Databáze znalostí

Nastavení, používání a odstraňování problémů s GPS pomocí nástroje Dell Mobile Broadband Card Utility


Shrnutí článku: Tento článek poskytuje informace o nastavení, používání a odstraňování problémů s GPS (Global Positioning System).

Obsah:

 1. Spuštění služby GPS pro načtení satelitů
 2. Konfigurace mapového softwaru pro komunikaci s přijímačem GPS
 3. Stažení a instalace aktuálního ovladače adaptéru Dell pro mobilní širokopásmové připojení
 4. Jak zjistit, který adaptér pro mobilní širokopásmové připojení je nainstalován v počítači Dell
 5. Odstraňování potíží

Problém 1: Spuštění služby GPS pro načtení satelitů
Poznámka:
 • Funkci GPS nepodporuje každý počítač (pokud není tlačítko GPS zobrazené nebo je šedé, funkce není ve vašem počítači podporována).
 • Funkce GPS funguje, aniž by bylo třeba aktivovat adaptér pro mobilní širokopásmové připojení.
 • Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda jasně vidíte oblohu. To znamená, že následující kroky bude pravděpodobně potřeba provést venku.
Poznámka:
 • V systému Windows 8:
  1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
  2. Klikněte na tlačítko Hledání.
  3. Pokračujte krokem 4.
 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Klikněte na možnost Všechny programy.

 3. Přejděte na položku Dell Wireless.

 4. Klikněte na položku Dell Mobile Broadband Card Utility.
  • Zobrazení tlačítka stavu GPS může trvat 1–2 minuty.

 5. Klikněte na tlačítko Stav GPS .

 6. Klikněte na možnost Spustit GPS.
  • Přijímač GPS může načítat satelity až 5 minut.

 7. Klikněte na tlačítko Konec.


Zpět na začátek


Problém 2: Konfigurace mapového softwaru pro
komunikaci s přijímačem GPS
Poznámka:
Tyto pokyny platí pro služby Microsoft Streets & Trips 2007, 2008 a 2009. Pokyny, jak konfigurovat jiný mapový software pro připojení k přijímači GPS, naleznete v uživatelské příručce nebo na webu výrobce.
Poznámka:
 • V systému Windows 8:
  1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
  2. Klikněte na tlačítko Hledání.
  3. Pokračujte krokem 3.
 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Klikněte na položku Programy nebo Všechny programy.

 3. Klikněte na položku Microsoft Streets & Trips.
  Poznámka:
  Pravděpodobně se zobrazí dialogové okno se zprávou, že aplikace nalezla poskytovatele připojení Wi-Fi, a dotaz, zda se chcete pokusit určit svou polohu. Pokud se zobrazí, klikněte na tlačítko Ne.

 4. V panelu nabídek klikněte na položku Nástroje .

 5. Klikněte na položku Podokno GPS Take.

 6. Klikněte na položku Konfigurovat GPS.

 7. Klikněte na tlačítko Skenovat.

 8. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:
Informace, jak vytvořit trasu nebo lokalizovat pozici pomocí funkce GPS, naleznete v pokynech dodaných výrobcem softwaru.


Zpět na začátek


Problém 3. Postup při stažení a instalaci nejnovějšího
adaptéru Dell pro mobilní širokopásmové připojení

Tento článek poskytuje informace o stažení ovladačů pro adaptér pro mobilní širokopásmové připojení nainstalovaný ve vašem počítači.
Poznámka:
Ovladače pro mobilní širokopásmové připojení jsou vyjmenovány v kategorii Komunikace.


Zpět na začátek


Problém 4: Jak zjistit, který adaptér pro mobilní širokopásmové
připojení je nainstalován v počítači Dell

Tento článek poskytuje informace o postupu, jak identifikovat adaptér pro mobilní širokopásmové připojení nainstalovaný v počítači.
Poznámka:
Hledejte „MDM,WRLES", číslo modelu bude začínat písmeny „DW".

Můžete také použít funkci Najít v prohlížeči: V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Najít. Do textového pole zadejte MDM,WRLES a vyhledejte adaptér pro mobilní bezdrátové připojení.


Zpět na začátek


Problém 5: Odstraňování potížíNástroj Dell Mobile Broadband Card Utility
není nainstalován nebo se nespustil


Tento článek poskytuje informace o stažení ovladačů a softwaru pro adaptér pro mobilní širokopásmové připojení nainstalovaný ve vašem počítači.
Poznámka:
Ovladače pro mobilní širokopásmové připojení jsou vyjmenovány v kategorii Komunikace.


Zpět na začátek


Došlo k chybě, nebylo nalezeno žádné zařízení
 • Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány aktuální ovladače pro mobilní širokopásmové připojení. Další informace naleznete v článku Jak používat webovou stránku Ovladače a soubory ke stažení.
  Poznámka:
  Ovladače pro mobilní širokopásmové připojení jsou vyjmenovány v kategorii Komunikace.
 • Zkontrolujte, zda je v počítači k dispozici mobilní širokopásmové připojení, které podporuje funkci GPS. Další informace naleznete v článku Jak zjistím komponenty počítače Dell?.
  Poznámka:
  Hledejte „MDM,WRLES", číslo modelu bude začínat písmeny „DW".

  Můžete také použít funkci Najít v prohlížeči: V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Najít. Do textového pole zadejte MDM,WRLES a vyhledejte adaptér pro mobilní bezdrátové připojení.

Zpět na začátek

Tlačítko GPS se nezobrazuje nebo je zobrazeno šedě
 • Funkci GPS nepodporuje každý počítač (pokud není tlačítko GPS zobrazené nebo je šedé, funkce není ve vašem počítači podporována).
  Další informace o adaptéru pro mobilní širokopásmové připojení v počítači naleznete v části Jak zjistit, který adaptér pro mobilní širokopásmové připojení je v počítači Dell.
 • Funkce GPS funguje, aniž by bylo třeba aktivovat adaptér pro mobilní širokopásmové připojení.


  Zpět na začátek

  Zobrazila se zpráva, že vysílač je vypnutý
 • Zkontrolujte, zda je bezdrátový přepínač v počítači zapnutý.
  Poznámka:
  Další informace o umístění bezdrátového přepínače konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online. Klikněte na značku a model počítače a na požadovaný jazyk. Stáhněte si příručku pro nastavení nebo uživatelskou příručku a prostudujte si informace o bezdrátovém přepínači.


  Zpět na začátek

  Přijímač GPS nenalezl žádný satelit

  Zkontrolujte, zda jste postupovali podle následujících kroků:

  (Další informace o níže uvedeném postupu naleznete v předchozích odkazech.)
  • Zkontrolujte, zda je bezdrátový přepínač v počítači zapnutý.
   Poznámka:
   Další informace o umístění bezdrátového přepínače konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online. Klikněte na značku a model počítače a na požadovaný jazyk. Stáhněte si příručku pro nastavení nebo uživatelskou příručku a prostudujte si informace o bezdrátovém přepínači.
  • Zkontrolujte, zda je nainstalován aktuální ovladač pro mobilní širokopásmové připojení. Další informace naleznete v článku Jak používat webovou stránku Ovladače a soubory ke stažení.
  • Zkontrolujte, zda je v počítači k dispozici mobilní širokopásmové připojení, které podporuje funkci GPS. Další informace naleznete v článku Jak zjistím komponenty počítače Dell?.
  • Zkontrolujte, zda je navigační software GPS správně nakonfigurovaný pro práci s přijímačem GPS.
  • Satelity se pokuste lokalizovat, pouze pokud jasně vidíte na oblohu.

  V případě, že přijímač GPS nenašel žádný satelit ani po provedení kroků k odstranění problémů uvedených výše, kontaktujte technickou podporu.

  Zpět na začátek


ID článku: SLN128188

Datum poslední změny: 05.04.2016 14:25


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.