Počítač Dell se nezapne nebo se nespustí systém Windows

Počítač Dell se nezapne nebo se nespustí systém Windows
Má váš počítač Dell problémy se zapnutím nebo spuštěním operačního systému? Tento článek vám na základě příznaků, které na počítači Dell zaznamenáte, pomůže najít průvodce odstraňováním problémů při potížích, kdy došlo ke ztrátě napájení, neproběhl test post, neproběhlo spuštění nebo chybí obraz.

Pokud se váš počítač Dell nezapne nebo se nespustí operační systém, doporučujeme nejprve provést restart. Provedením restartu lze obvykle odstranit mnoho problémů a zároveň se při něm odstraní zbytkový náboj počítače, který může problém způsobovat. Pokud se počítač Dell ani nyní nezapne nebo se nespustí operační systém, postupujte podle následujících pokynů a řiďte se příznaky, které na počítači pozorujete.

Provedení restartu

 1. Vypněte počítač Dell.
 2. Odpojte napájecí adaptér nebo napájecí kabel a vyjměte baterii (u notebooků Dell).
  Poznámka: V případě některých ultratenkých notebooků Dell, které mohou mít nevyjímatelnou baterii, doporučujeme, abyste si za účelem obnovení notebooku Dell XPS, Dell Latitude nebo Dell Precision přečetli článek databáze znalostí Dell Jak resetovat hodiny reálného času (RTC).
  .
  Poznámka: V případě některých notebooků Dell Latitude doporučujeme zkusit počítač obnovit pomocí metody vynuceného ePSA – přečtěte si článek databáze znalostí Dell Jak použít vynucené ePSA k obnovení z testu při spuštění počítače (POST) nebo chyby spuštění.
 3. Odpojte veškerá externí či periferní zařízení, například jednotky USB, kabely pro tiskárny nebo paměťové karty (SD/xD).
 4. Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej 15–20 sekund, abyste odstranili zbytkový náboj.
 5. Připojte napájecí adaptér nebo napájecí kabel a vložte baterii (u notebooků Dell).
  Pokud se počítač Dell ani nyní nezapne nebo se nespustí operační systém, postupujte podle následujícího průvodce a řiďte se příznaky, které na počítači pozorujete. Rovněž můžete postupovat podle následujících pokynů pro spuštění diagnostické kontroly hardwaru počítače Dell.

Spuštění diagnostiky hardwaru

Pokud počítač Dell nepracuje správně, můžete k identifikaci chyby použít diagnostiku, která vám rovněž poskytne kroky potřebné pro vyřešení problému. Společnost Dell integruje do notebooků, stolních počítačů, serverů a tabletů se systémem Windows sadu nástrojů pro automatickou diagnostiku. Tato diagnostika se nazývá Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) nebo Dell Pre-Boot System Assessment (PSA).

Když v počítači Dell dojde k problému, doporučujeme nejprve vyzkoušet spustit diagnostický test. Veškeré chybové kódy zobrazené při těchto testech vám mohou při řešení problémů významně pomoci.

Společnost Dell nabízí vestavěnou i online diagnostiku.

Identifikace příznaků

Příznak Činnost

Chybí napájení


Když stisknete tlačítko napájení, počítač Dell se nezapne, ani nejeví žádné známky napájení (nesvítí žádné kontrolky LED).
 • Počítač Dell nejeví žádné známky napájení.
 • Kontrolka LED napájení nesvítí, displej je prázdný (černý) a počítač se nespustí.
 • Není slyšet hluk ventilátoru
Průvodce odstraňováním obvyklých problémů s napájením u stolních počítačů Dell
Průvodce odstraňováním obvyklých problémů s napájením u notebooků Dell

Neproběhl test POST


Když stisknete tlačítko napájení, zabliká kontrolka LED napájení a kontrolky kláves CAPS lock, Scroll lock a Num lock oranžově nebo s určitou pravidelností. Počítač může rovněž vydávat zvukové kódy, které mohou pomoci identifikovat chybu určitého hardwarového zařízení.
 • Kontrolky LED blikají (obvykle s určitou pravidelností nebo oranžově)
 • Počítač vydává zvukové signály (nepřetržité nebo pravidelné)
 • Displej je prázdný (černý) a blikají kontrolky LED nebo počítač vydává zvukové signály
 • Je slyšet hluk ventilátoru, ale blikají kontrolky LED nebo počítač vydává zvukové signály
 • Počítač uvázne na obrazovce s logem Dell během testu POST
Zjistěte, jak odstraňovat problém neprovedení testu POST na počítači Dell.
Zjistěte, jak odstraňovat problém neprovedení testu POST na notebooku Dell.

Neproběhlo spuštění


Když stisknete tlačítko napájení, počítač dokončí proces POST, ale před spuštěním operačního systému se zobrazí chybová zpráva.
 • Stav kontrolek LED (kontrolka LED napájení, kontrolka LED činnosti pevného disku atd.) je normální
 • Je slyšet hluk ventilátoru
 • Obrazovka je prázdná nebo černá s blikajícím kurzorem v levém horním rohu obrazovky
 • Chybové zprávy modré obrazovky smrti Windows (BSOD)
 • Počítač při spouštění operačního systému zatuhne nebo se zastaví na obrazovce s logem Windows
Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 10
Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 8/8.1
Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 7
Proveďte přeinstalaci systému Microsoft Windows v počítači Dell

Není obraz


Když stisknete tlačítko napájení, stav kontrolky LED napájení a ostatních kontrolek LED je normální. Přesto je však obrazovka počítače prázdná (černá). Toto signalizuje problém s obrazem nebo displejem počítače.
 • Stav kontrolek LED (kontrolka LED napájení, kontrolka LED činnosti pevného disku atd.) je normální
 • Je slyšet hluk ventilátoru, ale obrazovka je prázdná (černá)
 • Obrazovka je prázdná (černá)
Následující průvodce odstraňováním problémů obsahují základní kroky pro odstranění problémů, například: prázdná (černá) obrazovka nebo chybějící obraz, rozmazaný nebo neostrý obraz, podélné nebo svislé čáry a barvy, potíže s jasem a kontrastem.
Průvodce odstraňováním obvyklých problémů u monitorů Dell
Průvodce odstraňováním obvyklých problémů s LCD panely u notebooků Dell
Informace o počítačích Dell Alienware najdete v článku databáze znalostí Dell Počítač Alienware se nezapne nebo se nespustí se systémem Windows
 

Informativní videa


Jak opravit problém se spouštěním (Oficiální technická podpora Dell) (3:49)


Odstraňování problémů s testem POST (Oficiální technická podpora Dell) (3:54)


Oprava spouštění v systému Windows 10 (Oficiální technická podpora Dell) (2:28) 

ID článku: SLN85632

Datum poslední změny: 19.02.2019 06:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.