o:

 • Jaké vybavení a služby jsou potřeba k nastavení bezdrátové sítě?
 • Jak nastavit hardware bezdrátové sítě?
 • Informace k zabezpečení bezdrátové sítě naleznete v části Zabezpečení bezdrátové sítě.

Nastavení bezdrátové sítě

Zpět na začátek


Problém 3. Zobrazení dostupných bezdrátových sítí a připojení se k nim

Tento článek obsahuje pokyny pro připojení k bezdrátové síti.

Poznámka: Během tohoto procesu může být potřeba zadat název bezdrátové sítě nebo síťový klíč. Další informace naleznete v části Jak zjistím název mé bezdrátové sítě nebo Jak zjistím klíč mé bezdrátové sítě.

Zobrazení dostupných bezdrátových sítí a připojení se k nim

Zpět na začátek


Problém 4. Jak zjistím název mé bezdrátové sítě

Nejsnazším způsobem, jak zjistit název bezdrátové sítě (SSID), je umístit počítač a bezdrátový směrovač vedle sebe (30 cm až 1 m od sebe).

Před provedením níže uvedených kroků dokončete jeden z následujících úkonů:

 • Pokud máte notebook, přesuňte jej do blízkosti bezdrátového směrovače a postupujte podle následujících pokynů.

 • U stolního počítače, který je již připojen síťovým kabelem, přejděte k části Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v systému Windows XP a postupujte podle pokynů. V ostatních případech může být nutné přemístit bezdrátový směrovač blíže k počítači (širokopásmový modem pro připojení k internetu není nutné přesouvat nebo vypínat, ostatním počítačům připojeným k bezdrátovému směrovači však bude znemožněn přístup k internetu). Po přesunutí bezdrátového směrovače se ujistěte, že je zapnutý, a postupujte podle následujících pokynů.
  Poznámka: Jakmile zjistíte název bezdrátové sítě, přesuňte bezdrátový směrovač zpět na původní místo a znovu jej připojte k širokopásmovému modemu.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.
  • Pokud používáte klasickou nabídku Start, klikněte na položku Nastavení a potom na položku Ovládací panely.


 2. Klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém horním rohu, pokud je zobrazena.


 3. Dvakrát klikněte na položku Síťová připojení.


 4. Dvakrát klikněte na položku Bezdrátové připojení k síti.
  Poznámka: V případě zobrazení souvisejícího hlášení si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Windows cannot configure this wireless connection message appeared (Zobrazila se zpráva, že systém Windows nemůže nakonfigurovat toto bezdrátové připojení) a podle uvedených pokynů umožněte systému Windows ovládat bezdrátový adaptér.


 5. V pravém horním rohu klikněte na položku Aktualizovat seznam sítí a potom znovu po aktualizaci obrazovky.


 6. Poznamenejte si název bezdrátové sítě s nejsilnějším signálem přesně tak, jak je zobrazen.
  Poznámka: Sílu signálu indikuje počet zelených pruhů. Najděte položku, u které je 5 zelených pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů). Pokud žádná položka nemá 5 zelených pruhů, postupujte podle pokynů v části Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v systému Windows XP.

Zpět na začátek


Problém 5. Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v systému Windows XP

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Další informace o umístění portu LAN konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.
  • Pokud používáte klasickou nabídku Start, klikněte na položku Nastavení a potom na položku Ovládací panely.


 2. Klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém horním rohu, pokud je zobrazena.


 3. Dvakrát klikněte na položku Síťová připojení.


 4. V závislosti na způsobu připojení tohoto počítače k bezdrátovému směrovači dvakrát klikněte na položku Připojení k místní síti.


 5. Klikněte na kartu Podpora.


 6. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána.


 7. Spusťte webový prohlížeč.


 8. Do adresního řádku zadejte http://[adresa_IP_výchozí_brány], kde [adresa_IP_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány.


 9. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 1 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.
  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys
  ponecháno prázdné
  admin
  D-Link
  admin
  ponecháno prázdné
  Netgear
  admin
  heslo
  2Wire
  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin
  Žádné
  ponecháno prázdné
  Apple
  Použijte nástroj AirPort.
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabulka 1: Uživatelská jména a hesla u běžných bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí název (SSID) bezdrátové sítě na stránce Wireless (Bezdrátové připojení). Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v Tabulce 1).

  Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v Tabulce 1).
  Poznámka: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v Tabulce 1).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k Internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k Internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k Internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 1).
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení kabelového operátora:
   • Bezdrátové připojení počítačů k Internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 1).

Zpět na začátek


Problém 6. Jak zjistím klíč mé bezdrátové sítě

Poznámka: Bezdrátové směrovače 2Wire od společnosti AT&T mají 10místný klíč WEP uveden na štítku na spodní straně směrovače jako údaj v závorkách (například [ xxxxxxxxxx ]).
 • Tento 10místný klíč si poznamenejte přesně tak, jak je zobrazen.

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Další informace o umístění portu LAN konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.
  • Pokud používáte klasickou nabídku Start, klikněte na položku Nastavení a potom na položku Ovládací panely.


 2. Klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém horním rohu, pokud je zobrazena.


 3. Dvakrát klikněte na položku Síťová připojení.


 4. V závislosti na způsobu připojení tohoto počítače k bezdrátovému směrovači dvakrát klikněte na položku Připojení k místní síti.


 5. Klikněte na kartu Podpora.


 6. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána.


 7. Spusťte webový prohlížeč.


 8. Do adresního řádku zadejte http://[adresa_IP_výchozí_brány], kde [adresa_IP_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány.


 9. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 2 naleznete uživatelská jména a hesla pro několik nejběžnějších směrovačů.
  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys
  ponecháno prázdné
  admin
  D-Link
  admin
  ponecháno prázdné
  Netgear
  admin
  heslo
  2Wire
  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin
  Žádné
  ponecháno prázdné
  Apple
  Použijte nástroj AirPort.
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabulka 2: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádí síťový klíč nebo přístupové heslo bezdrátové sítě na stránce Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě). Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v Tabulce 2).

  Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v Tabulce 2).
  Poznámka: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v Tabulce 2).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k Internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k Internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k Internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 2).
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení kabelového operátora:
   • Bezdrátové připojení počítačů k Internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 2).

Zpět na začátek


Problém 7. Zabezpečení bezdrátové sítě

Zpět na začátek


Problém 8. Odstranění problémů s hledáním bezdrátových sítí

Tento článek poskytuje informace o stavu, který může způsobovat, že počítač nevidí žádnou bezdrátovou síť.

Odstranění problémů s hledáním bezdrátových sítí

Zpět na začátek


Problém 9. Internetový prohlížeč nezobrazí webovou stránku

Tento článek poskytuje postup pro odstraňování problémů v případě chyby „Stránku nelze zobrazit".

Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku

Zpět na začátek


Problém 10. Nastavení sdílení souborů a tiskáren

Tento článek poskytuje informace o nastavení sdílení souborů a tiskáren.

Postup sdílení souborů a tiskáren

Zpět na začátek


Problém 11. Potíže se sdílením souborů a tiskáren

Tento článek poskytuje postup pro odstraňování problémů, když nefunguje sdílení souborů a tiskáren.

Potíže se sdílením souborů a tiskáren

Zpět na začátek


Problém 12. Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell

Tento článek poskytuje informace o stažení ovladačů pro bezdrátový síťový adaptér nainstalovaný ve vašem počítači.

Postup stažení a instalace ovladače

Zpět na začátek


Problém 13. Jak zjistím, který bezdrátový síťový adaptér je nainstalován v počítači Dell

Tento článek poskytuje informace o postupu, jak identifikovat bezdrátový adaptér nainstalovaný v počítači.

Jak zjistím komponenty počítače Dell?

Zpět na začátek


Problém 14. Potíže s bránou firewall pro Internet a často kladené dotazy

Tento článek poskytuje informace o bráně firewall systému Windows.

Internet firewalls can prevent browsing and file sharing (Brány firewall pro internet dokážou zabránit procházení a sdílení souborů)

Zpět na začátek


Problém 15. Bezdrátový síťový adaptér stále nedokáže nalézt žádné sítě nebo se nepřipojí

Pokud počítač po odstraňování problémů výše uvedeným postupem přesto stále nedokáže nalézt žádné sítě nebo se nepřipojí, klikněte na následující odkaz.

Bezdrátový síťový adaptér stále nedokáže nalézt žádné sítě nebo se nepřipojí

Zpět na začátek


Problém 16. Změna názvu bezdrátové sítě

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Další informace o umístění portu LAN konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online.
 1. Klikněte na tlačítko Start (v levém dolním rohu obrazovky).


 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
  • Pokud používáte klasickou nabídku Start, klikněte na položku Nastavení, na položku Ovládací panely a potom na položku Klasické zobrazení.


 3. Klikněte na položku Připojení k místní síti v pravé části okna.


 4. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.


 5. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.


 6. Spusťte webový prohlížeč.


 7. Do adresního řádku zadejte http://[IP_adresa_výchozí_brány], kde [IP_adresa_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4.


 8. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 3 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.
  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys
  ponecháno prázdné
  admin
  D-Link
  admin
  ponecháno prázdné
  Netgear
  admin
  heslo
  2Wire
  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin
  Žádné
  ponecháno prázdné
  Apple
  Použijte nástroj AirPort.
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabulka 3: Uživatelská jména a hesla běžných bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle používají pro stránku pro zadání hesla bezdrátové sítě název Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě) a pro stránku pro změnu názvu bezdrátové sítě Wireless (Bezdrátové připojení). Způsob, jak zobrazit tyto stránky, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v Tabulce 4).

  Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v Tabulce 4).
  Poznámka: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v Tabulce 4).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k Internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k Internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k Internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 4).
  • Pokud pro přístup k Internetu využíváte připojení kabelového operátora:
   • Bezdrátové připojení počítačů k Internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v Tabulce 4).

Zpět na začátek

ID článku: SLN135572

Datum poslední změny: 07.06.2018 06:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.