Performing a Soft or Hard Reset on a Dell™ Axim™ - KB Article - 276885

Performing a Soft or Hard Reset on a Dell™ Axim™ - KB Article - 276885


Reasons to Perform a Soft Reset

 • The Axim is experiencing problems.
 • The Axim is locking up, or the screen freezes.
 • The Axim does not synchronize with a computer.
 • A reboot is needed after a software or settings change.Provedení měkkého resetu kapesního počítače Dell™ Axim™

Upozornění:
Měkký reset provede restart kapesního počítače Axim. Jakýkoli soubor otevřený v tomto okamžiku může být ztracen, ale všechna uložená data a programy zůstanou zachovány.

 1. Zapněte kapesní počítač Axim.


 2. Pomocí stylusu stiskněte tlačítko Reset, dokud necvakne. Umístění tlačítka Reset na modelech kapesního počítače Axim, viz Obrázek 1, Obrázek 2 nebo Obrázek 3.


Obrázek 1: Tlačítko Reset
na modelu Axim 5


Obrázek 2: Tlačítko Reset
na modelu Axim 3 a 30

Obrázek 3: Tlačítko Reset
na modelu Axim 50 a 51Reasons to Perform a Hard Reset on a Dell™ Axim™

 • You want to delete all stored data.
 • You forget your password and need to clear it.
 • The Axim is experiencing problems and you have already performed a soft reset.Provedení úplného resetování kapesního počítače Dell™ Axim™

Upozornění:
Provedení úplného resetování počítače Axim vymaže všechna data. Ujistěte se, že všechna data, která chcete zachovat, jsou zálohována.


 1. Při zapnutém počítači Axim stiskněte tlačítko resetování, dokud se neozve klepnutí (Obrázek 1).


 2. Stiskněte tlačítko vypínače.


 3. Uvolněte tlačítko resetování.


 4. Uvolněte tlačítko vypínače.


 5. Pokud se na obrazovce zobrazí výzva, stisknutím tlačítka kontaktů resetujte kapesní počítač Axim na výchozí nastavení výrobce. Chcete-li proces resetování zrušit, můžete také stisknout tlačítko e-mailu (Obrázek 2).Obrázek 1: Tlačítko pro resetování kapesního počítače Axim (zleva doprava: Axim 5, Axim 3 a 30, Axim 50 a 51)Obrázek 2: Tlačítka Kontakty a E-mail (zleva doprava: Axim 5, Axim 3 a 30, Axim 50 a 51)

Čísluje referenční obrázky (nahoře):
Tlačítko Kontakty
Tlačítko E-mailDalší informace o počítačích Dell™ Axim™

Možnosti podpory

Chcete-li získat další pomoc s řešením potíží, klepněte na jednu z následujících možností podpory.


Diskuzní fóra společnosti Dell – diskuzní skupiny o počítačích Dell Axim

Získejte odpovědi od zákazníků společnosti Dell, kteří si pomáhají navzájem.
Pošlete e-mail společnosti Dell
Komunikujte prostřednictvím elektronické pošty se zástupcem společnosti Dell. 


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN109003

Datum poslední změny: 07.12.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.