How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool

How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool


Important Information

Note:

This article is intended for Windows XP only.

If the system is unable to boot into the operating system, please use the following Dell Knowledge Base article: System Does Not Boot Into Microsoft® Windows® XP.


Stažení a instalace nástroje Crash Analysis

Stažení nástroje Crash Analysis

 1. Klepnutím na položku Dell Crash Analysis stáhněte všechny potřebné soubory.
  Stažením softwaru z webu společnosti Dell souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy na software společnosti Dell.

 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor do umístění v počítači a zobrazte okno Uložit jako.

 3. Zadejte umístění, do kterého chcete soubor uložit. Chcete-li například soubor uložit na plochu, klepněte na možnost Plocha. Pak klepněte na tlačítko Uložit. Při ukládání souboru si poznamenejte jeho název a místo, kam jste jej uložili.

Instalace nástroje Crash Analysis

 1. Vyhledejte soubor uložený do počítače a poklepejte na něj. Zobrazí se okno Otevření souboru – Upozornění zabezpečení .

 2. Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte instalační program nástroje Crash Analysis.

 3. V zobrazeném okně Application: Dell Crash Analysis Tool klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

 4. Všimněte si cesty, která se zobrazí v poli pro výběr složky, do které mají být soubory extrahovány, a klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud se zobrazí výzva k vytvoření složky, do níž chcete uložit extrahované soubory, klepnutím na tlačítko Yes (Ano) extrahujte soubory do této složky.

 6. Po zobrazení zprávy All files were successfully unzipped (Všechny soubory byly úspěšně extrahovány) klepněte na tlačítko OK.

 7. Po zobrazení okna Crash Analysis Tool – InstallShield Wizard klepněte na tlačítko Next (Další).

 8. Klepnutím na tlačítko Install (Nainstalovat) Na stránce průvodce Ready to Install the Program (Připraveno k instalaci programu) nainstalujte nástroj Crash Analysis.

 9. Po dokončení instalace klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) na stránce InstallShield Wizard Completed (Průvodce InstallShield dokončen) průvodce dokončete instalaci nástroje Crash Analysis do počítače.


When to use the Crash Analysis Tool

If you have attempted other troubleshooting methods and feel you need to reinstall your operating system due to blue screen errors or system crashes, try using the Crash Analysis Tool first.


Spuštění nástroje Crash Analysis

Postup pro spuštění nástroje Crash Analysis:

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy, přejděte na možnost Příslušenství Dell a potom klepněte na položku Crash Analysis Tool.
 2. V okně Crash Analysis Tool klepněte pod nápisem Welcome to the Crash Analysis Tool (Vítá vás nástroj Crash Analysis Tool) na tlačítko Run (Spustit).

Nástroj Crash Analysis prohledá počítač a pokusí se zjistit ovladače, které by v počítači mohly způsobovat potíže. Po dokončení prověřování jsou výsledky zobrazeny v seznamu Crash Analysis Tool Scan Results (Výsledky prověřování nástroje Crash Analysis) v okně nástroje Crash Analysis .

Nástroj Crash Analysis v rámci procesu analýzy chyb automaticky vrátí zpět zjištěné ovladače. To znamená, že nástroj Crash Analysis nahradí stávající verzi ovladače dříve nainstalovanou verzí.


Zobrazení výsledků prověřování

Po spuštění nástroje Crash Analysis zobrazte výsledky prověřování. Pomocí informací ve výsledcích prověřování můžete zjistit, které ovladače musíte aktualizovat, abyste vyřešili potíže:

 1. Zobrazte ovladače uvedené v seznamu Crash Analysis Tool Scan Results (Výsledky prověřování nástroje Crash Analysis), viz Obrázek 1.

  Obrázek 1: Výsledky prověřování nástrojem Crash Analysis

 2. Pomocí následujících informací v seznamu Crash Analysis Tool Scan Results (Výsledky prověřování nástrojem Crash Analysis) můžete určit ovladač nebo program, který pravděpodobně způsobuje potíže:
  • Sloupec Driver (Ovladač). Ve sloupci Driver (Ovladač) je uveden název souboru ovladače.
  • Sloupec Manufacturer (Výrobce). Ve sloupci Manufacturer (Výrobce) je uveden výrobce ovladače
   Poznámka:

   Další informace o zjišťování ovladačů nebo programů použitých s hardwarem společnosti Dell naleznete na webu podpory společnosti Dell.

   Jestliže není ovladač nebo program dodán společností Dell, vyhledejte výrobce ovladače nebo programu v síti Internet.

 3. Až zjistíte ovladače, které způsobují chybu, zvolte v závislosti na situaci jednu nebo obě následující metody.


Additional Troubleshooting Information for System Problems

If you continue to experience issues on your Windows XP-based computer, see the following Dell resources for additional troubleshooting information:


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN79149

Datum poslední změny: 05.04.2016 14:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.