Co je to BIOS a jak aktualizovat BIOS v systému Dell

Co je to BIOS a jak aktualizovat BIOS v systému Dell



Chcete se dozvědět více o systému BIOS a o tom, jak zkontrolovat a aktualizovat systém BIOS v systému Dell? Tento článek vám ukáže, jak na to.

Poznámka: Informace o obnovení nebo vymazání systému BIOS najdete v článku KB:

Obsah:

 1. Co je to systém BIOS?
 2. Proč byste měli systém BIOS aktualizovat?
 3. Kontrola verze systému BIOS
 4. Jak aktualizovat systém BIOS ve Windows
 5. Flashování systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky F12
 6. Aktualizace systému BIOS v systémech s aktivovaným nástrojem BitLocker
 7. Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash
 8. Aktualizace systému Dell BIOS v prostředích systémů Linux a Ubuntu
 9. Užitečné odkazy 
 

1. Co je to systém BIOS?

Zkratka BIOS vznikla z počátečních písmen Basic Input Output System. BIOS, také označovaný jako „nastavení systému“, je software, který je uložený na malém paměťovém čipu na základní desce počítače, jenž se označuje jako CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Funguje jako rozhraní mezi hardwarem počítače a jeho operačním systémem, např. Windows, a umožňuje softwaru ovládat hardware počítače.

BIOS obsahuje také instrukce, které počítač používá k provádění základních pokynů, jako například zda provést spuštění ze sítě nebo z pevného disku, ze které jednotky spouštět jako první.

BIOS se také používá k identifikaci a konfiguraci hardwarových komponent v počítači, jako je například pevný disk, disketová jednotka, optická jednotka, procesor, paměť, zařízení typu Plug and Play atd. Označuje se jako ESCD (Extended System Configuration Data) a obvykle se ukládá v další stálé paměti označované také jako NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory)

I když se během let technologie změnila, lidé jako BIOS stále označují CMOS i NVRAM, i když se mírně liší. CMOS obsahuje systém BIOS a jeho nastavení, NVRAM obsahuje ESCD, aktualizace systému BIOS nevymaže NVRAM.

Systém BIOS nebo nastavení otevřete v počítači Dell stisknutím klávesy F2 na úvodní obrazovce Dell. (Obrázek 1)

Obrázek 1: Úvodní obrazovka systému BIOS

Úvodní obrazovka systému BIOS

Nebo stisknutím klávesy F12 a výběrem možnosti BIOS Setup v nabídce. (Obrázek 2)

Obrázek 2: Jednorázová spouštěcí nabídka

Spouštěcí nabídka

Upozornění: Při změně nastavení systému BIOS buďte opatrní. Rozhraní systému BIOS je určeno pro pokročilé uživatele – mohli byste změnit nastavení, které by mohlo zabránit správnému spuštění počítače a potenciálně vést ke ztrátě dat.

Zde je příklad toho, jak může vypadat obrazovka pro nastavení systému BIOS: (Obrázek 3)

Obrázek 3: Obrazovka systému BIOS OptiPlex 990

Obrazovka systému BIOS

Zpět nahoru


2. Proč byste měli systém BIOS aktualizovat?

Společnost Dell doporučuje aktualizovat systém BIOS v rámci vašeho cyklu aktualizací. Podobně jako v případě operačního systému a revizí ovladačů obsahuje aktualizace vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude váš systémový software nadále aktuální a kompatibilní s dalšími systémovými moduly (hardware, firmware, ovladače a software), a také poskytuje bezpečnostní aktualizace a zvýšenou stabilitu.

Na rozdíl od aktualizací systému Windows a antivirových programů, které jsou obvykle automatické, je nutné systém BIOS aktualizovat ručně.

Společnost Dell poskytuje snadno použitelný samoinstalační aktualizační balíček, který umožňuje relativně snadné provedení tohoto úkolu.

Upozornění: Než se pokusíte systém BIOS aktualizovat, vždy proveďte zálohu svých dat, protože chyba může vést k potenciální ztrátě dat.

Zpět nahoru


3. Kontrola verze systému BIOS

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat verzi systému BIOS, ale nejsnazší je použít Systémové informace.

Na obrazovce „Metro“ v systému Windows 8 a 8.1 zadejte spustit a potom stiskněte Enter, v poli Spustit zadejte msinfo32 a klikněte na OK.

V systému Windows 10 zadejte msinfo32 do pole Prohledat a stiskněte Enter.

V dřívějších verzích Windows pro zobrazení obrazovky Systémové informace klikněte na tlačítko Start a klikněte na Spustit, v poli Spustit zadejte msinfo32 a stiskněte OK.

Po otevření okna Systémové informace se ujistěte, že je v levém navigačním okně zvýrazněna možnost Souhrn systémových informací, a v pravém okně souhrnu se podívejte na verzi/datum systému BIOS (Obrázek 4)

Obrázek 4: Informace o systému

msinfo32

Verzi systému BIOS můžete také zjistit z příkazového řádku.

 1. Klikněte na tlačítko Start. Do pole Spustit nebo Vyhledat zadejte text cmd, poté Klikněte na soubor „cmd.exe“ ve výsledcích vyhledávání.

 2. Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelského přístupu, vyberte možnost Ano

 3. V okně příkazového řádku, na řádku C:\ zadejte systeminfo a stiskněte Enter, ve výsledcích najdete verzi systému BIOS (Obrázek 5)

Obrázek 5: Příkazový řádek systeminfo

systeminfo

Zpět nahoru


4. Jak aktualizovat systém BIOS ve Windows

Je důležité, aby váš systém BIOS byl aktuální. Novější vydání systému BIOS mohou obsahovat vylepšení kompatibility hardwaru, vylepšenou diagnostiku a také bezpečnostní aktualizace a zvýšenou stabilitu.

Když zjistíte, že potřebujete aktualizaci systému BIOS, můžete si stáhnout novější verzi ze stránky podpory Dell www.dell.com/drivers.

Video obsahuje vizuální návod k tomu, jak váš systém BIOS aktualizovat.

Video (pouze v angličtině) – Aktualizace nastavení systému (BIOS) (2:07)

Poznámka: Při aktualizaci systému BIOS v notebooku nebo přenosném zařízení musí být vložená baterie a zapojený napájecí adaptér.
 1. Otevřete webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Chrome atd.) a přejděte na www.dell.com/support/drivers.

 2. Pokud budete požádáni, abyste identifikovali svůj produkt (Identify your product), zadejte servisní značku nebo vyberte možnost Browse for a product (Vyhledat produkt) pro ruční výběr.

 3. Pokud je zobrazený systém nesprávný, klikněte na View a different product (Zobrazit jiný produkt) a znovu buď zadejte servisní značku nebo vyhledejte produkt ručně

 4. Po výběru správného systému možná bude nutné, abyste klikli na záložku Find it Myself (Najdu sám), a potom se podívejte na stránku níže, kde je napsáno Refine your results: (Upřesnit výsledky:). V rozbalovací nabídce Kategorie vyberte možnost BIOS. Tak se výsledky upřesní a zobrazí se pouze kategorie BIOS.

 5. Pokud je uveden více než jeden soubor, klikněte na možnost View details (Zobrazit podrobnosti) o nejnovější verzi systému BIOS. Potom klikněte na možnost Important Information (Důležité informace).

Poznámka: Občas může být nutné nainstalovat meziverzi systému BIOS, než bude možné provést aktualizaci na nejnovější verzi. Nazývá se to BIOS dependency (návaznost systému BIOS); když je před instalací nejnovější verze potřeba zprostředkující aktualizace. Tyto informace jsou obvykle k dispozici v části Important Information (Důležité informace). Další verze systému BIOS ke stažení se můžete pokusit najít procházením odkazů na webu https://downloads.dell.com.
 1. Kliknutím na odkaz Download File (Stáhnout soubor) zahajte stahování.

 2. Uložte soubor na plochu.

 3. Po stažení můžete dvakrát kliknout na ikonu na ploše.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci (Obrázek 6). Systém se tak restartuje a provede aktualizaci systému BIOS.

Obrázek 6: Výzva k pokračování aktualizace přepisu systému BIOS

Aktualizace systému BIOS

Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na verzi a typu systému.

Zpět nahoru


5. Flashování systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky F12

Většinu systémů Dell vyrobených po roce 2012 lze aktualizovat z jednorázové spouštěcí nabídky F12. Tento proces je možné provést, pokud máte paměťovou jednotku USB naformátovanou pomocí souborového systému FAT32 a se spustitelným souborem BIOS, který jste si stáhli z webu podpory Dell a zkopírovali ho do kořenového adresáře jednotky USB.

Další informace o tomto procesu se nacházejí v následujícím článku:

 

Zpět nahoru


6. Aktualizace systému BIOS v systémech s aktivovaným nástrojem BitLocker

Upozornění: Pokud není BitLocker pozastaven před aktualizací systému BIOS, při dalším restartování systému nebude rozpoznán klíč BitLocker.

Potom budete požádáni o zadání obnovovacího klíče, abyste mohli pokračovat, a systém o to požádá po každém restartování.

Pokud je klíč pro obnovení neznámý, může to vést ke ztrátě dat nebo nadbytečné přeinstalaci operačního systému.

Další informace o tomto tématu najdete v článku Knowledge Base:

Zpět nahoru


7. Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash

Pokud systém nemůže spustit Windows, ale stále je nutné aktualizovat systém BIOS, stáhněte si systém BIOS pomocí jiného počítače a uložte si jej na spouštěcí jednotku USB flash.

Poznámka: Musíte použít spouštěcí jednotku USB flash. Další podrobnosti naleznete v následujícím článku:
 1. Stáhněte si soubor EXE pro aktualizaci systému BIOS do jiného počítače.

 2. Zkopírujte soubor např. O9010A12.exe na spouštěcí jednotku USB flash.

 3. Vložte jednotku USB flash do počítače, který potřebuje aktualizaci systému BIOS.

 4. Restartujte systém a když se zobrazí úvodní logo Dell, stiskněte klávesu F12 pro otevření jednorázové spouštěcí nabídky.

 5. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost USB Storage Device (Úložné zařízení USB) a stiskněte klávesu Enter.

 6. Systém se spustí do příkazového řádku Diag C:\>.

 7. Spusťte soubor zadáním plného názvu souboru např. O9010A12.exe a stiskněte klávesu Enter.

 8. Nástroj pro aktualizaci systému BIOS se spustí a potom postupujte podle pokynů na obrazovce (Obrázek 7)

Obrázek 7: Obrazovka aktualizace systému DOS BIOS

DOS BIOS

Zpět nahoru


8. Aktualizace systému Dell BIOS v prostředích systémů Linux a Ubuntu

Chcete-li aktualizovat systém BIOS v prostředí systému Linux, jako je například Ubuntu, mohou vám pomoci informace na následujícím odkazu:

Zpět nahoru


9. Užitečné odkazy 

Následující články se zabývají dalšími tématy souvisejícími se systémem BIOS, které mohou být užitečné v závislosti na prováděném úkolu / potřebných informacích.

Zpět nahoru


 
Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu.

 

  Kontaktujte nás  



ID článku: SLN284433

Datum poslední změny: 10.12.2018 13:11


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.