Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 7

Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 7


Obsah:

 1. Operační systém
 2. Ověření, že počítač dokončí inicializaci (test při spuštění počítače)
 3. Odpojení všech externích zařízení
 4. Zjištění, zda se zobrazují specifická chybová hlášení
 5. Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS
 6. Spuštění z pevného disku pomocí jednorázové spouštěcí nabídky
 7. Spuštění diagnostiky počítače
 8. Spuštění počítače v nouzovém režimu
 9. Spustit poslední známou funkční konfiguraci
 10. Kontrola posledních změn
 11. Použití nástroje Oprava spouštění systému k obnovení důležitých souborů systému Windows
 12. Použití nástroje Obnovení systému k návratu do předchozího stavu
 13. Izolace problému se softwarem pomocí postupů pro odstraňování potíží čistým spuštěním
 14. Odstranění potíží, způsobených viry a škodlivým softwarem (malwarem)
 15. Obnovení původního nastavení operačního systému

Tento článek poskytuje informace k tématu „Počítač se nespustí se systémem Microsoft Windows 7“


1. Operační systém

 

Tento článek je určen pro systém Microsoft Windows 7.
Operační systém změníte kliknutím níže.


Zpět na začátek

2. Ověření, že počítač dokončí inicializaci (test při spuštění počítače)

 

V mnoha případech počítač nepředá řízení operačnímu systému. Po zapnutí počítače se zobrazí obrazovka s logem společnosti Dell se sloupcem ve spodní části. Pokud se tento sloupec naplní a zmizí, počítač úspěšně dokončil test při spuštění počítače (POST).

Klikněte sem, pokud počítač nedokončí test při spuštění počítače (POST)

Klikněte sem, pokud nedojde k rozpoznání pevného disku.


Zpět na začátek

3. Odpojení všech externích zařízení

 

Proces normálního spuštění systému Windows může být narušován některým hardwarovým zařízením. Zkuste od počítače odpojit všechna zařízení, včetně následujících:

 • Tiskárny.
 • Skenery.
 • Čtečky paměťových karet.
 • Stojany pro malá mediální zařízení (iPod, PDA, přehrávač MP3 apod.).
 • Digitální fotoaparáty a videorekordéry.
 • Úložná zařízení USB.
 • Disky CD nebo DVD ze všech optických jednotek.

Jedinými zařízeními, která byste měli ponechat připojená k počítači, jsou monitor, myš a klávesnice (v případě, že jde o stolní počítač).


Zpět na začátek

4. Zjištění, zda se zobrazují specifická chybová hlášení

 

Společnost Dell poskytuje informace k určitým specifickým chybovým zprávám při spuštění. Další informace naleznete na následujících odkazech:
 

Pokud není daná chybová zpráva uvedena výše, zkuste vyhledat další řešení na webu.
Klikněte níže na svůj oblíbený vyhledávač a popište svůj problém do uvedeného vyhledávacího pole.

Vyhledat na stránkách Dell Vyhledat na stránkách Microsoft Vyhledat na stránkách Google Vyhledat na stránkách Bing


Zpět na začátek

5. Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS

 

Je-li váš počítač nastaven tak, aby se nejprve pokusil spustit systém z jiného zařízení, může při spouštění systému Windows docházet k potížím. Výchozí konfiguraci systému BIOS v počítači obnovíte pomocí následujícího postupu:

 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell při spouštění systému tiskněte opakovaně klávesu F2, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí hlášení Entering Setup (Přechod k nastavení).
 3. V závislosti na systému BIOS může být nutné pro načtení výchozího nastavení stisknout klávesu uvedenou ve spodní části obrazovky. Například v počítači Inspiron N5110 je to klávesa F9.
 4. Systém BIOS ukončete stisknutím klávesy ESC. Při ukončování systému je nutné zvolit možnost Save and Exit (Uložit a skončit).
 
Poznámka: Jestliže obnovení výchozího nastavení systému BIOS problém nevyřeší, můžete vyzkoušet aktualizaci systému BIOS na nejnovější verzi a vyřešit problémy týkající se systému BIOS ve vašem počítači nebo tabletu. Další informace o aktualizaci systému BIOS či přechodu na jeho starší verzi najdete ve vědomostní databázi Dell v článku What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Co je systém BIOS a jak stáhnout a instalovat jeho nejnovější verzi).
 
Poznámka: Systém BIOS se může poškodit, pokud přechod na novější nebo starší verzi nebude úspěšně dokončen nebo dojde k jeho přerušení.
Poškozený systém BIOS je jedna z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo v některých případech ani spustit operační systém.
Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje obnovení systému BIOS, můžete poškozený systém BIOS obnovit pomocí metody obnovení určené pro váš počítač nebo tablet Dell. Další informace najdete ve vědomostní databázi Dell v článku BIOS Recovery options on a Dell PC or Tablet (Možnosti obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell).

Zpět na začátek

6. Spuštění z pevného disku pomocí jednorázové spouštěcí nabídky

Restartujte počítač a několikanásobným stisknutím klávesy na obrazovce s logem společnosti Dell vyvolejte jednorázovou spouštěcí nabídku. Vyberte možnost Boot from Hard Drive (Spustit z pevného disku) a stiskněte klávesu Enter.


7. Spuštění diagnostiky počítače 

Chcete-li spustit diagnostiku PSA, zapněte počítač a několikrát stiskněte klávesu F12 na obrazovce s logem společnosti Dell. Tím spustíte jednorázovou spouštěcí nabídku. Výběrem položky Diagnostics (Diagnostika) spusťte diagnostické hodnocení hardwaru počítače.

Tento test trvá přibližně 5 minut.

Pokud diagnostika PSA vydá chybovou zprávu, vyhledejte další informace na stránce Diagnostika hardwaru Dell:

Kliknutím sem zobrazíte pokyny k řešení diagnostických chyb.

Chcete-li zjistit, zda má počítač potíže s hardwarem, spusťte online diagnostiku Dell.

 
Poznámka: Pokud máte notebook Dell Latitude, můžete zkusit obnovit počítač pomocí vynucené metody ePSA. Další informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (Jak použít vynucené ePSA k obnovení z testu při spuštění počítače (POST) nebo chyby spuštění).

Zpět na začátek

8. Spuštění počítače v nouzovém režimu

 
 1. Spusťte počítač.
 2. Neprodleně po zmizení obrazovky s logem společnosti Dell tiskněte klávesu F8, dokud se nezobrazí obrazovka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows. (Pokud se nabídka Rozšířené možnosti spuštění systému Windows nezobrazí, restartujte systém a akci opakujte.)
 3. Vyberte možnost Nouzový režim a stiskněte klávesu Enter.
 4. Přihlaste se jako správce nebo jako uživatel s přístupem pro správu.

Pokud se počítač nespustí v nouzovém režimu, vyberte některou z následujících možností pro řešení potíží. V opačném případě pokračujte krokem 5.


Zpět na začátek

9. Pokus o spuštění poslední konfigurace považované za funkční

Poslední konfigurace považovaná za funkční vám může pomoci obnovit nastavení, které počítač používal při posledním úspěšném spuštění systému Windows. Chcete-li obnovit poslední známou funkční konfiguraci, proveďte následující kroky.

 1. Spusťte systém.
 2. Po zobrazení zprávy „Řešení potíží nebo upřesnění možností spuštění stiskněte klávesu F8“ stiskněte klávesu .
 3. Zvolte možnost Last Known-Good Configuration (Poslední známá funkční konfigurace).

 

10. Kontrola posledních změn

 Pokud je možné úspěšně spustit nouzový režim, zkontrolujte, zda nebyl v poslední době do počítače instalován nějaký nový software nebo hardware. Pokud ano, zkuste tyto programy či hardware z počítače odinstalovat.

Zpět na začátek

11. Použití nástroje Oprava spouštění systému k obnovení důležitých souborů systému Windows

 

Nástroj Oprava spouštění systému je nástroj pro obnovení v systému Windows 7, jenž dokáže odstranit určité problémy, jako jsou chybějící či poškozené systémové soubory, které mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Když nástroj Oprava spouštění systému spustíte, vyhledá v počítači daný problém a poté se jej pokusí opravit, aby bylo možné počítač správně spustit.

Další informace o použití nástroje Oprava spouštění systému k obnovení důležitých souborů systému Windows získáte kliknutím na následující odkaz:

Jak spustit nástroj Oprava spouštění systému


Zpět na začátek

12. Použití nástroje Obnovení systému k návratu do předchozího stavu

 

Kliknutím na tento odkaz můžete spustit video o používání obnovení systému v prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). (Poznámka: pouze v angličtině)

Poznámka: Pokud se nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows nezobrazí, restartujte počítač a akci opakujte.
 
Poznámka: Zkuste provést obnovení z nejnovějšího bodu obnovení. Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste bezprostředně předcházející bod obnovení, dokud nenajdete takový, jímž se problém vyřeší. Bude nutné přeinstalovat veškerý software, který byl nainstalován za vybraným bodem obnovení.
 1. Restartujte počítač.
 2. Při spuštění opakovaně tiskněte klávesu , dokud se nezobrazí nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 3. Držte klávesu <Šipka dolů> stisknutou, dokud nezvýrazníte možnost Opravit tento počítač, a poté stiskněte klávesu .
 4. V okně Možnosti obnovení systému vyberte kliknutím svůj jazyk a poté klikněte na tlačítko Další.
 5. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce a klikněte na tlačítko OK.
 6. V nabídce Zvolte nástroj pro obnovení klikněte na příkaz Obnovení systému.
 7. V okně Obnovení systému klikněte na tlačítko Další.
 8. Zaškrtnutím políčka Zobrazit body obnovení starší než 5 dní zobrazíte úplný seznam bodů obnovení.
 9. Kliknutím vyberte bod obnovení.
 10. Klikněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
 11. V okně s potvrzením klikněte na tlačítko Ano.
 12. Po úspěšném dokončení obnovení systému klikněte na tlačítko Restartovat.
 13. Zobrazí-li se během procesu obnovení chybová zpráva, postupujte podle instrukcí na obrazovce a problém opravte.

Zpět na začátek

13. Izolace problému se softwarem pomocí postupů pro odstraňování potíží čistým spuštěním

 

Proces normálního spuštění systému Windows může být narušován programem nebo aplikací. Společnost Microsoft vytvořila podrobný proces pro izolaci programu po spuštění, který způsobuje nesprávné spuštění systému Windows. Kliknutím na následující odkaz tento proces odstraňování potíží zahájíte:

Postup odstranění problému provedením spuštění holého systému Windows Vista nebo Windows 7


Zpět na začátek

14. Odstranění potíží, způsobených viry a škodlivým softwarem (malwarem)

 

Váš počítač může být zasažen virem nebo jiným škodlivým softwarem. Společnost Dell doporučuje posílit ochranu počítače před škodlivými útoky pravidelnou aktualizací antivirového programu.

Zobrazit náš Průvodce pro odstranění virů a spywaru


Zpět na začátek

15. Obnovení původního nastavení operačního systému

 

Pokud nelze problém zjistit v rámci odstraňování potíží provedením spuštění holého systému, může být nezbytné obnovit původní nastavení operačního systému. Chcete-li obnovit původní tovární nastavení operačního systému a softwaru počítače, spusťte následující odkaz:

Obnovení, obnovení továrního nastavení či reinstalace systému Windows 7 v počítači Dell.


Zpět na začátek
 

 
ID článku: SLN128763

Datum poslední změny: 16.08.2018 03:53


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.