Postup upgradu na systém Windows 10 pomocí nástroje Microsoft Windows 10 Media Creation Tool

Postup upgradu na systém Windows 10 pomocí nástroje Microsoft Windows 10 Media Creation Tool
Tento článek poskytuje informace o tématu „Postup upgradu na systém Windows 10 pomocí nástroje Microsoft Windows 10 Media Creation Tool“.


Nedaří se upgrade na systém Windows 10 pomocí služby Windows Update.

POZNÁMKA: Program bezplatného upgradu na systém Windows 10 skončil. U systémů, které nebyly upgradovány po dobu bezplatného upgradu, bude třeba k přechodu zakoupit licenci systému Windows 10 od společnosti Microsoft.

 

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete zakoupit upgrade na systém Windows 10 od společnosti Microsoft, budete před pokusem o čistou instalaci systému Windows 10 přesto muset dokončit upgrade počítače na systém Windows 10 ze systému Windows 7 SP1 nebo Windows 8.1.

Po upgradu na systém Windows 10 a provedení registrace je možné na systému provést čistou instalaci Windows 10 bez provedení procesu aktualizace.

Systém Windows 10 s využitím nástroje Media Creation Tool.

Nástroj Media Creation Tool lze použít k upgradu počítače na systém Windows 10 nebo přípravě jednotky USB či disku DVD a instalování systému Windows 10 na jiný počítač. Společnost Microsoft připravila proces upgradu na systém Windows 10 s využitím nástroje Media Creation Tool.

Kliknutím na níže uvedený odkaz nástroj stáhnete a spustíte:

Použít nástroj Windows 10 Media Creation Tool k vytvoření instalačního média nebo upgradu počítače  

Po otevření odkazu kliknutím na odkaz SHOW ALL (Zobrazit vše) zobrazte všechny pokyny k provedení upgradu na stávajícím systému nebo způsob přípravy jednotky USB nebo disku DVD k provedení upgradu na jiném systému.

POZNÁMKA: Při spouštění z disku DVD nebo jednotky USB je přesto nutné provést UPGRADE na systém Windows 10, pokud nebyla na systému dříve registrována verze systému Windows 10, kterou instalujete.

Postup při čisté instalaci systému Windows 10.

Pokud chcete provést čistou instalaci systému Windows 10 na systému Dell, postupujte podle těchto kroků.

 1. Proveďte spuštění do nástroje System Setup (Konfigurace systému) (F2) a zkontrolujte, zda je systém konfigurován pro režim Legacy (pokud systém původně využíval systém Windows 7, režim Legacy je zpravidla nastavený).
 2. Restartujte systém a stiskněte klávesu F12, poté vyberte možnost spouštění z disku DVD nebo jednotky USB podle toho, jaké médium se systémem Windows 10 používáte.
   
  POZNÁMKA: Proces přípravy souborů k instalaci může trvat až 5 minut.
 3. Po zobrazení výzvy zvolte jazyk (výchozím jazykem je angličtina)
 4. Zvolte oblast (výchozí je USA)
 5. Vyberte možnost Troubleshoot (Odstraňování problémů).
 6. Vyberte možnost Advanced (Upřesnit).
 7. Vyberte možnost Command Prompt (Příkazový řádek). Tím se otevře okno příkazového řádku.
 8. Zadejte příkaz diskpart a stiskem klávesy Enter spusťte nástroj Disk Partition.
 9. Zadejte příkaz list disk a stiskem klávesy Enter zobrazte všechny pevné disky / disky SSD zjištěné nástrojem.
   
  POZNÁMKA: Ve většině konfigurací bude jeden disk, na který budete instalovat systém Windows. U systémů s jedním diskem bude tato jednotka označena jako Disk 0 (číslování jednotek začíná nulou (0) a pokračuje hodnotami 1, 2, 3 atd.).
 10. Zadejte příkaz: select disk 0 a stiskněte klávesu Enter (Disk 0 je pevný disk, kde je zpravidla instalován systém Windows, pokud je k dispozici více disků).
 11. Zadejte příkaz clean a stiskněte klávesu Enter.
 12. Zadejte příkaz convert GPT a stiskněte klávesu Enter.
 13. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu Enter. Nástroj Diskpart bude ukončen.
 14. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu Enter. Okno příkazového řádku se zavře.
 15. Podržte tlačítko napájení, dokud se systém nevypne (max. 10–15 s).
 16. Stiskněte tlačítko napájení a poté proveďte spuštění do nástroje System Setup (Konfigurace systému, stiskem klávesy F2 na obrazovce s logem Dell) a zkontrolujte, zda je systém konfigurovaný pro režim Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).
 17. Restartujte systém, na obrazovce s logem Dell stiskněte klávesu F12 a vyberte jako možnost spuštění disk UEFI DVD (nebo zařízení spuštění USB UEFI).
   
  POZNÁMKA: I v tomto případě může načítání souborů nějakou dobu trvat.
 18. Zvolte oblast (výchozí je USA)
 19. Vyberte možnost Troubleshoot (Odstraňování problémů).
 20. Vyberte možnost Recover from a drive (Obnovit z jednotky).
 21. Vyberte možnost Just remove my files (Smazat jenom moje soubory) nebo Fully clean drive (Smazat celý disk).
 22. Zobrazí se obrazovka s logem Dell s nápisem Recovering this PC XX% (probíhá obnova tohoto počítače XX % – hodnota se zvyšuje od 0 do 100 %).
   
  POZNÁMKA: V některých případech (při použití disku CD nebo DVD) se obnova zastaví na 92 % a zobrazí se chybová zpráva „No disk in the drive..“ (V jednotce není disk...) a okno s tlačítky „Cancel“ (Zrušit) „Try again“ (Zkusit znovu) a „Continue“ (Pokračovat). Podržte klávesu Alt a poté Tab. Vybere se okno se třemi možnostmi. Poté označte tlačítko Continue (Pokračovat) pomocí směrových kláves a pomocí klávesy Enter jej vyberte. Hodnota 92 % by měla dále růst až na 100 % a proces by měl pokračovat do počátečního nastavení.

   
 23. Po dokončení se systém restartuje do prostředí při prvním spuštění systému Windows 10 (OOBE) z pevného disku nebo disku SSD systému.

 

ODKAZY:

Odkaz na video: Instalace Windows 10 pomocí nástroje Microsoft Media Creation Tool (oficiální technická podpora Dell)

Možnosti přehrávání disků DVD v systému Windows


ID článku: SLN298917

Datum poslední změny: 11.07.2018 12:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.