Odstraňování problémů s obrazem nebo zobrazením na projektoru Dell

Odstraňování problémů s obrazem nebo zobrazením na projektoru Dell


Tento článek poskytuje informace o řešení různých problémů s projektorem, jako například napájení, žárovky či problémy s kvalitou

Obsah:

 1. Projektor se nezapne
 2. Projektor zamrzne nebo hlásí chybu žárovky
 3. Projektor má problém s obrazem (kvalitou obrazu)

Projektor se nezapne

 1. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 2. Stiskněte a po dobu 15 sekund přidržte tlačítko napájení.
 3. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 4. Stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se něco nebo je slyšet hluk ventilátoru? Pokud ne, pokračujte krokem 5.
 5. Zapojte projektor do jiné funkční zásuvky.
 6. Zkuste použít jiný napájecí kabel, pokud je k dispozici.
 7. Pokud se i přesto projektor nezapne, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Zpět na začátek


Projektor zamrzne nebo hlásí chybu žárovky

 1. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 2. Zkontrolujte a znovu upevněte žárovku. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 3. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 4. Stiskněte tlačítko napájení a pokud projektor znovu zamrzne:
 5. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 6. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.

Zpět na začátek


Projektor má problém s obrazem (kvalitou obrazu)

Nejprve vždy doporučujeme restartovat výchozí tovární nastavení projektoru Dell. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.

Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.

Pokud není problém vyřešen, pokuste se identifikovat druh problému s obrazem projektoru s použitím následujícího seznamu problémů a postupujte podle poskytnutých rad:

Displej je tmavý:

Zkontrolujte, zda se logo po spuštění promítá správně.

Pokud se logo nezobrazuje správně:
 1. Problém je spojen se zdrojem obrazu: Obraťte se na výrobce zdroje obrazu.
 2. Problém je spojený s projektorem nebo není k dispozici jiný zdroj obrazu:
 3. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 4. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.
Pokud se logo zobrazuje správně:
Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 1. Nastavte jas.
 2. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 3. Zkontrolujte a znovu upevněte žárovku. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
 4. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 5. Stiskněte tlačítko napájení a pokud se logo stále nezobrazuje správně:
 6. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 7. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.
 8. Připojte k projektoru jiný počítač nebo zdroj obrazu, pokud jsou k dispozici.

Zobrazují se nesprávné barvy:

 1. V projektoru Dell obnovte výchozí nastavení z výroby. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 2. Znovu připojte kabel obrazového vstupu.
 3. Spusťte Test Pattern (Testovací obrazec). Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
 4. Ujistěte se, že kabel není delší než 15 metrů a jde o schválený typ kabelu.
 5. Zkontrolujte, zda se logo po spuštění promítá správně.
Pokud se logo nezobrazuje správně:
 1. Nastavte jas.
 2. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 3. Zkontrolujte a znovu upevněte žárovku. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 4. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 5. Stiskněte tlačítko napájení a pokud se logo stále nezobrazuje správně:
 6. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 7. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.

Zobrazují se horizontální nebo vertikální čáry:

 1. Znovu připojte kabel obrazového vstupu.
 2. V projektoru Dell obnovte výchozí nastavení z výroby. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 3. Zkontrolujte, zda se logo po spuštění promítá správně.
Pokud se logo nezobrazuje správně:
 1. Nastavte jas.
 2. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 3. Zkontrolujte a znovu upevněte žárovku.
 4. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 5. Stiskněte tlačítko napájení a pokud se logo stále nezobrazuje správně:
 6. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 7. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.

Obraz je zkreslený nebo rozmazaný:

 1. Znovu připojte kabel obrazového vstupu.
 2. Nastavte funkce Focus (Zaostření) a Zoom (Lupa) projektoru.
 3. Pokud je k dispozici, stiskněte na projektoru tlačítko Re-sync (Znovu synchronizovat). Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 4. Zkontrolujte, že je projektor v rovné poloze.
 5. Zkontrolujte vzdálenost od projektoru k obrazu.
 6. Ujistěte se, že kabel není delší než 15 metrů a jde o schválený typ kabelu.
 7. Zkontrolujte, zda se logo po spuštění promítá správně.
Pokud se logo nezobrazuje správně:
 1. Nastavte jas.
 2. Odpojte napájecí kabel projektoru.
 3. Zkontrolujte a znovu upevněte žárovku. Další informace najdete na stránce příruček k produktům Dell. Po výběru zařízení zvolte možnost Uživatelská příručka.
  Poznámka: Může od vás být požadováno výrobní číslo vašeho projektoru. Více informací o tom, jak najít výrobní číslo, zjistíte v článku databáze znalostí Dell Identifikace monitoru či projektoru Dell.
 4. Znovu připojte napájecí kabel projektoru.
 5. Stiskněte tlačítko napájení a pokud se logo stále nezobrazuje správně:
 6. Pokud projektor vlastníte méně než 90 dní, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
 7. Pokud je projektor nebo jeho žárovka starší 90 dnů: přejděte na stránku Dell Projector Lamp and Accessories (Žárovky a příslušenství pro projektory Dell), kde můžete zakoupit novou žárovku.

Zpět na začátek
PROJECTOR Visit our Projector support page for more information and resources.ID článku: SLN179153

Datum poslední změny: 08.05.2018 09:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.