Instalace a výměna dílů v počítači Alienware

Instalace a výměna dílů v počítači Alienware


Instalace a výměna dílů v počítači Alienware

Obsah:

 1. Bezpečnostní opatření a ochrana před elektrostatickým výbojem
 2. Demontáž podle platformy

V tomto článku jsou uvedeny pokyny pro provádění upgradu nebo výměny interních komponent počítače Alienware.


1. Bezpečnostní opatření a ochrana před elektrostatickým výbojem

Elektrostatický výboj (anglicky ESD) je náhlý průtok elektrického proudu mezi dvěma předměty, způsobený jejich dotykem. Některé počítačové součásti jsou citlivé vůči elektrostatickému výboji, proto je nutné při jakékoli práci na vnitřních částech počítače Alienware dodržet postupy uvedené dále nebo znázorněné ve videu níže:

 • Vypněte systém a všechna připojená periferní zařízení.
 • Vypněte systém a všechna připojená periferní zařízení od síťového napájení, poté vyjměte baterii.
 • Odpojte od systému veškeré síťové kabely a telefonní nebo telekomunikační přípojky.
 • Při práci na vnitřních součástech jakéhokoli počítačového systému používejte na ochranu před škodami způsobenými elektrostatickým výbojem zápěstní zemnicí pásek a zemnicí rohož.
 • Po vyjmutí jakékoli součásti systému ji opatrně položte na antistatickou podložku.
 • Noste obuv s nevodivou pryžovou podrážkou, abyste omezili možnost elektrického šoku nebo vážného úrazu elektrickým proudem při případné nehodě.

Video: Safety precautions and ESD protection for Alienware systems (Bezpečnostní opatření a ochrana před elektrostatickým výbojem pro systémy Alienware; pouze v angličtině)


2. Demontáž podle platformy

Vyhledejte váš systém, kliknutím na něj zobrazíte seznam dílů pro demontáž:

Důležité:

 • Následující postupy demontáže jsou k dispozici pouze ve formátu videa
 • Tato videa jsou k dispozici pouze v angličtině

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Paměť Bezdrátová karta
Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Optická jednotka Paměť
Grafické karty Bezdrátová karta

Další komponenty:

 1. Vyhledejte pravý boční panel

 2. Vyšroubujte pojistný šroub Kensington

 3. Uvolněte západku bočního panelu, jak je znázorněno na obrázku

 4. Boční panel zdvihněte a vyjměte

 5. Vyhledejte bateriový modul

 6. Vyšroubujte šroub krytu bateriového modulu

 7. Posuňte a vyjměte kryt bateriového modulu, jak je znázorněno na obrázku

 8. Vyjměte baterie

Důležité: V systému jsou použity 2 baterie typu AA. Doporučujeme používat alkalické nebo dobíjecí baterie.

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Boční panel Optická jednotka Grafická karta
Vzduchovod ventilátoru procesoru Bezdrátová karta Karta m-SATA
Pevné disky Paměť


Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevné disky Optická jednotka Paměť
Grafické karty Kapalinový chladicí systém*

Poznámka: *Tyto součásti smí demontovat pouze technik certifikovaný společností Dell.

Další komponenty:

Baterie jsou umístěny na zadní straně krytu zásuvky pevného disku

 1. Otevřete systém
 2. Vyhledejte kryt zásuvky pevného disku

 3. Stisknutím dvou jazýčků kryt uvolněte

 4. Posuňte zásuvku pevného disku směrem k zadní straně skříně a vyjměte ji

Důležité: V systému jsou použity 2 baterie typu AA. Doporučujeme používat alkalické nebo dobíjecí baterie.

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pravý boční kryt Pevné disky Levý boční kryt
Kryt PCI Grafické karty Karta sítě LAN
Paměť Optická jednotka

Další komponenty:

 1. Otevřete systém
 2. Vyhledejte baterie osvětlení systému

 3. Otevřete západku a vytočte kryt směrem ven

 4. Vyjměte kryt

 5. Vyjměte baterie

Důležité: V systému jsou použity 2 baterie typu AA. Doporučujeme používat alkalické nebo dobíjecí baterie.

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Paměť M2.SSD
Bezdrátová karta

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Paměť M2.SSD
Bezdrátová karta

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Paměť M2.SSD

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevný disk Paměť Bezdrátová karta
Pevný disk Paměť Bezdrátová karta
Pevný disk Paměť Bezdrátová karta

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Baterie Pevný disk Optická jednotka
Paměť Bezdrátová karta Grafická karta

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Baterie Pevný disk Optická jednotka
Paměť Bezdrátová karta m-SATA

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevné disky Paměť Bezdrátová karta
Karta Wireless HD

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Dolní kryt Baterie Bezdrátová karta
m-SATA* Optická jednotka Pevný disk
Paměť

Poznámka: *K dispozici pouze u modelu M14x R2.

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Pevné disky Paměť

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Dolní kryt Baterie Pevný disk
Paměť Bezdrátová karta Karta WWAN

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Baterie Dolní kryt Pevný disk
Paměť Grafická karta

Kliknutím na položku, kterou chcete vyměnit, zobrazíte video s návodem, jak výměnu provést

Baterie Dolní kryt Pevné disky
Paměť

Zpět na začátek


Nenašli jste, co jste hledali?
Kontaktujte naše odborníky na sítích:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaObsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN296868

Datum poslední změny: 20.07.2018 12:50


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.