Odstraňování problémů s audiem nebo přehráváním zvuku

Odstraňování problémů s audiem nebo přehráváním zvuku


Máte na počítači Dell problémy se zvukem? Pokud zaznamenáte příznaky, jako je úplná nefunkčnost zvuku, přeskakování, rušení, praskání nebo zasekávání při přehrávání zvuku, přerušování nebo zkreslení zvuku, postupujte podle kroků v odstraňování problémů níže.

Odstraňování potíží

Rozbalte níže uvedené části, přečtěte si další informace a proveďte postup odstraňování problémů v uvedeném pořadí.

Pomoc při problémech s mikrofonem naleznete v článku databáze znalostí Dell Odstraňování problémů s mikrofonem.

Problémy se zvukem mohou nastat při jakémkoli typu poškození zvukových kabelů nebo portů počítače. Můžete se setkat s příznaky, jako je výpadek přehrávání zvuku, přerušované přehrávání, trhaný nebo zkreslený zvuk, statický šum atd.

Zvukové porty jsou vystaveny vlivům, které mohou způsobit nahromadění prachu nebo i fyzické poškození. Pokud si všimnete, že je port či konektor zaprášený nebo jinak znečištěný, očistěte porty pomocí spreje se stlačeným vzduchem.

Varování: Nepoužívejte žádný typ čisticího roztoku, vodu ani mokrý hadřík. Než začnete čistit porty pomocí spreje se stlačeným vzduchem, odpojte zvukový a napájecí kabel (pokud je přítomný).

Pokud si všimnete fyzického poškození, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné. Pokud k žádnému fyzickému poškození nedošlo, pokračujte dalším krokem.

Zpět na začátek

Jednoduché restartování dokáže téměř okamžitě vyřešit řadu problémů. Restartování počítače je efektivním způsobem vymazání paměti (RAM) a zajistí ukončení všech spuštěných bludných procesů a služeb.

Restartování počítače zavře všechny aplikace nebo software běžící v počítači, aplikace běžící na hlavním panelu a desítky dalších služeb, které mohou běžet na pozadí po spuštění různých aplikací.

Varování: Před restartováním počítače nezapomeňte otevřené webové stránky uložit do záložek, uložit všechny otevřené dokumenty, tabulky nebo jinou neuloženou práci.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Většina stolních počítačů se dodává se třemi nebo více zvukovými konektory, notebooky jsou zpravidla vybavené jedním zvukovým konektorem. Zkontrolujte, jestli jsou konektory reproduktoru správně zapojeny z reproduktoru do počítače. Zvukové konektory a zástrčky na zvukové kartě jsou zpravidla barevně označeny, což usnadňuje správné zapojení (obrázek x).

Poznámka: Notebooky mívají vestavěné reproduktory. K nalezení problému s vestavěnými reproduktory použijte sluchátka.
 1. Zkontrolujte, zda jsou reproduktory napájené pomocí dodávaného síťového adaptéru, baterií nebo kabelu USB.
  Poznámka: Různé typy a modely reproduktorů mohou jako zdroj využívat síťový adaptér, napájení přes USB nebo baterie. Další informace najdete v uživatelské příručce daného zařízení.

 2. Připojte konektor reproduktoru nebo sluchátek přímo ke zvukovému výstupu nebo výstupu reproduktoru na počítači.

 3. Zvyšte hlasitost pomocí kolečka na reproduktoru. Postup ovládání hlasitosti naleznete v uživatelské příručce zařízení.

 4. Vyzkoušejte zvuk počítače.
  1. Na hlavním panelu systému klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru a vyberte možnost Zařízení pro přehrávání.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na příslušné zařízení přehrávající zvuk a poté klikněte na možnost Test.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

 1. Zapněte reproduktor Bluetooth a nastavte jej jako zjistitelný.
  Postup aktivace režimu zjišťování se může u různých reproduktorů Bluetooth lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení nebo na webu výrobce.

 2. Zapněte na počítači Bluetooth.

 3. Spárujte reproduktor Bluetooth s počítačem.
  Poznámka: Reproduktor Bluetooth a počítač se zpravidla propojí, kdykoli jsou v dosahu a funkce Bluetooth je zapnuta. Dosah signálu Bluetooth se může u různých zařízení lišit.
   
  Poznámka: U některých reproduktorů Bluetooth může být ke spárování a připojení nutné heslo. Konkrétní pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.

 4. Dokončete připojení podle pokynů, které se mohou zobrazit na obrazovce.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Výchozím zařízením pro přehrávání zvuku je zařízení, které využívá systém Microsoft Windows k výstupu (přehrávání) zvuku. Když k počítači připojíte reproduktory, sluchátka, náhlavní soupravu Bluetooth nebo jiná zvuková zařízení, můžete zvolit, které zařízení chcete využívat jako výchozí. Systém Windows může přehrávat audio prostřednictvím portů reproduktoru, Bluetooth, HDMI nebo DisplayPort (DP). Je důležité vybrat správné zařízení pro přehrávání a zkontrolovat nastavení hlasitosti, aby na počítači přehrávání zvuku fungovalo.

Poznámka: Ve výchozím nastavení systém Windows nezobrazuje zařízení, která jsou vypnutá nebo odpojená. Pokud není příslušné zařízení uvedeno v okně zařízení pro přehrávání, klikněte pravým tlačítkem kamkoli do prázdného prostoru a vyberte možnosti Zobrazit zakázaná zařízení a Zobrazit odpojená zařízení.
Nastavení výchozího zařízení pro přehrávání a kontrola nastavení hlasitosti
 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Hlasitost v oznamovací oblasti (v pravém dolním rohu) a vyberte možnost Zařízení pro přehrávání.

 2. Vyberte zařízení pro přehrávání a vyberte možnost Nastavit výchozí.
  Pokud je zařízení zakázané, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Povolit, poté klikněte na možnost Nastavit výchozí.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na ikonu Hlasitost v oznamovací oblasti a nastavte požadovanou hlasitost.
  Poznámka: Zkontrolujte nastavení hlasitosti v používané aplikaci – přehrávačích Windows Media Player, VLC, ve videu na webu YouTube atd.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Systém Microsoft Windows obsahuje řadu průvodců odstraňováním problémů, které pomáhají rychle diagnostikovat a automaticky vyřešit řadu problémů počítače. Průvodce odstraňováním problémů Windows nedokáže opravit hardwarové problémy, ale přesto jde o dobrý první krok, pokud narazíte na problém s počítačem. Průvodce odstraňováním problémů Windows jsou integrované v Ovládacích panelech systémů Windows 10, 8.1, 8 a 7.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů Windows v systému Microsoft Windows 10?

 1. Klikněte na možnost Start a vyberte položku Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení a vyberte položku Poradce při potížích.
 3. Klikněte na možnost Přehrávání zvuku a na možnost Spustit poradce při potížích.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů Windows v systému Microsoft Windows 8 nebo 8.1?

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte položku Ovládací panely.
 2. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Vyhledat a opravit problémy.
 3. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Odstranit potíže s přehráváním zvuku.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů Windows v systému Microsoft Windows 7?

 1. Klikněte na tlačítko Start a otevřete nabídku Ovládací panely.
 2. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Vyhledat a opravit problémy.
 3. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Odstranit potíže s přehráváním zvuku.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Společnost Dell doporučuje aktualizovat ovladače zařízení a systém BIOS v rámci vašeho plánovaného cyklu aktualizací. Aktualizace ovladače zařízení a systému BIOS mohou obsahovat vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude váš systémový software nadále aktuální a kompatibilní s dalšími systémovými moduly (hardware a software). Poskytují také zvýšenou stabilitu.

Aby bylo dosaženo optimálního přehrávání zvuku a vyřešení běžných problémů s přehráváním zvuku, je nezbytné aktualizovat ovladače následujících zařízení:

 • BIOS
 • Čipová sada
 • Ovladač zvukové karty

Informace o stahování a instalaci ovladače zařízení na počítači Dell najdete v článku databáze znalostí Dell Jak aktualizovat ovladače zařízení na počítači Dell?.

Informace o stahování a aktualizaci systému BIOS na počítači Dell najdete v článku databáze znalostí Dell Jak stáhnout nebo aktualizovat systém BIOS na počítači Dell?.

Aktualizace konfigurace systému – (BIOS) – (2:06)

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat problémy související s hardwarem a poskytnout kroky vedoucí k jejich odstranění. Když chcete zjistit, zda má počítač Dell problém s hardwarem, doporučuje se na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí vestavěnou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru ePSA od společnosti Dell pomůže zkontrolovat, zda hardwarová zařízení fungují správně.

Spuštění diagnostiky Dell Pre-boot System Assessment nebo Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA nebo ePSA)
 1. Restartujte počítač Dell.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  Pokud test selže, nezapomeňte si zapsat kód chyby a ověřovací kód.

Diagnostika ePSA Pre-boot System Assessment (oficiální technická podpora společnosti Dell) na YouTube – (2:28) pouze v angličtině

Pomocí nástroje Interaktivní podpora Dell (pouze v angličtině) získáte informace o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA.
Alternativně můžete získat více informací o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA na stránce Kontrola výkonu systémem Pre-Boot SupportAssist.

Podrobnější informace o diagnostice Dell ePSA nebo PSA naleznete v článku databáze znalostí Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA).

Pokud diagnostika Dell ePSA a další kroky odstraňování problémů nevedou k odhalení příčiny problému s USB, doporučujeme zvážit spuštění online kontroly hardwaru pomocí aplikace Dell SupportAssist. Diagnostický test aplikace Dell SupportAssist pomáhá odstranit problémy a získat automatické opravy.

Provedení kontroly hardwaru – Dell SupportAssist – (2:11)

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Jak nainstalovat aktualizace systému Windows v operačním systému Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1?

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Jak nainstalovat aktualizace systému Windows v systému Microsoft Windows 7?

 1. Klikněte na tlačítko Start otevřete nabídku Ovládací panely.
 2. Na ovládacím panelu klikněte na možnost Systém a zabezpečení.
 3. V pravém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, sloužící k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před obnovením počítače do továrního nastavení použít nástroj Obnovení systému.

Pro bližší informace o postupu při použití nástroje Obnovení systému vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Pokud diagnostické testy na portech USB proběhly úspěšně, problém se s největší pravděpodobností týká softwaru nainstalovaného v počítači. Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů potíže nevyřešily, můžete jako poslední možnost zkusit obnovit výchozí nastavení počítače.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je rezervována pro přeinstalaci operačního systému. Toto je nejjednodušší metoda, jak obnovit váš počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení budou z počítače vymazána veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zazálohovali všechny své soubory.

Varování: Obnovením továrního nastavení počítače nebo přeinstalováním operačního systému prostřednictvím jakýchkoli médií pro obnovení se z počítače odstraní veškerá data. Před obnovením nebo přeinstalováním operačního systému si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data, jako například dokumenty, tabulky, obrázky, videa apod.

Pro bližší informace o postupu při obnovení výchozího nastavení počítače vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

Poznámka: Po obnovení nebo přeinstalování operačního systému doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení z webových stránek Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell.

Provedení resetu v systému Windows 10 – (1:36) pouze v angličtině

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Zpět na začátek

Informativní videa

Jak vyřešit problémy se zvukem (oficiální technická podpora Dell) na serveru YouTube – (1:54) pouze v angličtině

Jak vyřešit problémy se zvukem v systému Windows 10 (oficiální technická podpora Dell) na serveru YouTube – (2:14) pouze v angličtině

Odstraňování problémů se zvukem v systému Windows 8 nebo Windows 10 – (2:26)

Odstraňování problémů se zvukem v systému Windows 7 – (1:31)Audio and Speakers site - www.dell.com/support/audio Visit our Audio and Speakers site for more information and support.

ID článku: SLN146399

Datum poslední změny: 10.12.2018 08:28


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.